Henrik Carstensen er direktør på Grenaa Havn
Henrik Carstensen begyndte for alvor at interessere sig for bæredygtig ledelse i 2017. I dag er verdensmålene en del af Grenaa Havns strategi. Foto: Bo Amstrup
Bæredygtig ledelse

På havnen gør de noget ved FN's verdensmål

19. February 2021

På Grenaa Havn har de sat sig for at lede efter FN’s verdensmål. Ikke alene fordi det er moralsk rigtigt. Det er også en god forretning, siger direktøren.

Gå til Action card
Holdningen er klar, på kajkanten i Grenaa, hvor en af Danmarks vigtigste erhvervs- og industrihavne ligger. Det er ikke nok kun at snakke om bæredygtighed og FN’s verdensmål. Der skal gøres noget. Derfor har Grenaa Havn A/S inkorporeret verdensmålene i sin strategi for de kommende år.

»Vi traf en principiel beslutning. Verdensmålene er noget, som vi alle skal forholde os til. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få en grønnere verden. Også selvom vi bare er en lille dråbe i havet,« fortæller direktøren for Grenaa Havn Henrik Carstensen, som for alvor begyndte at forholde sig til cirkulær økonomi, CSR og bæredygtighed i 2017.

En del af strategien er, at mindst ti procent af Grenaa Havns årlige overskud skal bruges til den bæredygtige omstilling. Det er forbundet med en vis stolthed at kunne sige, at man er blandt dem, der virkelig gør noget for den grønne omstilling og ikke kun taler om det, mener Henrik Carstensen. Men det er ikke kun ønsket om at være med til at redde en del af verden, der tæller. Det skal også være en god forretning på sigt.

»Der er omkostninger forbundet med grøn omstilling, men det har også en vis signalværdi. Det vil altså kunne tiltrække nye kunder og åbne for nye markeder. Vi forventer, at flere virksomheder vil bruge Grenaa Havn fremover, og at vi kommer til at tjene penge på det i fremtiden,« siger havnedirektøren.

Fælles projekt for ledelse og medarbejdere

I de kommende fem år vil Grenaa Havn arbejde med syv af FN’s i alt 17 verdensmål:

Ledelsen har inddraget medarbejderstaben i processen og inviteret alle medarbejdere til at deltage i større workshops, hvor de har arbejdet med verdensmålene og kommet med input. En arbejdsgruppe, hvor både ledelse og medarbejdere er repræsenteret, har prioriteret og udvalgt verdensmålene og har formuleret den konkrete strategi.

Grenaa Havn leder efter 7 konkrete verdensmål
På Grenaa Havn har de besluttet sig for at lede efter 7 konkrete verdensmål. 
Hvorfor er det vigtigt, at medarbejderne tidligt i processen får ejerskab af de grønne tiltag?

»Det er afgørende for mig, at medarbejderne forstår vigtigheden i at arbejde med bæredygtige initiativer. Skal vi arbejde med verdensmålene, er det ikke kun funktionæren, men også kranføreren, der skal forstå værdien i at arbejde med dem. Jeg kan mærke, at det har gjort en forskel for medarbejderne, at de er blevet taget med fra start«, fortæller Henrik Carstensen.

Henrik Carstensen

CEO for Grenaa Havn siden 2015. Inden da var han CEO for Hanstholm Havn. I 2000 tiltrådte han stillingen som direktør for de nordiske lande hos Strait Air Transport efter otte år i en lederstilling i Blue Water Shipping.

Er bl.a. bestyrelsesmedlem i DI Transport samt formand for Grenaa Havns tre datterselskabers bestyrelser (Anholt Havn A/S, Sydhavnen A/S, Driftsselskabet A/S). Afsluttede i 2019 bestyrelsesuddannelsen på Aarhus Universitet og har efterfølgende taget formandsuddannelsen samme sted.

Bor i Aarhus med sin kæreste og er far til tre voksne børn.

Foto: Bo Amstrup.

