Distribueret ledelse i den offentlige sektor af Anne Mette Kjeldsen, Christian Nyvang Qvick, Thomas Faurholt Jønsson & Lotte Bøgh Andersen
Ledelsesbøger

Distribueret ledelse i den offentlige sektor

Natasja Isabella Andersen
18. December 2020

De fire forfattere, Anne Mette Kjeldsen, Christian Nyvang Qvick, Thomas Faurholt Jønsson & Lotte Bøgh Andersen, viser, hvordan distribueret ledelse kan bidrage til værdiskabelsen i offentlige organisationer til gavn for borgere og samfund

Gå til Action card

Forlaget skriver:

Distribueret ledelse er en ledelsesform, hvor personer på forskellige niveauer i en organisation samarbejder om ledelse. Bogen viser, hvordan distribueret ledelse kan bidrage til værdiskabelsen i offentlige organisationer til gavn for borgere og samfund. Den fremhæver en række opmærksomhedspunkter, som ledere og medarbejdere kan have blik for, når de vil arbejde med denne ledelsesform. Bogen står på et solidt fundament af forskning, egen erfaring og masser af konkrete eksempler fra danske offentlige organisationer, og den klæder ledere og medarbejdere på til at lykkes med en afstemt deling af ledelsesopgaver.

Bogen henvender sig især til offentlige ledere på alle niveauer, der ønsker at arbejde med distribueret ledelse i deres egne organisationer. Det gør den også relevant for alle andre, der bidrager til løsningen af ledelsesopgaver som f.eks. projektledere, teamkoordinatorer, kvalitetsansvarlige og faglige vejledere. Endelig henvender bogen sig til undervisere, konsulenter, studerende og andre med interesse i distribueret ledelse.

Anne Mette Kjeldsen, ph.d., er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og ledelsesudviklingsansvarlig ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Christian Nyvang Qvick er organisationskonsulent og forskningsformidlingsansvarlig ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Thomas Faurholt Jønsson, ph.d., er lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Lotte Bøgh Andersen, ph.d., er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Forlag: Djøf Forlag

Udgivelsesdato: 16. November 2020

Køb bogen her