10 gode råd

Det skal du huske de første måneder i lederjobbet

Jacob Feilberg Petersen
16. September 2021

Det er en stor udfordring at sætte sig i lederstolen for første gang. Her får du 10 gode råd til, hvad du skal fokusere på de første måneder i jobbet.

10 gode råd til, hvad du skal fokusere på de første måneder i jobbet
Gå til Action card

At blive udnævnt til leder er en stor anerkendelse. Du kommer formentlig fra et job som specialist, hvor du har skabt gode resultater. Nu venter en periode med stor usikkerhed. Og mange spørgsmål. Men husk på, at ingen forventer, at du kan alt fra dag ét. Det vigtigste er, at du er ydmyg og nysgerrig. Og har mod på at lære nyt.

Som leder skal du skabe resultater gennem andre. Det kræver, at du tager lederrollen på dig og overlader opgaveløsningen til dine medarbejdere. Ikke ulig den spillende træner, hvis vigtigste opgave er at lægge taktikken og få holdet til at spille sammen. Og først derefter kan overveje at give en fod med på banen.

Som for træneren gælder det også for dig som leder, at du efter kort tid skal kunne vise de første resultater. Ellers vil tilliden til dig hurtigt begynde at dale. Der er med andre ord nok at tage fat på som ny i lederjobbet.

Vores ledelsesrådgiver Bjarne Henning Jensen giver dig her en række gode råd til, hvordan du bruger de første måneder i jobbet bedst muligt – og dermed øger dine chancer for at få en god start på din lederkarriere.  

1. Afstem forventninger med din chef 

Et vigtigt første skridt er at lave en forventningsafstemning med din chef. Det skaber ikke alene klarhed og retning i jobbet, men mindsker også risikoen for misforståelser.

Først og fremmest skal du vide, hvilke opgaver og mål du forventes at løfte. Uanset om du har været til jobsamtale eller ej, kan der være behov for at præcisere, hvad dine opgaver konkret består i, hvordan du skal prioritere dem, og ikke mindst hvad succeskriterierne er for de enkelte opgaver.

Vær nysgerrig og stil spørgsmål. Påpeg gerne, hvis noget lyder urealistisk. Du skal kunne se for dig, at du kan nå i mål med dine opgaver.

Spørg også, hvad din chef har af forventninger til jeres samarbejde i det daglige arbejde. Hvordan skal jeres dialog være? Hvor tit og hvordan skal du afrapportere til din chef for, at han eller hun kan føle sig tryg ved, at du er på rette vej og leverer de ønskede resultater?

2. Giv slip på dit specialistjob – og tag lederrollen på dig

Når du begynder i et lederjob, er du først og fremmest leder. Det betyder ikke, at du helt skal holde dig fra det faglige felt – især ikke, hvis du er leder af et mindre team. Men lederrollen skal være din førsteprioritet!

Det betyder, at du skal fralægge dig en lang række opgaver fra dit gamle job. Og at du hverken kan eller skal bruge tid på at gå i detaljen med de opgaver, som dine medarbejdere sidder med. Faktisk er det en vigtig del af lederskabet at give medarbejderne frihed til at udføre opgaverne. Det viser, at du har tillid til dine medarbejdere. Og samtidig er det med til at mindske risikoen for, at din arbejdsbyrde bliver for stor og stressende. 

3. Værn om dit ledelsesrum 

Dit ledelsesrum er de rammer, du kan udøve din ledelse indenfor. Rammerne bliver som udgangspunkt fastsat ud fra det ansvar og mandat, som følger med jobbet. Ledelsesrummet er dog ikke en statisk størrelse. Hen ad vejen kan du nemlig være med til at præge og endda udvide dit ledelsesrum.

Ledelsesrummet defineres blandt andet ud fra, hvilke budgetter du har ansvaret for. Og om du har mandat til at fyre og hyre. For at opretholde dit ledelsesrum, må du vise, at du har fagligheden til at løfte dine opgaver. Formår du for eksempel at holde styr på driftsbudgettet, vil du kunne opretholde den del af dit ledelsesrum. Og gør du det ekstra godt, kan det være, at du med tiden også kan få ansvaret for lønbudgettet – og på den måde udvide dit ledelsesrum.