Fold ud

Karafler og elbiler

Små konkrete eksempler skal motivere medarbejderne til at være mere bevidste om deres adfærd i det daglige. Til møderne er plastflaskerne med vand derfor skiftet ud med karafler med postevand. Alt, der kan, skal genanvendes, og madspild skal så vidt muligt undgås. Og et CO2-regnestykke for at køre henholdsvis dieselbil og el-bil viser medarbejderne, hvorfor det er en god idé at ændre holdninger og vaner. I dag foretrækker kranførerne eksempelvis at sætte sig bag rattet i havnens el-biler frem for i dieselbilerne.

»Vi kan allerede se, at det har en effekt. Men jeg kan jo ikke bestemme, hvordan medarbejderne vil se på bæredygtighed – kun opfordre dem til at gå med i den retning«, siger Henrik Carstensen.

Fn's Verdensmål

FN's Verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Fold ud
Receptionist og sekretær Maria Bengtsen er glad for, at medarbejderne opfordres til at tage stilling, involvere sig og komme med gode ideer til en mere bæredygtig arbejdsplads.

Når hun bestiller kopipapir og printerpatroner i dag, er hun mere bevidst om, at det skal være genbrug og miljørigtigt. Og hun har indført, at der så vidt muligt kun ligger økologisk og dansk frugt i frugtkurven, og at chokoladen på møderne er økologisk og pakket i bionedbrydeligt papir. Hun gør det ikke, fordi hun skal, men fordi hun føler sig motiveret til det.

»Jo mere kendskab jeg har fået til arbejdet med verdensmålene, des mere tiltalende er det. Ledelsen tager imod forslag og ideer med åbent sind, og det øger helt sikkert ens engagement. Jeg synes, det giver god mening i mit job«, siger Maria Bengtsen.

Maria Bengtsen som er receptionist på Grenaa Havn
Maria Bengtsen er receptionist på Grenaa Havn, og tager i dag mere bevidste valg, når hun bestiller varer hjem. Foto: Bo Amstrup.

Man skal have sparring udefra

Grenaa Havn har haft sparring med en ekstern konsulent for at sikre, at arbejdet blev grebet an på den rigtige måde, og at der blev lavet handleplaner for de enkelte verdensmål.

Der var brug for at have en uvildig og konstruktiv sparringspartner, som kunne stille spørgsmål og provokere på den rigtige måde. Den eksterne konsulent er altså blevet taget med i maskinrummet som en fast hjælp i den daglige drift for at sikre, at Grenaa Havn får indfriet det løfte, som verdensmålene er udtryk for.

»Verdensmålene er tidskrævende. Et klart råd fra min side vil derfor være at tage ekstern rådgivning ind, for det er et arbejde, som man ikke kan løbe med selv, hvis man er en mindre virksomhed«, siger Henrik Carstensen.

Han mener, at det godt kan forsvares at arbejde med i alt syv verdensmål, men erkender samtidig, at det kan være lidt overvældende for en lille virksomhed at komme i gang med så relativt mange verdensmål.

»Ja, da vi gik ind i det, havde vi overvejelser om, hvor omfattende et arbejde, det ville blive. Det kan godt virke lidt uoverskueligt. Men i takt med, at vi er kommet i gang med arbejdet, har vi bevist, at der er en vej igennem«, siger Henrik Carstensen.

Henrik Carstensen, som er direktør på Grenaa Havn
Henrik Carstensen er bevidst om, at ansvaret for omstillingen er hans ansvar. Foto: Bo Amstrup.

Bæredygtighed udadtil og internt

For at operationalisere alle syv verdensmål, arbejder havnen både med omstillingen på de eksterne og de interne linjer. De kalder det for forretningsbæredygtighed og organisationsbæredygtighed.

Eksternt vil Grenaa Havn kunne tilbyde kunder og samarbejdspartnere bæredygtige løsninger, der styrker deres kerneforretning. Det betyder bl.a. at kunderne skal have adgang til grøn strøm på hele havnen og mulighed for at måle deres elforbrug. Der er desuden investeret i landstrøm, så skibe, der anløber havnen, kan slukke for de forurenende dieselmotorer.

