Stine Johansen er kommunaldirektør i Helsingør Kommune og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse
»Ledere har et særligt ansvar for at gribe ind og tage hånd om det her. Det går jo ud over både trivsel og produktivitet. Jeg tror, at LGBT-medarbejdere som oftest ekskluderes både utilsigtet og uden ond vilje. Men det er vigtigt for alle arbejdspladser at reflektere over arbejdskultur, sprogbrug og personalepolitik, så alle medarbejdere føler sig trygge. Og her skal lederne altså gå forrest,« siger Stine Johansen, som er kommunaldirektør i Helsingør Kommune.  Foto: Christian Als
LGBT+

»Det er dit ansvar som leder at sikre mangfoldighed og hindre diskrimination af enhver art«

19. August 2021

Stine Johansen er topchef. Og lesbisk. Hendes seksualitet er som udgangspunkt irrelevant, men hun har et klart budskab til alle danske ledere: »I skal sørge for, at alle kan være hele mennesker på jobbet, uanset hvem de er, og hvem de deler liv og seng med«.

Gå til Action card

»Ledere har et meget stort ansvar for at skabe et arbejdsmarked, hvor mennesker kan være lige præcist dem, de er, uanset hvilken seksualitet de har, eller hvem de elsker«.

Ordene kommer fra Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør siden 2015, og måske det tætteste, man kommer på en kommunal ”superstar” i Danmark. Hun har været nomineret som Årets Leder i Danmark, og Ugebrevet Mandag Morgen har fremhævet hende som en af de kvindelige ledere i det offentlige, der ”shiner og går nye veje til inspiration for andre”.

Ud over at være chef for 5000 ansatte i Helsingør Kommune, er Stine Johansen også for nylig trådt ind i bestyrelsen for LGBT+ Danmark, der er Danmarks største og ældste politiske forening for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og andre, der bryder med normer for køn og seksualitet.

For selv om Stine Johansen slår fast, at det egentlig aldrig har fyldt noget i hendes karriere, at hun er lesbisk og i 28 år har været gift med en kvinde (som hun har tre børn med), føler hun i dag en forpligtelse til at kæmpe for mere mangfoldighed på de danske arbejdspladser.

»Jeg har altid været optaget af at blive målt på det, jeg har leveret – og ikke på noget andet. Jeg er aldrig selv blevet diskrimineret eller fravalgt, fordi jeg er homoseksuel. Men der er desværre stadig store udfordringer på de danske arbejdspladser, og jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor det giver mening at tage en tørn for LGBT-sagen,« siger hun.

Stine Johansen er kommunaldirektør i Helsingør Kommune og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse
I Helsingør Kommune har alle chefer haft besøg af et HR-team, der har fortalt, hvordan man forebygger chikane, og hvad man gør, hvis der opstår konkrete sager. Foto: Christian Als

Alarmerende tal

Selv om Danmark historisk har været et af de mest progressive lande, når det handler om vilkår og rettigheder for LGBT-personer, er Stine Johansen meget tydelig omkring de forbedringer, der er brug for.

»Når en tredjedel af befolkningen oplever, at der bliver talt nedsættende om LGBT-personer på deres arbejdsplads, så er det simpelthen 37 procent for meget. Der skal ikke tales nedsættende om nogen som helst,« siger hun.

Lige så alarmerende er det, siger hun, at omkring halvdelen af alle LGBT-medarbejdere skjuler deres identitet, når de går på arbejde – formentlig er på grund af frygten for stigmatisering og diskrimination.

»Ledere har et særligt ansvar for at gribe ind og tage hånd om det her. Det går jo ud over både trivsel og produktivitet. Jeg tror, at LGBT-medarbejdere som oftest ekskluderes både utilsigtet og uden ond vilje. Men det er vigtigt for alle arbejdspladser at reflektere over arbejdskultur, sprogbrug og personalepolitik, så alle medarbejdere føler sig trygge. Og her skal lederne altså gå forrest,« siger Stine Johansen.

Stine Johansen er kommunaldirektør i Helsingør Kommune og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Stine Johansen

Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune siden 2015.

Uddannet cand.mag. og har MBA fra Henley Business School.

Stine Johansen har erfaring både inden for det private erhvervsliv i IBM, den offentlige sektor og har også stiftet bekendtskab med selvstændigt erhverv gennem firmaet Independent Wind Power.

I perioden 2009-2013 var hun bosat i Grønland og ansat i Kommuneqarfik Sermersooq – først som kommunikationsdirektør og siden som fungerende kommunaldirektør.

Privat er hun gift med Leise Johnsen, direktør i Det Grønlandske Hus. Parret har tre børn.

Fold ud

LGBT-medarbejdere er en styrke

Hun opfordrer derfor sine lederkolleger i både det private og offentlige Danmark til at omfavne mangfoldigheds-dagsordenen langt mere, end de gør i dag. Og hun fremhæver, at LGBT-medarbejdere er en styrke for den enkelte virksomhed.

