Steen Hildebrandt er ekspert i bæredygtig ledelse
Steen Hildebrandt er formand for 2030-Panelet, der samarbejder med og understøtter 2030-Netværket – Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål. Foto: Bo Amstrup.
Verdensmålene i praksis

Bæredygtighed er adgangsbilletten til fremtiden

19. februar 2021

Din virksomheds overlevelse afhænger af, at du som leder får omsat FN’s verdensmål til handling, siger dansk ledelsesforsknings grand old man, Steen Hildebrandt. Her er, hvad du skal gøre.

Gå til Action card
For mange kan FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling være en abstrakt størrelse. Men det handler om at tage stilling og bryde dem ned i delelementer, mener Steen Hildebrandt, som er professor emeritus ved Aarhus Universitet, formand for 2030-panelet, og en af Danmark mest citerede eksperter.

»For den enkelte virksomhed er spørgsmålet ikke, om bæredygtighed er noget, der skal tages alvorligt eller ej. Det skal tages alvorligt, hvis virksomheden vil overleve. Kunderne, investorerne, medarbejderne, banken og samfundet forventer det«

Arbejdet med verdensmålene koster tid og kræfter. Men det betaler sig.

»Det koster penge i begyndelsen. Men det skal man tage i stiv arm, for investeringen kommer tilbage. Bæredygtighed er adgangsbilletten til at tjene penge i fremtiden,« siger Steen Hildebrandt.

Når man giver sig i kast med at lede efter verdensmålene, er det helt fornuftigt at starte småt og bygge ovenpå. Der er mange lavthængende frugter i alle virksomheder, som man kan bruge som katalysator for en større udvikling.

Som leder kan du eksempelvis starte med at gå forrest med de gode vaner i forhold til at spare på el, vand og varme, undgå madspild, ressourcespild og udnytte affald. Under corona-krisen har mange virksomheder for eksempel fået øjnene op for, at man tidligere har brugt millioner af kroner på rejser, som nu sagtens kan undværes.

»Ikke alle rejser er overflødige, men en stor del af dem er ikke nødvendige. Rejser, møder og dét, de er afledt af – organisationsformer, ledelsesstrukturer, lederkompetencer, undervisning, uddannelse – alt det, skal tages op til overordnet strategisk overvejelse i alle virksomheder og institutioner verden over. Det vil ske, og det vil få umådeligt store konsekvenser«, siger Steen HiIdebrandt.

Start med at få overblik

Så, hvor starter du som leder?

Først og fremmest handler det om at lære de 17 verdensmål at kende. Derfra kan du tegne et billede af, hvor din virksomhed står i forhold til de enkelte verdensmål. Og af den undersøgelse finder du ud af, hvor din virksomheds udfordringer er.

Fn's Verdensmål

FN's Verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Fold ud
»Ledere skal ikke opfinde den dybe tallerken. Men de skal tage verdensmålene alvorligt og se virkeligheden i øjnene. Dette kan man gøre mere eller mindre detaljeret. Det handler altså ikke om kommaer og detaljer, men om realiteter og overblik,« pointerer Steen Hildebrandt.

Han forklarer, at virksomhedens ledere har brug for viden om hele virksomhedens værdikæde. Der skal ses på sammenhænge mellem produktionsprocesser, råvarer, bygninger og CO2-udledninger. Lederne må derfor analysere, måle og beskrive alle handlinger og initiativer for at vide, hvor virksomheden er.

Det drejer sig eksempelvis om tekniske sammenhænge, og de konsekvenser det har for klimaet. Men det handler også om sociologiske og samfundsmæssige aspekter. Al verdensmålsledelse begynder med en analyse.

Steen Hildebrandt er ekspert i bæredygtig ledelse

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt er formand for 2030-Panelet, der samarbejder med og understøtter 2030-Netværket – Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN's Verdensmål.

Han holder foredrag om, hvordan virksomheder kan skabe mening og resultater ved at implementere FN’s verdensmål.

Foto: Bo Amstrup.

