En mand og en kvinde sidder i et rum med et virtuelt møde med to kvinder
Digitalisering

Digitaliseringen vil ramme alle hjørner af dit lederskab

23. October 2020

Coronakrisen har åbenbaret, hvorfor digitalisering og ny teknologi er vigtig. De mange videomøder er blot den synlige dimension af den digitale revolution, der under overfladen gemmer værktøjerne til morgendagens forretningsudvikling – og det vanskeligste af alt: Hvordan du holder dig tættere på kunderne og brugerne end nogensinde. Digitaliseringen er et vigtigt ledelsesredskab til at opnå modstandsdygtighed i en foranderlig verden.

Gå til Action card

Da corona-pandemien helt uventet og brutalt ramte Danmark, blev virksomheder, ledere og medarbejderes hverdag digital fra den ene dag til den anden. Du har med stor sandsynlighed også været én af dem og afholdt møder virtuelt via onlineplatforme som Zoom, Teams eller Hangout.

Onlinemøderne har i virkeligheden bare været krusningen på den store digitale bølge. Mange virksomheder har endvidere måttet toptune de digitale salgskanaler, finde på nye måder til at afdække kundernes behov på og gøre mere avancerede fysiske møder som workshops og konferencer virtuelle.

En virtuel frokostpause

Tag bare Dansk Design Center, der med designverdenens principper rådgiver danske virksomheder i at gribe forandringerne. Her fortæller administrerende direktør Christian Bason om en lynomstilling:

»Før krisen var vi 30 procent digitale. Efter tre uger 70 procent. Og til sidst har vi faktisk fundet ud af, hvordan vi kan køre alt digitalt – selv fysiske aktiviteter som workshops og designudviklingsprocesser. Jeg er overrasket over, hvor mange af vores medarbejdere, der besidder stærke digitale kompetencer«, siger han.

Selv kaffepauser og frokostpauser blev afholdt virtuelt hos designcenteret.

Coronakrisen har imidlertid også budt på udfordringer for mange ledere og medarbejdere. Selv om nyhedsmedierne har budt på positive meldinger om hjemmearbejdskonceptet fra direktører som Stefan Plenge fra Nemlig.com og stifteren af Coolshop, Jacob Risgaard, har en del medarbejdere og ledere været udsat for et øget pres på hjemmearbejdspladsen.

Nogle ledere har haft vanskeligt ved ikke at have medarbejderne fysisk i nærheden og skruet op for kontrolregimet.

»Vi hører fra ledere, der virkelig har været pressede af overordnede, som har skruet op for kontrollen, nu da de ikke længere møder op fysisk på kontoret«, siger ledelsesrådgiver med speciale i digitalisering hos Lederne, Birgitte Alstrøm.

Tvunget til at digitalisere

Coronakrisen har uden tvivl puffet virksomheder et nøk længere ud på en digitaliseringsrejse, som der er brug for i mange virksomheder.

En undersøgelse foretaget af Lederne viser, at 49 procent af de adspurgte ledere vurderer, at deres organisation ikke mestrer de digitale evner.

Der er altså et behov for at styrke de digitale kompetencer.

Fold ud

Ledernes fem pejlemærker

Sidste år nedsatte Lederne en digital tænketank, der fandt frem til fem pejlemærker for ledelse af digitalisering:

 1. Dannelse i en digital verden
 2. Åbne organisationer og økosystemer
 3. Ledelse af paradokser
 4. Dyb kundeforståelse
 5. Fleksibel og kontinuerlig læring

Spændvidden i de fem pejlemærker siger noget om, hvor omsiggribende digitaliseringen egentlig er. Typisk er historier om digitalisering præget af de mange gevinster såsom automatisering, effektiviseringer og nytænkning af forretningsmodeller. Men hvordan leder du de nødvendige forandringer? Hvorfor er det vigtigt at udnytte nye økosystemer? Hvordan kommer du helt tæt på kunderne?

Du kan læse mere om Ledernes digitale pejlemærker i bunden af artiklen.

Fold ud

Få den dybe kundeforståelse

Netop et dybere og bedre indblik i kunden og brugernes behov er nok ét af de mest oplagte steder, hvor digitaliseringen udløser direkte gevinster. I årtier har du sikkert også hørt mantraet om at sætte kunden i centrum, for hvem vil ikke det? Men faktisk er det endnu vigtigere end nogen sinde, og teknologien gør det muligt, forklarer Christian Bason, der foruden at være direktør i Dansk Design Center også er medlem af Ledernes Digitale Tænketank. »Vi står over for en periode med massiv usikkerhed og ekstremt lav sigtbarhed strategisk. Derfor minder den tid, vi befinder os i, meget om designernes virkelighed, når de bygger produkter og services. Du skal anerkende, at det er nødvendigt at eksperimentere dig frem, også selv om du ikke fuldt ud forstår problemerne og heller ikke kender svarene«, siger han.

