Sisse Fisker
»Glem alt om de bestyrelser, du læser om i Børsen. Gå i stedet efter mindre organisationer, som laver noget, der interesser dig, og hvor du mener, du har noget værdifuldt at byde ind med,« siger Sisse Fisker, der er bestyrelsesformand i Smil-fonden, samt i bestyrelsen i Sol og Strand-fonden og rådgivningshuset Dit Finanshus. Foto: Christian Als

Sådan får du din første bestyrelsespost

Foto Christian Als
9. November 2023

Drømmer du om at sidde i en bestyrelse? Her er, hvad du skal kunne. Og hvordan du kommer i gang.

Gå til Action card

En indspist kreds af gråhårede mænd i jakkesæt, der sidder i et højloftet mødelokale med udsigt over byens tage. 

Det er sådan, vi kender bestyrelsesverdenen fra amerikanske film. 

Men der er langt fra Hollywood til bestyrelseslokalerne herhjemme. I hvert fald når det gælder rammer og adgangskrav. 

»Mange opfatter bestyrelsesverden som lukket og elitær. Men det er ikke sådan, bestyrelser er flest,« fastslår Peter Nordgaard, der underviser på kurser i bestyrelsesarbejde og selv har 15 års erfaring som bestyrelsesmedlem. 

»I medierne hører vi om bestyrelserne i de helt store virksomheder. Men det er kun toppen af isbjerget. Der findes tusindvis af bestyrelser i små og mellemstore virksomheder og organisationer, hvor du langt fra behøver et guldrandet CV eller forbindelser til erhvervslivets top, for at få en fod indenfor.«

Selv om den gennemsnitlige bestyrelse hverken har panoramaudsigt eller balancerer med milliardstore budgetter, så stemmer den gængse forestilling om bestyrelsesarbejde på ét punkt overens med realitetens verden. Bestyrelseslokalerne er nemlig stadig befolket med klart flest mænd. Faktisk er blot hver femte bestyrelsespost herhjemme besat af en kvinde, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er langt fra nok, mener Peter Nordgaard: »Diversitet er en styrke – og det gælder selvfølgelig også i en bestyrelse,« siger han og opfordrer alle med bestyrelsesdrømme til at prøve det af.  

»Det er enormt givende at sidde i en bestyrelse, både fordi du kan bringe din viden og erfaring i spil, men også fordi du nærmest med garanti vil lære en masse nyt.«

Peter Nordgaard

Peter Nordgaard

Peter Nordgaard

Har de sidste 15 år siddet i skiftende bestyrelser. I dag medlem af Djøf Forlags bestyrelse

Underviser på kurser i bestyrelsesarbejde Lektor og direktør for LearnYC AB

Uddannelse: Cand.merc. i økonomi

Fold ud

Hvad kræver det at sidde i en bestyrelse?
Selvom du ikke behøver at have tung erhvervserfaring for at sidde i en bestyrelse, så er det ifølge Peter Nordgaard en klar fordel at have særligt tre kompetencer – og det er uanset om du skal sidde i bestyrelsen for en virksomhed eller i den lokale sportsklub. 

1. Strategisk forståelse

En opgave for bestyrelsen er at komme med input til og i sidste ende godkende organisationens strategi. Du skal derfor vide, hvad det indebærer at lede en virksomhed i en given retning, siger Peter Nordgaard. 

»En bestyrelse skal lede uden at lede. Den skal med andre ord ikke detailstyre, men bidrage til arbejdet med de store linjer – altså holde sig til det strategiske plan.«

Det kræver, forklarer han, at du kan stille de rigtige spørgsmål til strategien. Det kan f.eks. være, om strategien giver svar på de væsentligste forandringsbehov i organisationen. Om der er en rød tråd mellem strategiens delelementer. Og ikke mindst om strategien er realiserbar.

»Hvis du ved, hvad der kendetegner en god og gennemarbejdet strategi, vil det være nemmere for dig at stille de rette spørgsmål,« siger han. 

