Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står på en trappe
Erhvervspsykologerne Louise Dinesen (th.) & Vibeke Lunding-Gregersen (tv.) er værter på podcasten Lederhjerne. Foto: Mads Stigborg
Lederhjerne

Venner på jobbet højner din trivsel og sænker dit stressniveau. Men det er ikke altid problemfrit med de nære relationer.

Foto Mads Stigborg
18. oktober 2023

Som leder bør du prioritere tid og give plads til relationer på arbejdspladsen. Både for dig selv og dine medarbejdere. Venskaber og social rammesætning er en vigtig ledelsesopgave, siger to erhvervspsykologer.

Gå til Action card

En god ven på arbejdet sænker dit stressniveau, styrker dit immunforsvar og højner din produktivitet.

»Trygge, sunde relationer beroliger os og dæmper trusselsaktiviteten i hjernen. Derfor har relationer stor betydning for os – også på arbejdspladsen, hvor vi bruger enormt meget tid,« siger Vibeke Lunding Gregersen, som er en af de to værter på Lederstof.dk’s podcast Lederhjerne.

Hun henviser til en undersøgelse, som Gallup lavede for nyligt, som entydigt viste, at vi er mere tilbøjelige til at føle os engagerede og have høj trivsel, hvis vi har en god ven på arbejdet. 

De to erhvervspsykologer anbefaler derfor, at du som leder bør prioritere tid og plads til, at du og dine medarbejdere kan opbygge relationer og venskaber på arbejdet.

Men du bør samtidigt have for øje, at der kan opstå problemer, når relationerne bliver for tætte. For eksempel når nogle medarbejdere bliver så gode venner, at det skaber utryghed i resten af afdelingen.  

Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen

Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen

  • Vibeke Lunding-Gregersen er autoriseret og specialistgodkendt psykolog samt autoriseret arbejdsmiljørådgiver og forfatter. Hun er administrerende direktør i Mindwork og har manges års erfaring med ledelsesrådgivning og udvikling af organisationer og arbejdskulturer. Vibeke deltager i internationalt forsknings- og udviklingsarbejde og er forfatter til bøgerne Hjernen på overarbejde og Kort & godt om compassion.
  • Louise Dinesen er erhvervs- og krisepsykolog, forfatter, autoriseret arbejdsmiljørådgiver og stifter af Dinesen & You. Hun har rådgivet Forsvarets øverste chefer i ledelse, har skrevet bogen Kort og godt om kriseledelse. Louise er desuden redaktør på tidsskriftet Erhvervspsykologi og har i mange år været ekstern lektor på Københavns Universitet.

Foto: Mads Stigborg

Fold ud

Når stærke relationer skaber eksklusion
Louise Dinesen fortæller om en kollegagruppe på en arbejdsplads, hun arbejdede med i sit virke som erhvervspsykolog. De fire kolleger var blevet nære venner og brugte al deres tid sammen på arbejdet.

»Når de gik til frokost, var det altid bare de fire, der gik til frokost. De inviterede ikke andre med - heller ikke selvom der var nye medarbejdere. De satte sig altid sammen til møderne - for de havde jo masser at tale om,« siger Louise Dinesen og fortsætter:

»Og så afholdt de nogle arrangementer, som var helt åbenlyst arbejdsrelaterede, hvor andre kolleger ikke var inviterede.«

Arbejdspladsen endte med at få et påbud fra Arbejdstilsynet. Her blev arbejdspladsen pålagt at undersøge det psykiske arbejdsmiljø for mobning og krænkelser. Undersøgelsen viste, at de gode intentioner om venskaber endte med, at de andre medarbejdere følte sig holdt udenfor.

Ikke fordi de fire venner var grove eller nedsættende over for deres kolleger, men fordi de udviste en adfærd med ”manglende inkluderende handlinger”.

Undersøgelsen mundede ud i, at arbejdspladsen begyndte at bruge langt mere tid på at tale om gensidige forventninger – også i forhold til venskaber. Derudover igangsatte de flere traditioner og aktiviteter, hvor flere arbejdede, spiste og lavede ting på tværs.

Venskaber på jobbet er en ledelsesopgave
De to erhvervspsykologer understreger, at det er en ledelsesopgave at lave en klar rammesætning af, hvordan I er socialt sammen i jeres afdeling.

De nævner socialpsykologen Henry Tajfels forskning i sociale grupperinger, som har vist, at vi mennesker føler tryghed ved at identificere os med en gruppe og definerer os i kontrast til de grupper, vi ikke er en del af.

