Lederhjerne

Hvornår finder de ud af, at du ingenting kan?

Foto Mads Sitgborg
25. May 2022

Har du nogle gange følelsen af, at du ikke er helt dygtig nok til det, du laver? At det kun er et spørgsmål om tid, før alle andre opdager det? Måske er du ramt af det såkaldte imposter-fænomen, siger to erhvervspsykologer.

Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen
Erhvervspsykologerne Louise Dinesen (tv.) & Vibeke Lunding-Gregersen (th.) er værter på podcasten Lederhjerne. Foto: Mads Stigborg
Gå til Action card

»Det er nogle tilfældigheder, der har gjort, at jeg er nået dertil, hvor jeg er i dag. Det var et held, at jeg fik den her stilling. Jeg har en kronisk følelse af at være utilstrækkelig, så jeg skal anstrenge mig hele tiden.«

Sådan sagde en topleder til erhvervspsykologen Louise Dinesen, som er én af de to værter på Lederstof.dk’s podcast Lederhjerne. Louise Dinesen så hurtigt, at toplederen var ramt af imposter-fænomenet.

Imposter-fænomenet er kendetegnet ved en konstant tvivl på egne evner, som kan skabe en følelse af, at man fører andre bag lyset. Derfor frygter man at blive afsløret i, at man ikke har de evner, som andre tror man har.

»Det interessante er, at imposter-fænomenet er særligt udbredt blandt veluddannede, succesrige mennesker. Og selvfølgelig også blandt ledere,« siger Vibeke Lunding Gregersen.

Mennesker, der er ramt af imposter-fænomenet, har svært ved at se og anerkende deres egne præstationer – uanset hvor succesfulde de er. Og studier viser, at 70 procent af os vil blive ramt imposter-fænomenet på et tidspunkt i vores liv.

Forskning i imposter-fænomenet
Imposter-fænomenet blev første gang beskrevet af de to amerikanske psykologer Pauline Clance og Suzanne Imes.

De havde bemærket, at mange af deres succesfulde, kvindelige klienter ikke tog ejerskab for deres præstationer eller ikke troede på deres eget intellekt eller kompetencer. Klienterne troede eksempelvis, at andre havde overvurderet dem, eller at de havde fået deres job ved en fejl.

»På daværende tidspunkt blev det beskrevet som et særligt fænomen hos kvinder. Men der er lavet meget forskning siden da, som viser, at imposter opstår på tværs af køn og alder,« siger Vibeke Lunding Gregersen.

Pauline Clance har siden lavet et screeningsprogram, hvor du kan teste dig selv i, om du er ramt af imposter-fænomenet. I screeningen skal du vurdere dig selv på udsagn som:

 • Jeg kan give indtrykket af, at jeg er mere kompetent, end jeg egentlig er.
 • Jeg undgår så vidt muligt evalueringer og gruer for, at andre skal bedømme mig.
 • Jeg er bange for, at mennesker tæt på mig skal opdage, at jeg ikke er så dygtig, som de tror, jeg er.
 • Nogle gange føler jeg, at min succes på mit job skyldes en fejl.

Kan du nikke genkendende til ovenstående, skal du måske overveje, om du er ramt af imposter. For det påvirker også dit arbejdsliv.

Louise Dinesen & Vibeke Lunding-Gregersen

Vibeke Lunding-Gregersen og Louise Dinesen

 • Vibeke Lunding-Gregersen er autoriseret og specialistgodkendt psykolog samt autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Hun er administrerende direktør i Mindwork og forfatter til bøgerne Hjernen på overarbejde og Kort & godt om compassion.
 • Louise Dinesen er erhvervs- og krisepsykolog, forfatter, autoriseret arbejdsmiljørådgiver og stifter af Dinesen & You. Hun rådgiver Forsvarets øverste chefer i ledelse og organisationsudvikling og har skrevet bogen 'Kort og godt om kriseledelse'. Louise er desuden redaktør på tidsskriftet Erhvervspsykologi og har i mange år været ekstern lektor på Københavns Universitet.
Fold ud

Imposter aktiverer hjernens trusselssystem
Imposter-fænomenet viser sig på forskellige måder på arbejdspladsen. Og vil vi forstå det, må vi først vide lidt om hjernen. 

