Spillekort
Foto: Morten Svendsen

Fremtidens bæredygtige ledelse har syv spilleregler

23. October 2020

Hvis du vil have succes og opnå en bæredygtig balance i dit lederskab i det 21. århundrede, så nytter det ikke at fortsætte med at anvende det forrige århundredes spilleregler. Fremtiden er feminin – for alle køn. Som leder kan du stå stærkt i fremtiden med syv nye spilleregler.

Gå til Action card
Engang var det en tid, hvor man med fremtidsbegejstring kiggede fremad mod nye udfordringer.

Når vi kigger frem nu, ser vi klimaforandringer og en Donald Trump, der nedbryder verdensorden, demokratiet og anstændigheden i samme hug.

På virksomhedsplan lurer den fjerde industrielle revolution, nye økonomiske stormagter og eksponentiel forandringshast – tilsammen en cocktail, der varsler nul forudsigelighed og et muligt skrækscenarie, hvor danskerne med salig Niels Helveg Petersens ord risikerer at skulle leve af »at danse folkedans for kineserne«.

Ja ja, fremtiden har altid været usikker.

Men hvis du sidder med en underlig fornemmelse af, at fremtiden i denne tid ikke bare ændrer sig, men at den tager nogle gevaldige og meget utrygge hop, er du ikke alene.

Kortene bliver radikalt omfordelt i denne tid. Og det sker så hurtigt og uigennemsigtigt, at de fleste af os ikke kan se, om vi – og vores virksomhed – sidder tilbage med en vinder- eller en taber-hånd.

Som stadig mere forskning fra hele verden viser, sker der i disse år et tektonisk skift fra en maskulin til en mere feminin tankegang – hos personer, ledere og virksomheder.

Og godt det samme, for vores overlevelse afhænger af det.

I min egen bog om emnet, Fremtiden er Feminin – 7 spilleregler i det 21. århundredes lederskab, samler jeg hele denne viden.

Her refererer jeg blandt andet til omfattende undersøgelser fra verdens største spørgeundersøgelsespanel, Brand Asset. 

Konklusionen, som jeg har fra bestselleren The Athena Doctrine: How Women (and the Men Who Think Like Them) Will Rule the Future, var helt entydig: Fremtiden tilhører dem, der tænker feminint. 

Om Kirsten Stendevad

Kirsten Stendevad er en visionær frontløber inden for ledelsesudvikling og ekspert i det 21. århundredes (Op)Lysende lederskab.

Hun er (med)forfatter til 7 trendsættende bøger, som hun har undervist i på blandt andet Harvard Business School, MIT og McKinsey & Company. Kirsten er mentor for en række iværksættere og chang- makers og uddanner ledere med og uden titel i den nye tids lederskab.

Hun er MA i kultur og kulturformidling fra KU og i Culture & Communications New School og bl.a. certificeret kundalini-yoga instruktør og evolutionær coach. Hun har tilbragt halvdelen af sit liv i udlandet, herunder 12 år i Bruxelles og 10 år i New York.

Fold ud

En bæredygtig balance kræver, at du giver plads til den feminine yin-essens

Vi forbinder – fejlagtigt – det maskuline med mænd og det feminine med kvinder.

Oveni sammenligner vi ofte positive maskuline træk som "drive og handlekraft" med negative feminine træk som ”passivitet og svaghed” i stedet for positive feminine træk som ”intuition og helhedstænkning”.

Bedre bliver det ikke af, at ”feminisme” navnlig i Danmark forbindes med mandehad. Men ”feminin” og ”maskulin” har ikke i udgangspunktet noget med køn at gøre. Det er blot den vestlige betegnelse for de to grundessenser, som alt i verden består af, og som alle køn og virksomheder har i sig – det, man i Østen med mere neutrale udtryk kalder ”yin” og ”yang”. Disse to essenser er komplementære og danner tilsammen en integreret helhed.