Størrelsen på dit ledelsesrum hænger også sammen med de relationer, du opbygger til dine medarbejdere, din chef og de øvrige ledere. Så brug tid på dine relationer. Vis, at du tager ansvar. Og at du interesserer dig for andre. Større tillid til dig som leder vil give dig større frihedsgrader i form af et udvidet ledelsesrum – og vice versa. 

4. Husk, at du er ligeværdig med dine lederkolleger 

I forhold til din ledergruppe skal du holde dig for øje, at du er ligeså meget leder, som de er – også selvom du som ny leder har mindre anciennitet. Husk på, at de andre ikke nødvendigvis gør det bedre, bare fordi de har været ledere i længere tid. De sidder formentlig også med opgaver, der er forskellige fra dine. Så vær ikke bange for at tage ordet og deltage i dialogerne med dine lederkolleger.

Pointen er, at du skal tage din plads i ledergruppen fra dag ét – ellers kan den være svær at generobre på et senere tidspunkt. Der er med andre ord ingen hvedebrødsdage, når du træder ind i en ledergruppe. Din chef kan måske vise lidt overbærenhed i starten. Ligesom dine medarbejdere i et vist omfang kan. Men i ledergruppen er du som et nyt medlem af et orkester, der skal vise sit værd fra første tone. 

5. Vær synlig og tilgængelig 

Som ny leder befinder du dig i en læringsproces. Det betyder dog ikke, at du skal mure dig inde på dit kontor, indtil du har fået en bedre forståelse for ledergerningen. Tværtimod. Der er meget at vinde ved at være synlig over for dine medarbejdere. Og mindst lige så meget at tabe, hvis du ikke er det.

Er du fysisk meget fraværende, kan det give anledning til spekulationer om, hvad du bruger din tid på, og om du interesserer dig for dine ansatte. Arbejder I på distancen, kan de samme spekulationer opstå, hvis du ikke er aktiv på virksomhedens interne digitale kanaler.

At være en synlig leder handler dog om mere end at dine medarbejdere kan se dig – om det er fysisk eller på nettet. En synlig leder er nemlig en kommunikerende leder. Medarbejderne skal opleve, at du informerer og involverer dem i ledelsens beslutninger i det omfang, det kan lade sig gøre. Og at du viser interesse for medarbejderne og anerkender dem ved at spørge ind til deres opgaver, men også til alt det uformelle.

For medarbejderne er det desuden vigtigt, at du er til at få fat på. Pas derfor på med at fylde din kalender op med væg-til-væg-møder. En idé kan være at reservere et fast tidsrum, hvor du altid er tilgængelig for dine medarbejdere – enten fysisk eller på telefonen. Og meld klart ud, hvor hurtigt de kan forvente at få svar på deres henvendelser.  

6. Lav en personlig plan – og meld få strategiske temaer ud

Læg en plan for, hvordan du vil bruge den første tid i jobbet – for eksempel for de første 100 dage. En konkret plan kan skabe balance mellem den daglige drift og det store overblik, så hastespørgsmål og enkeltsager ikke stjæler for meget fokus fra det overordnede billede. Hvem skal du tale med? Hvad vil du opnå med de forskellige aktiviteter? Hvornår vil du gøre hvad? Altså en projektplan, som sikrer, at du bruger tiden rigtigt.

Når du haft lejlighed til at danne dig et overblik over dine opgaver, skal du melde få strategiske temaer ud til dine medarbejdere. Temaerne skal udtrykke klare prioriteringer og vise, hvor I er på vej hen. Temaerne vil ikke nødvendigvis være direkte målbare, men må heller ikke blive så ukonkrete, at de fremstår som varm luft. Du skal kunne formulere de strategiske temaer – det kunne være øget kundetilfredshed – som en kort salgstale, du skal gentage igen og igen over for dine medarbejdere. Det er med til at sikre, at du og dine medarbejdere bevæger jer i den rigtige retning.

Næste skridt er at omsætte de strategiske temaer til nogle lavpraktiske opgaver, som medarbejderne kan kaste sig over. Lav gerne mange små delmål, så I på ugentlig basis kan fejre, når I er kommet et skridt længere med en opgave. Det øger motivationen og lysten til at arbejde videre mod det overordnede mål.

Eventuelt link til Ledernes motivationsguide: www.lederne.dk/motivation

7. Disponér din egen tid rigtigt, og få gode vaner fra starten

Opgavebunken er stor, når du tiltræder en stilling som leder. Hvis du skal nå i mål med dine opgaver, kræver det, at du disponerer din tid ordentligt – det er der ikke længere andre, der hjælper dig med.