Hjernen har tre følelsesregulerende systemer. Et af dem er trusselssystemet, som instinktivt sikrer, at vi ikke bliver slået ihjel af de farer, vi møder. Menneskers trusselssystem bliver ikke kun aktiveret af fysiske farer, men også af sociale trusler – eksempelvis vores forestillinger om, hvad andre tænker om os.

»Imposter-fænomenet gør, at man har et konstant aktiveret trusselssystem,« understreger Louise Dinesen

Når trusselssystemet bliver aktiveret, mens vi er på arbejde, vil vi mærke følelser som angst, utilstrækkelighed eller skam – følelser, som alle fodrer imposter-fænomenet.

De følelser har vi alle forskellige reaktioner på. Nogle vil måske trække sig, mens andre vil begynde at tage endnu mere plads.

»Frygten for at blive afsløret i, at man ikke er så dygtig, som andre tror, kan få nogle talentfulde medarbejdere eller ledere til at holde sig tilbage. Til ikke at komme med forslag, ideer eller sige nej til forfremmelser,« siger Vibeke Lunding-Gregersen og fortsætter:

»Men der er også de medarbejdere, som reagerer ved at over-performe. Det er det, vi kalder trusselsbaseret performance. Og det er desværre nogle af dem, som en gang i mellem kører ud over kanten.«

Hjernens tre systemer

 1. Trusselssystemets primære formål er at, de farer, vi møder, ikke tager livet af os. Når dit trusselssystem bliver aktiveret på din arbejdsplads, vil du mærke følelser som angst, vrede eller skam. Og de følelser har vi alle forskellige reaktioner på. Nogle vil måske trække sig, mens andre vil tage mere plads på baggrund af de følelser.
 2. Motivationssystemet er dét, der gør, at vi opsøger nye ting og forfølger mål og drømme. I motivationssystemet gør hjernen brug af positive følelser som glæde, spænding og begejstring. Når dit motivationssystem bliver aktiveret på din arbejdsplads, vil du mærke, at du er spændt og have masser af energi og gåpåmod.
 3. Det beroligende system er et system, som kun mennesker og pattedyr har. Når det beroligende system er aktiveret, føler vi os tilfredse, rolige, afslappede og er i god kontakt med os selv og andre mennesker. Og så er det systemet, som fører os tilbage i ro, når vi har brug for restitution. Det beroligende system handler om vores kontakt og tilknytning til andre mennesker.
Fold ud

Et konkurrencepræget miljø skaber imposter-fænomenet
Forekomsten af imposter hænger direkte sammen med kulturen på arbejdspladsen, understreger de to erhvervspsykologer.

Et stort studie undersøgte graden af imposter-fænomen blandt 1500 studerende. Halvdelen af de studerende var støttet økonomisk af fonde til deres forskning, mens den anden halvdel ikke var støttet – de skulle altså konkurrere om deres funding. 

Studiet konkluderede, at graden af imposter-fænomenet var langt mere udbredt blandt de studerende, som skulle konkurrere om deres fonding.

Studiet viste også, at oplevelsen af imposter steg, hvis man ikke følte, at man hørte til. Oplevelsen af isolation og ensomhed skaber altså en højere forekomst af imposter.

Og det skal man være opmærksomhed på som leder. En svensk undersøgelse viser, at 8 ud af 10 ledere oplever en form for ensomhed.

Vibeke Lunding-Gregersen fortæller om første gang, hun følte sig ensom som leder. Hun havde været leder for et lille team, som over et års tid gradvist var blevet større.