Fold ud

Målene hænger sammen

Nogle af verdensmålene vil måske forekomme fjerne og uvedkommende, mens andre vil være meget relevante og nærværende for din virksomhed. Det er der ikke noget mærkeligt ved, ifølge Steen Hildebrandt. Verdensmålenes relevans hænger sammen med den virkelighed, branche og konkurrencesituation, som den enkelte virksomhed befinder sig i. Men efterhånden, som man arbejder med målene, vil man se, at målene hænger sammen. De fleste mål vil derfor gradvist kunne ses som relevante.

Det kan være en hjælp at inddrage de 169 delmål og de officielle FN-indikatorer i arbejdet med verdensmålene. Det kan biddrage til at gøre status over, hvordan virksomheden klarer sig i forhold til alt fra affald, indkøb, leverandører, transport og sundhed – til virksomhedens bidrag til at beskæftige udsatte borgere, ligestilling og uddannelse samt biodiversitet, forurening, vand- og energiforbrug og partnerskaber.

Steen Hildebrandt er ekspert i bæredygtig ledelse
Steen Hildebrandt i sit sommerhus ved Vesterhavet. Foto: Bo Amstrup.

Stil dig selv de centrale spørgsmål

Næste store skridt er at komme ned i virksomhedens fundament og se på virksomhedens identitet, historie, formål, idegrundlag og mission. Med udgangspunkt i den analyse formuleres visionen for virksomhedens situation om ti år.

Her er det i sidste ende topledelsen og en eventuel bestyrelse, der skal finde svarene på en række spørgsmål: Hvor vil vi hen? Vil vi arbejde med verdensmålene som en ny strategisk rettesnor? Vil vi gå ind i diskussionen om virksomhedens fremtidige identitet, placering i samfundet, forhold til naturen osv.? I hvilket omfang, hvordan og hvor hurtigt vil vi inkorporere verdensmålenes formuleringer, ønsker og krav i virksomhedens strategi og planer? Kan vi selv klare opgaven, eller er vi nødt til at få hjælp og inspiration udefra?

»Verdensmålene fører os ned i de mere eksistentielle diskussioner. Det kræver energi, tid, engagement, nærvær, mod og ærlighed og ikke mindst åbenhed«, siger Steen Hildebrandt og advarer:

»Ledelsen skal ikke gå ind i sådan en proces, hvis de ikke vil noget nyt. De skal ikke gå i gang, hvis de tror, at det kun drejer sig om justeringer og korrektioner på en allerede fastlagt kurs og strategi«.

Det afgørende er altså, at ledelsen har et klart blik for, at det ikke handler om business as usual, men om business as unusual.

Involver medarbejderne i arbejdet

Når det bliver klart hvilken virksomhed, man ønsker at være om fem-ti år, starter processen med at identificere de gab og huller, der skal lukkes, for at man kan komme i mål.

Det bliver tydeligt, hvilke initiativer, projekter, investeringer og ændringer i produktion, processer, indkøb, marketing, salg, personale og vedligeholdelse, som du og resten af ledelsen skal iværksætte og gennemføre i de kommende år.

Det er derfor vigtigt, at du som leder involverer medarbejderne og inddrager dem i prioriteringen og udvælgelsen af de forskellige bæredygtige initiativer og mål. De verdensmål, der prioriteres, skal operationaliseres og kobles til de konkrete opgaver, så det giver mening for medarbejderne. En måde at gøre dét på er eksempelvis ved at oprette råd, eller projekt- og arbejdsgrupper på tværs i organisationen, hvor ledelse og medarbejdere arbejder sammen om verdensmålene.

Steen Hildebrandt er ekspert i bæredygtig ledelse
Verdensmålene er en mulighed, som ledere bør gribe, mener Steen Hildebrandt. Foto: Bo Amstrup.

Et nyt ledelses- og organisationssyn

Verdensmålene repræsenterer i virkeligheden et nyt ledelses- og organisationssyn – et slags involverings- og partnerskabssyn, mener Steen Hildebrandt. For lederen skal have bundet virksomhedens forskellige afdelinger, sektioner og funktioner sammen. Det bliver derfor nødvendigt at eliminere silotænkning, så ledere og medarbejdere kan arbejde på tværs. Og så skal ledelsen lederne give plads til medarbejderne.

