Kristian Bech Josefsen står på TV2s kontor under et dannebrogsflag
»Vi er blevet mere bevidste om, hvad det er for en kultur, vi gerne vil have, og som handler om ordentlighed, arbejdsomhed, ærgerrighed og ambition,« siger chefredaktør på TV2 sport Kristian Bech Josefsen, der sammen med resten af ledelsen på TV2 har måtte tage deres ledelse op til revision.  Foto: Andreas Beck
LEDERSKABET

Kan du stadig stille krav efter et opgør med en alt for hård ledelseskultur?

Foto Andreas Beck
11. januar 2023

Efter sagerne om sexchikane og magtmisbrug og et efterfølgende opgør med en hård og giftig ledelseskultur på TV2, er chefredaktør på TV2 Sport, Kristian Bech Josefsen, blevet mere skarp på, hvad han gerne vil stå for som leder. Og han insisterer på at ordentlig ledelse ikke er det samme som slap ledelse.

Gå til Action card

Forestil dig, at hele din chefgruppe har været tvunget til et opgør med en alt for hård – og endda også sexistisk – ledelseskultur. Kan du stadig stille krav til medarbejderne, herunder påtale fejl og slaphed, når du er kommet ud på den anden side?

Det er et spørgsmål, som har fyldt en del for Kristian Bech Josefsen, der er chefredaktør på TV2 Sport. Sammen med resten af TV2-organisationen har han været igennem en omfattende forandringsproces, efter at blandt andet dokumentaren ’Sexisme bag skærmen’ afslørede #MeToo-krænkelser, magtmisbrug og dårlig ledelse på tv-stationen.

Arbejdet med at ændre kulturen har fyldt – og fylder stadig – meget i Kristian Bech Josefsens arbejdsliv. Og det har, erkender han, tvunget ham og en række af hans chefkolleger til at tage stilling til, hvilken kultur de ville have.

»Der var i hvert fald en periode, hvor jeg reflekterede rigtig meget over vores måde at være ledere på, men jeg synes, at vi er landet et sted nu, hvor vi egentlig er blevet endnu skarpere på, hvad vi gerne vil stå for som ledelse, og hvor vi gerne vil hen med ledelsen. Så jeg synes, at hele processen har styrket os,« siger Kristian Bech Josefsen i Lederskabet – en mellemlederpodcast med journalist Palle Steffensen, hvor ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt hjælper især mellemledere med at få løst et problem eller et dilemma – til inspiration for andre ledere, der måske står med samme problem.

Kristian Bech Josefsen
»Hvordan sørger jeg for, at jeg både er den bedste chef for medarbejdere og mine egne ledere og den bedste undersåt for ’den store kalif’,« siger Kristian Bech Josefsen om det krydspres, han oplever i sin lederrolle. Foto: Andreas Beck

Kulturen hang i laser
Sportschefen understreger, at arbejdet med kulturforandringen har været meget omfattende, men også helt nødvendigt.

»Vi har haft en kultur, som på nogle punkter hang i laser, og vi har måttet behandle det helt ekstremt seriøst og virkeligt være fokuserede på, hvordan vi håndterer det her, for vi insisterer på, at vi skal have en ordentlig kultur her på TV2.«

Men hvordan griber man ledelsesopgaven an, når hverdagen begynder at melde sig igen? Ifølge Kristian Bech Josefsen har både han og den øvrige ledelse været nødt til at rekalibrere ledelseskompasset. Vel at mærke uden at de grundlæggende værdier er gået tabt.

»Der er rigtig mange frygtelige ting ved #MeToo-sagerne, og det skal man på ingen måde tale positivt om. Det er rigtig godt, at det er overstået, og at vi har fået behandlet de ting. Det positive aftryk, hvis man kan tale om det, er, at vi nu har fået sat endnu mere fokus på vores kultur, og vi er blevet mere bevidste om, hvad det er for en kultur, vi gerne vil have, og som handler om ordentlighed, arbejdsomhed, ærgerrighed og ambition.«

Kristian Bech Josefsen snakker med en medarbejder på TV2s kontor
»Vi er blevet endnu skarpere på, hvad vi gerne vil stå for som ledelse, og hvor vi gerne vil hen med ledelsen,« siger Kristian Bech Josefsen. Foto: Andreas Beck

Ordentlighed lige så vigtigt som dygtighed
Ifølge Kristian Bech Josefsen har det været helt afgørende for ham, at sagerne om dårlig ledelse i fortiden ikke hindrer ham i at bedrive ledelse i nutiden. Så længe han som leder opfører sig ordentligt og respektfuldt – og også ansporer sine medarbejdere til at gøre det samme.