»Vi kommer med noget særligt og bidrager med perspektiver på liv og på forskellighed, som er af stor værdi. Der skal meget mere fokus på, at vi bidrager med den mangfoldighed, der er brug for på arbejdsmarkedet,« siger Stine Johansen.

En række danske virksomheder har taget dagsordenen så seriøst, at de i dag ifølge Stine Johansen fremstår som rollemodeller. Hun fremhæver A.P. Møller – Mærsk, hvor topchefen Søren Skou både internt og eksternt insisterer på, at LGBT-ansatte skal arbejde i et inkluderende miljø. Og ligesom med blandt andet IKEA aktivt støtter LGBT-miljøet ved at deltage i Copenhagen Pride.

For Stine Johansen er det helt afgørende, at mange flere danske virksomheder og ledere følger A.P. Møller – Mærsks eksempel, og begynder at opfatte bæredygtighed og mangfoldighed som ”hardcore strategi”.

»Der er behov for, at det ikke kun er en lille håndfuld virksomheder, der arbejder seriøst med det her. Der er brug for flere rollemodeller, der i ord og handling viser, at de ikke accepterer diskrimination. Det er jo hele arbejdsmarkedet i Danmark, det handler om,« siger hun.

Stine Johansen er kommunaldirektør i Helsingør Kommune og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse
»Det vigtigste er, at du som leder skal vise, at det bliver taget alvorligt og at der bliver reageret på det med det samme. Det handler jo om at skabe et meget tryggere og rarere arbejdsmiljø,« siger Stine Johansen. Foto: Christian Als

Tag den åbent og direkte

Men hvordan håndterer man så diversitets-spørgsmålet helt konkret som leder?

Ifølge Stine Johansen er det helt afgørende, at man som leder går åbent og direkte til værks, og allerførst får de grundlæggende politikker på plads.

»Man skal som leder sørge for et set-up, så folk ved, hvad de skal gøre i konkrete situationer. De skal kunne læse i personalehåndbogen, hvem de skal rette henvendelse til, hvis der kommer sager om chikane eller diskrimination, og der skal være retningslinjer for, hvordan folk indkaldes til samtale, hvordan og hvornår man politianmelder, og hvordan sagerne dokumenteres,« siger Stine Johansen.

Når alt benarbejdet er gjort, skal man som leder melde tydeligt og klart ud, at der er nultolerance over for alt, hvad der handler om diskrimination og sexisme.

»Og så skal der tages hånd om det i praksis, hvis det alligevel skulle ske,« siger Stine Johansen.

I Helsingør Kommune har alle chefer haft besøg af et HR-team, der har fortalt, hvordan man forebygger chikane, og hvad man gør, hvis der opstår konkrete sager.

Men for Stine Johansen handler det også om at få adresseret den mere subtile diskrimination eller mobning.

»Det er noget med kultur og sprogbrug. Hvordan man taler med hinanden, og hvordan man er over for hinanden. Som leder skal man få taget en runde og få udryddet de ord og den jargon, som kunne være for sjov, men som bare ikke er det,« siger Stine Johansen.

Både for ledere og medarbejdere gælder det, at man selv har et ansvar for at sige fra, hvis man oplever eller overhører chikane.

»Det vigtigste er, at du som leder skal vise, at det bliver taget alvorligt og at der bliver reageret på det med det samme. Det handler jo om at skabe et meget tryggere og rarere arbejdsmiljø,« siger Stine Johansen.

Hvad er det nu, LGBT+ og LGBTQIA+ står for?

Måske kan du ikke helt huske eller dechifrere, hvad bogstaverne i LGBT+ - eller LGBTQIA+ betyder. Derfor får du lige en lille ordbog her, så du får det hele med.

L: Lesbisk

Betegner traditionelt homoseksuelle kvinder, dvs kvinder, der er seksuelt tiltrukket af andre kvinder. Kvinder er her bredt defineret som alle, der definerer sig som kvinder. Andre personer med andre kønsidentiteter kan også definere sig som lesbiske.

G: Homoseksuel mand (gay)

’G’ i LGBT+ står for ’gay’ – engelsk for en homoseksuel mand. At være homoseksuel betyder, at du er seksuelt tiltrukket af personer af samme køn – i dette tilfælde mænd. Mænd er her bredt defineret som alle, der definerer sig som mænd.

B: Biseksuel

Person, som er seksult – og evt. romantisk og/eller følelsesmæssigt – tiltrukket af personer af mere end ét køn, men ikke nødvendigvis på samme måde, på samme tid eller i samme grad.

T: Transkønnet

Fællesbetegnelse om personer, hvis kønsidentitet i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen.

Q: Queer

Begreb eller betegnelse både om en tilgang til køn og seksualitet, såvel som om en person. Queer kan være en tilgang til køn og seksualitet, der definerer sig i opposition til samfundets binære kønsforståelse. Queer kan også beskrive en person, som ikke anerkender at der kun er to køn.

