Pia Søltoft skriver klummer på Lederstof.dk
Originalfoto: Huset Mydtskov.
Pia Søltoft

Du kan ikke adskille dit lederskab og den person, du er privat

Pia Søltoft, sognepræst og ledelsesrådgiver
25. januar 2022

Sagen om 3F-formandens dobbeltliv drejer sig om karakter eller mangel på samme, skriver Pia Søltoft i denne kommentar. Det kan ikke adskilles fra lederrollen.

Gå til Action card

Du fødes med en personlighed, men du danner selv din karakter. Så enkelt kan det formuleres, hvis man spørger Sørens Kierkegaard. Og så enkelt burde det også være at besvare spørgsmålet om, hvorvidt dit privatliv angår din ledelse. For det gør det selvfølgelig. Den karakter du har dannet gennem et langt liv, tager du med på arbejde hver evig eneste morgen.

Hvorvidt man kan skille privatliv og ledelse ad er et spørgsmål, der er blevet særdeles aktuelt i anledning af, at formanden for Danmarks største fagforbund 3F, den 64-årige Per Christensen, der tillige besidder en række tunge bestyrelsesposter, er blevet afsløret i at have levet en dobbeltliv ad to omgange. Først fra 2008-2014 med to lange, samtidige kæresteforhold i hver sin del af landet. Siden med et ægteskab og en fast kæreste ved siden af (2016-2021). I alle fire tilfælde implicerede forholdene løgn og bedrag, ikke bare af kvinderne, men også af disses børn, familier og venner. Per Christensens har beklaget sin utroskab i et facebookopslag, men først efter at han fik nys om, at BT ville skrive om sagen og siden har stort set alle medier fulgt trop. Og nu er han gået af.

Hvad er en karakter?

Din karakter er en medfødt egenskab eller evne, men du har selv indflydelse på, hvordan den dannes. Din karakter er påvirkelig og udvikles gennem opdragelse, uddannelse, fortællinger og rollemodeller, hvis du vel at mærke selv undervejs gør en aktiv indsats og forholder dig til alt, hvad du præsenteres for. 

Det vil sige, at din karakter dannes langsomt og at denne dannelse kræver en aktiv indsats fra din side. Det er ved at danne din karakter, at du bliver et ordentligt menneske. Det kræver tid og erfaring og derfor en vis alder.

Pia Søltoft

  • Ph.d. og sognepræst i Christians og Esajas Kirker i København
  • Selvstændig ledelsesrådgiver i firmaet Coaching-Kierkegard.
  • Medlem af juryen bag kåringen af Årets Leder
  • Forfatter til række bøger, heriblandt “ Kunsten at blive et ordentligt menneske. Dyder og laster i liv og ledelse”, ”10 ting ledere kan lære af Kierkegaard” og ”Kunsten at vælge sig selv. Om Kierkegaard, coaching og lederskab”
  • Tidligere lektor i etik og religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og dengang tillige leder af fakultetets Ph.d- skole samt af Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Dertil kommer at hun gennem ti år var formand for Søren Kierkegaard Selskabet
Fold ud

Din karakter er dét, der grundlæggende bestemmer den, du er. Din karakter er afgørende for, hvordan du forholder dig til alle forhold i livet, der kræver din personlige stillingtagen og afgørelse. Det er på baggrund af din karakter, at du vælger at gøre det ene frem for det andet, at du holder noget for værdifuldt og omgås det med ærbødighed og respekt og at du undgår andet, som du anser for forkasteligt eller uværdigt. Per Christensens karakter er altså den samme, hvad end han bedrager fire kvinder og deres familier, eller taler for 3Fs ca. 265.000 medlemmer, og derfor måtte han naturligvis forlade sin post.

Samvittighedens spejl

At danne sin karakter er ikke et spørgsmål om at opføre sig, som andre synes man skal opføre sig. At danne sin karakter er først og fremmest et spørgsmål om at kunne se sig selv i spejlet, samvittighedens spejl. Og dernæst et spørgsmål om åbent og ærligt at kunne stå inde for det man ser i dette spejl ved også at turde vise, den man, er til andre.

At træde i karakter

Din karakter har altså at gøre med alle livets forhold. Men måden, du forholder dig på til dig selv, din familie, dit job, det samfund du lever i og alle de andre forhold, der hører et menneskeliv til.

Søren Kierkegaard siger derfor, at et ”Characteer-Menneske” er et menneske, hvis lidenskab, hvis valg og værdier er tydelige for mennesketselv og for andre. Det er en kontinuerlig opgave for ethvert menneske at danne sin karakter. Og det er afgørende for enhver af os, at vi tør leve og stå op for de værdier, vi gennem livet har ladet os præge af. Det kaldes at træde i karakter.

Og netop det at kunne træde i karakter qua dit eget værdisæt er særlig vigtig for dig, der er leder og som for eksempel Per Christensen har en afgørende indflydelse på mange menneskers arbejdsliv. Som jeg nævnte, dannes ens karakter også af rollemodeller, og det er fremtrædende ledere altid. På godt og ondt.

Vær pjat!

Karakterløshed er omvendt at undlade at danne sin karakter. At lade stå til og bare gøre, hvad man nu lige føler for og har lyst til, uden tanke på, at de handlinger man udfører, præger det menneske, man er.

Er der ingen sammenhæng, ingen refleksion overhovedet, bliver man med Kierkegaards ord ”Piat”. At være pjat er at være en person, ingen kan tage alvorligt, fordi man er utydelig og har forskellige og ofte modsatrettede synspunkter i forskellige livssammenhænge: ”Vær Piat, gjør dig selv til Flere, eller udparcelleer Dit Selv, hav én Anskuelse anonymt en anden med Navn, én mundtligt en anden skrifteligt, én som Embedsmand en anden som Privatmand, én som Din Kones Mand en anden i Klubben.”

At udparcellere sit selv

Det spørgsmål, der skal stilles i sagen om Per Christensen, er derfor ikke, hvorvidt ens privatliv har betydning for ens ledelse, men hvorvidt et menneske, der i den grad har udparcelleret sit selv og har gjort sig til flere på en meget bogstavelig måde, kan stå i spidsen for Danmarks største fagforening. Bestyrelsen og Per Christensen blev tirsdag enige om, at det kan man ikke.

 

Lederstof.dk har gennem 3F tilbudt Per Christensen at svare på Pia Søltofts kommentar. Det ønsker han ikke.