Sarah Rødbroe-Thrane
Sarah Rødbroe-Thrane er ansvarlig for de leder- og medarbejderprogrammer i virksomheden Radiometer, som skal sikre, at der er trivsel og god work/life-balance uanset om medarbejderne arbejder på fabrikken eller derhjemme. Foto: Christian Als
WORK/LIFE-BALANCE

Balance mellem privat- og arbejdsliv kan betale sig. Også økonomisk.

Linda Overgaard
1. juli 2021

Når ledelsen har ekstra fokus på medarbejdernes trivsel og på balancen mellem arbejde og fritid, tjener virksomheden flere penge, viser dansk forskning.

Gå til Action card

Som leder bør du sikre dig, at dine medarbejdere – og du selv – trives og har mulighed for en sund balance mellem arbejdet og fritiden. Det er det rigtige at gøre. Ikke bare menneskeligt, men også økonomisk.

Forskere fra Aarhus Universitet påviser således i en ny rapport, at virksomheder med fokus på medarbejdernes trivsel og på balancen mellem arbejde og fritid har bedre resultater på bundlinjen end virksomheder uden samme fokus.

En af de virksomheder, som gør ekstra meget ud af at skabe gode rammer for dens ansatte er diagnostik-virksomheden Radiometer i Brønshøj uden for København. Her har man altid haft det som fokus. Men i 2018 valgte ledelsen at sætte yderligere ind. Siden da har ledere i virksomheden fået tilbudt kurser i, hvordan de kan spotte og forebygge stress – både på matriklen i Brønshøj og på medarbejdernes hjemmekontorer rundt om i landet.

Kurset i at undgå stress på hjemmekontoret blev særligt aktuelt, da pandemien ramte, og derfor blev det også tilbudt i et virtuelt format, så endnu flere kunne få hjælp til at opnå en god balance mellem arbejde og fritid – både som hjælp til Radiometers ledere og de enkelte medarbejdere.

»Lederne har fået nogle konkrete råd til, hvad de skal kigge efter for at opdage, om medarbejdere mistrives eller er stressede. For eksempel om de gentagne gange undgår at sætte kameraet på til virtuelle møder, så du ikke kan se dem, at der pludselig er flere fejl i det, de leverer end normalt eller andre små ting, der ændrer sig i deres adfærd. Her opfordrer vi lederne til at tage en 1:1 dialog og høre, hvordan medarbejderen har det og benytte de samtaleråd, vi har samlet i en værktøjskasse til dem,« fortæller Sarah Rødbroe-Thrane, som leder Radiometers trivselsinitiativer.

Kurset Spot og Forebyg Stress er blot et af en række tilbud – og det harmonerer ganske godt med konklusionerne i et nyt forskningsprojekt.

Sarah Rødbroe-Thrane
Sarah Rødbroe-Thrane er ligesom de en række andre i Radiometer henvist til hjemmekontoret. Hun har kun været på virksomheden tre gange siden marts 2020. Foto: Christian Als.

Bedre trivsel, bedre indtjening

Professor Tor Eriksson og lektor Valdemar Smith fra Aarhus Universitet har undersøgt sammenhængen mellem ledelsestyper og performance i danske virksomheder – herunder om arbejdspladsen er familievenlig. Og forskerne er kommet frem til, at når ledelsen har fokus på medarbejdertrivsel og balance mellem familie- og arbejdsliv, giver det ikke alene højere tilfredshed blandt medarbejderne, men har også generelt en positiv effekt, som gavner resultatet på virksomhedens bundlinje.

De to forskere fra Økonomisk Institut på Aarhus Universitet har brugt en spørgeskemaundersøgelse om ledelsesstil, som Lederne har gennemført blandt 2.816 ledere, og sammenlignet resultaterne med, hvordan virksomhederne rent faktisk præsterer på en række parametre. Og her viser det sig, at fokus på medarbejdertrivsel og balance mellem familie- og arbejdsliv er det ledelsesværktøj, der har højest positiv effekt på medarbejder-tilfredsheden.

Ifølge Valdemar Smith understreger resultaterne, at fleksible arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

Til sammenligning kan resultatløn også give en positiv effekt på virksomhedens overskud, men medarbejder-gennemstrømningen er ofte højere i virksomheder, der bruger resultatløn. Det ene udelukker dog ikke det andet, så en virksomhed kan godt kombinere resultatløn med fokus på bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, ifølge Aarhus-forskerne.