Sigtbarheden i forhold til kundernes adfærd er blot 6-12 måneder på grund af nye paradigmer med politisk ustabilitet, klimaforandringer og nu også risikoen for pandemier, mener han.

En situation med så mange usikkerheder kræver mange eksperimenter og mange test for at se, hvad der virker og ikke virker, og her kan både kvalitative og kvantitative digitale data om kunderne være nøglen. Eksperimentér hele tiden, lyder rådet derfor fra Christian Bason:

»Prøv nye salgskanaler, kommunikér på en ny måde. Fungerer det? Så gør mere. Hvis ikke, så find andre veje. Vi har med data i dag alle muligheder for at korrigere hele tiden, og vi skal turde at fejle«, siger han og henviser til digitale virksomheder som Amazon og Netflix, der tester sig frem i ét væk.

Dygtige virksomheder åbner sig

Begrebet om økosystemer ligger i tråd med Christian Basons tanker om at inddrage flere. Det er uundgåeligt, at virksomheder med et digitalt DNA kommer til at arbejde i økosystemer.

Det fortæller ledelsesrådgiver hos Lederne, Birgitte Alstrøm, der har mere end 24 års erfaring fra digitale udviklingsafdelinger.

»Organisationer bliver nødt til at åbne sig mere – det bliver en grundforudsætning for at følge med. Hvis det ikke sker, risikerer virksomheden på længere sigt at få højere driftsomkostninger end konkurrenterne«, siger hun.

Med det mener hun, at de teknologiske forandringer går så stærkt, at hver enkelt organisation næppe længere kan oparbejde alle kompetencer selv.

Det betyder, at vi allerede ser store virksomheder investere i startups, fordi de kan bidrage til forretningen og levere noget, som ens egen it-afdeling ikke kan eller vil blive i stand til.

Du skal lede et økosystem

Det er en anden måde at tænke på, for pludselig er du ikke leder i et traditionelt hierarki, men skal lede et økosystem.

»Det kræver nogle styrkede evner i at lede økosystemer, hvor man ikke er chef eller leder i et traditionelt hierarki«, siger Birgitte Alstrøm.

En anden dimension af de nye økosystemer er et stigende behov for at arbejde på tværs internt i en organisation. Det kræver også noget af dig som leder.

»Den traditionelle virksomhedsstruktur er under udvikling. Det er digitaliseringen, der i høj grad har drevet den udvikling, fordi det var i it-udvikling, at man opfandt de agile principper.

Med agiliteten flytter beslutningskompetencen typisk fra lederen til eksperterne i teamet eller til teamet som helhed – og i nogle tilfælde til kunderne – og i mange tilfælde til en computer og en algoritme«, siger Birgitte Alstrøm.

Netop de nye ledelsesformer udfordrer mange ledere. Udfordringen er, at når der ikke længere er et veldefineret hierarki, kan det være vanskeligt at gebærde sig.

Kend din ledertype

Ledere står med forskellige digitale udfordringer og meget afhænger af det digitale ståsted. Her er fire typiske ledertyper. Hvilken ledertype er du?

 1. Den proaktive: Du har fulgt med udviklingen, driver digitaliseringen og er parat til at håndtere komplekse digitale udfordringer. Du er så meget med på beatet, at du måske godt kan blive bange for, at toget ganske enkelt er ved at køre fra dig, når du ser det overvældende antal muligheder med ny teknologi.

 2. Den parate: Du er godt med og er klar, når organisationen ruller nye tiltag ud, men savner mere viden om, hvordan du kommer i front og kan byde ind mere proaktivt.

 3. Den handlingslammede: Du er én af to typer ramt af handlingslammelse. Enten er det, fordi du har hørt i din netværksgruppe, hvor langt konkurrenterne er i forhold til din organisation. Eller også er det, fordi du er af den type, der gerne vil forstå alt selv, før du sætter noget i gang.

 4. Den negligerende: Du hører om digitalisering alle vegne, men kan ganske enkelt ikke se, hvorfor det skulle ramme din forretning, som jo kører meget godt.
Fold ud

Vær nærværende og empatisk digitalt

Ud over at du skal tættere på kunden og lede på nye måder, åbner digitaliseringen også for, at du faktisk kan blive bedre som leder. Der findes digitale værktøjer, der kan gøre distanceledelse lettere, og som kan give dig direkte feedback på, hvordan din organisation reagerer på dine beslutninger. Selvstændig ledelsesrådgiver Erik Korsvik Østergaard, der også har et sæde i Ledernes Digitale Tænketank, har specialiseret sig i feltet digital ledelse, og han mener, at coronakrisen har aktualiseret behovet for at se nærmere på de nye teknologier. »Distanceledelse er noget, der har ligget latent og ulmet i mange år, men under coronakrisen kom det for alvor i gang med interne sociale medier, videomøder og daglige check-ins mellem ledere og medarbejdere«, siger han.

