Bæredygtig ledelse

Her dyrker alle motion i arbejdstiden. Det styrker sundheden, sammenholdet og omsætningen

Foto Michael Drost-Hansen
29. June 2022

»Bare spring ud i det,« siger leder Henrik Olsson om at give sine medarbejdere en halv times motionspause midt på dagen. Skal du selv have pulsen op i arbejdstiden? Så handler det om at få de rigtige medarbejdere med fra start.

Henrik Olsson
Henrik Olsson indførte i 2012 en halv times træning i arbejdstiden, og det har været en succes  både for performance og bundlinje. Foto: Michael Drost-Hansen
Gå til Action card

For 12 år siden fik Henrik Olsson en idé til, hvordan han havde mulighed for at gøre sine medarbejdere meget sundere. De skulle dyrke motion sammen.

Det har aldrig været hans ledelsesstil at lave de store cost/benefit-analyser af et nyt initiativ. Tværtimod foretrækker han at tage springet ud i nye ideer, for så bare at se, hvad der sker.

»Det har været et kendt faktum i lang tid, at motion er godt for sundheden. Så det var jo bare om at komme i gang,« konstaterer Henrik Olsson med en selvfølgelighed.

Så kort efter bad han en dag alle medarbejdere om at indstille arbejdet på samme tid, trække i shorts og kondisko og mødes til en halv times motion ude på de grønne områder, der omkranser produktionsvirksomheden i udkanten af Odense. Alle medarbejdere fulgte nysgerrigt og afventende med og fik pulsen op en halv time.

Tre måneder inde i det lille forsøg var der ikke grund til den store evaluering, fortæller Henrik Olsson: »For alle var med og syntes, det var superfedt. Så på den måde kom vi i gang med det.«

Medarbejdere hos ITW GSE gør klar til 30 minutters motion

ITW GSE

ITW GSE er en mellemstor produktionsvirksomhed med 85 medarbejdere, der producerer ground support for flyvemaskiner. Medarbejderne producerer strømforsyninger/Ground Power Units og aircondition som er serviceudstyr til fly, der holder på jorden.

ITW GSE i Odense har siden år 2000 været en del af en større amerikansk virksomhed med hovedkvarter i Chicago, 83 divisioner i 52 lande og omkring 45.000 ansatte.

Henrik Olsson har været Vice President og General Manager siden salget af virksomheden AXA Power A/S til ITW GSE i 2000. Samlet set har Henrik Olsson været ansat i virksomheden siden 1984. De første år arbejdede han som udviklingsingeniør, senere eksportsalg og fra 1990 har han haft ansvaret for ledelse og forretningsudvikling. Han er uddannet elektroingeniør fra Odense Teknikum, senere HD(A) fra Odense Universitet.

Fold ud

En del af kulturen
Siden da er fællesmotionen i produktionsvirksomheden ITW GSE blevet en normal del af arbejdsdagen. Hver dag klokken 11 slår en telefonsvarer automatisk til på alle virksomhedens telefoner, så rejser de 85 medarbejdere sig fra deres plads for at trække udenfor, om de sidder ved produktionsmaskiner eller ved hævesænkebordene. Nu har de en time til at få klædt om, dyrket minimum en halv times motion, få gået i bad og spist frokost bagefter.

Det er valgfrit, om Henrik Olssons medarbejdere vil spille fodbold, løbe, eller gå en tur i rask tempo – bare de gør det i selskab med nogle kolleger. Der er dog ingen tvang:

»Det er ingen arbejdsgiverret at tvinge folk til motion,« siger direktøren men fortæller, at han oplever, at alle medarbejdere er glade for initiativet og med hele vejen – også i regn- og blæsevejr.

Selv på de dage, hvor opgaverne trænger sig på og tiden er knap, kan en time væk fra arbejdet være en fordel:

»Det er dejligt. En kærkommen pause fra dagens strabadser,« fortæller Nadia Abdiche.

Hun arbejder i logistikafdelingen, men lader sig interviewe på sin daglige gåtur med kollegerne.