»Det er et vigtigt budskab for mig som leder at sige til alle medarbejderne, at vi er et sted, hvor vi skal behandle hinanden ordentligt. Og at det er et lige så vigtigt parameter for os som faglig dygtighed.«

Kristian Bech Josefsen fortæller alle nyansatte, at han ikke bliver sur, hvis de laver en fejl.

»Jeg bliver kun skuffet over deres arbejdsindsats, hvis de ikke har gjort deres bedste. Der ligger jo en kæmpe forskel i den måde at tilgå det på.«

Ifølge Kristian Bech Josefsen er det fortsat en helt afgørende del af hans chefrolle, at han kan stille krav til sine medarbejdere.

»Ordentlighed handler for mig også om, at man skal være ærlig overfor hinanden. Man skal ikke sige, at noget er godt, hvis det ikke er godt. Ordentlighed er jo ikke at være slap eller eftergivende om alting. Det er at være insisterende på de ting, man vil, men behandle folk med respekt.«

Michael Uhrenholdt er vært på den nye podcast Lederskabet

Michael Uhrenholt

Michael Uhrenholt er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere.

Han har særligt kompetencer inden for blandt andet lederudvikling og rekruttering og har været hos Lederne siden 2007.

Som medlem af Lederne kan du få gratis rådgivning af Michael og hans kolleger.

Fold ud

Slut med tavshedskulturen
En del af forklaringen på, at krænkelserne og den usunde kultur fik lov at fortsætte i så mange år, uden at nogle greb ind, er formentlig, at der på TV2 eksisterede en form for stiltiende tavshedskultur, hvor medarbejderne bed ydmygelserne og krænkelserne i sig.

Ifølge Kristian Bech Josefsen oplever han og den øvrige ledelse, at medarbejderne er blevet meget bedre til at sige fra i dag. Som et konkret eksempel nævner han faglig dag for de digitale journalister for nylig, hvor flere af de yngre reportere rejste sig op og viste deres sårbarhed ved at fortælle om ting, de ikke syntes var i orden.

»En af dem sagde til en leder: ’Jeg synes, du skal tale pænere til mig i den og situation.’ Det var enormt effektfuldt. Når man inviterer mennesker ind i det rum, hvor sårbarhed er både vigtigt og en styrke, har det en kæmpe effekt.«

Pas på med ’trampolinledelse’
For ham personligt har krisen på TV2, og den efterfølgende kollektive håndtering af den, først og fremmest givet ham et meget højere bevidsthedsniveau om, hvordan han bedriver ledelse. En af de vigtigste ting, han har lært, er vigtigheden af at være konsistent som leder.

»Jeg er i hvert fald blevet endnu mere opmærksom på, at ’trampolinledelse’, som man kan kalde det med et populært begreb, er virkeligt farligt og uhensigtsmæssigt på alle planer i en ledelse.«

Med ’trampolinledelse’ henviser Kristian Bech Josefsen til den situation, hvor lederen den ene dag er helt nede i maskinrummet for at tage del i det daglige redaktionelle arbejde og næste dag alene befinder sig på det strategiske niveau.

»Så ved medarbejderne jo ikke, hvor de har ledelsen. Og du risikerer at pacificere dine medarbejdere, fordi de forventer, at du er helt ned i materien og træffer alle beslutninger. Det er ekstremt vigtigt at finde sit leje for, hvor man er henne på den skala,« siger Kristian Bech Josefsen.

Den største udfordring i hans lederliv lige nu er, hvordan han ­– på bagkant af MeToo-krisen – fordeler sin tid imellem at lede nedad, til siden og opad.

