Palle Knudsen står foran en blå baggrund
»I begyndelsen sad jeg næsten og kiggede mig over skulderen og syntes, at det var lidt snyd at bruge AI som værktøj, men da jeg fandt ud af, hvor effektivt det er, gik det op for mig, at man ikke skal sidde og gemme det for sig selv,« fortæller Palle Knudsen, Chief Revenue Officer i Visma Dataløn og Proløn.   Foto: Cécile Desaint

Da Visma-direktøren begyndte at bruge AI, ændrede det hverdagen: »Jeg har fået en ny, superklog kollega«

13. juni 2024

Palle Knudsen er Chief Revenue Officer i Visma Dataløn og bruger hver dag kunstig intelligens i sit arbejde. Det har ændret både hans arbejdsdag og fritid.

Gå til Action card

Hvordan bruger du kunstig intelligens?
»Jeg bruger det rigtig meget, når jeg vil sætte mig ind i nogle rapporter. Jeg kan godt lide at læse, men må også erkende, at en gang imellem kan det enten være for langhåret, eller jeg må indse, at den der McKinsey-rapport bare har ligget flere måneder på natbordet. Så bruger jeg ChatGPT til at få opsummeret, hvad der står.

Jeg bruger det også, hvis jeg sidder med en opgave, som jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal komme i gang med. I den situation er det en stor hjælp for mig, at der bliver produceret noget, som jeg kan tage stilling til. Så er jeg allerede i gang med opgaven, og det gør det nemmere at komme videre. Det kan for eksempel være inspiration til formuleringer i en bestemt mail eller indledningen på en rapport. Det kan også være, hvis jeg skriver noget på engelsk, og så beder jeg den om lige at få det til at lyde lidt mere professionelt. Jeg har fået at vide, at jeg er ret god til at skrive på engelsk, men AI kan komme med nogle gode forslag.

Det er ikke sådan, at alt bliver gjort 100 procent ved hjælp af AI, men jeg ser det som om, at jeg har fået en ny, superklog kollega, jeg kan spørge til råds. Og så kan det jo være, at jeg tænker: ’Nej, det er ikke lige sådan, det skal være’, men jeg kan bruge noget af det. Jeg kunne aldrig finde på bare at få skabt en tekst automatisk, og så sende den videre uden at rette den til, men hvis der bare er kommet noget ned på papiret, så er det meget lettere for mig at komme videre. På den måde er min dagligdag blevet mere effektiv. Før googlede jeg meget, når jeg skulle bruge noget inspiration, men måske sidder man så med 10 artikler, som der tager en pokkers tid at læse, og måske viser det sig, at man kun kan bruge et par stykker af dem til noget.«

PalleKnudsen02_1280x1920
»AI betyder, at arbejdsdagen er mere effektiv, og det kan jeg mærke på work/life-balancen. Der er mere tid til nogle længere cykelture, til at gå i haven og være sammen med børnene, fordi jeg har nået mere i løbet af dagen,« siger Palle Knudsen. Foto: Cécile Desaint

Har AI erstattet det at søge på nettet for dig?
»Jeg læser stadig artikler på nettet, men ChatGPT er ofte vejen derud. Hvis jeg for eksempel spørger den, hvilke andre virksomheder, der sidder med nogle af de samme problemstillinger som os, så henviser den måske til nogle artikler, hvor der er nævnt et amerikansk firma, som jeg overhovedet ikke kendte, og som jeg aldrig ville have opdaget, fordi den information ligger dybt nede på nogle hjemmesider. Det giver mig så igen mulighed for at kontakte nogen i det firma, for eksempel via LinkedIn, og komme i dialog med dem. For hvis der ikke er nogen sandsynlighed for, at de går ind på det danske marked, og vi heller ikke har planer om at gå ind i USA, så kan man få nogle gode snakke. På den måde giver teknologien en lettere adgang til information, som kan åbne verden op.«

Hvad betyder den større effektivitet for, hvordan du bruger din tid?
»Jeg bruger en del tid på at gå rundt og tale med medarbejderne, men det har jeg nu altid prioriteret. Jeg har altid sagt ja, hvis nogen har spurgt, om jeg lige har to minutter, også selvom jeg havde vildt travlt. Det har så til gengæld betydet, at der ofte har været mails at svare på om aftenen. Men AI betyder, at arbejdsdagen er mere effektiv, og det kan jeg mærke på work/life-balancen. Der er mere tid til nogle længere cykelture, til at gå i haven og være sammen med børnene, fordi jeg har nået mere i løbet af dagen.«

Palle Knudsen

Chief Revenue Officer i Visma Dataløn og Proløn siden 2022. Tidligere ansat i blandt andet Oracle, Siemens, ISS, SAS Institute og Canon.

