Stregtegning af lønforhandling

5 måder at gøre dine medarbejdere tilfredse, selvom du ikke kan give dem mere i løn

23. februar 2023

I krisetider kan det være svært at finde plads i budgettet til at give medarbejderne mere i løn. Men hvordan stiller du så dine medarbejdere tilfredse, når det er tid til lønforhandling? Få svaret her.

Gå til Action card

Høje energipriser. Lammende inflation. Stigende rente. Mange virksomheder er lige nu så ramte på økonomien, at de må holde igen med lønstigninger til medarbejderne. 

Det efterlader dig som leder med en udfordring. For hvordan gør du så dine medarbejdere glade, når I skal forhandle løn?

Det har vi spurgt ledelsesrådgiver hos Lederne Bjarne Henning Jensen om.

Uanset hvad du vælger at tage med til forhandlingsbordet, skal du være godt forberedt, forklarer han. Ikke mindst i forhold til, hvor langt du kan og vil strække dig i forhandlingen.

»At improvisere til en lønforhandling er no go,«siger han. 

»Pludselig får du lovet noget, som du ikke kan holde. Eller du får skabt urealistiske forventninger hos medarbejderen til, hvad han eller hun fremover kan forvente af en lønforhandling.«

Derfor skal du undersøge, hvad du kan tilbyde og leve op til. Og så skal du gøre op med dig selv, hvad du er parat til at smide på bordet til den enkelte lønsamtale.

»Er der tale om en medarbejder, som har et lønønske, som du har sympati for, men som du ikke kan efterkomme, kan en løsning være at tilbyde alternativer til en lønstigning,« siger Bjarne Henning Jensen.

Han giver her sit bud på 5 ting, der vil stille dine medarbejdere tilfredse, hvis flere lønkroner ikke er en mulighed.

1. Anerkend medarbejderen

Anerkendelse fra chefen er ikke til megen hjælp, når medarbejderen skal betale sine dyre elregninger. Men ifølge forskningen er anerkendelse faktisk noget af det, der har allerstørst betydning for medarbejdernes trivsel.

At anerkende er ikke det samme som at rose. Ros er møntet alene på medarbejdernes resultater, mens anerkendelse mere handler om personen bag resultaterne og derfor også omfatter adfærd og individuelle egenskaber.

Måske er medarbejderen god til at byde ind med ideer. Eller er god til at støtte og hjælpe sine kollegaer i det daglige arbejde. At blive anerkendt for andet og mere end de opnåede resultater vil give medarbejderen en oplevelse af at blive set, hørt og respekteret som menneske fremfor blot at føle sig som en ressource, der leverer på specifikke mål. Og det vil for mange være vigtigere end tallet på lønsedlen.

2. Involvér medarbejderen i nye opgaver og projekter

De fleste medarbejdere vil se det som et plus ved jobbet, hvis de ud over de daglige opgaver også har mulighed for at bidrage til udviklingen af nye projekter. Tilbyd medarbejderen at blive involveret i ideudviklingen og planlægningen af kommende projekter, hvis du vel at mærke mener, at vedkommende har kompetencerne til det.

Medarbejderen vil sandsynligvis opleve en større tilfredshed i jobbet, når han eller hun bliver taget med på råd og har mulighed for at påvirke de projekter, der bliver sat i søen i virksomheden. Det er dog vigtigt, at du præsenterer det som et tilbud frem for noget, der bliver trukket ned over hovedet på medarbejderen.

Bjarne Henning Jensen

Bjarne Henning Jensen har siden 2017 været ansat hos Lederne som ledelsesrådgiver.

Han rådgiver til dagligt Ledernes medlemmer i bl.a. lønforhandling og karriere.

Han har mere end 25 års ledelseserfaring fra en række store danske virksomheder inden for energi- og cleantech-sektorerne og de seneste 10 år været ventureinvestor og her arbejdet med udvikling af teknologiske vækstvirksomheder.

Fold ud

3. Tilbyd ekstra ferie

De fleste medarbejdere vil se det som et værdifuldt gode at blive tilbudt ekstra ferie med løn. Det betyder selvfølgelig, at medarbejderen vil være væk nogle ekstra dage om året. Men hvis det kan bidrage til, at han eller hun vælger at blive i jobbet og har lyst til at yde en god indsats, kan den ekstra ferie være et godt alternativ til en lønforhøjelse.

Vær dog opmærksom på, at det kan være svært – hvis ikke umuligt – at trække de ekstra feriedage tilbage på et senere tidspunkt. Derudover kan du ende i en situation, hvor ekstra feriedage bliver kutyme.

4. Tilbyd at betale for efteruddannelse

Der er flere gode grund til at tilbyde betalt efteruddannelse. Det giver medarbejderen mulighed for at udvikle sig fagligt og dermed at opnå en højere markedsværdi. Og samtidig vil medarbejderen måske kunne løse opgaven i virksomheden, som vedkommende tidligere ikke havde kompetencerne til.

Vær lydhør over for, hvilken retning medarbejderen ønsker at uddanne sig i. Måske ønsker medarbejderen at specialisere sig inden for et andet felt. Eller drømmer om at varetage et lederjob i virksomheden.

Overvej at tilbyde, at efteruddannelsen kan ligge i arbejdstiden, da det vil gøre muligheden væsentlig mere attraktiv, end hvis han eller hun skal afsætte tid til det i fritiden.

5. Tilbyd en engangsbonus

Et andet alternativ til en lønforhøjelse er at tilbyde en ekstraordinær bonus – altså et engangsløb. Det skal på den ene side være af en vis størrelse, hvis medarbejderen skal have en oplevelse af, at det er med til at kompensere for den indsats, vedkommende ligger i virksomheden, men på den anden side skal det ikke være så stort, at du lige så godt kunne give medarbejderen en lønstigning.

Det er vigtigt at understrege over for medarbejderen, at der er tale om en ekstraordinær bonus – ellers vil det kunne skabe en forventning hos medarbejderen om, at der igen vil tikke en bonus ind året efter.

Det er ikke nok at begrunde bonussen med, at du ikke har kunnet tilbyde en lønforhøjelse. Du skal kunne hænge den op på et specifikt resultat eller en særlig indsats, medarbejderne har ydet.

Vær opmærksom på, at engangsbonussen kun skyder problemet med den manglende lønforhøjelse til hjørne. Du må forvente, at medarbejderen senest til næste lønforhandling vil kræve flere penge i lønposen.