2. Forståelse for governance

Derudover er det ifølge Peter Nordgaard et plus, hvis du har god forståelse for governance. Et begreb, der kort sagt dækker over organisationens adfærd. Det handler blandt andet om at sikre, at organisationen holder sig indenfor lovens rammer, men også at den behandler sine kunder, leverandører og medarbejdere ordentligt.

»Der er i dag en forventning om, at organisationer handler etisk korrekt – både i forhold til mennesker, men også når det gælder organisationens rolle i samfundet. Og det skal bestyrelsen holde et vågent øje med,« siger Peter Nordgaard og tilføjer, at bestyrelsen desuden skal sikre en governancestruktur, der inkluderer ansvarlige personer og et kontrolsystem af adfærden i organisationen. 

»Det er ikke nok at sige, at organisationen skal have en divers medarbejdergruppe – der skal også være et system, der sørger for, at det rent faktisk sker,« som han siger. 

3. Økonomisk indsigt 

Endelig er det nødvendigt at have en grundlæggende forståelse for økonomistyring, mener Peter Nordgaard. 

»Den gode idé er ikke nok for en virksomhed. Idéen skal gå hånd i hånd med en holdbar økonomisk plan,« siger han og peger på, at du derfor bør kunne læse et regnskab og vide, hvad du især skal være opmærksom på. 

»Er vi forud for de økonomiske mål? Bagud? Har vi penge nok til at fortsætte? De spørgsmål skal du kunne tage stilling til,« siger Peter Nordgaard og minder om, at bestyrelser ifølge selskabsloven har pligt til at føre tilsyn med virksomhedens økonomi, og at medlemmerne kan blive stillet personligt til regnskab, hvis noget skulle gå galt. 

Du behøver langt fra at mestre de tre basiskompetencer for at kunne komme i gang med en bestyrelseskarriere, understreger Peter Nordgaard. Meget kan læres hen ad vejen. Eventuelt med et kursus i bestyrelsesarbejde som supplement. 

»Hvis du hverken kan læse et regnskab eller ved noget om strategiplaner, så lander du nok ikke en bestyrelsespost i Mærsk eller Novo Nordisk. Men mindre kan også gøre det. Og så må du så lægge skinnerne, mens du kører,« siger Peter Nordgaard, der tilføjer, at du dog må beregne en del ekstra arbejdstimer, hvis du ikke har kendskab til de nævnte kompetenceområder. 

Sisse Fisker står og kigger ud af vinduet
»En bestyrelse kan virkelig rykke noget – særligt når virksomheden er i opstartsfasen,« siger Sisse Fisker.   Foto: Christian Als

Hvordan kommer du i gang?
Kun fire procent af bestyrelsesposterne i danske SMV’er besættes via opslag eller rekruttering, viser 2022-tal fra foreningen BoardPartner. Men hvordan finder du så vej til din første bestyrelsespost? Det korte svar er, forklarer Peter Nordgaard, at du skal opsøge de organisationer, hvor du mener, du kan gøre en forskel.

»I virkeligheden minder det at søge en bestyrelsespost meget om at søge et almindeligt job. Det handler om at overbevise virksomheden om, du kan skabe værdi for dem,« siger han. 

Basiskompetencerne giver dig en god forudsætning for at sidde i en bestyrelse. Men det er det særlige, som netop du kan, der kan få organisationen til at åbne døren for dig, forklarer han. 

»Byd ind med det, du ved allermest om, « siger han og uddyber: »Hvis du f.eks. har erfaring med digital udvikling, kan du tilbyde din viden til en organisation, som halter på netop det område.«

Hvordan kan man gribe det opsøgende arbejde an i praksis? 

»En god start er at lave et bestyrelses-cv, hvor du beskriver, hvordan du kan gøre en forskel i en bestyrelse. Og så give det til organisationer, som du synes er spændende, men også til folk i dit netværk, som har en kontaktflade ind i bestyrelsesverdenen,« siger Peter Nordgaard, der råder til at starte med at gå efter bestyrelsesposter i mindre organisationer. 

