Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør hos Lederne
Bodil Nordestgaard Ismiris:

Lad os gøre 2022 til ordentlighedens år

13. January 2022

For mange triste sager om sexchikane og krænkelser prægede desværre det forgangne år. Heldigvis er det meget få ledere, som træder ved siden af. Langt størstedelen varetager deres lederrolle med stor ordentlighed og ydmyghed. Lad os sammen bruge det kommende år på at skabe en sund og chikanefri kultur på de danske arbejdspladser.

Gå til Action card

2021 blev et år med en stribe kedelige offentlige sager om krænkelser og sexchikane i danske virksomheder. Blandt andet Berlingske Media, Danbred og TV 2 fik afsløret helt uacceptable forhold. Derfor må vi erkende, at der er arbejdspladser i Danmark, hvor krænkelser finder sted, og hvor kulturen er problematisk. Og det er positivt, at nogle af de konkrete sager og virksomheder kommer frem i lyset, så vi kan få en grundig offentlig samtale om, hvordan vi sikrer en sund kultur på alle danske arbejdspladser, hvor alle kan trives og udfolde deres potentiale.

Som direktør for Danmarks største lederorganisation er det naturligvis aldrig rart, når der dukker sager op, hvor ledere har optrådt krænkende eller måske ligefrem har ført an i en seksualiseret kultur. Men jeg ved samtidigt fra mine mange møder og kontakter med jer danske ledere, at det er et absolut mindretal, som ikke opfører sig ordentligt. Langt, langt størstedelen af de danske ledere er særdeles dygtige og redelige mennesker, som varetager deres lederrolle med stor ordentlighed og ydmyghed og agerer som positive rollemodeller i deres virksomhed eller organisation.

Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør hos Lederne

Bodil Nordestgaard Ismiris

  • Administrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation
  • Tidligere viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation i perioden 2017-2020.
  • Inden da direktør og chef for bl.a. Medlemsrådgivningen og HR.
  • Bestyrelsesmedlem i PFA og en del af repræsentantskabet hos ATP.
  • Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1999
  • Født og opvokset i Vemb mellem Holstebro og Ringkøbing
  • Gift og mor til to
Fold ud

Men det betyder ikke, at alle vi ledere – som selv opfører sig ordentligt – ikke kan gøre endnu mere for at sikre en endnu bedre kultur i vores virksomheder og organisationer i forhold til at forebygge og håndtere sexchikane og krænkelser. Det både kan og skal vi. 

Det er vigtigt, at vi tager et kritisk blik på, om vi har de rette procedurer og retningslinjer, så medarbejdere, der føler sig krænket, har et sted at gå til, hvor deres oplevelser bliver taget alvorligt og undersøgt grundigt. Og at der naturligvis tages de nødvendige konsekvenser i de sager, hvor der er behov for det. Som jeg skrev i en kommentar i Berlingske før jul med henvisning til den tidligere TV2-nyhedsdirektør Michael Dyrby, hører groft uhensigtsmæssig adfærd ganske enkelt ikke til på ledelsesgangene i Danmark.

Vi topledere skal også holde op med bare at sige, at ”vores dør altid står åben”, for det er ikke nok, selv om vi siger det i den bedste mening. Let’s face it: Det er altså de absolut færreste medarbejdere, som vader ind på topchefens kontor, bare fordi døren står åben. Nej, det er vi toplederes pligt at lette os fra stolen og rent faktisk bevæge os ud i kontorerne eller fabrikshallerne for at indfange kulturen og tonen på arbejdspladsen og være åben og tilgængelig for medarbejdere, som har noget svært på hjerte.

Det er heldigvis min klare oplevelse, at rigtig mange virksomheder og organisationer i lyset af #metoo-debatten har taget deres egne retningslinjer og procedurer op til kritisk revision. Der har blandt andet været meget stor opbakning til Ledernes løfte om nultolerance over for sexchikane og til det konkrete kursus i forebyggelse og håndtering af sexchikane, som vi lancerede for knap et år siden som et gratis digitalt tilbud til alle ledere. Og derfor har jeg et stort håb om og en tro på, at 2022 for alvor kan blive ordentlighedens år, hvor det store flertal af dygtige danske ledere tager endnu et afgørende spadestik for at sikre en sund og chikanefri kultur på vores arbejdspladser.