»Nogle gange har man egentlig for travlt, men så lader man sig alligevel lokke med af kollegerne. Efterfølgende har du mere energi til de opgaver, der ligger. Fordi man lige har fået lidt dagslys, været ude og røre sig og fået noget frisk luft,« fortæller hun.

Henrik Olsson
»Det virker lige så godt, som hvis man går til noget i fritiden sammen. Det er altså teambuilding på meget højt niveau,« fortæller Henrik Olsson.

Teambuilding på højt niveau
Medarbejderne kan lide den uformelle tid med kollegerne, siger Henrik Olsson. For noget af det vigtigste ved det fælles pusterum er, at virksomheden dagligt dyrker fællesskabet i virksomheden.

»Det virker lige så godt, som hvis man går til noget i fritiden sammen. Det er altså teambuilding på meget højt niveau,« siger han.

Forskellige grupper motionerer sammen, men de er ikke opdelt i vante afdelinger eller teams. I stedet er det valget af sportsgren eller motionsform, der former grupperne. Så dem der har lyst til at gå en tur, gør det, mens de, der vil spille padel, gør det sammen, fortæller Henrik Olsson.

Daniel Christensen, som er montør i virksomheden, plejer, ligesom Nadia Abdiche, at gå en rask tur på en halv time. For ham er det en god måde at lære resten af virksomheden at kende på:

»Jeg går som regel sammen med nogle fra de andre afdelinger. Det er rart, for så møder man også dem fra kontoret og hører, hvad de laver der. Og det er også rart at kende dem,« fortæller Daniel.

Medarbejdere i ITW GSE der motionerer
Daniel Christensen (tv.) og Nadia Abdiche (th.) er fra hver deres afdeling, men nyder at mødes til en daglig gåtur. Henrik Olsson (længst th.) løber som regel en tur.  Polaroidbilleder taget af Linda Nygaard på hendes besøg i ITW GSE

’I og med, at du er i så fantastisk form’
Og flere af Henrik Olssons medarbejdere fortæller, at de har fået formen tilbage. Før stod et travlt familieliv ofte i vejen, men nu er høj puls og sved på panden igen blevet en del af hverdagslivet, og det gør en enorm forskel, understreger Henrik Olsson. Især for én medarbejder.

Hans Erik Rasmussen har været i ITW GSE i 15 år og savnede længe at røre sig.

»Jeg har altid nydt at gå til sport og har dyrket det i mange år, men det var svært at få tid med kærester og børn og sådan,« siger han, da vi møder ham inde i produktionshallerne.

Men nu cykler, løber eller går han en halv time hver dag med kollegerne, hvilket har bragt ham tilbage i sin gode form, fortæller han ivrigt.

I september 2021 blev helbredet slået tilbage, da Hans Erik Rasmussen til sin store forskrækkelse fik konstateret en aggressiv form for lymfekræft. Lægerne bekræftede den værste frygt og gav ham en dyster udsigt med en horisont på knap to år.

Undersøgelser blev sat i gang, som skulle fastslå, hvor meget kemo den 59-årige Hans Erik Rasmussen kunne klare for at forlænge sit liv. Det var her, lægerne opdagede hans gode form.

»Så sagde lægen, at ‘i og med, at du er i så fantastisk form, kan du tåle den her behandling, så vi giver dig en meget intensiv kemobehandling’,« fortæller Hans Erik. »Hvis jeg havde været helt ude af form, var jeg blevet skudt helt ned af behandlingen.«

Til hans store glæde, blev den gode form altså hans redning:

»Så nu sidder jeg her tre behandlinger efter og er kræftfri,« fortæller Hans Erik Rasmussen, som er tilbage i arbejde – og fællesmotionen – efter hans kræftforløb

Hans Erik Rasmussen
Hans Erik Rasmussen fik en kræftdiagnose i 2021, men på grund af hans gode form, der kom af den daglige motion, mente lægerne, at han kunne klare en intens kemo. I dag er han kræftfri.