»Det er ikke bare nemmere at komme ind i en mindre forening eller virksomhed, det er også et sjovt sted at starte, fordi du dels kan få berøring med flere områder, og dels vil opleve, at der er kort fra tanke til handling.«

Sisse Fisker sidder på en bænk

Sisse Fisker

Sisse Fisker 

47 år

Bestyrelsesformand i Smil-fonden, som hun stiftede i 2014

Sidder desuden i bestyrelsen i Sol og Strand-fonden samt i bestyrelsen i rådgivningshuset, Dit Finanshus 

Tidligere tv-vært på blandt andet Aftenshowet på DR1

Forfatter til bogen ’Livets opskrift’

Uddannelse: Akademiøkonom i kommunikation 

Foto: Christian Als

Fold ud

Mere end en kaffeklub
Men hvor stor forskel kan du egentlig være med til at gøre, når du sidder i en bestyrelse? En hel del, hvis du spørger tidligere tv-vært Sisse Fisker, der er bestyrelsesformand for Smilfonden og bestyrelsesmedlem i Sol og Strand-fonden og det uvildige rådgivningshus, Dit Finanshus. 

»En bestyrelse kan virkelig rykke noget – særligt når virksomheden er i opstartsfasen,« fastslår hun. 

Sisse Fisker stiftede i 2014 Smil-fonden, der er en forening, som støtter børn med alvorlige og kroniske sygdomme. Hun var en overgangsdirektør for fonden, men er nu tilbage i rollen som bestyrelsesformand. Og det er der en særlig grund til. 

»Jeg fandt ud af, at der hurtigt går drift i den, når man sidder som daglig leder. Og det er hverken det, jeg er bedst til, eller det, der driver mig. Jeg vil hellere bruge min tid på at tænke i udvikling. Er strategien den rigtige? Er der områder af forretningen, som står svagt? Potentialer, vi ikke har udnyttet? Det er superfedt at være med til. Og det er virkelig noget, der bliver lyttet til – ikke mindst i nye virksomheder, hvor få mennesker skal forsøge at udfylde en masse roller på én gang,« siger hun. 

Ifølge Sisse Fisker kan der være mere arbejde forbundet med at sidde i en bestyrelse i en opstartsvirksomhed end i et stort, veletableret firma, hvor strategien allerede er »gennemarbejdet og toptjekket«, som hun udtrykker det. 

Hvad er det sværeste ved at sidde i en bestyrelse? 

»Man skal vænne sig til det ansvar, der følger med, især når man er, som jeg er, formand for en bestyrelse. Man kan jo i sidste ende blive stillet økonomisk til regnskab for de beslutninger, man træffer. Eller ikke træffer. Og samtidig vil man gerne opleve, at man leverer og skaber værdi for virksomheden. Så man skal ikke gå bestyrelsesvejen, hvis man i forvejen har travlt. Det kræver overskud og plads i kalenderen,« siger Sisse Fisker, der skønner, at det hurtigt kan løbe op i 5-10 timers arbejde om ugen at sidde i en bestyrelse. 

Derfor er det vigtigt, påpeger hun, at du brænder for sagen. Det vil nemlig ikke bare øge chancen for, at du leverer en god indsats, men også gøre arbejdet mere meningsfuldt.

»Det er supergivende at være med til at gøre en forskel for et område, som man synes er vigtigt. Og hvor man kan mærke, at ens kompetencer bliver bragt i spil,« siger Sisse Fisker, der i sit bestyrelsesarbejde blandt andet trækker på sin erfaring som journalist og nu forsøger at dygtiggøre sig i arbejdet med ESG og bæredygtighed. 

Hvad vil du give af råd til andre, der gerne vil i gang med bestyrelsesarbejde? 

