Nana Bule er CEO for Microsoft i Danmark og var Keynote speaker til Ledelsens Dag 2020
Nana Bule, administrerende direktør i Microsoft i Danmark. Foto: Christian Als.

Microsoft-direktør om bæredygtighed: »Lederen skal sætte sig for bordenden«

23. oktober 2020

Bæredygtig ledelse er et bredt begreb, men det er også en kernedisciplin for ledere i dag, siger den administrerende direktør for Microsoft i Danmark, Nana Bule. Hun peger på, hvor vigtigt det er, at man som leder ikke bare går forrest, men også sætter handling bag de pæne ord.

Gå til Action card

Tydelighed og konkrete udmeldinger om mål. Det er afgørende, når ledere i dag skal tale om den agenda, der de seneste fem år er accelereret i væsentlighed: Bæredygtighedsagendaen.

Det siger Nana Bule, administrerende direktør for Microsoft i Danmark.

»Som med alle andre ambitioner og strategier for en virksomhed er det afgørende, at toplederen går forrest, udstikker en ambition, giver et mandat og allokerer de ressourcer, der skal til for at skabe forandringen. Det med at sætte en milepæl ud eller en Nordstjerne op, som man kan aspirere efter, er rigtig vigtigt«.

Nana Bule er én af de ledere herhjemme, der er med til at fremme bæredygtighed gennem digitaliseringens boomende muligheder. Og faktisk kan udviklingen inden for digitalisering bruges som et spejl på, hvordan man som leder skal agere, når det gælder bæredygtighedsagendaen.

»For fem år siden var det at have en digital ambition eller strategi jo stadig nyt for mange virksomheder. Der lavede vi en undersøgelse, som viste, hvor væsentligt det var, at toplederen satte sig for bordenden, var åben og tydelig og sagde højt: ”Vi har nu en ambition, som vi vil levere disse resultater på baggrund af”. Det er præcis det samme, det kræver på bæredygtighedsagendaen«.

Nana Bule er CEO for Microsoft i Danmark og var Keynote speaker til Ledelsens Dag 2020
Nana Bule var keynote speaker til Ledelsens Dag 2020.

Det betyder jo også, at man forpligter sig ─ også på noget, der faktisk er svært

Nana Bule, administrerende direktør, Microsoft Danmark og Island

Vær tydelig

Forandring kræver altså klare udmeldinger. For Microsoft er bekæmpelse af klimaforandringerne en hjørnesten i strategien og noget, man går målrettet efter at bidrage positivt til – også internt. I 2012 kom den amerikanske softwaregigant med sit første store carbon commitment, og i efteråret 2019 offentliggjorde virksomheden sine mål om at ville være CO2-negative i 2030 og i 2050 at have fjernet al den CO2 fra atmosfæren, man har udledt siden etableringen i 1975. Man vil altså “rydde op efter sig selv”.

»Vi har forpligtet os til at reducere CO2 i hele vores værdikæde og til at investere i udviklingen af teknologier til carbon capture og carbon removal, hvor man fjerner CO2 fra atmosfæren og får den ”opmagasineret” et sted eller får den omdannet, så den ikke er skadelig«, siger Nana Bule.

I den forbindelse har Microsoft lavet en klima- og innovationsfond på én milliard dollars, hvor virksomheden støtter innovation og forskning i fremtidens teknologier.

Når man på den måde formulerer klare mål og investerer i tiltag, skal lederen naturligvis gå forrest og sikre forankringen, siger Nana Bule.

»Det er rigtig vigtigt, at man er åben og tydelig omkring sit ambitionsniveau. For det betyder jo også, at man forpligter sig ─ også på noget, der faktisk er svært«, siger hun og peger på, hvordan blandt andet ledere fra Mærsk, Arla og DSV også er kommet med markante erklæringer om grøn omstilling selvom:

»De er i brancher, hvor det er både vanskeligt og omkostningstungt at skabe forandringen«, som Nana Bule påpeger.

Nana Bule, microsoft, diversitet, bæredygtighed, bæredygtig ledelse, ledelsens dag, lederne, lederstof, charlotte holst

Blå bog: Nana Bule

  • 42 år
  • Administrerende direktør for Microsoft Danmark og Island
  • Kom til virksomheden i 2002. Har haft ledende stillinger inden for kommercielt salg og produktmarketing
  • I direktionen siden 2013
  • Bestyrelsesmedlem i Energinet og Arla og medlem af DI’s hovedbestyrelse og erhvervspolitisk udvalg
  • Aktiv inden for startup-miljøet og rådgiver entreprenører og investorer

Foto: Christian Als

Fold ud

Engageret i samfundet

For Nana Bule som leder er det at flytte både mennesker og forretning i en bæredygtig retning stærkt motiverende, og hun ser startup- og iværksættermiljøet som helt afgørende for udviklingen af en bæredygtig verden.

