Pernille og Shahida klæder sig på til at gøre en bæredygtig forskel på jobbet: Det kræver kommunikation, strategi og et fælles sprog

Foto Christian Als
29. March 2023

Bæredygtighed fylder i mange virksomheder, men hvad betyder det egentlig, og hvilken forskel kan man gøre som leder og medarbejder? En masteruddannelse forsøger at give svarene. Mød to deltagere, der gør status på deres vej mod at gøre bæredygtighed til en naturlig del af arbejdslivet.

Shahida Hamid taler til et kursus med en storskærm bag sig
»Mange af dem, der sidder i lederstillinger i dag, har læst nogenlunde samtidig med mig, så de har heller ikke fået de kompetencer med fra deres uddannelsestid,« fortæller Shahida Hamid, der ved siden af sit job som Senior Manager er i gang med andet semester på masteruddannelsen i bæredygtig ledelse. Foto: Christian Als
Gå til Action card

Der bliver talt om bæredygtighed overalt, og i nogle virksomheder bliver bæredygtighed specifikt en del af en strategi. Men én ting er at formulere bæredygtighed som mål. Noget andet er at gøre en virkelig forskel.

Den forskel vil Shahida Hamid og Pernille Storgaard Møller være sikre på, at de kan gøre. Derfor deltager de begge på det første hold af en to-årig masteruddannelse i bæredygtig ledelse, som Lederne og DTU i samarbejde etablerede i august 2022.

De to masterstuderende er sideløbende med almindelige jobs i gang med andet semester på uddannelsen og gør status over, hvordan den spiller sammen med de daglige opgaver hjemme på deres arbejdsplads. Shahida Hamid og Pernille Storgaard Møller kommer fra helt forskellige baggrunde og brancher, men har begge målet om at fremme bæredygtighed på som drivkraft. Pernille Storgaard Møller er Sustainabilty Business Partner hos Bestseller og begyndte på uddannelsen blandt andet for at øge sin forståelse af begrebet og den kompleksitet, det indeholder.

»At arbejde med bæredygtighed kræver en forståelse for, hvor bredt et område det begreb dækker over. Og dermed: Hvad er det, vi skal kigge på for at arbejde med bæredygtighed hos os,« siger Pernille Storgaard Møller.

Hun mener, at den største aktuelle udfordring ved at arbejde med bæredygtighed er de store forskelle i kompetencer, der kan være blandt de ansatte i en virksomhed. Masteruddannelsen i bæredygtig ledelse er en del af hendes egen vej mod øgede kompetencer og hendes mulighed for at understøtte implementeringen af den bæredygtighedsstrategi, Bestseller har vedtaget.

Pernille Storgaard Møller
»At arbejde med bæredygtighed kræver en forståelse for, hvor bredt et område det begreb dækker over,« siger Pernille Storgaard Møller. Foto: Christian Als

»Set fra min position, er kompetencer det vigtigste lige nu. I mit netværk hører jeg ofte: ‘Jamen, min leder har ikke fokus på bæredygtighed’, men det mener jeg igen hænger sammen med kompetencer. Det er ikke fordi, lederen ikke vil det, men måske er der ikke den nødvendige viden og de nødvendige værktøjer til at forstå, hvorfor det er et vigtigt område,« siger Pernille Storgaard Møller.

Konkret arbejder hun med at sætte bæredygtighed ind i en kontekst, så det bliver tydeligere for kolleger i alle dele af virksomheden, hvordan netop deres job og deres forretningsområde spiller ind i strategien og kan gøre en forskel. Samtidig har hun også fokus på at øge datatilgængeligheden for at forbedre rapporteringen på området. Optimalt set bliver bæredygtighed en lige så naturlig faktor i beslutningsprocesserne, som f.eks. økonomi er det i dag.

Som en del af det projekt, hun skriver på, rejser Pernille Storgaard Møller blandt andet spørgsmålet om, hvordan virksomheder kan måle på andre parametre, udover de finansielle, hvis de vil lykkes med ‘projekt bæredygtighed’. Men det handler ikke om at droppe fokus på profit.

»En virksomhed er jo ikke bæredygtig, hvis ikke den overlever, så det handler altså ikke om, at vi bare skal kaste milliarder efter bæredygtighed og så tro, at alt er fint. Alle virksomheder er jo nødt til også at måle på profit, men vi skal have flere elementer med i billedet i fremtiden.«

Shahida Hamid
»Det er en jungle med mange lovkrav, og forskellige interessenter kan have en forskellig forståelse af, hvad bæredygtighed er,« siger Shahida Hamid. Foto: Christian Als

Bæredygtigheds-junglen
Begge deltagere fremhæver netværket og arbejdet med at definere bæredygtighed som en gevinst ved uddannelsen, men der er alligevel forskelle i deres indgangsvinkel. Shahida Hamid, der har en baggrund som kemiingeniør, er leder af EHS-afdelingen (Environment Health & Safety) i medicinalvirksomheden AGC Biologics, i Søborg uden for København. Ansvaret for en del af arbejdet med bæredygtighed er naturligt landet hos hende, som en konsekvens af, at miljø og arbejdsmiljøarbejdet støtter bæredygtighedsagendaen, og hun har i dag titlen Senior Manager, Sustainability & EHS.

