Sophie Bygsø-Petersen
Sophie Bygsø-Petersen (th) er som 27-årig teamleder i SOS International blandt Danmarks unge ledere. Hun er ikke med i undersøgelsen, men du kan møde hende i artiklen »Jeg er meget generation Y«. Foto: Christian Als
Ny viden

Unge ledere vil mærke fremdrift i deres job

10. November 2020

Skal en virksomhed holde på sine unge ledere, kræver det, at den har fokus på at udvikle de unge menneskers kompetencer. Det viser en undersøgelse blandt flere end 1.000 unge ledere.

Gå til Action card

Hvis man i en virksomhed har en ung leder, man gerne vil holde fast på, så kræver det, at man husker at have fokus på at udvikle den unge leder – ellers er der stor risiko for, at vedkommende smutter.

Det peger resultaterne på i en endnu ikke offentliggjort forskningsrapport, som Cphbusiness er i gang med at udarbejde i samarbejde med Lederne. I undersøgelsen indgår svar fra 1.011 unge ledere i alderen 18-35 år, som har svaret på en række spørgsmål om deres liv som ledere.

I undersøgelsen har de unge ledere blandt andet svaret på, om de oplever, at deres arbejdsplads prioriterer deres udvikling. Og mens flertallet af de unge ledere, som oplever, at virksomheden prioriterer deres udvikling, også har planer om at blive i virksomheden de næste fem år, så gælder det samme kun for 31 procent af de ledere, der er på arbejdspladser, hvor der ikke er fokus på deres lederudvikling.

Unge ledere ønsker udvikling

Andelen af unge ledere, som er enige i udsagnet "Min arbejdsplads prioriterer min udvikling":

  • 68 procent ser sig selv i samme virksomhed om 5 år
  • 31 procent ser ikke sig selv i samme virksomhed om 5 år

Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.001 unge ledere i alderen 18-35 år. Undersøgelsen er gennemført 23. marts til 7. maj 2020.

Tallene overrasker ikke Karen Christina Spuur, der er forskningsleder bag projektet og lektor i ledelse, organisation og kommunikation på Cphbusiness:

»Oplevelsen af at være i en kontinuerlig udvikling prioriteres højt af unge ledere. Det fremgår også tydeligt af den kvalitative data i projektet, at det er vigtigt for unge ledere at mærke en fremdrift i deres udvikling. Hvis de unge ledere oplever stilstand, så bliver det ofte tolket som om, at de ikke kan lære mere på deres nuværende arbejdsplads, hvilket fremskynder dem til at søge andre lederstillinger med flere udviklingsmuligheder«, siger hun.  

Det billede genkender Ledernes teamchef og ledelsesrådgiver, Michael Uhrenholt, der ofte rådgiver unge ledere. Han understreger dog, at ønsket om udvikling i jobbet ikke er unikt for de unge ledere:  

»Alle, der tager et særligt ansvar i jobbet, ønsker, at der er mulighed for at udvikle sig og tilgå nye opgaver. Det skal man huske som virksomhed. Behovet er nok størst for de yngre, fordi de er nye i deres lederkarriere og i mange tilfælde ikke har så meget erhvervserfaring endnu. Men det er vigtigt, at man ikke glemmer, at ønsket om udvikling gør sig gældende for langt de fleste, der sidder som leder eller i en udviklingsstilling – og det er uagtet alder«, siger han.

Trods et flydende arbejdsliv ønsker unge ledere balance

Det er imidlertid ikke kun manglende udvikling, der kan få de unge til at søge væk, viser undersøgelsen. Det har også stor betydning for de unge ledere, at virksomheden har fokus på at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.

»Vi ved, at en del unge – både ledere og medarbejdere – har et mere flydende arbejdsliv. De lader sig drive af deres motivation og lyst, og mange arbejder også rigtig meget, fordi deres arbejde er både deres job, interesse og passion. Men det betyder ikke, at de ikke også ønsker balance i livet. Det at ville have balance er ikke enestående for de unge ledere. Der er en helt generel samfundstendens, hvor vi som mennesker har haft et fokusskifte fra mål til formål på tilværelsen, og hvor det er blevet vigtigere med balance i alle aspekter af livet«, siger Michael Uhrenholt.

Derfor handler det i høj grad om, at virksomhederne er i stand til at hjælpe de unge ledere til at skabe balance, hvis de gerne vil holde på dem, uddyber Karen Christina Spuur:

»Arbejdsliv og privatliv er netop for mange unge ledere ofte noget, som er smeltet lidt sammen. Men forskellen på, om de trives i det eller ej, er ifølge den kvalitative data afhængig af deres leders og arbejdspladsens evne til at være opmærksom på at hjælpe de unge ledere til at finde en god balance, hvilket kan være svært, når de unge gerne vil præstere. Men det er bydende nødvendigt, hvis de unge ledere ikke skal køre sure i jobbet og søge væk«, siger Karen Christina Spuur. 

Unge ledere ønsker balance mellem arbejde og fritid

Andelen af unge ledere, som er enige i udsagnet "Min arbejdsplads har fokus på work/life balance"

  • 62 procent ser sig selv i samme virksomhed om 5 år
  • 35 procent ser ikke sig selv i samme virksomhed om 5 år

Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.001 unge ledere i alderen 18-35 år. Undersøgelsen er gennemført 23. marts til 7. maj 2020.