Fold ud
Nogle har oplevet, at ChatGPTs svar kan være faktuelt forkerte – har du erfaringer med det?
»Jeg kan godt forstå, at man kan være bekymret for det, og man skal da også være kritisk. Omvendt skal man passe på ikke at være for forskrækket over AI. Jeg dobbelttjekker oplysninger fra ChatGPT, men det er stadig en tidsbesparelse, især hvis man prompter – altså beskriver det, du gerne vil have den til at gøre – på den rigtige måde. Hos Visma eksperimenterer vi også med at loade vores egne rapporter op, og så kan man bede om en opsummering af de rapporter, så GPT’en ikke henter informationer alle mulige steder fra, som måske ikke er troværdige, eller vi beder om en opsummering af mødereferater. Det kan man gøre i et lukket system via ChatGPT, sådan at der ikke bliver delt fortrolige oplysninger med nogen eksternt, og man ikke bryder GDPR-reglerne.«

Hvad ved ledere om AI?

I april 2024 foretog Lederne en rundspørge blandt 918 privatansatte ledere. 66 procent svarede, at de ikke mener, at de har de rette kompetencer til at kunne udnytte det fulde potentiale ved kunstig intelligens. 70 procent mener desuden, at deres ansatte mangler de rette kompetencer til at udnytte potentialet. Knap 60 procent af lederne svarede, at de forsøger at dygtiggøre sig inden for emnet, for eksempel ved selv at eksperimentere med AI, via efteruddannelse, ved at trække på ekspertviden eller ved sidemandsoplæring.

Fold ud

Har du også brugt det på mere strategisk niveau?
»Ja, man kan fodre ChatGPT med nogle informationer om, hvor vi gerne vil hen med virksomheden, og hvad vi gerne vil opnå. Og så lægge nogle rapporter ind, som systemet kan trække på, og så kan man faktisk få nogle rigtig gode svar. For eksempel hjælp til at få designet en go-to-market model. Systemet kan komme med nogle forslag, som er relevante for lige netop vores branche, og det kan give noget basismateriale, vi kan arbejde ud fra. Men det kræver selvfølgelig, at du prompter på den rigtige måde.«

Har du nogle råd om det at prompte?
»Mange prompter meget kort, og det resulterer i meget generelle svar. Det kan selvfølgelig også være okay, hvis det handler om at søge generel inspiration, men efter min mening er den bedste metode at beskrive problemet eller spørgsmålet så detaljeret som muligt. Fordelen med de fleste AI-værktøjer er, at svaret konstant kan forfines med opfølgende spørgsmål. Så det at prompte har udviklet sig til at være en dialog med værktøjet. Den perfekte prompt kan du faktisk også lave sammen med AI'en i den dialog. Mine tre bedste råd vil være, at prompten skal være så specifik som muligt, at man giver AI-værktøjet de nødvendige baggrundsoplysninger eller kontekst, og man skal fortælle, hvem målgruppen er for teksten eller outputtet.

Hvis vi tager ChatGPT, så kan man jo for eksempel fodre den med nogle informationer om, hvilken branche man arbejder i, hvad det er for en opgave, man står med, og hvordan man gerne vil have svarene præsenteret. For eksempel bede om at få det stillet op i et bestemt antal punkter. Jo grundigere man prompter, jo bedre svar får man. Hvis jeg skal lave en mødedagsorden, kan jeg beskrive hvilke temaer, vi skal tale om, og hvad vi gerne skal have ud af det. Og så kan jeg bede om konkrete forslag til agendaen. Og igen: Det giver et andet flow i arbejdet, fordi jeg får noget konkret at tage stilling til. Der er sikkert nogen, der vil sige: ‘Jamen, det er da bare sætte sig ned og skrive den dagsorden’, men jeg sparer tid ved det, fordi det giver noget inspiration. Nogle vælger måske at søge på Google i stedet, men det hele går lidt hurtigere på den her måde. Det her med at blive mere effektiv i dagligdagen er der, hvor jeg får en gevinst.«

Hvad skal man være opmærksom på i forhold til fortrolighed?
»Der er jo et skrækeksempel, mange taler om, hvor nogen fra Samsung skrev nogle fortrolige oplysninger ind i en prompt, og det endte så hos nogle konkurrenter, fordi systemet jo også trækker på de oplysninger, brugerne har tastet ind i det. Så vi er meget bevidste om at dosere det. Hvis nogen hos os beder om forslag til en mødedagsorden til et strategimøde, er det tilpas generelt formuleret, så der ikke står fortrolige oplysninger. Det er formuleringer som ‘inspiration til et strategimøde om, hvordan vi får flere kunder’ eller noget i den stil. Vi har hos Visma faktisk lavet vores egen GPT, altså et lukket system, så oplysningerne ikke er tilgængelige for andre, men vi er meget opmærksomme på, at vi heller ikke skriver følsomme data ind dér.«

Hvad er kunstig intelligens og generativ AI?

Hvad er kunstig intelligens og generativ AI?