»Lige pludselig gik jeg fra at være en del af gruppen til at være udenfor. Og jeg kunne mærke, at mine medarbejdere havde noget internt, som jeg ikke længere kunne eller skulle være en del af.«

Det er altså helt centralt, at du som leder arbejder med at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvis du gerne vil nedbringe forekomsten af imposter – både for dig selv og dine medarbejdere.

Hvordan arbejder man med imposter?
Så hvad gør man som leder, hvis man gerne vil skabe en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge i teamet?

»Det første, vi kan gøre, er at italesætte følelsen af at være utilstrækkelig. Vi er ofte ikke alene med de ting, vi går med. Så vær den, der bryder tabuet,« siger Vibeke Lunding-Gregersen.

Louise Dinesen anbefaler også, at man sætter følelsen af utilstrækkelighed og skam på dagsordenen som leder.

»Normalisér følelsen. Der er ikke nogen bedre kur mod skam og imposter end det almen-menneskelige«, siger hun.

Og så anbefaler de to erhvervspsykologer, at man er opmærksom på at vise omsorg over for sig selv.

»Det handler om erkendelsen af at være menneske med de alle fejl og udfordringer, der følger med,« siger Louise Dinesen afsluttende.

Action Card

Sådan forebygger du imposter-fænomenet som leder

 1. Bryd tabuet. Tal om imposter-fænomenet og følelsen af at være utilstrækkelig. Vi er ofte ikke alene med de ting, vi går med.
 2. Normaliser følelsen. Der er ikke nogen bedre kur mod skam og imposter oplevelser end at vise sin menneskelig. Bring det op i din ledelsesgruppe og i din afdeling.
 3. Vis dig selv omsorg. Træn din opmærksomhed og erkend, at du er menneske med alle de fejl og udfordringer, der følger med.

Kilde: Psychology Today

Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står foran et sort gardin
Lederhjerne

7 gode råd: Det skal du huske, når du skal håndtere en svær personalesag

Krænkelser. Mobning. Stresshåndtering. Her giver to erhvervspsykologer deres bedste råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal håndtere de svære personalesager som leder.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen sidder foran et vindue
Lederhjerne

Sådan skaber du en sund arbejdskultur, der får dine medarbejdere til at blive

Hvis du vil undgå, at dine medarbejdere søger væk, skal du som leder skabe en arbejdskultur, der er båret af sunde relationer, værdighed og lighed. Det bliver det helt store konkurrenceparameter i fremtidens arbejdsfællesskaber, siger to erhvervspsykologer.
37 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står på havnen
Lederhjerne

Lytter du, når dine medarbejdere siger, at der er problemer?

Arbejdsmiljøkriser kommer ofte som en overraskelse for virksomhederne trods mange advarselstegn. To erhvervspsykologer forklarer her hvorfor. Og så giver de deres bedste råd til, hvordan du kan forebygge dem som leder.
38 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen sidder i en sofa
Lederhjerne

Var du dygtigere som medarbejder, end du er som leder?

Det er ikke altid, at virksomheder ser ordentligt på medarbejdernes menneskelige kompetencer, når de forfremmer dem til at blive ledere. Derfor er det vigtigt, at vi uddanner og støtter lederne i deres nye faglighed, siger to erhvervspsykologer.
33 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen kigger mod udsigten
Lederhjerne

Et trygt lederteam er afgørende, hvis du skal lykkes med trivselsundersøgelsen. Især hvis du selv får en rigtig dårlig bedømmelse

Dårlige evalueringer af din ledelse kan have stor betydning for din trivsel og dynamikken i din ledergruppe. To erhvervspsykologer kender trivselsundersøgelsens faldgruber og begrænsninger.
40 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står på en trappe
Lederhjerne

Venner på jobbet højner din trivsel og sænker dit stressniveau. Men det er ikke altid problemfrit med de nære relationer.

Som leder bør du prioritere tid og give plads til relationer på arbejdspladsen. Både for dig selv og dine medarbejdere. Venskaber og social rammesætning er en vigtig ledelsesopgave, siger to erhvervspsykologer.
39 min.