Tre gode råd

Sådan får du feedback fra din egen chef

29. januar 2021

Ligesom du lægger energi i at udvikle dine medarbejdere og give dem feedback, bør du også selv efterspørge og modtage feedback fra din egen chef – for både din egen og virksomhedens skyld.

Guide: Sådan får du feedback fra din chef
Gå til Action card
At være god til at efterspørge og modtage feedback er en stor fordel. Ikke bare for dig personligt som leder, men også for din organisation.

Det styrker nemlig din lederrolle og din legitimitet, når du får en god fornemmelse for dine styrker og svagheder.

Men hvordan kan du få mere og måske bedre feedback fra din chef end den, du får i dag? Og hvordan kan du blive bedre til at analysere feedbacken og gøre den brugbar?

Tre eksperter i feedback – forskningschef og partner fra UKON Anders Trillingsgaard, selvstændig erhvervsrådgiver, foredragsholder og forfatter Maj Bjerre samt ledelsesrådgiver Bjarne Henning Jensen fra Lederne – giver her tre simple råd til, hvordan du får bedre feedback.

1. Efterspørg feedback

Det kan virke grænseoverskridende at efterspørge feedback. Derfor tøver mange.

I sine sparringssessioner med ledere oplever ledelsesrådgiver Bjarne Henning Jensen fra Lederne, at det er vanskeligt for mange at tage hul på bylden – ikke mindst i forhold til feedback fra deres egen chef.

Men gør det alligevel, lyder hans opfordring.

»Jeg oplever ofte, at ledere ikke tør spørge deres egen chef, fordi de har været så lang tid i jobbet, at de ikke længere bør være i tvivl«, siger han, men holder fast i, at det bør man.«

Forskningschef fra UKON Anders Trillingsgaard mener heller ikke, at der er nogen vej uden om at efterspørge feedbacken. Men han råder dig til at gøre nogle overvejelser, inden du efterspørger feedbacken:

»Hvad er det, du vil have ud af din feedback? Den bedste feedback kommer fra nogle, der oplever dit arbejde, og hvis vurderinger du stoler på.«

»Hvis du vil udvikle dig, er det ikke altid din chef, du skal høre fra. Så er det måske i højere grad nogle dygtige kollegaer, dine medarbejdere, samarbejdspartnere eller specialister. Det er vigtigt ikke at forveksle sit behov for feedback med sit behov for anerkendelse fra chefen,« siger Anders Trillingsgaard.

Anders Trillingsgaard

Anders Trillingsgaard er forskningschef med speciale i udvikling af ledelsesteams og undervisning i ledelse.

I 2010 færdiggjorde han en erhvervs-ph.d. om ledelsesteams fra Aalborg Universitet. Derudover er han autoriseret psykolog med 20 års konsulenterfaring og international erfaring fra lange studieophold ved Center for Creative Leadership, BIOS South Africa, Manchester Metropolitan University og Kirkwood College Iowa.

Han udgav i 2015 bogen Feedback gentænkt, der gør op med en række ikke-underbyggede og forældede forståelser, som gør feedback trættende og mislykket.

Fold ud

2. Vær konkret og find ind til kernen af feedbacken

Hvis det rent faktisk lykkes at få feedback fra din chef, kan du øge kvaliteten ved at konkretisere fokus i feedbacken. På den måde hjælper du afsenderen med at give en bedre og mere dybdegående feedback, vurderer eksperten Maj Bjerre.

»Aftal at begrænse feedback til et specifikt og konkret element af dit arbejde. Ellers risikerer du, at du blot får en generel tilbagemelding, og det er ikke altid brugbart.«

»Det kan være ved medarbejdersamtalen. Aftal fra gang til gang, hvilket konkret område som I begge zoomer ind på,« siger hun.

Når I har valgt et specifikt og afgrænset område for feedbacken, så sørg for at få mere end blot meninger og vurderinger på bordet.

Maj Bjerre giver et eksempel fra sit eget virke. Til sine foredrag får hun tit reaktioner fra deltagerne. Men hun stiller altid uddybende spørgsmål.