»I alt for mange virksomheder er medarbejderne reduceret til meget mindre, end de i virkeligheden er. Medarbejderne skal respekteres for de mange kompetencer og for den medansvarlighed, som de repræsenterer. Og på den baggrund er det en selvfølge, at medarbejderne er en del af virksomhedens nye engagement i verdensmålene og bæredygtige udvikling«, fremhæver Steen Hildebrandt.

Medarbejderne er uundværlige, hvis virksomheden vil tage varige skridt ind i en ny epoke, hvor verdensmål bliver det nye fundament for en sund og bæredygtig økonomi i virksomheden.

Der skal handles nu

Verdensmålene lægger ikke op til småjusteringer og korrektioner. De skal transformere den verden, vi lever i. Og verden er os alle – ikke mindst den enkelte virksomhed, den enkelte leder og den enkelte medarbejder.

»Verdensmålene er ikke et problem, men en mulighed, som lederne skal gribe. Der skal handles nu, og det haster. Verden er på vej mod meget alvorlige tilstande, såfremt vi ikke ændrer retning. Derfor skal vi transformere nu,« konkluderer Steen Hildebrandt.

Du må hellere komme i gang.

Action Card

Sådan leder du efter verdensmålene

Brug FN’s Verdensmålskompas, der er en vejledning til arbejdet med verdensmålene. Kompasset består af fem trin:

  1. Lær verdensmålene at kende
  2. Prioriter verdensmålene
  3. Sæt gode mål for bæredygtig udvikling
  4. Integrer bæredygtige initiativer
  5. Kommuniker om jeres bæredygtige initiativer

Andre artikler om bæredygtig ledelse

Henrik Olsson
Bæredygtig ledelse

Her dyrker alle motion i arbejdstiden. Det styrker sundheden, sammenholdet og omsætningen

»Bare spring ud i det,« siger leder Henrik Olsson om at give sine medarbejdere en halv times motionspause midt på dagen. Skal du selv have pulsen op i arbejdstiden? Så handler det om at få de rigtige medarbejdere med fra start.
19 min.
Henrik Stenmann og medarbejdere til møde
Bæredygtig Ledelse

Her var de først med den fire dages arbejdsuge. Sådan skar de fredagen væk med succes

Henrik Stenmann startede med en drøm om at give sine medarbejdere en 30 timers arbejdsuge til samme løn. Grundig research, dataanalyse og en teknik opkaldt efter en tomat fordoblede næsten medarbejdernes produktivitet og øgede livskvaliteten.
21 min.
Ronny Saul og kok Martin Eriksen
Bæredygtig ledelse

Halvdelen af frokostbuffeten ender i skraldespanden. Ronny Saul gør noget ved det

Direktør Ronny Saul har det som mission at gøre buffeten mere bæredygtig. I Jespers Torvekøkken lykkedes det gennem en ledelse, der satser på nye opfindelser, undervisning af kødglade kokke og nye smage.
19 min.
Tina Emtkjær (til venstre) og Jimmi Holtze Steen (i midten) arbejder for Lars Carlsen (til højre) i  hans bryggeri "People Like Us". Her har de fået en dagligdag på arbejdsmarkedet igen.
BÆREDYGTIG LEDELSE

Her har 32 ud af 50 medarbejdere en diagnose

»Der findes ikke nogen, der ikke har lyst til at bidrage til samfundet. Men der er nogen, der har brug for en anderledes hjælp til at gøre det,« siger stifteren af bryggeriet People Like Us til Lederstofs nye podcast, Bæredygtig Ledelse.
18 min.
Jess Friberg-Larsen og Jeppe Nielsen
Afrapportering

»Lige nu handler det om de lavthængende frugter«

JL Engineering har altid arbejdet med bæredygtighed, men aldrig talt om det. Med en bæredygtighedsrapport har virksomhedens ledere fået øjnene op for værdien af de små tiltag. Næste skridt er at blive endnu bedre til at identificere potentialer og fortælle kunderne om det.
5 min.
Karsten Mellon

Ydmyghed er en vigtig ledelseskvalitet

4 min.
I din indbakke Konkrete værktøjer og viden om ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ugentlig inspiration, værktøjer, portrætter, kurser og guides.

Luk
I din indbakke Konkrete værktøjer og viden om ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ugentlig inspiration, værktøjer, portrætter, kurser og guides.