Forbedret bundlinje
30 minutters motion om dagen har vist sig at forbedre fællesskabet, sundheden og i yderste konsekvens endda redde liv i virksomheden. Men motionen foregår i arbejdstiden, altså med fuld løn i en halv time, hvor der hverken bliver skruet, tastet eller taget imod opkald. Er kompromiset for en sund medarbejderstab lavere effektivitet?

»Det spørgsmål får jeg også hele tiden ude i direktørnetværk og sådan noget,« bemærker Henrik Olsson med en vis rutine, da han bliver stillet netop det spørgsmål. Igen. Men netop på grund af spørgsmålets hyppighed, svarer han beredt.

»På et tidspunkt kiggede jeg på, hvad vi havde tjent fra fem år før 2012, hvor vi startede på motionen, og fem år frem. Efter vi var begyndt at holde en halv times betalt motion, tjente vi 80 procent mere, end de foregående år.«

Den indtjening kan der være mange flere årsager til, vil den skeptiske læser måske bemærke. Og succesen kan heller ikke kun tilskrives motionsminutterne, fortæller Henrik Olsson.

»Det er jo ikke stjernedrys, det er bare en af nøglerne til at få det til at lykkes,« siger han. 

Henrik Olsson og medarbejder ser på varer
»Bare kom i gang, hvis du tænker for meget over, hvordan, hvorfor og hvorhenne, så bliver det aldrig til noget,« siger Henrik Olsson.

Motion er godt for produktiviteten
Men at motion i arbejdstiden kan forbedre produktiviteten, har Just Bendix Justesen dokumenteret med sin ph.d.-afhandling i idræt ved SDU i 2016. Afhandlingen undersøgte effekten af én times motion en gang om ugen i arbejdstiden blandt 400 kontoransatte i forskellige virksomheder. Forsøget stod på i to år.

Just Bendix Justesens endelige konklusion peger i samme retning som Henrik Olssons. Blandt de 400 ansatte, der motionerede sammen, steg produktiviteten med op til 10 procent og korttidssygefraværet faldt med op til 56 procent. Derimod kunne der ikke måles nogle ændringer i forsøgets kontrolgruppe - altså medarbejdere fra samme virksomheder, der ikke motionerede.

»I overskrifter ved vi jo godt, at motion gør folk sundere, men netop min forskning viste, at hvis man prioriterer motion i arbejdstiden, så er der gevinster for arbejdspladsen,« fortæller Just Bendix Justesen, som siden sin ph.d. har arbejdet som konsulent med at få implementeret motion i arbejdstiden i flere virksomheder.

Hvad betyder 30 minutters motion om dagen for voksne?

  • Undersøgelser fra Syddansk Universitet af motion – blandt andre i virksomheden Nestlé - dokumenterede, at målrettet motion i dagligdagen i en virksomhed øger produktiviteten hos medarbejderne med 10 procent og reducerer korttidssygefraværet med 56 procent.
  • Motion forebygger en lang række af de mest almindelige befolkningssygdomme: hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, knogleskørhed og forskellige kræftformer.
  • Daglig motion kan også forbedre kognitionen og kan forebygge depression og andre mentale udfordringer.

Kilde: Arbejdstilsynet

Fold ud

Sådan får du motion ind i arbejdstiden
Selvom Henrik Olsson gnidningsfrit indførte motion i hans produktionsvirksomhed, kan opgaven med at skabe vilje og fællesskab omkring motion i arbejdstiden sagtes blive en udfordring i andre virksomheder, fortæller Just Bendix Justesen. Han har især oplevet modstand i vidensvirksomhederne, hvor folk kun modstridigt lader sig rive væk fra de store tanker og deres - ofte egen tilrettelagte – dagligdag, hvorimod det kan være lettere at løsrive medarbejderne det mere rutineprægede arbejde.

Men jo større afbræk motion kan være, jo vigtigere er satsningen, mener Just Bendix Justesen. Netop vidensvirksomheder med meget soloarbejde foran skærmen kan få både kollegialt fællesskab og vidensdeling ud af fællesmotionen:

»Vi er mere og mere specialiserede og mere og mere digitale. Derfor kan det være en fordel at møde eller genopdage kolleger, for under motionen kommer man automatisk til at arbejde med vidensdeling og arbejde med trivsel,« fortæller han.