Gør den fysiske tavle digital

Ligesom mange andre har Erik Korsvik Østergaard en fornemmelse af, at vores ufrivillige crash course i distanceledelse under coronapandemien på mange måder har været velfungerende med videomøder. Men han påpeger også begrænsningerne. »Hvordan digitaliserer du eksempelvis alt det, der foregår mellem teams? Det er svært selv med videomøder. Hvordan arbejder man synligt? Det kan man for eksempel gøre via digitale værktøjer som Trello, hvor man kan arbejde med kanvastavler på tværs af teams«, siger Erik Korsvik Østergaard.

Hans pointe er, at du mister en hel del informationer, når du sidder alene derhjemme foran en skærm.

»Når vi ikke møder op på arbejdspladsen, er der en informationsstrøm, vi ikke får, men som vi med de rette digitale værktøjer sagtens kan få på distancen«, siger han.

Men han medgiver også, at det kan være vanskeligt for mange ledere at understøtte deres ledelse med de digitale værktøjer, fordi det kan udstille lederens fejlbarlighed, hvilket er uvant for mange. Ikke desto mindre er transparens og evnen til at erkende egne fejl et grundvilkår for god ledelse i dag.

»Det understøtter bølgen, hvor organisationer bliver mere flade og selvledet«, siger han.

Find tid til udvikling

Om det handler om at eksperimentere mere, lede nye samarbejder og økosystemer eller tage nye it-værktøjer i brug, så forudsætter de digitale tiltag, at du som leder finder tid til udvikling.

Tid til udvikling vil ofte være på bekostning af driften og den daglige forretning på kort sigt. Så hvordan finder du balancen?

Typisk er forudsætningen for, at du som leder kan balancere mellem udvikling og drift et klart strategisk valg fra den øverste ledelse, forklarer Birgitte Alstrøm fra Lederne.

»Det allervigtigste er at få prioriteret tiden til det. Hvordan får vi afsat den tid? Det vil være et opråb til den øverste topledelse, samtidig med at teamet kigger på, hvordan udviklingsopgaverne kan brydes ned i mindre bidder, så de kan passes ind i hverdagen«, siger hun.

Pas på med organisatoriske benspænd

Der er flere modeller til at sikre balancen mellem at drifte og udvikle samtidig. Man kan eksempelvis afsætte fredagene – eller nogle af fredagene – til at arbejde med udvikling. Eller man kan sætte enkelte teams til at arbejde specifikt med udvikling.

Men uanset metoden begynder indsatsen med en dialog, og den skal bakkes op af topledelsen. Længere nede i organisationen kan der nemlig være nogle usynlige benspænd, som hæmmer udviklingen.

»Mange ledere og medarbejdere er styret af måltal og KPI’er, og de er også vigtige. Man skal bare være opmærksom på, at hver gang man har en KPI, så drejer man medarbejdernes opmærksomhed mod at nå den og væk fra noget andet – især hvis man bruger det til at slå hinanden i hovedet med«, siger Birgitte Alstrøm.

KPI’er kan dog være en god ting, understreger hun, hvis det bruges som et redskab til en samtale.

Action Card

Sådan bliver du en bedre digital leder

 1. Erkend at konsekvenserne af digitalisering er mere end automatisering, men i høj grad også har indflydelse på din rolle som leder.

 2. Forhold dig til de fem digitale pejlemærker fra Ledernes Digitale Tænketank. Førende ledelsestænkere står bag de fem konkrete bud på, hvordan digitaliseringen vil ramme dig som leder.

 3. Eksperimentér og test hele tiden. Hvad der virker i dag, kan være nyttesløst om et halvt år.

 4. Øv dig i at tilgå ledelse på nye måder. Klassisk hierarkisk ledelse er på retur i en digital æra og det kræver en anden ledelsesstil.

 5. Sørg for at finde plads til digital udvikling ved siden af driften. Inddrag topledelsen for at få det fornødne råderum.

Fold ud

It-chefen og økonomidirektøren skal arbejde sammen

Ud over at den øverste ledelse kan gøre det til et tydeligt strategisk valg, at der skal være plads til udvikling, kan den også bane vejen ved at skabe et øget samarbejde mellem it-chefen og økonomichefen.