»Glem alt om de bestyrelser, du læser om i Børsen. Gå i stedet efter mindre organisationer, som laver noget, der interesser dig, og hvor du mener, du har noget værdifuldt at byde ind med,« siger hun. 

»Uanset hvad skal du turde række ud – både til virksomheder, men også til mennesker i dit netværk, som enten selv kan åbne nogle døre for dig eller som kender nogen, der kender nogen. Så vær opsøgende, og vis dit engagement,« siger Sisse Fisker.

Sisse Fisker smiler
»Man skal vænne sig til det ansvar, der følger med, især når man er, som jeg er, formand for en bestyrelse. Man kan jo i sidste ende blive stillet økonomisk til regnskab for de beslutninger, man træffer. Eller ikke træffer,« siger Sisse Fisker. Foto: Christian Als

Den næste dans 
Når du først har vist, at du kan løfte opgaven som bestyrelsesmedlem ét sted, bliver det ifølge Peter Nordgaard nemmere at få en plads om bordet i andre bestyrelser.  

»Når du først har vist dit værd på dansegulvet, vil det øge chancen for, at der er flere, der vil danse med dig. Måske bliver du på et tidspunkt endda budt op til dans uden selv at skulle gøre noget for det.«

Relateret indhold

Et splitbillede af Hjulmand og Frank, der giver feedback i en kamp

Thomas Frank og Kasper Hjulmand er fodboldtrænere i topklasse. Nu vil de inspirere dig til noget vigtigt i ledelse.

14 min.
Portrætbillede af Andre Rogaczewski

AI kommer til at ændre din lederrolle – Netcompanys direktør André Rogaczewski har flere bud på hvordan

Ledere der formår at være nyskabende, har de bedste fremtidsudsigter, når AI for alvor forandrer verden. Og det kommer til at ske, siger André Rogaczewski, CEO i Netcompany. Han mener, at nogle lederjob endda kan blive mere interessante, hvis lederen udnytter de nye muligheder.
8 min.
Allan Levann og Mina Akbari peger entusiastisk på hinanden
Omvendt mentorskab

Allan Levann er succesrig CEO og ledelsesekspert. Hans mentor er en ung afghansk flygtning.

Allan Levann, der er CEO i High Performance Institute, bruger 26-årige Mina Akbari som ’omvendt mentor’ for at blive klogere på unges syn på samfundet og verden - og for at få udfordret de bias, han ikke engang vidste, han havde.
10 min.
Mette Davidsen Nielsen står med ryggen mod en væg
Lederskabet

Livet i hamsterhjulet har krævet masser af selvmedicinering. Nu vil kulturredaktøren ud af det sammen med medarbejderne

Selv om hun har et privilegeret og spændende lederjob som kulturredaktør på Politiken, føler Mette Davidsen-Nielsen ofte, at hun løber rundt, uden at komme nogle vegne. Hun mener, at der er brug for at gentænke den måde, vi har skruet arbejdslivet sammen på og få redefineret lederrollen.
27 min.
Stine Kirkegaard står foran sin cateringfirma Easy Peacy
Lederskabet

Stine vil ikke have 'giftig maskulinitet' i sin virksomhed

Groft sprogbrug, sexisme og andre former for krænkelser er tilsyneladende hverdagskost mange steder i restaurationsbranchen, men ikke hos 29-årige Stine Kirkegaard, der står bag cateringsuccesen Easy Peacy, og insisterer på en ordentligt tone.
24 min.
Nina Mathiesen og Mari Randsborg står og sidder ved et bord

Arkitektfirma har delt CEO-posten i to: »En kæmpe lettelse ikke længere at skulle stå alene på kommandobroen«

I snart et år har arkitektfirmaet Cobe haft to CEO’s. Det har ikke bare givet hurtigere og bedre beslutninger, men også mere plads til nytænkning. Ordningen kræver dog et personligt match ud over det sædvanlige, fortæller de to direktører.
8 min.