»Det kunne jeg godt tænke mig at være lidt mere bevidst og lidt mere professionaliseret omkring. Dagene har det med at gå med travlhed og ting, der skal fikses, og langt det meste af min tid er i en længere periode gået med at have fokus på medarbejderne. Men hvordan sørger jeg for, at jeg både er den bedste chef for medarbejdere og mine egne ledere og den bedste undersåt for ’den store kalif’; det kan jeg godt være i tvivl om,« siger Kristian Bech Josefsen.

Portrætbillede af Kristian Bech Josefsen
»Vi er et sted, hvor vi skal behandle hinanden ordentligt,« fastslår Kristian Bech Josefsen. Foto: Andreas Beck

Du må ikke blive håndsky
I ledelsesrådgiver Michael Uhrenholts optik har Kristian Bech Josefsen godt styr på, hvordan han skal lede på bagkanten af en så eksistentiel krise, som den TV2 har været igennem. Det værste man kan gøre som chef er nemlig, siger han, at blive håndsky.

»Hvis du bliver berøringsangst som chef, fordi der er en eller anden historisk episode, der er gået forud, så sætter du dig selv skakmat i forhold til at tage de konflikter, der kommer.«

Ifølge Michael Uhrenholt må man som leder i den situation få renset tavlen og sige: ’Vi har gjort alt, hvad vi kan for at håndtere de her problemstillinger, men nu skal vi videre’.

»Derfor er han også nødt til at stille krav og gøre tingene på en ambitiøs måde, og det er jo også det, han selv giver udtryk for,« lyder det fra Michael Uhrenholt.

Kristian Bech Josefsen står på TV2s scene under spotlights
»Jeg bliver kun skuffet over medarbejdernes arbejdsindsats, hvis de ikke har gjort deres bedste,« siger Kristian Bech Josefsen. Foto: Andreas Beck

Giv dig selv et service-tjek
I forhold til udfordringen med, hvordan TV2-chefen fordeler tiden mellem at lede op, ned eller til siden, er Michael Uhrenholts bedste råd, at han hellere skal overveje at bruge mere tid på sig selv – og på at have omsorg for sig selv, efter det lange og opslidende opgør med krænkelsessagerne.

»Han har været med til at slukke en hulens masse ildebrande og har arbejdet hårdt på at få TV2 ind på et nyt spor. Det er gjort nu, så jeg mener, at det er et godt tidspunkt til at have fokus på, hvor han skal til at lægge sin energi og få sat nogle streger i sandet i forhold til, hvor han vil hen med det her fra nu af,« fastslår Michael Uhrenholt.

Alle ledere har, siger han, behov for tid til sig selv og til refleksion, specielt under eller efter en krise.

»Jeg møder masser af ledere i hverdagen, når vi sidder i sparring og rådgivning, som har sat sig selv til side til fordel for enten deres medarbejdere eller deres chef. Hvis du hele tiden render rundt og skal tilfredsstille andres behov, uanset om det er din medarbejder, der trækker i dig, eller din chef, så glemmer du dig selv lidt. Hvis du hele tiden har fokus opadtil eller nedadtil, hvor er så det fokus, der skal være på dig selv som leder?« siger Michael Uhrenholt.

Han opfordrer Kristian Bech Josefsen og alle andre chefer til at give sig selv et ’serviceeftersyn’ med jævnlige mellemrum.

»Det handler om at have fokus på, hvad der er vigtigt for dig. Hvad vil du gerne fokusere på? Hvad vil du gerne udvikle? Er der ting, du skal lægge på hylden og ikke rode med mere? Lav sådan et servicetjek, ligesom når du tager bilen til service en gang om året. Det skal du altså også gøre med dig selv,« lyder opfordringen fra ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt.

