Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen
Erhvervspsykologerne Louise Dinesen (tv.) & Vibeke Lunding-Gregersen (th.) er værter på podcasten Lederhjerne. Foto: Mads Stigborg
Lederhjerne

Du kan ikke undgå flirt og forelskelse på arbejdspladsen: Sådan håndterer du det som leder

Foto Mads Stigborg
20. september 2023

Flere virksomheder har i dag retningslinjer og procedurer for intime relationer og parforhold. Men man kan aldrig forhindre kærlighed på arbejdspladsen, siger to erhvervspsykologer. De giver her deres bedste råd til, hvordan du håndterer det som leder.

Gå til Action card

Indforstået humor, øjenkontakt, lange blikke. Flirt og forelskelse kommer i mange former – også på arbejdspladsen. Og er umuligt at gardere sig imod.

Som leder kan du ikke forbyde eller skrive dig ud af kærlighed på arbejdspladsen, men du skal vide, hvordan du håndterer det, når det sker. Sådan lyder det fra de to erhvervspsykologer, Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen, i Lederstof.dk’s podcast Lederhjerne.

»Arbejdspladsen er et drivhus for relationer,« siger erhvervspsykologen Louise Dinesen, som selv er en ud af otte danskere, der ifølge statistikken møder sin partner på arbejdspladsen.

Ifølge de to erhvervspsykologer kan dét at flirte eller blive forelsket på arbejdspladsen koges ned til et grundlæggende menneskeligt behov: At reproducere sig som art og overleve ved at danne nære kærlighedsrelationer.

Flere organisationer har i dag retningslinjer og procedurer for forelskelse og intime relationer på arbejdspladsen. Men uanset om organisationen har eller ikke har, er det essentielt, at du som leder selv har gjort dig tanker om, hvordan du håndterer det, når det sker. Særligt fordi flirten på arbejdspladsen kan risikere at ende i samarbejdsproblemer, chikane og ligefrem krænkelsessager – især når der er en magtrelation involveret.

Flirt og forelskelse kan skabe komplekse situationer på arbejdet, som kan være vanskelige at håndtere. Alligevel understreger de to erhvervspsykologer, at arbejdspladsen godt må være et sted, hvor folk bliver glade for hinanden.

Gå forrest som leder
Som leder bør du først og fremmest gå forrest og sætte normen for det sociale samvær på arbejdspladsen og være tydelig om, hvad der forventes, når man går på arbejde.

At normsætte handler om at italesætte, hvad der er forventet adfærd, og hvad der er uacceptabelt på arbejdspladsen. Det kan for eksempel være at italesætte, at man forventer, at alle passer godt på hinanden, respekterer hinandens grænser og har fokus på det, som kollegaer er sammen om – løsningen af kerneopgaverne i en professionel kontekst.

De to erhvervspsykologer anbefaler derfor, at man forklarer tydeligt, hvis I har regler for parforhold og intime relationer.

Kommunikationen om virksomhedens kultur og regler er vigtig og kan ske både, når medarbejdere onboardes, ved ledergruppens møder, til fællesmøder og når der sker et skift i hverdagen. Det er særligt vigtigt, når jeres sociale kontekst skifter – for eksempel op til fester, firmature eller arrangementer.

»Vi er sammen i rigtig mange timer på vores arbejde. Relationer vil derfor helt naturligt udvikle sig. Derfor er det også stærkt at være en leder, der træder frem og sætter rammen for, hvad der er forventet af det sociale samvær,« siger Louise Dinesen.

Man skal derfor ikke nødvendigvis være bange for humor og flirt på arbejdspladsen. Forskning viser, at vi mennesker godt kan finde ud af at skille uskyldig leg og flirt, tiltrækning og romantisk forelskelse ad.

De to erhvervspsykologer understreger, at relationer med humor og nærhed er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Nære relationer kan faktisk være en beskyttende faktor for vores psykiske arbejdsmiljø.

»Så det betyder, at vi godt kan flirte uskyldigt sammen på arbejdspladsen, uden at der er tale om noget seksuelt. At attraktion, beundring eller leg kan være der, uden at der nødvendigvis er en seksuel orientering i det,« tilføjer Louise Dinesen.  

Hvad gør du, hvis dine medarbejdere flirter?
Flirt på arbejdspladsen kan udvikle sig fra noget helt uskyldigt som øjenkontakt eller en indforstået joke til berøringer, kys, sex, en forelskelse eller ligefrem en nær kærlighedsrelation. Det er sjældent, at en flirt eller en affære går ubemærket hen på en arbejdsplads, siger de to erhvervspsykologer.

Man skal derfor være opmærksom på, hvordan det påvirker arbejdsmiljøet, hvis to af ens medarbejdere har en relation, der udvikler sig.

Har du to medarbejdere, som flirter på en måde, der forstyrrer arbejdsmiljøet, anbefaler de to erhvervspsykologer, at du italesætter det tidligt i processen. Find et roligt sted, hvor I har tid til at tale. I stedet for at sige ordet flirt eller forelskelse, så forklar din medarbejder, hvad du har observeret af konkret kropssprog og adfærd.

