Sarah Rødbroe-Thrane
Sarah Rødbroe-Thrane er ansvarlig for de leder- og medarbejderprogrammer i virksomheden Radiometer, som skal sikre, at der er trivsel og god work/life-balance uanset om medarbejderne arbejder på fabrikken eller derhjemme. Foto: Christian Als
WORK/LIFE-BALANCE

Balance mellem privat- og arbejdsliv kan betale sig. Også økonomisk.

Linda Overgaard
1. July 2021

Når ledelsen har ekstra fokus på medarbejdernes trivsel og på balancen mellem arbejde og fritid, tjener virksomheden flere penge, viser dansk forskning.

Gå til Action card

Som leder bør du sikre dig, at dine medarbejdere – og du selv – trives og har mulighed for en sund balance mellem arbejdet og fritiden. Det er det rigtige at gøre. Ikke bare menneskeligt, men også økonomisk.

Forskere fra Aarhus Universitet påviser således i en ny rapport, at virksomheder med fokus på medarbejdernes trivsel og på balancen mellem arbejde og fritid har bedre resultater på bundlinjen end virksomheder uden samme fokus.

En af de virksomheder, som gør ekstra meget ud af at skabe gode rammer for dens ansatte er diagnostik-virksomheden Radiometer i Brønshøj uden for København. Her har man altid haft det som fokus. Men i 2018 valgte ledelsen at sætte yderligere ind. Siden da har ledere i virksomheden fået tilbudt kurser i, hvordan de kan spotte og forebygge stress – både på matriklen i Brønshøj og på medarbejdernes hjemmekontorer rundt om i landet.

Kurset i at undgå stress på hjemmekontoret blev særligt aktuelt, da pandemien ramte, og derfor blev det også tilbudt i et virtuelt format, så endnu flere kunne få hjælp til at opnå en god balance mellem arbejde og fritid – både som hjælp til Radiometers ledere og de enkelte medarbejdere.

»Lederne har fået nogle konkrete råd til, hvad de skal kigge efter for at opdage, om medarbejdere mistrives eller er stressede. For eksempel om de gentagne gange undgår at sætte kameraet på til virtuelle møder, så du ikke kan se dem, at der pludselig er flere fejl i det, de leverer end normalt eller andre små ting, der ændrer sig i deres adfærd. Her opfordrer vi lederne til at tage en 1:1 dialog og høre, hvordan medarbejderen har det og benytte de samtaleråd, vi har samlet i en værktøjskasse til dem,« fortæller Sarah Rødbroe-Thrane, som leder Radiometers trivselsinitiativer.

Kurset Spot og Forebyg Stress er blot et af en række tilbud – og det harmonerer ganske godt med konklusionerne i et nyt forskningsprojekt.

Sarah Rødbroe-Thrane
Sarah Rødbroe-Thrane er ligesom de en række andre i Radiometer henvist til hjemmekontoret. Hun har kun været på virksomheden tre gange siden marts 2020. Foto: Christian Als.

Bedre trivsel, bedre indtjening

Professor Tor Eriksson og lektor Valdemar Smith fra Aarhus Universitet har undersøgt sammenhængen mellem ledelsestyper og performance i danske virksomheder – herunder om arbejdspladsen er familievenlig. Og forskerne er kommet frem til, at når ledelsen har fokus på medarbejdertrivsel og balance mellem familie- og arbejdsliv, giver det ikke alene højere tilfredshed blandt medarbejderne, men har også generelt en positiv effekt, som gavner resultatet på virksomhedens bundlinje.

De to forskere fra Økonomisk Institut på Aarhus Universitet har brugt en spørgeskemaundersøgelse om ledelsesstil, som Lederne har gennemført blandt 2.816 ledere, og sammenlignet resultaterne med, hvordan virksomhederne rent faktisk præsterer på en række parametre. Og her viser det sig, at fokus på medarbejdertrivsel og balance mellem familie- og arbejdsliv er det ledelsesværktøj, der har højest positiv effekt på medarbejder-tilfredsheden.

Ifølge Valdemar Smith understreger resultaterne, at fleksible arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

Til sammenligning kan resultatløn også give en positiv effekt på virksomhedens overskud, men medarbejder-gennemstrømningen er ofte højere i virksomheder, der bruger resultatløn. Det ene udelukker dog ikke det andet, så en virksomhed kan godt kombinere resultatløn med fokus på bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, ifølge Aarhus-forskerne.