Action Card

Michael Uhrenholts bedste råd til at lede på ryggen af en kulturændring

  1. Husk på, at du har ledelsesretten. Jeg møder mange ledere, der af forskellige årsager – det kan være en personalesag eller en klage fra en medarbejder eller kunde – bliver usikre på dem selv og deres lederskab. Det er vigtigt at fastholde, at du altid har ledelsesretten, også selv om båden måske bliver rokket lidt en gang imellem. Det værste, der kan ske for en leder, er at bliver håndsky; så bliver du for langsom til at træffe de nødvendige beslutninger, og medarbejderne fornemmer med det samme, hvis deres chef ikke tør handle.
  2. Sørg for en god feedbackkultur. Det er vigtigt, at du som leder får opbygget en feedbackkultur, hvor ansatte og ledere anspores til at give hinanden faglig, konstruktiv og ærlig feedback. Det er en mangelvare i alt for mange virksomheder.
  3. Vær tydelig på, hvad du prioriterer som chef. Det skal stå klart for dine medarbejdere, hvad du prioriterer som chef, og hvordan du arbejder i praksis. Hvis du den ene dag er helt nede i driften og den næste dag højt oppe i strategisfæren, kan de ikke være sikre på, hvor de har dig. Undgå den form for ’trampolinledelse’ og led konsistent; det giver tryghed.
  4. Giv dig selv et servicetjek. Kulturændringer og forandringsprocesser tager tid og kræver rigtig meget chefkraft. Sørg for at føle efter, hvordan du selv har det, og giv dig selv noget egenomsorg, når processen er overstået. Brug anledningen til at tænke over, hvad du gerne vil fokusere på, hvad du gerne vil udvikle, og om der er ting, du skal lægge på hylden og ikke rode med mere. Lav sådan et servicetjek, ligesom når du tager bilen til service en gang om året.

Mere fra Lederskabet

Et splitbillede af Hjulmand og Frank, der giver feedback i en kamp

Thomas Frank og Kasper Hjulmand er fodboldtrænere i topklasse. Nu vil de inspirere dig til noget vigtigt i ledelse.

14 min.
Sisse Fisker

Sådan får du din første bestyrelsespost

Drømmer du om at sidde i en bestyrelse? Her er, hvad du skal kunne. Og hvordan du kommer i gang.
7 min.
Mette Davidsen Nielsen står med ryggen mod en væg
Lederskabet

Livet i hamsterhjulet har krævet masser af selvmedicinering. Nu vil kulturredaktøren ud af det sammen med medarbejderne

Selv om hun har et privilegeret og spændende lederjob som kulturredaktør på Politiken, føler Mette Davidsen-Nielsen ofte, at hun løber rundt, uden at komme nogle vegne. Hun mener, at der er brug for at gentænke den måde, vi har skruet arbejdslivet sammen på og få redefineret lederrollen.
27 min.
Stine Kirkegaard står foran sin cateringfirma Easy Peacy
Lederskabet

Stine vil ikke have 'giftig maskulinitet' i sin virksomhed

Groft sprogbrug, sexisme og andre former for krænkelser er tilsyneladende hverdagskost mange steder i restaurationsbranchen, men ikke hos 29-årige Stine Kirkegaard, der står bag cateringsuccesen Easy Peacy, og insisterer på en ordentligt tone.
24 min.
Lotte Bruun Jensen
Lederskabet

Her har direktøren meldt ud, at familien altid kommer før virksomheden

Lotte Bruun Jensen, der er 4. generations ejerleder af Osvald Jensen A/S, lever for sine børn, sin familie og vennerne. Derfor prioriterer hun benhårdt privatlivet over arbejdslivet – og opmuntrer medarbejderne til at gøre det samme og til at dele private problemer. Det er en klar trend, især blandt yngre ledere, siger ledelsesrådgiver.
24 min.
Aviaja Andersen står med en sæk maskmel iført hår net
Lederskabet

Aviaja sprang fra drømmejobbet i kosmetikindustrien for at redde kloden

Et par år efter hendes mand døde skiftede Aviaja Riemann-Andersen sit chefjob i L’Oréal-koncernen ud med en startup, der vil afhjælpe fødevaremangel ved at udnytte restproduktet fra ølbrygning. Det kræver ’vildt meget ledelse’, siger hun, specielt efter at der er kommet investorpenge ombord.
28 min.