Henrik Olsson og Hans Erik Rasmussen
Henrik Olsson fortæller, at flere spørger ind til, om effektiviteten lider under den halve times motion i arbejdstiden. Det slår han fast, at det ikke gør – tværtimod faktisk.

Skab vilje
Derfor handler det om at skabe velvilje over for motion. Her er strukturen og kulturbærende nøglepersoner som mellemledere, tillidspersoner og arbejdsmiljørepræsentanter centrale.

»Det kan godt være, at direktøren synes, det er en super ide, men er der er en halvhjertet indstilling blandt mellemledere, så går planerne hurtigt i vasken,« fortæller Just Bendix Justesen.

Derfor handler det om at finde modstanden og håndtere den. Men det må ikke blive ekskluderende overfor nogle grupper af medarbejdere, og derfor kan det være en god idé at inddrage tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, lyder rådene.

Det juridiske ved motion i arbejdstiden

  • Du kan ikke tvinge medarbejdere til motion, selvom der er arbejdstid sat af til det.
  • Hvis der sker skader i motionstiden, tæller disse som arbejdsskader og skal derfor indberettes og dækkes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Årsagen er, at motionen er på arbejdsgiverens initiativ og planlægning.

Læg motionen midt på dagen
Både Henrik Olsson og Just Bendix Justesen understreger, at motionen så vidt muligt bør ligge midt på dagen og være en del af arbejdstiden. Bliver det et tilbud, såsom de åbne motionsrum, man finder i flere og flere virksomheder, møder de medarbejdere, der kunne have mest gavn af motionen, ikke op.

Lægger man derimod motionen midt på dagen, føles det som en normal del af hverdagen på arbejde, fortæller Just Bendix Justesen. Og så er der produktionsfordele ved at få et afbræk i arbejdet:

»Når du motionerer, udløses der endorfiner, der gør, at du tænker bedre. Så som leder af en arbejdsplads, bør du lægge motionen der, hvor det er mest optimalt i forhold til produktionen. Og det er jo midt på dagen eller før vigtige møder, hvor du skal performe bedst,« fortæller Just Bendix Justesen.

Måske er du leder i en virksomhed, der passer telefoner eller ikke kan forlade pladserne på samme tid, men så er det bare vigtigt at skabe nogle hold, så ingen motionerer alene, for halvdelen af gevinsten er den gode teambuilding, fortæller Henrik Olsson fra ITW GSE.

»Det handler om at se på de muligheder, ens rammer i virksomheden kan give,« understreger han.

Henrik Olsson og Hans Erik Rasmussen
Flere af medarbejder i ITW GSE fortæller, at de ofte motionere med kolleger fra andre afdelinger og derfor også lære nye mennesker at kende.

Gør det enkelt at komme i gang
Måske er motion i arbejdstiden svært at forestille sig i netop dit team, hvis billedet af motion stammer fra syvende klasses gymnastiksalstraumer eller propfyldte, svedige og dundrende spinninglokaler. Men det drejer sig om at vise, at der ikke skal så meget til, og at det kan gøre på alle mulige måder.

»Mange af de grupper, jeg møder, har ikke bevæget sig i 10-15- nogle gange mere end 20 år,« fortæller Just Bendix Justesen og understreger: »Så det handler om at gå stille og roligt frem. Det vigtigste er, at man bare prøver det af. Motion er verdens bedste livsforsikring, og det er aldrig for sent at starte!«

Just Bendix Justesen er enig med Henrik Olsson om, at de fleste virksomheder, der har interesse i at komme i gang, ikke bør forberede sig alt for meget. Det er bare om at kaste sig ud i det. Man behøver ikke at gå all in i starten og tænke i at bygge badefaciliteter eller motionsrum.

»Man kan nå rigtig langt med at rulle skrivebordene ud til siden og arbejde med sin egen kropsvægt eller nogle enkelte vægte og bolde. Find den intensitet, der passer netop din arbejdsplads og skab fællesskab omkring det, så kan du stort set gøre det over alt,« siger Just Bendix Justesen.