»Der er selvfølgelig en kæmpe innovationskraft og økonomi i de etablerede virksomheder, men jeg tror på, at samspillet med nye idéer og nye tilgange er meget vigtigt«, siger hun og peger på, at mange startups på det grønne område naturligt tænker på tværs af industrier og i løsninger, der kan eksporteres og skaleres globalt.

»Så jeg ser det som et vigtigt element at skabe samarbejde mellem de etablerede virksomheder og iværksætterne, men selvfølgelig også at understøtte, at vi har de rette vilkår for grønne iværksættere«, siger hun og glæder sig over Danmarks nye Grønne Fremtidsfond, der med 25 milliarder kroner skal bidrage til grøn omstilling med impact nationalt og globalt.

»Det er selvfølgelig vigtigt, der er adgang til kapital, og det kan være vanskeligt i krisetider. Sammenligner man Danmark med lande omkring os, så gør vi det faktisk ikke så godt på grøn innovation, som vi måske tror. Vi har ikke nær så mange grønne startups, der får finansiering, i forhold til lande som Sverige og Tyskland, så der mener jeg, vi generelt kan gøre meget mere«.

Her gør Nana Bule præcis det, hun mener, man som leder bør: Melder sig ind i samfundsdebatten.

»Som leder har man en forpligtelse til at bidrage og involvere sig, synes jeg. I debatten, men også med inspiration til løsninger på de store udfordringer vi har. Det, jeg kan se, er jo også, at medarbejderne sådan set forventer, at du melder aktivt ind på bæredygtighedsagendaen og viser, at du og virksomheden er en del af løsningen«.

Skaber stolthed

Medarbejdere prioriterer i dag virksomheder, som, de kan se, tænker langsigtet og bæredygtigt, og hvor lederen er med til at gøre tiltagene tydelige, siger Nana Bule.

Hun fortæller om Microsofts egne skridt med grønne datacentre, der kører på 100 procent vedvarende energi, og partnerskaber med virksomheder som Danfoss og Grundfos, hvor digitale løsninger fører til stærkt reduceret energiforbrug, som ikke kun bidrager positivt til bundlinjen. De tiltag er med til at løse verdens problemer og gør dermed virksomheden til en attraktiv arbejdsplads. Og for en leder bliver bæredygtighedsagendaen endnu mere vigtig af, at den også betyder så meget for medarbejderne, siger Nana Bule.

»Det er så tydeligt, at det her er et område, hvor man skaber stolthed og engagement, når man melder en klar profil ud, og jeg vil tillade mig at sige, at særligt hos de yngre medarbejdere ligger det tæt på deres hjerter. Jeg hører fra administrerende direktører for nogle af de store danske industrikoncerner: Det er virkelig noget, der skaber stolthed internt og er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere«.

For mig handler bæredygtig ledelse om at skabe noget, der er holdbart og vedvarende

Nana Bule, administrerende direktør, Microsoft Danmark og Island
Nana Bule, microsoft, diversitet, bæredygtighed, bæredygtig ledelse, ledelsens dag, lederne, lederstof, charlotte holst
Nana Bule har arbejdet hos Microsoft siden 2002. Foto: Christian Als.

Terperi eller ægte passion?

Mange vil nok først tænke klima og grøn omstilling, når de hører begrebet bæredygtighed og bæredygtig ledelse, men begrebet favner langt bredere end det, påpeger Nana Bule.

»For mig handler bæredygtig ledelse om at skabe noget, der er holdbart og vedvarende. Som leder har man et ansvar for skabe en organisation, en kultur og en forretning, som udvikler sig positivt og bidrager positivt til samfundet. Det gælder på klimaområdet, men det gælder i høj grad også den organisatoriske agenda: Altså at man som leder skaber en kultur, som er inkluderende, og hvor der er plads til alle«.

Verdensmålene er en vigtig fælles referenceramme for ledere og virksomheder, fordi det, som Nana Bule siger: »[…] har givet os et fælles fokus og sprog og noget at hægte tiltagene op på, som andre også kigger imod«.

Men selvom man har terpet verdensmålene og kan dem på rygraden, er det ikke nok. Der er brug for passion hos lederen. Man skal brænde for agendaen og vise, man kan sætte handling bag ordene, siger Nana Bule.

»Jeg er sikker på, at mine medarbejdere er dygtige nok til at kunne gennemskue, om det her kommer drevet af passion og med et oprigtigt ønske om at rykke på en agenda. Det tror jeg, de fleste vil kunne. Mit råd til ledere er at holde sig til de agendaer, man er autentisk passioneret omkring, og hvor man som virksomhed reelt gør en forskel og bidrager til løsningen«.

Kredit til Thunberg

Nana Bule har store forhåbninger, siger hun. Både til egen generation og også til fremtidige ledere.

»Bæredygtighed og verdensmålene er blevet masseeje og massebevidsthed inden for de seneste par år. Helt ned til at børn arbejder med dem i skolen, men jo også at vi som virksomheder er blevet meget mere tydelige i det arbejde, vi laver omkring det, i de investeringer, vi gør, og de ambitioner, vi har«.