Men i for mange år har den maskuline yang-essens fyldt for meget i vestlige samfund. Nu svinger pendulet tilbage. Og hvis du og din virksomhed ikke svinger med, bliver du irrelevant. Men hvad betyder det helt konkret for dig – og din virksomhed – at vi alle skal give mere plads til den feminine yin-essens, både i os selv og vores virksomheder?

På baggrund af omfattende research har jeg ud-destilleret syv nye spilleregler, som både mennesker og virksomheder kan anvende til at stå stærkt i fremtiden. De har alle rod i den feminine essens, fordi de ikke handler så meget om, hvad du skal gøre for at have succes i den nye tid, men mere om, hvem du skal være.

Her får du en – kort og meget ufuldstændig – introduktion til de spilleregler, der fremover vil være med til at definere den virkelighed, du skal operere i.


Som stadig mere forskning fra hele verden viser, sker der i disse år et tektonisk skift fra en maskulin til en mere feminin tankegang – hos personer, ledere og virksomheder. Og godt det samme, for vores overlevelse afhænger af det.

Kirsten Stendevad, forfatter til Fremtiden er Feminin

Spilleregel nr. 1: Komplementaritet – at lede integreret

Balance opnås kun, når der er ligevægt mellem yin- og yang-energi.

Yang-energien er den udfarende kraft – den, der får stænglen til at komme op af jorden. Yin-energien er den modtagende kraft – den, der får frøet til at modne under jorden. Yang kunne kaldes vores speeder, yin vores kobling. De to energier værdisættes forskelligt i vores samfund, hvor vi er mest begejstrede for det synlige – det resultat, der kan måles og vejes – og har mindre respekt for det usynlige – processen, intelligensen i cyklisk timing og så videre.

Imidlertid er begge energier lige vigtige, ikke mindst fordi de holder hinanden i spænd.Tipper balancen til den ene side, svækkes begge energier, for selv den tilsyneladende stærkeste får ikke sit komplementære modspil og går derfor i usundt overdrive.

Som leder er det integrationen af yin-lederskab, der bevirker, at du bliver bedre til at navigere, relatere og økonomisere.

Spilleregel nr. 2: Polaritet – at lede kønsbevidst

Uden kønsbevidsthed får du ikke tiltrukket, fastholdt og udnyttet den fulde talentmasse – og det er især relevant i dag, hvor dansk erhvervs største problem ifølge Hays Global Skills Index (2014) er mangel på den rette type talent.

Både mænd og kvinder rummer de egenskaber, vi skal bruge i fremtiden, nemlig en kombination af “maskuline” (yang) og ”feminine” (yin) egenskaber. Men i praksis er det ofte kvinder, der – i kraft af deres genetiske design – har overvægt af “yin”-egenskaber – et faktum, der understøttes af de seneste 20 års forskning i “kønsintelligens”, som har afdækket både neurologiske og hormonelle forskelle mellem mænd og kvinder, der er med til at forklare, hvorfor kønnene ikke opfører sig – eller opfattes – ens. Testosteron giver drive og risikovillighed. Østrogen er et omsorgshormon.

Så mænd søger alene af hormonelle grunde ofte magt gennem konkurrence, mens kvinder foretrækker at opbygge relationer.

Begge dele er vigtige egenskaber – men den sidste er ofte forsømt og giver lavstatus i virksomheder. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om stereotype forskelle. Vi består alle af en individuel cocktail af yin og yang. Pointen her er ikke at starte endnu et skænderi om, hvorvidt der er forskel mellem kønnene.

Bundlinjen er, at så længe du ikke anerkender, at der kan være forskel, og ikke bliver bedre til at forstå andre og udnytte deres forcer, så får du ikke fuldt udbytte af talentet. Og har du virkelig råd til det?

Spilleregel nr. 3: Autenticitet – at lede troværdigt

Ansatte følger ikke længere en person med en titel, men en person med en fakkel.

