BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS

Den fødte leder er ikke født endnu

Foto Christian Als
1. February 2024

Der er færre unge, som vil være leder. Det skal vi have ændret på, skriver Ledernes direktør.

Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør hos Lederne
Gå til Action card

Verden har brug for nytænkende ledere i en tid med nybrud inden for bæredygtighed, AI, sikkerhedspolitik og verdenshandel. Alligevel tøver mange med at realisere deres drømme.

En af de mest almindelige begrundelser for ikke at forfølge en karriere som leder er frygten for, at jobbet vil koste det gode arbejdsliv.

Det svarer godt halvdelen af de 1000 danskere, som har deltaget i en spørgeundersøgelse, som Lederne har fået foretaget. Nogenlunde lige så mange svarer, at de tøver med at blive ledere, fordi de ikke mener, de har tilstrækkelige kompetencer og erfaring.

Det er ærgerligt, at så mange tøver. For der er stærkt brug for flere ledere.

Knap hver sjette leder er i dag over 60 og går på pension inden for en kort årrække.

Samtidig har andelen af unge, der vil være leder, været faldende over en årrække.

Det skal vi have ændret på.

Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør hos Lederne

Bodil Nordestgaard Ismiris

  • Administrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation
  • Tidligere viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation i perioden 2017-2020
  • Inden da direktør og chef for bl.a. Medlemsrådgivningen og HR
  • Bestyrelsesmedlem i PFA og en del af repræsentantskabet hos ATP
  • Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1999
  • Født og opvokset i Vemb mellem Holstebro og Ringkøbing
  • Gift og mor til to
Fold ud

Ledelse kan læres
Ledelse er et fag, der kan læres, ikke en magisk evne, man er født med. Eller som vi siger: Den fødte leder er ikke født endnu. Det er på sin vis forståeligt, at så mange holder sig tilbage med at søge et lederjob, fordi de ikke føler, de har nok erfaring med ledelse eller tilstrækkeligt med ledelseskompetencer.

Men ingen forventer at en ny leder skal have lang, dokumenteret erfaring. Ligesom i andre fag er kompetencer noget, man skal lære henad vejen.

Samtidig skal vi have gjort op med forestillingen om, at en god leder skal arbejde 70-80 timer om ugen og være parat til mere eller mindre at sætte sit øvrige liv på standby.

For sådan bør det ikke være. Selvfølgelig kan der være perioder med pres på. Men man bliver ikke bedre i jobbet af at forsømme sit fritidsliv, sin vennekreds og sin familie.

Hos Lederne vil vi gerne være med til at skabe en stærk pipeline af talenter til gavn for det danske samfund.

Derfor har vi netop etableret organisationen Lederne Spring for mennesker, der endnu ikke har prøvet at være leder, men som går rundt med ambitioner om det. Lederne Spring vil løbende tilbyde kurser, karriererådgivning, faglig viden og et konkret, digitalt værktøj, som blandt andet kan hjælpe den enkelte med at få afdækket sin lederprofil og blive klædt på til det første lederjob.

Brug for kræfter og idéer
For vi ved, at drømmen om ledelse lever på tværs af generationer og uddannelsesniveau.

Vi ved også, at vi vil se store forskydninger på arbejdsmarkedet de kommende år. Eksempelvis vil antallet af personer i arbejdsstyrken, som har en videregående uddannelse, over de kommende 10 år være øget med næsten 250.000, og mange vil have lyst til at tage springet og gøre karriere som ledere.

Dem vil vi gerne give en hjælpende hånd.

For vi har brug for alle gode kræfter og nye idéer de kommende år, når vi skal navigere gennem de mange udfordringer, Danmark og verden omkring os står overfor.

Denne klumme har også været bragt i Finans.