»Det er rart at vide, om folk kan lide det, jeg laver. Men det lærer mig ikke noget om, hvad der fungerer eller ikke fungerer. Derfor er det vigtigt at gå et spadestik dybere, så det bliver konkret.«

»Hvad var det præcist, de observerede, der ikke fungerer for dem? Var det talehastigheden? Var det øvelserne? Var det indholdet, som ikke var relevant? Jeg spørger ind og lytter til, hvordan de ser og oplever det, jeg gør. Det kan jeg tage med mig,« siger hun.

Maj Bjerre

Maj Bjerre er aktuel med bogen FEED BACK – så du bliver hørt. Bogen ser på, hvordan vi som afsendere af feedback har en tendens til at glemme, at feedback skal være relevant, brugbar og værdifuld for modtageren. Bogen er en efterfølger til Gaven i kritik, som Maj Bjerre udgav i 2015.

I mere end 17 år har Maj Bjerre kombineret forståelsen for virksomhedens dynamik med menneskets psykologi og hjulpet mennesker, virksomheder og organisationer med at aktivere deres naturlige talenter og styrker igennem personlig rådgivning og længerevarende forandringsprocesser.

Fold ud
Maj Bjerre analyserer den feedback hun får ved at opdele feedbackbudskaberne i mindre bestanddele. Bevidstheden om de enkelte bestanddele gør det nemlig lettere for dig som modtager af feedbacken at zoome ind på de elementer i feedbacken, der er mest værdifulde.

Feedback består ifølge Maj Bjerre af, at en person observerer din adfærd, vurderer den og deler observationen med dig – måske med ønsket om en ændret adfærd.

Det kan for eksempel være, at du får at vide, at din håndtering af en situation var uprofessionel.

Når vi modtager feedback som denne, fokuserer vi ofte på selve vurderingen – at nogle synes, at den var uprofessionel. Men det interessante for dig, som modtager af feedbacken, er at skelne mellem den observerede adfærd og tolkninger.

Adfærd kan nemt ændres, men det kan meninger og vurderinger ikke.

»Du er nødt til at bryde feedbacken ned til adfærd. Stil uddybende spørgsmål som: Hvad var det, du konkret observerede, som du opfattede som uprofessionelt? Handlede det om måden eller indholdet? Hvilken effekt havde det på dem? Hvad fungerede? Hvad fungerede ikke for dem? Indsaml viden, så du bliver klogere,« siger Maj Bjerre.

3. Tag imod kritikken råt for usødet

Lyt til kritikken. Hør, hvad der bliver sagt – ikke hvad du tror, der bliver sagt. Og vær ikke bange for kritikken.

»Grunden til, at kritik gør ondt, er, at vi bliver ramt af en grundlæggende følelse af ikke at være gode nok. Evolutionært har vi brug for at tilhøre en flok, og kritik kan få os til at føle, at vores plads i flokken er truet,« siger Maj Bjerre.

Erkendelsen af at kritik kan virke hårdt, er brugbart. Som modtager kan du nemlig roligt fortælle dig selv, at det er helt naturligt, at du føler dig ramt, men samtidig træne dig selv i at holde fokus på, hvad der egentlig bliver sagt.

»Du skal lytte uden at forklare og forsvare, men stil bagefter uddybende spørgsmål til, hvad der fungerer og ikke fungerer. Vær løsningsorienteret og spørg til, hvordan helt konkrete ting kunne fungere bedre,« siger Maj Bjerre.

Afslutningsvist peger Bjarne Henning Jensen fra Lederne på, at du altid – uanset om kritikken er krads eller ej – bør lytte godt efter.

»Der kan jo rent faktisk godt være nogle ting, som du selv har overset, og som du bliver gjort bekendt med i feedbacken. Så når andre udviser respekt for dig og vælger at give dig feedback, så skylder du dem også at forholde dig til den,« slutter han.

Bjarne Henning Jensen

Bjarne Henning Jensen er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Han har mere end 25 år ledelseserfaring fra en række store danske virksomheder inden for energi- og cleantech-sektorerne og har de seneste 10 år været ventureinvestor og her arbejdet med udvikling af teknologiske vækstvirksomheder.

Bjarne Henning Jensen har arbejdet med udvikling af bestyrelser og deres værdiskabelse og er bestyrelsesformand i en række mindre virksomheder. Han er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og vejleder og censor ved DTU Business.

Fold ud
Action Card

Sådan får du feedback fra din egen chef

  1. Efterspørg feedback
  2. Vær konkret og find ind til kernen af feedbacken
  3. Tag imod kritikken råt for usødet