Ole Krogh Petersen er administrerende direktør i Danica Pension
Purpose

»Purpose er følelsen af: ”Jeg gør en forskel”. Den kan du ikke diktere«

9. June 2021

Hvordan gør man et umiddelbart kedeligt emne som pension nærværende og meningsfyldt? Ole Krogh Petersen valgte som topchef i Danica Pension det, der lå lige for, og i dag spørger hans medarbejdere af sig selv, hvordan en handling hænger sammen med virksomhedens purpose.

Gå til Action card

Der må være en mening. Vi begyndte at arbejde med en ny strategi og et purpose for to år siden. Selvfølgelig har Danica også haft et formål tidligere, men det har ikke været så klart defineret. Kommercielt handlede det blandt andet om at kunne tiltrække og fastholde især unge medarbejdere. Unge har jo tusindvis af valgmuligheder i dag, og det er en trend, at de ønsker at finde en identitet i deres arbejde.

Usikkerhed og tryghed. Kunderne er dem, vi lever af, så vores purpose måtte være rettet mod dem. Vores produkter handler om at spare op til at blive ældre, at være sikret, hvis man bliver uarbejdsdygtig, og at få behandlinger, hvis man har behov. Samtidig var der usikkerhed i verden, blandt andet et forestående Brexit, usikkerheden relateret til USA og Trump-administrationen, uro på de finansielle markeder og faldende renter. Så vi fandt frem til, at det overordnede tema var at skabe tryghed for vores kunder – både i forhold til at spare rigtigt op til pensionen, men også i forhold til at være ordentlig dækket til at kunne forsørge sig selv og sin familie, hvis uheldet er ude. Deraf opstod udtrykket kundernes tryghedsrådgiver. Det var meget ligetil og håndgribeligt.

Ole Krogh Petersen er administrerende direktør i Danica Pension

Ole Krogh Petersen, f. 1969

Adm. dir. i Danica Pension siden 2018. Har været i selskabet siden 2013.

Tidligere ansat i bl.a. SEB Pension og Kromann Reumert

Uddannet cand.jur.

Reserveofficer i hæren

Fold ud

Fra purpose til adfærd. Selve processen involverede mig og hele det øverste ledelseslag. Vi formulerede en kort grundfortælling, som på en enkel og tydelig måde satte lidt flere og uddybende ord på overskriften. Siden knyttede vi fem adfærdskendetegn til vores purpose, som hver enkelt afdeling skulle arbejde videre med, nemlig:

  1. Vi oversætter til et forståeligt sprog
  2. Vi er et skridt foran
  3. Vi giver klare anbefalinger
  4. Vi forventningsafstemmer
  5. Vi gør det nemt.

Det krævede af hver enkelt leder, at de turde lægge det frem for deres afdelinger og tage en åben dialog med plads til kommentarer, skæve vinkler og kritik – uden at lægge noget ned. Formål er jo by heart. Det er følelsen af, ”jeg gør en forskel”. Den kan du ikke diktere.

Et fremtidigt mål. Da vi gik ud med vores purpose, vidste vi godt, at vi ikke levede op til det endnu. Vi stod midt i en fusion med SEB Pension, der var pres på organisationen, og kunderne oplevede lange ventetider. Men vi valgte alligevel at sige, at det her var vores ambition. Jeg syntes, det var et godt tidspunkt at formulere et purpose, når vi var i gang med at skabe én virksomhed ud af to. Men vi måtte have diskussionen. For hvis 80% af virksomheden havde sagt ”glem det, Ole”, ville det ikke virke. Alle skal kunne tale med samme tunge. Ellers fungerer det ikke.

Ole Krogh Petersen er administrerende direktør i Danica Pension
I dag er det blevet sådan, at når noget skal besluttes, så spørger medarbejderne af sig selv: ”Hvordan hænger dette sammen med at være kundernes tryghedsrådgiver?” For mig er det tegn på, at vi er lykkes.  Foto: Christian Als

Succes. I dag er det blevet sådan, at når noget skal besluttes, så spørger medarbejderne af sig selv: ”Hvordan hænger dette sammen med at være kundernes tryghedsrådgiver?” For mig er det tegn på, at vi er lykkes. At til trods for, at vi har kæmpet med at lægge to virksomheder sammen, så har vi også hjulpet hinanden med at formulere, hvordan vi vil leve op til vores formål. Men det er klart, at rejsen ikke stopper her. Vi skal blive ved med at tale om det og få de gode eksempler frem, da det erfaringsmæssigt er det, der virker.

Et enkelt formål. Indimellem kunne man da godt tænke, at det ville være fedt at være Novo og redde folk fra sygdom. Men på den anden side: Vi sørger jo for, at folk har en løn at leve af, når de bliver gamle, og sikrer, at de kan forsørge dem selv og deres familier ved skader og langtidssygdom. Jeg tror ikke, man skal gøre purpose for stort og komplekst, men tage det, der ligger lige for, fordi det gør de stærkeste ting ofte.

Topchefens drivkraft. Mit eget formål flyder sammen med virksomhedens, det skal være min drivkraft til at gå på arbejde. Jeg har jo også dage, hvor det ikke er så sjovt, og der skal jeg bruge glæden og drivkraften. Med årene er jeg blevet mere bevidst om, hvor vigtigt formålet er for mig.