Om Radiometer

  • Fremstiller medicinsk hospitalsudstyr
  • Grundlagt i 1935 og har siden 1954 udviklet produkter og løsninger, der hjælper med at diagnosticere og behandle kritisk syge patienter på hospitaler ved at levere hurtig og nøjagtig information på flere parametre
  • Radiometers apparater, monitorer, systemer og software anvendes desuden i blodbanker, hos praktiserende læger og på klinikker til screening og behandling af forskellige tilstande
  • Hovedkvarter i Brønshøj
  • 1200 medarbejdere i den danske organisation – 4500 medarbejdere på verdensplan
  • Radiometer er en del af amerikanske Danaher Corporation
Fold ud

Tre gange på kontoret siden marts 2020

Hos Radiometer har corona ikke overraskende påvirket de initiativer, der tages for at fremme medarbejdernes trivsel. I 2020 blev der kørt en hel række webinarer globalt med forskellig kommunikation, tilpasset både de 40 procent af arbejdsstyrken på 1200 ansatte i Danmark, der arbejder i produktionen – og de medarbejdere, der arbejdede hjemme.

Da virksomheden producerer hospitalsudstyr til intensivafdelinger verden over, var det ekstremt vigtigt at holde antallet af medarbejdere på matriklen på et absolut minimum, så de kunne passe på de medarbejdere, hvis arbejde krævede fysisk tilstedeværelse i produktionen, så Radiometer kunne levere deres vigtige produkter til hospitalerne.

Eksempelvis har lederen af virksomhedens trivselsintitativer, Sarah Rødbroe-Thrane – som andre kolleger – kun været på kontoret tre gange siden marts 2020, da coronaen brød ud i Europa.

»Den usikkerhed, der opstod i forbindelse med nye arbejdsrammer og coronaens indvirkning gjorde, at vi tilbød vejledning i form af webinarer til ledere og medarbejdere med fokus på, hvilke gode vaner man kan skabe i forhold til hjemmearbejde, og hvordan man kan fokusere på at forbedre sin situation,« siger hun.

Det var særligt vigtigt for dem, at ruste lederne til at skabe gode rammer for deres teams og blive klædt på til at håndtere den forandring, der opstår, når deres medarbejdere bliver taget ud af deres vante omgivelser og skal arbejde hjemmefra, siger Sarah Rødbroe-Thrane.

»Vi ville give vores ledere noget robusthed i forhold til situationen, så de følte, at de havde noget konkret at tage fat i. Som eksempelvis at tjekke mere ind med medarbejderne, huske at spørge til deres situation, og være opmærksom på hvilke egne signaler og bekymringer, der kan sprede usikkerhed. Det handlede om at få medarbejderne til at føle sig mest muligt komfortable i den nye arbejdssituation.«

Handlingsplan og sikkerhedsnet

Radiometer er en global virksomhed. Så virtuel ledelse var ikke  ukendt, da coronaen brød ud. Men Radiometer ville næppe have haft virtuel ledelse i det omfang, som virksomheden blev tvunget ud i, hvis ikke coronaen havde gjort sit indtog.

I efteråret 2020 kørte Radiometer derfor igen webinarer, så både ledere og medarbejdere fik gode råd om, hvordan de kunne booste motivationen og engagementet hjemmefra.

Hvis en kollega er i mistrivsel, er der for eksempel handlingsplaner for, hvad lederen kan og skal gøre, og hvilke kanaler, han eller hun kan række ud til. Og et sikkerhedsnet i form af en sundhedsforsikring med vejledning til ledere i forhold til stresshåndtering og et såkaldt Early Care-forløb.

Derudover rullede Radiometer et globalt sikkerhedsnet i form af et Employee Assistance Programme sammen med virksomhedens amerikanske ejere, der tilbyder medarbejderen og medarbejderens familie lokal, specialiseret og anonym rådgivning – økonomisk, juridisk og psykologisk – hvis den ansatte oplever udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet.

Derudover rullede de et program ud for dens ledere i at opbygge resiliens – altså at blive mere modstandsdygtig selv og rådgive om, hvordan ens eget team også kan blive mere bevidst om, hvordan de kan overkomme forandringer, trusler og stress. Også medarbejderne fik tilbudt kurset med fokus på at blive mere resiliente.

Sarah Rødbroe-Thrane
Fleksible arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere, viser forskningen. Det betyder, at du som leder skaber bedre resultater, hvis du kan tilbyde en god balance for dine medarbejdere mellem job og fritid. Foto: Christian Als. 

Initiativer skaber tilfredshed

De forskellige initiativer er blevet godt modtaget af ledere og medarbejdere i Radiometer. Lederne har fået mulighed for at vurdere kurserne ved at give feedback på seks korte spørgsmål om relevans af webinarerne og de tilhørende værktøjer.