Nana Bule mener, man bør give noget kredit til Greta Thunberg, fordi hun ─ om nogen ─ har tydeliggjort agendaen.

»Man kan synes meget om hende, det skal jeg ikke forholde mig til, men man kan i hvert fald ikke tage fra hende, at hun i den grad har sat klimaet på dagsordenen. Hun har skubbet til min generation, men hun er jo også blevet et stærkt talerør for en ung generation, der kræver handling, og som ikke vil finde sig i, at vi fortsætter, som vi hidtil har gjort«.

Det lange lys

Og for at løfte udfordringerne, italesat af blandt andet den svenske pige med fletningerne, skal ledere træde i karakter.

»Jeg mener, det bliver fuldstændig afgørende, at man har bæredygtig ledelse som sin kernedisciplin. I den brede definition. Ét er, at medarbejderne vil kræve det; jeg tror simpelthen ikke, man kan rekruttere i fremtiden uden, men vi ser også i stadig højere grad, at kunder kræver det, at markedet stiller krav til deres leverandører. Så på den måde bliver man hjulpet på vej rent kommercielt, fordi der er et pres om at agere ─ fra din egen organisation, men også fra markedet«.

Og så handler det om at have det lange lys på i sin ledelse, siger Nana Bule.

»Bæredygtig ledelse handler jo dybest set om at skabe noget med tanke på fremtiden. Det ansvar, man har som CEO, er at drive en organisation og forretning, der bidrager og udvikler sig positivt ─ og stadig gør det, når man ikke længere selv er i spidsen«.

Action Card

Nana Bules 3 råd til andre ledere

  • Vær åben, tydelig og konkret om bæredygtighedsambitionerne.
  • Hold dig til de agendaer, du er passioneret omkring, og hvor du investerer i at blive en del af løsningen.
  • Sæt det lange lys på ─ det handler om at drive og udvikle forretning med tanke på fremtiden.

Mere om bæredygtig ledelse

Søren Gøtterup-Tang er på taget af en bygning i København
BÆREDYGTIG LEDELSE

Hver tredje medarbejder, Søren ansætter, har et handicap

Alle mennesker har brug for at føle sig og være nyttige, mener Søren Gøtterup-Tang, der er CEO i Weply og en leder, der gerne vil gøre en forskel.
8 min.
Anitha Danielsen og en kollega sidder ved en computer
Bæredygtig ledelse

Sygeplejerskerne på akutafsnittet var opgivende, frustrerede og havde let til tårer. Efter 10 måneder med en ny leder vandt afdelingen en arbejdsmiljøpris

På Gentofte Akutklinik har oversygeplejerske Anitha Danielsen på under et år formået at rette op på et arbejdsmiljø, der ellers blinkede rødt på mange punkter. Hun arbejder med at sætte vagtplanerne fri og på at indføre en kultur, hvor medarbejderne får mere ansvar og giver hinanden – og chefen – løbende feedback.
12 min.
Pia Hauge og Katrine Sperling

Farvel til det overfladiske og fortravlede lederliv: Velkommen til ’langsom ledelse’

Kan du forestille dig et arbejdsliv, hvor du ikke hopper forpustet rundt fra tue til tue, men hvor der er tid og rum til fordybelse, refleksion og pauser? Og hvor du derfor giver din hjerne mulighed for at fungere optimalt? Så er ’langsom ledelse’ måske løsningen, lyder det fra Katrine Sperling og Pia Hauge, der nu præsenterer en ny model for det bæredygtige arbejdsliv som leder.
15 min.
IBM's CEO Thomas Kovsted
Bæredygtig ledelse

Her laver både topchefen og medarbejderne frivilligt arbejde: »Det er helt vildt, hvor meget glæde jeg tager med mig hjem«

IBM Danmark opfordrer sine ansatte til at lave frivilligt arbejde. Det giver stolthed og energi at hjælpe andre. Og gavner også forretningen.
18 min.
Shahida Hamid taler til et kursus med en storskærm bag sig

Pernille og Shahida klæder sig på til at gøre en bæredygtig forskel på jobbet: Det kræver kommunikation, strategi og et fælles sprog

Bæredygtighed fylder i mange virksomheder, men hvad betyder det egentlig, og hvilken forskel kan man gøre som leder og medarbejder? En masteruddannelse forsøger at give svarene. Mød to deltagere, der gør status på deres vej mod at gøre bæredygtighed til en naturlig del af arbejdslivet.
4 min.
Kenneth_Nørgaard
Bæredygtig ledelse

Lige barsel for alle? »Det er det helt rigtige at gøre - også for bundlinjen«

Konsulenthuset KPMG indførte i sommer 24 ugers betalt barsel til både mødre, fædre og medforældre. Det sikrer ikke bare lige vilkår for mænd og kvinder. Men er også god forretning. Læs her hvorfor.
18 min.