»Du kan sige noget à la: Jeg kan blive i tvivl om, hvad der sker imellem jer – og så er der måske også andre i afdelingen, der har lagt mærke til det,« siger Louise Dinesen og fortsætter:

»På den måde får du informeret din medarbejder, uden at vedkommende behøver at fortælle, hvad der egentlig er på spil.«

Hvis du først opdager det, når relationen har udviklet sig og måske endda forstyrrer arbejdsmiljøet, så sæt tid af til at finde en måde at håndtere situationen på.

Sager om flirt, sex og parforhold på arbejdspladsen kan være sårbare. Det er samtidigt ikke sager, ledere håndterer hver dag. Derfor bør du gennemtænke din håndtering, inden du begynder at handle. Du kan overveje at sparre med din chef, en lederkollega eller HR.

Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen

Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen

  • Louise Dinesen (tv) er erhvervs- og krisepsykolog, forfatter, autoriseret arbejdsmiljørådgiver og stifter af Dinesen & You. Hun har rådgivet Forsvarets øverste chefer i ledelse, har skrevet bogen Kort og godt om kriseledelse. Louise er desuden redaktør på tidsskriftet Erhvervspsykologi og har i mange år været ekstern lektor på Københavns Universitet.
  • Vibeke Lunding-Gregersen (th) er autoriseret og specialistgodkendt psykolog samt autoriseret arbejdsmiljørådgiver og forfatter. Hun er administrerende direktør i Mindwork og har manges års erfaring med ledelsesrådgivning og udvikling af organisationer og arbejdskulturer. Vibeke deltager i internationalt forsknings- og udviklingsarbejde og er forfatter til bøgerne Hjernen på overarbejde og Kort & godt om compassion.

Foto: Mads Stigborg

Fold ud

Magtrelationer i forelskelsen
Det bliver en del mere komplekst, hvis du som leder selv er involveret i en romantisk relation på dit arbejde, siger de to erhvervspsykologer. Og som leder skal du være særligt opmærksom på, hvordan magtrelationen spiller en rolle i flirten.

»Det, der er en flirt for én, kan være grænseoverskridende for en anden,« siger Vibeke Lunding-Gregersen, der i sit arbejde som erhvervspsykolog har talt med medarbejdere, som er gået langt i en flirt med en leder, men hvor det egentlig var lederen, som gerne ville have det.

Hvis du som leder flirter med en af dine medarbejdere, bør du derfor være opmærksom på, om flirten går begge veje – og om der er tale om humor, leg eller reel flirt. Og du bør særligt være opmærksom på, at det kan være svært for medarbejdere at sige fra på grund af magtrelationen mellem jer.

De to erhvervspsykologer anbefaler derfor, at du som leder træner det at aflæse kropssprog, din etiske refleksion og moral, når du forvalter dit ansvar – det talte de også om i en tidligere episode af Lederhjerne, og du kan læse om det her.

De to anbefaler ikke, at alle intime relationer skal afsluttes, bare fordi du er leder. Har du har mødt kærligheden, er det måske snarere et nyt job eller en ny afdeling, der er vejen for en af jer.

Oplever du, at en af dine medarbejdere flirter forstyrrende med dig, skal du træde varsomt. På den ene side skal du afvise vedkommende, men samtidigt skal du gøre det på en måde, så medarbejderen kommer ud af situationen på en god måde.

I sådanne situationer bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er, at du som leder har en kollega eller lignende, som du kan vende den slags ting med, siger Louise Dinesen.

»Måske du endda kan forsøge at skabe en kultur, hvor I diskuterer den slags i din ledergruppe,« tilføjer hun.

Drama, afmagt og løgne
Kærlighed på arbejdspladsen kan skabe både komplekse, dramatiske og ambivalente situationer, du skal kunne håndtere som leder.

For de romantiske forviklinger kompliceres yderligere af, at forelskelse ofte indebærer, at vi bliver mere risikovillige, fordi vores angst og stressniveau nedreguleres.

»Vi bliver mere modige, når vi er forelskede. Men samtidigt med at det sker, nedsættes vores refleksioner, overvejelser og etik. Og jo flere gange vi lykkes og ikke bliver opdaget, jo mere modige bliver vi. Vi glemmer måske at låse døren til mødelokalet – eller bliver ligeglade med, at der sidder nogen lige ved siden af,« siger Vibeke Lunding Gregersen.

Louise Dinesen fortæller om en mandlig leder, hun coachede i sit virke som erhvervspsykolog, der var endt i en affære med sin egen chef. Det startede som en ping-pong og indforstået humor, udviklede sig til én-til-én-møder, der trak ud, lange gåture og endte i en rigtig forelskelse.