»Det handler om at skabe et fælles sprog i fredstider, inden stress opstår, hvis det er muligt. Så man har opbygget tillid til hinanden, og man tør tale sammen om det. Vi har fået positiv feedback på stresshåndterings-tilbuddene, og ledere har anonymt udtalt, at de føler sig bedre rustet til at opdage udfordringer med hensyn til mistrivsel, inden de opstår,« siger Sarah Rødbroe-Thrane.

Det må være kostbart med de mange tilbud – kan det betale sig?

»Selvfølgelig skal der lægges ressourcer i, men trivsel er enormt vigtigt, for du kan ikke performe uden at trives. Og vi har en high performance kultur – og derfor også et ekstra ansvar for at understøtte ledere og medarbejdere i at trives i deres hverdag,« siger Sarah Rødbroe-Thrane.

Tilbage fra corona er ikke tilbage til normalen

Coronakrisen er heldigvis på retur – og Radiometer begynder så småt at tilbyde flere medarbejdere at komme tilbage på kontoret. Men virksomheden kommer ikke til at gå tilbage til de gamle rutiner. Fremtiden er et arbejdsliv med øget fleksibilitet, der forhåbentligt tager højde for medarbejdernes job, rolle og ønsker. Og sikrer den økonomiske gavnlige trivsel.

»Det er blevet mere komplekst, for vi har nu flere rammer at arbejde i, som gør vores arbejdsliv mere fleksibelt. Men uanset om vi rykker ind på kontoret eller er på hjemmearbejdspladsen, så er der stadig et behov for at afstemme, om vi er i balance eller ej – og hvad vi kan gøre, hvis det ikke er tilfældet,« siger Sarah Rødbroe-Thrane.

Relaterede artikler

Nina Nørgaard får råd til at sikre, at alle medarbejdere trives i en foranderlig arbejdsplads
Lederskabet

Sådan sikrer du, at dine medarbejdere trives i et evigt foranderligt arbejdsliv

Det er ikke alle medarbejdere, der bryder sig om, at deres opgaver ændrer sig med lynets hast. I Lederskabet får Nina Nørgaard fra Biites gode råd til, hvordan hun kan skabe trygge rammer for alle ansatte – også for dem, der hader forandringer.
20 min.
At indsætte fordybelsestimer i en hektisk arbejdsdag giver god mening
Fordybelsestid

Bliver du også afbrudt hele tiden? Spær din kalender, så du har tid til fordybelse. Det giver bedre resultater

Fordybelsestimer, notesbøger og pulsure er ingredienserne i et stort fordybelses-eksperiment, som skal give øget arbejdsglæde, trivsel og - ikke mindst - bedre kvalitet i arbejdet for ledere og ansatte i pensionsselskabet Velliv. Og resultaterne viser, at det faktisk virker.
12 min.
Rasmus Hougaard mener, at du som leder også skal kunne håndtere medarbejderes personlige problemer

Lyt til dine medarbejderes udfordringer – uden at tage alle deres problemer på dine skuldre

Medarbejderes personlige problemer er en del af den pakke, du som leder skal forholde dig til – men lad være med at overtage og gøre dem til dine egne problemer, siger den internationalt anerkendte danske ledelsestænker Rasmus Hougaard.
5 min.
Kathrine Sperling gik ned med stress
Stress

»Vi skal have fjernet det skamfulde, når ledere rammes af stress«

Novo Nordisks kommunikationschef Katrine Sperling har valgt at være åben om et stressforløb, der har fået hende til at gentænke både sit eget lederjob og den måde, hun organiserer arbejdet på for sine medarbejdere. Her er hendes bedste råd, hvis du selv bliver ramt af stress – eller gerne vil undgå det.
14 min.
7 gode råd hvis din medarbejder er psykisk syg
7 gode råd

Sådan gør du, hvis din medarbejder rammes af psykisk sygdom

Hver 3. dansker får i løbet af livet en psykisk sygdom. De mest udbredte sygdomme er depression og angst. Læs her, hvad du kan gøre for en ramt medarbejder.
5 min.
Jægerkorpsets chef, Jens Peter Blomqvist

Jægerkorpsets chef var den første danske soldat i Afghanistan – og den sidste mand hjem

Jens Peter Blomqvist hoppede som sidste mand på det allersidste fly under evakueringen af de danske statsborgere og tolke fra Kabul. 20 år tidligere var han den første jægersoldat i Afghanistan, da krigen begyndte. Hans bedste råd om ledelse gælder både i krig og i fred.
13 min.
I din indbakke Konkrete værktøjer og viden om ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ugentlig inspiration, værktøjer, portrætter, kurser og guides.

Luk
I din indbakke Konkrete værktøjer og viden om ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ugentlig inspiration, værktøjer, portrætter, kurser og guides.