»De fire kolleger havde i kraft af deres venskab en følelse af at være anderledes og adskilt fra resten af afdelingen. Derfor havde de udviklet fordomme overfor de andre kolleger, som resten af arbejdsfællesskabet kunne mærke,« siger Louise Dinesen.

Henry Tajfels forskning viser, at de færreste mennesker ville indrømme, at de var sådan nogle, der ekskluderede andre på arbejdspladsen. Eksklusionen er en naturlig mekanisme, der sker, når mennesker indgår i sociale grupper.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan det påvirker arbejdsmiljøet, hvis der er en stærk vennegruppe blandt dine medarbejdere. De to erhvervspsykologer anbefaler, at du kommunikerer tydeligt om dine forventninger til, hvordan I sammen skaber et inkluderende arbejdsmiljø.

I forbindelse med jeres trivselsmåling eller afdelingsmøde kan du f.eks. italesætte, hvordan nogle relationer naturligt vil være tættere end andre, men at alle har et ansvar for at inkludere hinanden, som eksempelvis at invitere på frokost eller kaffe. Til dine 1:1 samtaler som leder kan du også spørge ind til, om alle føler sig som en del af fællesskabet.

Det er dit ansvar som leder at skabe og bruge tid på sociale aktiviteter og opgaver, som binder mennesker sammen på kryds og tværs.

Hjernens tre systemer

  1. Trusselssystemets primære formål, at de farer, vi møder, ikke tager livet af os. Når dit trusselssystem bliver aktiveret på din arbejdsplads, vil du mærke følelser som angst, vrede eller skam. Og de følelser har vi alle forskellige reaktioner på. Nogle vil måske trække sig, mens andre vil tage mere plads på baggrund af de følelser.
  2. Motivationssystemet er dét, der gør, at vi opsøger nye ting og forfølger mål og drømme. I motivationssystemet gør hjernen brug af positive følelser som glæde, spænding og begejstring. Når dit motivationssystem bliver aktiveret på din arbejdsplads, vil du mærke, at du er spændt og have masser af energi og gåpåmod.
  3. Det beroligende system er et system, som kun mennesker og pattedyr har. Når det beroligende system er aktiveret, føler vi os tilfredse, rolige, afslappede og er i god kontakt med os selv og andre mennesker. Og så er det systemet, som fører os tilbage i ro, når vi har brug for restitution. Det beroligende system handler om vores kontakt og tilknytning til andre mennesker.
Fold ud

Vær opmærksom på magtrelationen som leder
Når det kommer til selv at have venner på arbejdet som leder, skal du passe på – for her kommer også en magtrelation i spil.

Bliver du forfremmet på din nuværende arbejdsplads, hvor du har nære venner, ændrer det din position i den sociale dynamik, både på og måske udenfor arbejdet. På arbejdet kan andre tro, at dine venner har særlige fordele eller beføjelser, fordi de er dine venner. Udenfor arbejdet kan det måske føles som om, at det er svært at træde ud af rollen som leder.

»Jeg blev på et tidspunkt leder for en, jeg havde en privat relation til. Og det blev så kompliceret for os, at det venskab gled ud i sandet,« fortæller Vibeke Lunding-Gregersen.

Louise Dinesen tilføjer: »Jeg havde omvendt en, jeg blev leder for, som tog mig til side og gerne ville tale om, hvordan vi kunne håndtere den nye relation og de dilemmaer, den ville afføde. Det var rigtig fint, og vi fik aftalt nogle rammer for, hvornår vi var sammen på den ene og den anden måde.«

Bliver du leder for dine venner, anbefaler de to erhvervspsykologer, at I tager en ærlig snak om, hvordan I håndterer den nye relation. Tal om, hvordan I er sammen og hvordan I er – eller ikke er – over for andre. I kan også tale om hvilke dilemmaer, I kan løbe ind i – og hvordan I kan forebygge konfliktfulde situationer. Det skaber klarhed og tryghed i jeres relation at tage den type snak tidligt.

Men du skal samtidigt være opmærksom på, at du vil få en ny position i gruppen, når du bliver leder.

»Måske har du været en del af gruppen på lige vilkår med de andre, men kan risikere at blive ekskluderet, når du bliver udnævnt som leder,« siger Vibeke Lunding-Gregersen.

De to erhvervspsykologer anbefaler derfor, at man som leder søger sine nære relationer i ens ledergruppe eller i netværk, så der ikke kommer en magtrelation i klemme i svære situationer. Det kan for eksempel blive dramatisk, hvis du som leder skal opsige dine venner.

»Hvis man er nødt til at opsige en medarbejder op, som man har en nær relation til, kan det blive en dramatisk oplevelse. For man har måske ikke kun identificeret sig med sit arbejde, men også med sine venner på arbejdet,« siger Louise Dinesen.