Udover sundhed og bundlinje er gevinsten det overskud, fællesskab og glæde, som Henrik Olsson fra ITW GSE mærker blandt sine medarbejdere. Så for ham er budskabet enkelt:

»Bare kom i gang, hvis du tænker for meget over, hvordan, hvorfor og hvorhenne, så bliver det aldrig til noget. Så, Just do it

Action Card

5 råd til dig, der vil indføre motion i arbejdstiden

  1. Inddrag medarbejderne. Motion i arbejdstiden er en kulturændring for langt de fleste virksomheder, så giv plads til, at alle medarbejdere bliver hørt, og involveret i processen (i store virksomheder kan det være igennem forskellige medarbejderudvalg)
  2. Giv det tid. Motion er ikke farligt, men forvent at alle medarbejdere og ledere prøver det, før de beslutter sig for, at det ikke er noget for dem
  3. Træn ordentligt. Brug evt. professionelle trænerne, så I træner rigtigt, opnår progression, forebygger skader og skaber motivation for alle
  4. Mål på indsatsen. Mål på dine medarbejderes trivsel og produktivitet, så du og andre kan videreføre den gode indsats, når der bliver spurgt til indsatsens effekt. Når der sker omorganiseringer, og der kommer nye chefer og direktører til virksomheden vil det stå som et værn mod skepsis.
  5. I modvind, få hjælp udefra. Er det svært at få deltagelsesprocenten op på over 50 procent, så få hjælp fra eksterne implementeringseksperter.
Casper Aaen står og snakker med sine medarbejdere

Et opgør med ineffektive møder blev et skridt på vejen til fire-dages arbejdsuger

Møderne var for mange og for lange hos virksomheden PanzerGlass, der besluttede at udfordre de dårlige vaner. En målrettet indsats har ført til både færre og mere effektive møder. Det er afgørende for, at medarbejderne – inklusive ledelsen - i dag kan holde fri hver anden fredag.
7 min.
Tommy Zwicky sidder mellem to kollegaer og snakker

Tommy lavede en top 3 over sine absolutte drømmejob – og landede et af dem

Da Tommy Zwicky besluttede, at han ville have et nyt job, valgte han en metode, der både krævede en del overvindelse og var nervepirrende indimellem. Til gengæld har han i dag det lederjob, han allerhelst ville have.
6 min.
Nanna Vestgård

»Alle PowerPoints med tekst skal dø. Og det skal de NU!«

Alle ledere kan blive gode talere – også dig. Men det kræver, at du vil noget med dit publikum. Ellers ender folk med at tjekke mobilen i stedet for at høre efter. Det mener retoriker og tidligere taleskriver for fem ministre Nanna Vestgård.
12 min.
Portræt af Dorte Dahl
LEDERSKABET

Sådan håndterer du yngre medarbejderes ønske om mere fleksibilitet

Chefjordemoder Dorte Dahl er både irriteret og provokeret over, at især hendes yngre ansatte kræver mere fleksible arbejdstider. I podcasten Lederskabet får hun nogle konkrete bud på, hvordan hun kan komme medarbejderne i møde – og samtidig sikre, at der altid er jordemødre nok på arbejde.
22 min.
Thomas Frank er cheftræner hos Brentford FC

Ingen ”pikhoveder” hos Thomas Frank

Thomas Franks ledelsesfilosofi og værdier har gjort det muligt for fodboldklubben Brentford FC at tage kampen op mod langt stærkere og økonomisk mere robuste klubber. Læs, hvordan sammenhold, hårdt arbejde, KPI’er og sans for selv de mindste detaljer er afgørende for den succesrige danske træner – og hvorfor han har formuleret en no dickheads-politik.
20 min.
Jørgen Dyrendal Rasmussen med DSB medarbejder
Erfaring

Jobskifte, nej tak: »Tanken om at søge noget andet har ikke strejfet mig i 40 år«

I Danmark er hyppige jobskifte almindeligt, ikke mindst for ledere. Men lykken er ikke altid at søge videre. Vi har talt med to ledere fra DSB om fordelene ved at blive i samme organisation i mange år.
10 min.