Det eneste, en chef kan gøre, er at inspirere til loyalt samarbejde på grund af det menneske og den personlighed, vedkommende er. I det 21. århundrede ser vi altså en bevægelse væk fra det gamle lederskabs formelle autoritet til det nye lederskabs personlige autoritet – fra rolle og gøren til ægthed og væren. Derfor er én af de væsentlige spilleregler i det feminine århundredes lederskab autenticitet.

Som alle andre spilleregler er autenticitet noget, man kan træne – ved at aflære alt det, der spærrer for den.

Spilleregel nr. 4: Integritet – at lede ansvarligt

I ikke så gamle dage var integritet et bedsteborgerligt ideal. I dag er det et afgørende krav til alle aspekter af forretning. For vi lever i en stadig mere feminin, tillidsbaseret økonomi, hvor personlige referencer er blevet afgørende for succes. Integritet betyder, at der er overensstemmelse mellem dine ord og dine handlinger: At du gør, hvad du siger, du vil gøre, og at du er til at regne med. Og det er i stigende grad vejen til at opnå og bevare tilliden hos investorer, forretningspartnere, medarbejdere og kunder.

Forskning viser, at når virksomheder kommer i problemer, skyldes det ofte manglende opmærksomhed på dette nøgleelement i moderne lederskab.


Proaktive mennesker tror på, at de kan gøre en forskel – hvis ikke for hele verden, så i det mindste for deres del af den.

Kirsten Stendevad

Spilleregel nr. 5: Proaktivitet – at lede innovativt

Evnen til uden opfordring at tage initiativ er netop den ingrediens, der adskiller ledere fra følgere.

Ledere – uanset om de har en formel titel eller ej – gør noget i dag for at ændre på virkeligheden i morgen. Hvor de fleste kun ser verden, som den er, ser ledere verden, som den kunne være. Og den fremtid, de ser, er altid en bedre version af nutiden.

Proaktive mennesker tror på, at de kan gøre en forskel – hvis ikke for hele verden, så i det mindste for deres del af den.

Når proaktivitet udgør én af spillereglerne i det 21. århundredes lederskab, skyldes det, at ingen længere har overblikket, heller ikke de formelle ledere.

Verden er blevet for kompleks. Derfor må du være medskaber af den forandring, du ønsker dig – også når du ikke er blevet bedt om det.

Ét af tidens store skift er netop, at vi går fra ledelse til lederskab.

Spilleregel nr. 6: Synkronicitet – at lede visionært

Synkronicitet er en betegnelse for ”meningsfulde tilfældigheder”.

Du har sikkert selv oplevet det. Og dem kan du gå i møde. Fremtidens vindere er dem, der ikke kun tænker rationelt, men også er gode til at lytte til ”det, der ønsker at ske” (”What wants to happen”). Når et så irrationelt og svært beviseligt begreb som synkronicitet breder sig i internationale ledelseskredse, er det, fordi vi er tvunget til at gøre noget andet, end vi plejer.

Verden er blevet for kompleks til at styre den med hovedet, som ikke længere kan følge med.

Altså bør alle, både dine medarbejdere og dig som er leder, træne jeres intuition.

Spilleregel nr. 7: Totalitet – at lede helhedsorienteret

Den sidste spilleregel handler om, at du skal til at bruge hele dit selv, have helhed i livet og arbejde for helheden.

Det kan lyde banalt, men vi kommer fra industriparadigmets tendens til at adskille alt uden at se på tingenes indbyrdes sammenhæng. I dag er vi blevet klogere på, hvordan en bevægelse i den ene ende af et system påvirker resten – ofte negativt.

Altså er det slut med at tænke i enkeltdele – nu handler det om at få skabt sammenhæng, fælles fodslag og en fremtid, der fungerer for alle.