Shahida Hamid arbejder på basis af et EHS management-system og nævner en væsentlighedsanalyse som en af de vigtige aktuelle opgaver. Sammen med både ledere og specialister i virksomheden og eksterne interessenter, identificerer hun, hvor virksomheden har den største indvirkning på miljø og samfund på områder, som også har betydning for forretningen. Analysen er en del af processen med at udvikle en bæredygtighedsstrategi, som skal danne grundlag for at sætte relevante bæredygtighedsmål for virksomheden. Da hun hørte om masteruddannelsen, var hun dog i første omgang i tvivl, om det var det rigtige for hende.

»Jeg var ikke interesseret i en lederuddannelse, da det er dækket af efteruddannelsen hos AGC Bioloigics. Det var bæredygtighed, jeg var interesseret i. Det er en jungle med mange lovkrav, og forskellige interessenter kan have en forskellig forståelse af, hvad bæredygtighed er.«

Ledelsesdelen i kurset ser Shahida Hamid i dag som et ekstra plus, som støtter hendes arbejde, for eksempel i kommunikationen opad og nedad i virksomheden med både ledelse og specialister.

Der afholdes kursus i Ledernes Kompetencecenter

Master i bæredygtig ledelse

Uddannelsen varer to år og er etableret i samarbejde mellem DTU og Lederne. Den har opnået akkreditering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det vil sige, at internationale universiteter og ministeriets rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser har vurderet, at uddannelsen har høj kvalitet, relevans og akademisk tyngde. Det første hold gik i gang i august 2022, og undervisningen foregår i blokke på 3-5 dage om måneden i København. Læs mere her: Master in Sustainable Leadership.

Foto: Christian Als

Fold ud

De unge har det rigtige fokus
Netop kommunikationen er et fokuspunkt for arbejdet med bæredygtighed i AGC Biologics. Shahida Hamid mener, at på trods af gode intentioner – og udbredt accept af vigtigheden af bæredygtighed – er der stadig mangel på klarhed over, hvad det indebærer. Shahida Hamid fik bekræftet, at det er nødvendigt med et fælles sprog for, hvad bæredygtighed dækker over, da hun som et led i masteruddannelsen, besøgte en virksomhed, hvor hun talte med en yngre medarbejder. Hans fokus på bæredygtige valg var en helt naturlig del af arbejdet.

»Det er en selvfølge for en nyuddannet som ham at være bevidst om de ting, men da jeg studerede for 20 år siden, blev der ikke talt om bæredygtighed. Og mange af dem, der sidder i lederstillinger i dag, har læst nogenlunde samtidig med mig, så de har heller ikke fået de kompetencer med fra deres uddannelsestid. Derfor er det endnu mere vigtigt at få samme sprog, når vi taler om bæredygtighed,« siger Shahida Hamid.

Relateret indhold

Palle Knudsen står foran en blå baggrund

Da Visma-direktøren begyndte at bruge AI, ændrede det hverdagen: »Jeg har fået en ny, superklog kollega«

Palle Knudsen er Chief Revenue Officer i Visma Dataløn og bruger hver dag kunstig intelligens i sit arbejde. Det har ændret både hans arbejdsdag og fritid.
8 min.
Mikkel Severin sidder foran en sort baggrund
Emotionel intelligens

Han er emotionel vejleder for landets topledere. Her er det vigtigste, han fortæller dem

Du kan være verdens skarpeste og fagligt bedst funderet leder, men uden emotionel intelligens bliver dine resultater i bedste fald gennemsnitlige; i værste fald skaber du et spor af destruktion og mistrivsel omkring dig, siger Mikkel Severin, der lærer topchefer at forstå og kontrollere deres følelser – og at lytte.
13 min.
En kollage af shitstorms fra medier
Krisekommunikation

9 gode råd: Sådan kommunikerer du som leder, når krisen rammer

Ikke to kriser er ens, men de har alle det til fælles, at de kan få alvorlige konsekvenser for dit eget eller virksomhedens omdømme. Her giver en erfaren kommunikationsekspert sine bedste råd om krisekommunikation.
11 min.
En kvinde interviewer en mand til en jobsamtale

Her er 9 spørgsmål, du skal stille kandidaten til din næste ansættelsessamtale

Fejlansættelser kan koste dyrt. Her er ni gode spørgsmål, der kan hjælpe dig med at spotte den rigtige kandidat.
8 min.
Medarbejders hund står på gulvet og ser op på dens ejer

Her må de tage hunden med på arbejde: »Alle ved, hvem Charlie er«

6 min.
Kvinde står ved tavle og fortæller om ny strategi

10 danske værdier du bliver nødt til at forstå, når du leder medarbejdere fra andre kulturer

Du synes måske selv, at du er sjov. Men hvis din udenlandske medarbejder ikke forstår din sarkasme, har du et problem.
8 min.