»Så spørgsmålet var blandt andet, om han skulle sige sit job op eller forlade sin hustru. Det var altså gået fra at være en leg og hyggelig flirt på arbejdet til et stort drama. Sex, magt, kærlighed, bedrag, løgne i ét stort sammenvævet kompleks.«

Flirt og forelskelse på arbejdspladsen kan skabe både drama og afmagt for de involverede. Man skal derfor have øje for, at det kan have konsekvenser at forelske sig eller udvikle en tæt relation til en kollega. Måske ender det med, at du skal skifte afdeling eller ligefrem arbejdsplads.

»Men måske det er prisen værd, hvis det er ægte kærlighed, det handler om,« siger Vibeke Lunding-Gregersen afsluttende. 

Action Card

Sådan håndterer du flirt på arbejdspladsen som leder

Flirt, attraktion og forelskelse kommer i mange former på arbejdspladsen. Her er erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersens bedste råd til, hvordan du håndterer de forskellige situationer.

  1. Sæt rammen. Flirt og forelskelse på arbejdspladsen kan ikke undgås – men som leder kan du gå forrest og normsætte, hvad der er forventet af jer, når I arbejder. Under onboarding kan du for eksempel forklare, hvad der gælder for relationer i afdeling. Sørg for at gentage det ved fællesmøder, når jeres trivselsmåling skal gennemgås og før fester og arrangementer.
  2. Flirter dine medarbejdere? Flirt mellem to medarbejdere er ikke som udgangspunkt en dårlig ting, medmindre det påvirker arbejdsmiljøet negativt for andre på arbejdspladsen. Hvis det gør det, så sørg for at italesætte det over for dine medarbejdere diskret og hurtigt i processen. Tag din medarbejder til side og fortæl om, hvad du har observeret – uden nødvendigvis at sige ordet flirt eller forelskelse. Spørg ikke ind til relationen, men gør det klart, hvilken adfærd du forventer, og hvad der er passende i kontakten til andre på arbejdspladsen.
  3. Har du en medarbejder, der flirter forstyrrende med dig? Her skal du træde varsomt. Du skal være en inkluderende leder og samtidig give en nænsom afvisning, så din professionelle relation til medarbejderen bliver bevaret. Overvej, om det er noget, du selv kan italesætte overfor medarbejderen, eller om det er en problematik, du kan tage op i din ledergruppe eller med HR.
  4. Er du selv forelsket i en kollega? Er du forelsket som leder, så vær opmærksom på, om der kan være en magtrelation, som gør at din medarbejder går længere i flirten for at tilfredsstille dig. Udvikler relationen sig yderligere, kan det være helt naturligt. Men vær opmærksom på, at det kan have konsekvenser for dit arbejdsliv, og at du med din magt har et ansvar både for organisationen og for de mennesker, du leder.

 

Mere fra Lederhjerne

Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står foran et sort gardin
Lederhjerne

7 gode råd: Det skal du huske, når du skal håndtere en svær personalesag

Krænkelser. Mobning. Stresshåndtering. Her giver to erhvervspsykologer deres bedste råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal håndtere de svære personalesager som leder.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen sidder foran et vindue
Lederhjerne

Sådan skaber du en sund arbejdskultur, der får dine medarbejdere til at blive

Hvis du vil undgå, at dine medarbejdere søger væk, skal du som leder skabe en arbejdskultur, der er båret af sunde relationer, værdighed og lighed. Det bliver det helt store konkurrenceparameter i fremtidens arbejdsfællesskaber, siger to erhvervspsykologer.
37 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står på havnen
Lederhjerne

Lytter du, når dine medarbejdere siger, at der er problemer?

Arbejdsmiljøkriser kommer ofte som en overraskelse for virksomhederne trods mange advarselstegn. To erhvervspsykologer forklarer her hvorfor. Og så giver de deres bedste råd til, hvordan du kan forebygge dem som leder.
38 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen sidder i en sofa
Lederhjerne

Var du dygtigere som medarbejder, end du er som leder?

Det er ikke altid, at virksomheder ser ordentligt på medarbejdernes menneskelige kompetencer, når de forfremmer dem til at blive ledere. Derfor er det vigtigt, at vi uddanner og støtter lederne i deres nye faglighed, siger to erhvervspsykologer.
33 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen kigger mod udsigten
Lederhjerne

Et trygt lederteam er afgørende, hvis du skal lykkes med trivselsundersøgelsen. Især hvis du selv får en rigtig dårlig bedømmelse

Dårlige evalueringer af din ledelse kan have stor betydning for din trivsel og dynamikken i din ledergruppe. To erhvervspsykologer kender trivselsundersøgelsens faldgruber og begrænsninger.
40 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står på en trappe
Lederhjerne

Venner på jobbet højner din trivsel og sænker dit stressniveau. Men det er ikke altid problemfrit med de nære relationer.

Som leder bør du prioritere tid og give plads til relationer på arbejdspladsen. Både for dig selv og dine medarbejdere. Venskaber og social rammesætning er en vigtig ledelsesopgave, siger to erhvervspsykologer.
39 min.