Om Radiometer

  • Fremstiller medicinsk hospitalsudstyr
  • Grundlagt i 1935 og har siden 1954 udviklet produkter og løsninger, der hjælper med at diagnosticere og behandle kritisk syge patienter på hospitaler ved at levere hurtig og nøjagtig information på flere parametre
  • Radiometers apparater, monitorer, systemer og software anvendes desuden i blodbanker, hos praktiserende læger og på klinikker til screening og behandling af forskellige tilstande
  • Hovedkvarter i Brønshøj
  • 1200 medarbejdere i den danske organisation – 4500 medarbejdere på verdensplan
  • Radiometer er en del af amerikanske Danaher Corporation
Fold ud

Tre gange på kontoret siden marts 2020

Hos Radiometer har corona ikke overraskende påvirket de initiativer, der tages for at fremme medarbejdernes trivsel. I 2020 blev der kørt en hel række webinarer globalt med forskellig kommunikation, tilpasset både de 40 procent af arbejdsstyrken på 1200 ansatte i Danmark, der arbejder i produktionen – og de medarbejdere, der arbejdede hjemme.

Da virksomheden producerer hospitalsudstyr til intensivafdelinger verden over, var det ekstremt vigtigt at holde antallet af medarbejdere på matriklen på et absolut minimum, så de kunne passe på de medarbejdere, hvis arbejde krævede fysisk tilstedeværelse i produktionen, så Radiometer kunne levere deres vigtige produkter til hospitalerne.

Eksempelvis har lederen af virksomhedens trivselsintitativer, Sarah Rødbroe-Thrane – som andre kolleger – kun været på kontoret tre gange siden marts 2020, da coronaen brød ud i Europa.

»Den usikkerhed, der opstod i forbindelse med nye arbejdsrammer og coronaens indvirkning gjorde, at vi tilbød vejledning i form af webinarer til ledere og medarbejdere med fokus på, hvilke gode vaner man kan skabe i forhold til hjemmearbejde, og hvordan man kan fokusere på at forbedre sin situation,« siger hun.

Det var særligt vigtigt for dem, at ruste lederne til at skabe gode rammer for deres teams og blive klædt på til at håndtere den forandring, der opstår, når deres medarbejdere bliver taget ud af deres vante omgivelser og skal arbejde hjemmefra, siger Sarah Rødbroe-Thrane.

»Vi ville give vores ledere noget robusthed i forhold til situationen, så de følte, at de havde noget konkret at tage fat i. Som eksempelvis at tjekke mere ind med medarbejderne, huske at spørge til deres situation, og være opmærksom på hvilke egne signaler og bekymringer, der kan sprede usikkerhed. Det handlede om at få medarbejderne til at føle sig mest muligt komfortable i den nye arbejdssituation.«

Handlingsplan og sikkerhedsnet

Radiometer er en global virksomhed. Så virtuel ledelse var ikke  ukendt, da coronaen brød ud. Men Radiometer ville næppe have haft virtuel ledelse i det omfang, som virksomheden blev tvunget ud i, hvis ikke coronaen havde gjort sit indtog.

I efteråret 2020 kørte Radiometer derfor igen webinarer, så både ledere og medarbejdere fik gode råd om, hvordan de kunne booste motivationen og engagementet hjemmefra.

Hvis en kollega er i mistrivsel, er der for eksempel handlingsplaner for, hvad lederen kan og skal gøre, og hvilke kanaler, han eller hun kan række ud til. Og et sikkerhedsnet i form af en sundhedsforsikring med vejledning til ledere i forhold til stresshåndtering og et såkaldt Early Care-forløb.

Derudover rullede Radiometer et globalt sikkerhedsnet i form af et Employee Assistance Programme sammen med virksomhedens amerikanske ejere, der tilbyder medarbejderen og medarbejderens familie lokal, specialiseret og anonym rådgivning – økonomisk, juridisk og psykologisk – hvis den ansatte oplever udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet.

Derudover rullede de et program ud for dens ledere i at opbygge resiliens – altså at blive mere modstandsdygtig selv og rådgive om, hvordan ens eget team også kan blive mere bevidst om, hvordan de kan overkomme forandringer, trusler og stress. Også medarbejderne fik tilbudt kurset med fokus på at blive mere resiliente.

Sarah Rødbroe-Thrane
Fleksible arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere, viser forskningen. Det betyder, at du som leder skaber bedre resultater, hvis du kan tilbyde en god balance for dine medarbejdere mellem job og fritid. Foto: Christian Als. 