Bjørn Lambek

Generativ AI (kunstig intelligens) er værktøjer, der udnytter meget store datamængder sammen med maskinlæringsteknikker til at producere indhold baseret på input fra brugerne, også kaldet prompts. Prompts er de spørgsmål eller kommandoer, brugeren giver til et generativt værktøj for at få et output. Generativ AI er ikke intelligens i menneskelig forstand. I stedet er det avancerede modeller, der forsøger at forudsige, hvilken tekst, billede, lyd, video eller andet, der med størst sandsynlighed tilfredsstiller den givne prompt. Det er med andre ord (meget) avanceret statistik.

Generativ AI er en delmængde af AI, som bygger på bl.a. teknikkerne machine learning og deep learning, hvor en algoritme trænes på store datamængder med henblik på at lære om sammenhængen mellem datapunkter.

Generativ AI har dog den særlige egenskab, at den er udviklet til at generere nyt indhold på baggrund af de store mængder data, den er trænet på. Generative AI-værktøjer bygger på såkaldte grundmodeller (på engelsk; ”foundation models”). Grundmodeller er udviklet på en bred mængde af umærkede data (som er tilgængelige på internettet) og kan tilpasses til mange opgaver.

De adskiller sig derved fra mange andre former for AI, som trænes i opgavespecifikke data til at udføre et snævert udvalg af funktioner. Grundmodeller er ofte trænet på både tekst, billede, lyd og video.

(Kilde: Digitaliseringsstyrelsen)

Fold ud

Har du andre råd til, hvordan man får mest ud af AI på sin arbejdsplads?
»I begyndelsen sad jeg næsten og kiggede mig over skulderen og syntes, at det var lidt snyd at bruge AI som værktøj, men da jeg fandt ud af, hvor effektivt det er, gik det op for mig, at man ikke skal sidde og gemme det for sig selv. Der skal være en åben dialog om det i virksomhederne og en opbakning til at bruge værktøjerne. Så er det også nemmere at sætte nogle rammer op for brugen af det. Jeg har hørt om arbejdspladser, hvor ledelsen forbyder brugen af AI, fordi de er bange for, at der ryger fortrolige oplysninger ud, men jeg tror, at medarbejderne vil bruge det alligevel, måske bare via deres egen computer eller telefon. Samtidig bliver deres erfaringer med AI måske ikke delt med kollegaerne, hvis ledelsen siger, at de ikke må bruge det.«

Er der et område, hvor AI ikke har fungeret – altså noget du har forsøgt, men hvor du har droppet det igen?
»Der er ingen tvivl om, at der er områder, hvor værktøjet er bedre end andre. Hos os løber vi ofte ind i udfordringer i forhold til mere komplekse opgaver, hvor det kræver en mere nuanceret forståelse og empati. Det kunne f.eks. være i vores kundesupport. En chatbot kan klare mange opgaver, men når der kommer lidt mere kød på spørgsmålene, tolkninger og så videre, så skal der et ‘human touch’ ind over.«

Relateret indhold

Morten Christiansen kigger ud af et vindue
Telehygiejne

Teleselskabets topchef opfordrer sine ledere og medarbejdere til at lægge telefonen væk – og danskerne til at gøre det samme

Han har solgt millioner af mobiltelefoner og abonnementer, men nu advarer 3’s topchef Morten Christiansen om, at skærmforbruget er kommet ud af kontrol. Han har selv indført regler for mobilbrug i 3 i Danmark.
10 min.
Mikkel Severin sidder foran en sort baggrund
Emotionel intelligens

Han er emotionel vejleder for landets topledere. Her er det vigtigste, han fortæller dem

Du kan være verdens skarpeste og fagligt bedst funderet leder, men uden emotionel intelligens bliver dine resultater i bedste fald gennemsnitlige; i værste fald skaber du et spor af destruktion og mistrivsel omkring dig, siger Mikkel Severin, der lærer topchefer at forstå og kontrollere deres følelser – og at lytte.
13 min.
En kollage af shitstorms fra medier
Krisekommunikation

9 gode råd: Sådan kommunikerer du som leder, når krisen rammer

Ikke to kriser er ens, men de har alle det til fælles, at de kan få alvorlige konsekvenser for dit eget eller virksomhedens omdømme. Her giver en erfaren kommunikationsekspert sine bedste råd om krisekommunikation.
11 min.
En kvinde interviewer en mand til en jobsamtale

Her er 9 spørgsmål, du skal stille kandidaten til din næste ansættelsessamtale

Fejlansættelser kan koste dyrt. Her er ni gode spørgsmål, der kan hjælpe dig med at spotte den rigtige kandidat.
8 min.
Medarbejders hund står på gulvet og ser op på dens ejer

Her må de tage hunden med på arbejde: »Alle ved, hvem Charlie er«

6 min.
Kvinde står ved tavle og fortæller om ny strategi

10 danske værdier du bliver nødt til at forstå, når du leder medarbejdere fra andre kulturer

Du synes måske selv, at du er sjov. Men hvis din udenlandske medarbejder ikke forstår din sarkasme, har du et problem.
8 min.