Tænk derfor nøje over de vaner, du tillægger dig fra starten. For eksempel kan det være en god idé kun at tjekke mails en eller to gange om dagen. Og at have et tidsrum, hvor du ikke besvarer opkald. Overvej også, hvilke møder du skal gå til. Er din rolle vigtig? Eller kan du få en anden til at give dig et referat? Husk også at have tid til at snakke med dine medarbejdere. Det er her, de føler sig set, hørt og anerkendt.

Hvis du ikke prioriterer dine opgaver og din tid, når du aldrig i bund med bunken af opgaver – uanset hvor mange timer du arbejder. 

8. Brug hele din organisation

Som leder hverken kan eller skal du klare det hele selv. Det er dine medarbejdere, der har de fagspecifikke kompetencer. Og de kompetencer skal du udnytte til fulde, hvis du vil skabe resultater.

Det kræver, at du kan uddelegere opgaverne og give hver enkelt af medarbejderne ansvar og muligheden for at træffe egne beslutninger. Kan dine medarbejdere mærke, at du har tillid til dem og respekterer deres faglighed, vil de føle sig trygge og finde større glæde ved deres arbejde.

Formår du at bringe samtlige medarbejdere i spil – ikke kun stjernerne på holdet – er du samtidig med til at skabe en bedre holdånd, hvor alle føler sig vigtige. 

9. Vis resultater

Kan du efter de første måneder i lederjobbet ikke pege på, at du har skabt resultater, mister du din legitimitet. Og ikke mindst din chefs tillid.

Om du kan vise resultater hænger tæt sammen med din evne til at prioritere og planlægge dine opgaver. Har du brugt alt dit krudt på at lave én stor ændring, er risikoen for at fejle stor. Har du derimod foretaget en række mindre forandringer – som dog stadig batter og kan ses som synlige og mærkbare ændringer – er din chance for at kunne vise resultater langt større.

Husk ikke kun at have fokus på det endelige mål for et projekt eller en organisationsændring, men fejr også de delmål, I når undervejs. Og lær at sætte ord på succeserne – for eksempel ved at skrive ned, hvad dit team nåede i dag – og ikke mindst hvordan du gjorde en forskel som leder.

Kan du vise resultater – og sætte ord på dem – er det med til at holde dit ledelsesrum intakt – både i forhold til dine medarbejdere og din chef. 

10. Få dig en mentor – og husk at tænke langsigtet

Uanset hvor god din chef og dine lederkolleger er, vil du som ny leder være i tvivl om en masse ting, som kan virke utilladelige at spørge ind til. Derfor er det godt at kunne rådføre sig med en person, der har ledererfaring, men som du ikke selv skal stå til ansvar for. Måske kender du en leder på en tidligere arbejdsplads, som du kan snakke fortroligt med. En form for mentor, som kan vejlede dig – og ikke mindst hjælpe dig med at løfte blikket i en travl hverdag med småopgaver og talrige møder.

Opbyg også gerne et netværk til andre ledere, hvor du kan hente råd og inspiration. Og som måske på et senere tidspunkt kan hjælpe dig videre til dit næste lederjob.  

Bjarne Henning Jensen har siden 2017 været ansat hos Lederne som ledelsesrådgiver

Han rådgiver Ledernes medlemmer i alt fra lønforhandling til strategisk ledelse

Han har mere end 25-års ledelseserfaring fra en række store danske virksomheder inden for energi- og cleantech-sektorerne og har de seneste 10 år været ventureinvestor og her arbejdet med udvikling af teknologiske vækstvirksomheder

Fold ud
Action Card

De 10 gode råd til dine første måneder i lederjobbet

  1. Afstem forventninger med din chef 
  2. Giv slip på dit specialistjob – og tag lederrollen på dig
  3. Værn om dit ledelsesrum 
  4. Husk, at du er ligeværdig med dine lederkolleger 
  5. Vær synlig og tilgængelig 
  6. Lav en personlig plan – og meld få strategiske temaer ud
  7. Disponér din egen tid rigtigt, og få gode vaner fra starten
  8. Brug hele din organisation
  9. Vis resultater
  10. Få dig en mentor – og husk at tænke langsigtet