Internt vil Grenaa Havn også gå foran og være det gode bæredygtige eksempel, når det gælder kompetenceudvikling, genanvendelse og social ansvarlighed. Virksomheden har derfor sat sig forskellige konkrete mål for den interne omstilling.

Ét mål er, at en tredjedel af alle indkøb skal være bæredygtige i 2025. Et andet er, at affaldssorteringen skal ske mere bæredygtigt – derfor har de eksempelvis købt et nyt system til at håndtere affald internt i virksomheden. Et tredje mål er, at halvdelen af bilparken skal være el- eller hybridbiler. Og så skal organisationen afspejle samfundet med hensyn til alder, køn og uddannelse.

»Det er klart, at omstillingen er mit ansvar,« siger Henrik Carstensen og fortsætter:

»Som leder er det min rolle at gå foran. Men man skal samtidig erkende, at man ikke kan omstille en havn i løbet af et par år. Det er et langsigtet projekt«.

Andre artikler om bæredygtig ledelse

Søren Gøtterup-Tang er på taget af en bygning i København
BÆREDYGTIG LEDELSE

Hver tredje medarbejder, Søren ansætter, har et handicap

Alle mennesker har brug for at føle sig og være nyttige, mener Søren Gøtterup-Tang, der er CEO i Weply og en leder, der gerne vil gøre en forskel.
8 min.
Anitha Danielsen og en kollega sidder ved en computer
Bæredygtig ledelse

Sygeplejerskerne på akutafsnittet var opgivende, frustrerede og havde let til tårer. Efter 10 måneder med en ny leder vandt afdelingen en arbejdsmiljøpris

På Gentofte Akutklinik har oversygeplejerske Anitha Danielsen på under et år formået at rette op på et arbejdsmiljø, der ellers blinkede rødt på mange punkter. Hun arbejder med at sætte vagtplanerne fri og på at indføre en kultur, hvor medarbejderne får mere ansvar og giver hinanden – og chefen – løbende feedback.
12 min.
Pia Hauge og Katrine Sperling

Farvel til det overfladiske og fortravlede lederliv: Velkommen til ’langsom ledelse’

Kan du forestille dig et arbejdsliv, hvor du ikke hopper forpustet rundt fra tue til tue, men hvor der er tid og rum til fordybelse, refleksion og pauser? Og hvor du derfor giver din hjerne mulighed for at fungere optimalt? Så er ’langsom ledelse’ måske løsningen, lyder det fra Katrine Sperling og Pia Hauge, der nu præsenterer en ny model for det bæredygtige arbejdsliv som leder.
15 min.
IBM's CEO Thomas Kovsted
Bæredygtig ledelse

Her laver både topchefen og medarbejderne frivilligt arbejde: »Det er helt vildt, hvor meget glæde jeg tager med mig hjem«

IBM Danmark opfordrer sine ansatte til at lave frivilligt arbejde. Det giver stolthed og energi at hjælpe andre. Og gavner også forretningen.
18 min.
Shahida Hamid taler til et kursus med en storskærm bag sig

Pernille og Shahida klæder sig på til at gøre en bæredygtig forskel på jobbet: Det kræver kommunikation, strategi og et fælles sprog

Bæredygtighed fylder i mange virksomheder, men hvad betyder det egentlig, og hvilken forskel kan man gøre som leder og medarbejder? En masteruddannelse forsøger at give svarene. Mød to deltagere, der gør status på deres vej mod at gøre bæredygtighed til en naturlig del af arbejdslivet.
4 min.
Kenneth_Nørgaard
Bæredygtig ledelse

Lige barsel for alle? »Det er det helt rigtige at gøre - også for bundlinjen«

Konsulenthuset KPMG indførte i sommer 24 ugers betalt barsel til både mødre, fædre og medforældre. Det sikrer ikke bare lige vilkår for mænd og kvinder. Men er også god forretning. Læs her hvorfor.
18 min.