I: Intetkøn

Kendetegner en personer, som ikke identificerer sig med noget eller er noget køn. Nogle intetkønnede foretrækker at bruge begreberne akønnet eller androgyn.

A: Aseksuel

Person, som ikke oplever seksuel tiltrækning til andre eller kun oplever meget lidt seksuel tiltrækning til andre.

+: Alle de andre former for seksuel orientering og kønsidentitet. Læs mere her: https://www.lgbt.dk/ordbog/

Kilde: lgbt.dk

Fold ud

Er også selv rollemodel

Selvom hendes tid efter eget udsagn er ”super begrænset”, prioriterer Stine Johansen den nye bestyrelsespost i LGBT+ Danmark meget højt.

Nok også fordi det er gået op for hende, at hun selv i årevis har fungeret som forbillede for andre LGBT-personer. Uden egentlig at have være bevidst om det.

Hun har blandt andet haft samtaler med en medarbejder, hvis søn var transseksuel. Og med en mandlig medarbejder, der havde en datter, der var lesbisk og som havde det svært.

»Det gik op for mig, at de kunne se på mig, at man kan have et godt og dejligt liv og et godt arbejdsliv som homoseksuel. Så jeg er nok blevet mere opmærksom på, at folk ser mig som en rollemodel, selv om jeg ikke lige har gået rundt og tænkt over det. Den rolle tager jeg gerne på mig. Og så håber jeg bare, at ledere i alle positioner rundt i landet vil gøre det samme,« siger Stine Johansen.

Action Card

Fire ting alle topchefer bør overveje

  1. Sig det direkte og vis i handling, at mangfoldighed skaber værdi for organisationen.
  2. Involver tillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere i ansvaret for et arbejdsmiljø, hvor alle kan være hele mennesker, når de er på arbejde
  3. Tjek op på personalepolitikken. Det skal stå tydeligt, at alle medarbejdere har lige vilkår, rettigheder og lige muligheder uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering/identitet, religion og etnisk oprindelse.
  4. Sig det direkte og vis i handling, at der er nul tolerance over for diskrimination og diskriminerende adfærd og sprogbrug på arbejdspladsen.

Relaterede artikler

Jette Albinus står i sin uniform ude i skoven
Ledelse i forsvaret

Jette Albinus er tostjernet general, divisionschef og den højest placerede danske kvindelige soldat nogensinde

Som øverste chef for en kampstyrke på op mod 20.000 Nato-soldater i Letland er det 58-årige Jette Albinus’ opgave at tage kampen op mod Rusland, hvis Putin en dag får appetit på mere end Ukraine. Hun har i dag accepteret, at hun ikke blot er soldat, men også rollemodel – for andre kvinder og de minoriteter, der stadig kun udgør en brøkdel af det danske forsvar.
14 min.
Nina Mathiesen og Mari Randsborg på COBEs kontor
Kvindernes Kampdag

Her er 16 kvindelige ledere, der gør deres for at smadre statistikkerne

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag har vi samlet en række artikler med succesfulde, kvindelige ledere, som vi alle kan lære noget af. Værsgo.
6 min.
Charlotte Jensen står og snakker med en kvindelig gaffeltruckfører i IKEAs varelager
Ligestilling

IKEA vil ikke længere finde sig i, at så få kvinder kører gaffeltruck

Møbelgiganten IKEA har i dag en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelse, direktion og blandt samtlige 3.100 medarbejdere. Men der er stadig hjørner af koncernen, hvor balancen halter, for eksempel på lageret, der totalt domineres af mænd. Derfor bliver alle ledere nu målt på, om kønsbalancen er i orden i alle afdelinger – også på de områder, hvor kvinderne er i overtal.
10 min.
Louisa Loran arbejder hjemme foran sin desk setup
Sådan er min dag

Louisa er Google-chefen, der kun arbejder hjemmefra

Louisa Loran klarer snildt 17 skarpe onlinemøder i træk, når hun arbejder remote fra sin villa med storslået udsigt ud over Øresund. Hun har valgt den fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen helt fra for at være tæt på sine børn.
7 min.
Frederik Sjørslev kigger ind i kameraet og har sin solsikkesnor rundt om halsen
Diversitet

Det kan være svært at gøre et supergodt førstehåndsindtryk, når man stammer. Alligevel er Frederik blevet direktør og leder for 900 medarbejdere

Der skulle 300 ansøgninger og 30 jobsamtaler til, før Frederik fandt en arbejdsgiver, der kunne se ud over hans stammen.
9 min.
Fodgængeroverfelt med en masse mennesker

Har vi overset, at diversitet også kan være svært?

Det er afgørende at se på diversitet som mere end ligelig repræsentation af køn, alder og etnicitet. Et forskningsprojekt viser, at brogede teams kan være både en fordel og en ulempe, afhængigt af hvordan ledelsen griber arbejdet an.
9 min.