Prioriter rum for venskaber
Nære relationer og venskaber kan altså skabe dilemmaer og udfordringer i en arbejdsmæssig kontekst. Men hvis vi forbyder venskaber på jobbet, risikerer vi at gå glip af de stærke gevinster og fordele, der er ved at understøtte folks relationer på arbejdet, understreger de to erhvervspsykologer.

Vibeke Lunding-Gregersen taler nogle gange med ledere, som brokker sig over, at deres medarbejdere bruger for meget tid på at være venskabelige, mens de er på arbejde.

»Selvfølgelig kan det sociale fylde for meget, men jeg råder altid ledere til at prioritere at skabe rum og arbejdsmiljøer, hvor relationer kan udvikle sig. For relationer er en beskyttende faktor i vores psykiske arbejdsmiljø.«

Som leder kan du prioritere de uformelle, sociale rum ved for eksempel at invitere til morgenmad en gang om måneden, holde fødselsdage og hylde medarbejder-initiativer. På den måde får du også skabt rum for de medarbejdere, som ikke naturligt søger det sociale på arbejdspladsen.

»Man må aldrig undervurdere det uformelle, det legende og det rigtig smukke ved, at mennesker er i stand til at forbinde sig dybt til hinanden. Den slags er vi nødt til at kunne bevare - også som ledere,« siger Louise Dinesen afsluttende.

Action Card

Sådan håndterer du venskaber på arbejdspladsen

  1. Skab rammer for relationer. Relationer og venskaber på arbejdspladsen højner vores trivsel og produktivitet. Skab derfor uformelle sociale rum, hvor dine medarbejdere kan udvikle deres relationer. Det kan være morgenmad, fredagsbar eller fødselsdage.
  2. Vær opmærksom på stærke vennegrupper. Mennesket har en naturlig tilbøjelighed til at identificere sig med nogle grupper og tage afstand til andre. Vær derfor opmærksom på, hvordan det påvirker arbejdsmiljøet, hvis der er en stærk vennegruppe blandt dine medarbejdere.
  3. Vælg dine relationer med omhu. Det kan blive mere komplekst, hvis du som leder er venner med dine medarbejdere. Er du leder, så forsøg at finde dine nære relationer i områder, hvor der ikke er en magtrelation i klemme – eksempelvis i din ledergruppe eller i et netværk.

Mere fra Lederhjerne

Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står foran et sort gardin
Lederhjerne

7 gode råd: Det skal du huske, når du skal håndtere en svær personalesag

Krænkelser. Mobning. Stresshåndtering. Her giver to erhvervspsykologer deres bedste råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal håndtere de svære personalesager som leder.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen sidder foran et vindue
Lederhjerne

Sådan skaber du en sund arbejdskultur, der får dine medarbejdere til at blive

Hvis du vil undgå, at dine medarbejdere søger væk, skal du som leder skabe en arbejdskultur, der er båret af sunde relationer, værdighed og lighed. Det bliver det helt store konkurrenceparameter i fremtidens arbejdsfællesskaber, siger to erhvervspsykologer.
37 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen står på havnen
Lederhjerne

Lytter du, når dine medarbejdere siger, at der er problemer?

Arbejdsmiljøkriser kommer ofte som en overraskelse for virksomhederne trods mange advarselstegn. To erhvervspsykologer forklarer her hvorfor. Og så giver de deres bedste råd til, hvordan du kan forebygge dem som leder.
38 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen sidder i en sofa
Lederhjerne

Var du dygtigere som medarbejder, end du er som leder?

Det er ikke altid, at virksomheder ser ordentligt på medarbejdernes menneskelige kompetencer, når de forfremmer dem til at blive ledere. Derfor er det vigtigt, at vi uddanner og støtter lederne i deres nye faglighed, siger to erhvervspsykologer.
33 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen kigger mod udsigten
Lederhjerne

Et trygt lederteam er afgørende, hvis du skal lykkes med trivselsundersøgelsen. Især hvis du selv får en rigtig dårlig bedømmelse

Dårlige evalueringer af din ledelse kan have stor betydning for din trivsel og dynamikken i din ledergruppe. To erhvervspsykologer kender trivselsundersøgelsens faldgruber og begrænsninger.
40 min.
Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Gregersen sidder i en sofa
Lederhjerne

Hvis dine medarbejdere altid giver dig ret, tager du nok fejl

Ubevidste bias og fordomme påvirker din adfærd, din ledelsesstil og din måde at rekruttere på. To erhvervspsykologer har konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med bias som leder.
39 min.