Faktisk mener Birgitte Alstrøm, at manglen på et fælles sprog i it- og økonomiafdelingen er én af de store udfordringer i forhold til at få digitalisering til at lykkes mange steder.

»Digitaliseringen har store økonomiske konsekvenser, og der vil altid være en stor usikkerhed. Det passer skidt i forhold til den måde, økonomirapporteringen arbejder på traditionelt. Det er, som jeg ser det, én af de store udfordringer lige nu," siger Birgitte Alstrøm.

Coronakrisen har uden tvivl rusket op i vores arbejdsliv og skabt et momentum for at tage virksomheder og organisationer til et nyt digitalt niveau. Den store opgave for ledere og virksomheder bliver nu at holde gang i pedalerne, også selv om krisens rygvind aftager.

»Under coronakrisen var mange virksomheder på meget få dage i stand til at omstille deres organisation til distanceledelse ved hjælp af digitale værktøjer. Det gælder også virksomheder, hvor ledelsen tidligere havde været forbeholdne over for organisationens nuværende kompetenceniveau og teknologiske niveau.

Mange ledere bør derfor stille sig selv spørgsmålet, hvordan lignende spring i udvikling af kompetencer og anvendelse af teknologi kan gennemføres på kort tid, uden at en coronakrise tvinger dem til det«, afslutter Birgitte Alstrøm.

Fem digitale pejlemærker

Ledernes Digitale Tænketank peger på fem centrale digitale pejlemærker for ledere.

Dannelse i en digital verden

Der sker en så stor eksplosion i data og mulighederne for at udnytte data, at du vil komme til at stå foran dataetiske dilemmaer. Dataindsamling og dataanvendelse er et stærkt redskab for at opnå vækst og innovation. Det er imidlertid afgørende, at data anvendes på en forsvarlig måde, og gældende lovgivning er ikke altid en hjælp, fordi den er bagud. At sætte egne grænser baseret på etiske overvejelser er vigtigt for virksomhedens overlevelse og dens samfundsansvar.

Åbne organisationer og økosystemer

Den traditionelle virksomhedsstruktur er under udvikling. Agile udviklingsmetoder vinder indpas mange steder.

For at det kan fungere, skal flere beslutninger ikke længere forbi dig som leder i teamet, men træffes af eksperten, medarbejderne og i visse tilfælde kunderne eller en computer eller algoritme. Muligheden for at række ud til eksterne partnere på nye måder udfordrer også den traditionelle virksomhedsstruktur.

For at følge med skal virksomheden indgå i et økosystem af partnere, der for eksempel har nogle spidskompetencer, som din egen organisation ikke besidder.

Ledelse af paradokser

Du vil stå over for flere selvmodsigende krav. På den ene side forventes det, at du sørger for en stabil drift, på anden side skal du udvikle innovative løsninger.

Hvis dit fokus bliver for meget på drift, risikerer virksomheden at lukke på længere sigt. Hvis du kun udvikler, får du måske ikke plejet dine kunder i mellemtiden.

Det handler om at turde erkende og tale åbent om – også over for medarbejderne – at alle befinder sig i nogle paradokser. Dermed er det lettere at skabe balancen.

Dyb kundeforståelse

I årtier har ét af de vigtigste ledelsesparadigmer været at sætte kunden i centrum. Med nye teknologiske muligheder har du nu reelt muligheden for at gøre det.

Data, der ikke tidligere var til rådighed, er nu tilgængelige såsom data om kunders adfærd i webbutikker og i fysiske butikker. Det skal udnyttes til at forbedre og fintune forretningen.

De virksomheder, der har den bedste indsigt i kundernes behov, vinder. Tag bare vores forventninger til webbutikker. For et par år siden levede vi alle fint med at vente i fire dage på at modtage en vare. Nu skal den helst dukke op dagen efter.

Den type nye forventninger hos kunderne kan vi fange tidligt i data.

Fleksibel og kontinuerlig læring

Uddannelse er noget, du får som ung, og så klarer du dig stabilt og sikkert frem til pensionsalderen. Sådan er vi i hvert fald vant til at se på det

Men udviklingen i ikke mindst de digitale muligheder forudsætter en løbende uddannelse, og det er én af de store udfordringer, viser en undersøgelse fra Lederne. 49 procent af lederne vurderede, at deres virksomhed ikke har en organisation, der evner at favne de digitale forandringer og i høj grad på grund af manglende kompetencer.

Tidligere var det nok, at it-chefen og muligvis marketingchefen havde teknologiforståelse, men digitaliseringen griber om sig, så derfor skal flere vide mere.

Kilde: Ledernes Digitale Tænketank, ledelsesrådgiver Birgitte Alstrøm.

Fold ud