Action Card

Syv spilleregler til bæredygtigt lederskab i balance

  1. Du skal lede integreret (komplementaritet): Integrér yin (femininitet) i dit lederskab, så du opnår balance og bliver bedre til at navigere, relatere og økonomisere.
  2. Du skal lede kønsbevidst (polaritet): Anerkend, forstå og udnyt mænd og kvinders neurologiske og hormonelle forskelle, så du får fuldt udbytte af talentmassen.
  3. Du skal lede troværdigt (autenticitet): Aflær alt det, der spærrer for din autenticitet, og lad dit lederskab være præget af din ægthed og væren.
  4. Du skal lede ansvarligt (integritet): Sørg for overensstemmelse mellem dine ord og dine handlinger. Gør, hvad du siger, du vil gøre, og vis, at du er til at regne med.
  5. Du skal lede innovativt (proaktivitet): Vær medskaber af den forandring, du ønsker dig – også når du ikke er blevet bedt om det.
  6. Du skal lede visionært (synkronicitet): Træn din intuition og lær ikke kun at tænke rationelt, men at lytte til ”det, der ønsker at ske” (”What wants to happen”).
  7. Du skal lede helhedsorienteret (totalitet): Brug hele dit selv, hav helhed i livet og arbejd for helheden. Det handler om at få skabt sammenhæng, fælles fodslag og en fremtid, der fungerer for alle.

Relaterede artikler

Søren Gøtterup-Tang er på taget af en bygning i København
BÆREDYGTIG LEDELSE

Hver tredje medarbejder, Søren ansætter, har et handicap

Alle mennesker har brug for at føle sig og være nyttige, mener Søren Gøtterup-Tang, der er CEO i Weply og en leder, der gerne vil gøre en forskel.
8 min.
Anitha Danielsen og en kollega sidder ved en computer
Bæredygtig ledelse

Sygeplejerskerne på akutafsnittet var opgivende, frustrerede og havde let til tårer. Efter 10 måneder med en ny leder vandt afdelingen en arbejdsmiljøpris

På Gentofte Akutklinik har oversygeplejerske Anitha Danielsen på under et år formået at rette op på et arbejdsmiljø, der ellers blinkede rødt på mange punkter. Hun arbejder med at sætte vagtplanerne fri og på at indføre en kultur, hvor medarbejderne får mere ansvar og giver hinanden – og chefen – løbende feedback.
12 min.
Pia Hauge og Katrine Sperling

Farvel til det overfladiske og fortravlede lederliv: Velkommen til ’langsom ledelse’

Kan du forestille dig et arbejdsliv, hvor du ikke hopper forpustet rundt fra tue til tue, men hvor der er tid og rum til fordybelse, refleksion og pauser? Og hvor du derfor giver din hjerne mulighed for at fungere optimalt? Så er ’langsom ledelse’ måske løsningen, lyder det fra Katrine Sperling og Pia Hauge, der nu præsenterer en ny model for det bæredygtige arbejdsliv som leder.
15 min.
IBM's CEO Thomas Kovsted
Bæredygtig ledelse

Her laver både topchefen og medarbejderne frivilligt arbejde: »Det er helt vildt, hvor meget glæde jeg tager med mig hjem«

IBM Danmark opfordrer sine ansatte til at lave frivilligt arbejde. Det giver stolthed og energi at hjælpe andre. Og gavner også forretningen.
18 min.
Shahida Hamid taler til et kursus med en storskærm bag sig

Pernille og Shahida klæder sig på til at gøre en bæredygtig forskel på jobbet: Det kræver kommunikation, strategi og et fælles sprog

Bæredygtighed fylder i mange virksomheder, men hvad betyder det egentlig, og hvilken forskel kan man gøre som leder og medarbejder? En masteruddannelse forsøger at give svarene. Mød to deltagere, der gør status på deres vej mod at gøre bæredygtighed til en naturlig del af arbejdslivet.
4 min.
Kenneth_Nørgaard
Bæredygtig ledelse

Lige barsel for alle? »Det er det helt rigtige at gøre - også for bundlinjen«

Konsulenthuset KPMG indførte i sommer 24 ugers betalt barsel til både mødre, fædre og medforældre. Det sikrer ikke bare lige vilkår for mænd og kvinder. Men er også god forretning. Læs her hvorfor.
18 min.