Initiativer skaber tilfredshed

De forskellige initiativer er blevet godt modtaget af ledere og medarbejdere i Radiometer. Lederne har fået mulighed for at vurdere kurserne ved at give feedback på seks korte spørgsmål om relevans af webinarerne og de tilhørende værktøjer.

»Det handler om at skabe et fælles sprog i fredstider, inden stress opstår, hvis det er muligt. Så man har opbygget tillid til hinanden, og man tør tale sammen om det. Vi har fået positiv feedback på stresshåndterings-tilbuddene, og ledere har anonymt udtalt, at de føler sig bedre rustet til at opdage udfordringer med hensyn til mistrivsel, inden de opstår,« siger Sarah Rødbroe-Thrane.

Det må være kostbart med de mange tilbud – kan det betale sig?

»Selvfølgelig skal der lægges ressourcer i, men trivsel er enormt vigtigt, for du kan ikke performe uden at trives. Og vi har en high performance kultur – og derfor også et ekstra ansvar for at understøtte ledere og medarbejdere i at trives i deres hverdag,« siger Sarah Rødbroe-Thrane.

Tilbage fra corona er ikke tilbage til normalen

Coronakrisen er heldigvis på retur – og Radiometer begynder så småt at tilbyde flere medarbejdere at komme tilbage på kontoret. Men virksomheden kommer ikke til at gå tilbage til de gamle rutiner. Fremtiden er et arbejdsliv med øget fleksibilitet, der forhåbentligt tager højde for medarbejdernes job, rolle og ønsker. Og sikrer den økonomiske gavnlige trivsel.

»Det er blevet mere komplekst, for vi har nu flere rammer at arbejde i, som gør vores arbejdsliv mere fleksibelt. Men uanset om vi rykker ind på kontoret eller er på hjemmearbejdspladsen, så er der stadig et behov for at afstemme, om vi er i balance eller ej – og hvad vi kan gøre, hvis det ikke er tilfældet,« siger Sarah Rødbroe-Thrane.

Relaterede artikler

Sara Green står midt i et lokale i virksomheden Pico Publish

I Saras konsulenthus har de helt sløjfet KPI’er: »Man bliver slidt ned i et system, hvor man skal jagte højere, større, vildere«

IT-konsulenthuset PicoPublish har droppet alle økonomiske vækstmål og fokuserer i stedet på kunde- og medarbejdertilfredshed. Det giver en mere meningsfuld hverdag for de ansatte. Og faktisk også en bedre bundlinje.
9 min.
Camilla Sløk

Sådan kan de gamle filosoffer hjælpe dig til at blive en bedre leder

Luther, Kierkegaard og Sartre er gode pejlemærker, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, når dine medarbejdere rammes af sygdom, død eller andre eksistentielle kriser. Det vigtigste er, at du gør noget og ikke bare glider af på ansvaret, siger Camilla Sløk, tidligere præst og i dag ledelsesekspert på CBS.
10 min.
Casper Aaen står og snakker med sine medarbejdere

Et opgør med ineffektive møder blev et skridt på vejen til fire-dages arbejdsuger

Møderne var for mange og for lange hos virksomheden PanzerGlass, der besluttede at udfordre de dårlige vaner. En målrettet indsats har ført til både færre og mere effektive møder. Det er afgørende for, at medarbejderne – inklusive ledelsen - i dag kan holde fri hver anden fredag.
7 min.
Nils Nyvang Bacher lægger mødeforplejning

Her sørger fire ’bedsteforældre’ for oprydning, hjemmebag og gode råd om kaffepletter og kærestesorg

At skabe tryghed er det suverænt vigtigste for serieværksætteren og topchefen Martin Thorborg. Derfor har han ansat fire seniorer til at hjælpe den unge medarbejderstab i Dinero med at trives bedre på jobbet.
7 min.
Berit Riise Larsen sidder foran en computerskærm

Sådan fik Berit hjælp til at gøre sit arbejdsliv som leder meget lettere

Som ny leder måtte Berit Riise Larsen kæmpe med nogle klassiske problemstillinger. Et forløb med en sparringspartner fik hende til at indse, hvad der skulle til for at få en bedre hverdag, hvor der er plads til fritid, og den dårlige samvittighed er pakket væk.
6 min.
En medarbejder benytter trivselsmålingsskærmen med smileyer

Her giver medarbejderne karakterer til arbejdsdagen

Hvad stiller du som leder op i en branche, hvor det traditionelt er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere? Ledelsen hos Espresso House vendte udviklingen med utraditionelle midler.
7 min.