Anders Barsøe er gæst i Lederskabet
»Mange af vores front of house-medarbejdere og tjenere har et studie eller er på vej ind på et studie; de har venner, hobbies, fester og alt muligt andet. Så vi kommer nok på femte, sjette eller syvendepladsen i deres prioriteringshierarki,« siger Anders Barsøe i Lederskabet og tilføjer: »Det betyder også for mange af dem, at jobbet ikke må være for kompliceret.« Foto: Christian Als
LEDERSKABET

Sådan gør du dine unge medarbejdere til ambassadører for din virksomhed

24. november 2021

Anders Barsøe, der er administrerende direktør for den bæredygtige sushi-kæde Letz Sushi, får i podcasten Lederskabet gode råd om, hvordan han som leder af en purpose-drevet virksomhed kan få medarbejderne til at hjælpe med at få bæredygtigheds-agendaen ud over rampen – og helt ud til kunderne.

Gå til Action card

Anders Barsøe er direktør i sushi-kæden Letz Sushi. Virksomhedens erklærede formål er at redde verdenshavene, men det er en dyr mission, og det afspejles i omkostningerne. Så hvad gør man når de fleste medarbejdere er unge mennesker ansat i kort tid, som ikke altid får formidlet det gode budskab?

»Helt kynisk kan man sige, at det drejer sig om at få vores gæster til at forstå, hvor meget bedre den sushi, de spiser hos os, faktisk er for verden. Men hvis der for eksempel er travlhed fredag aften, rykker kommunikationen om bæredygtighedsagendaen ned af ranglisten hos vores ansatte,« siger Anders Barsøe i Lederskabet, hvor ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt via sparring og coaching hjælper ledere med at løse et presserende problem eller dilemma – med det formål at hjælpe andre ledere til at tackle de samme udfordringer i deres lederskab.

Anders Barsøe har to problemer. Dels mener han ikke, at medarbejderne helt forstår, hvilken forskel de gør. Dels har han ikke medarbejderne i særlig lang tid, før de er videre. Letz Sushi har i alt 235 ansatte fordelt på 19 restauranter, men medarbejderne er der i gennemsnit kun et år og to måneder, inden de typisk begynder at studere og derefter kun er til rådighed som afløsere.

Og selv mens de unge arbejder fast i sushi-kæden, fylder jobbet ikke altid så meget, som Anders Barsøe kunne ønske sig det.

»Mange af vores front of house-medarbejdere og tjenere har et studie eller er på vej ind på et studie; de har venner, hobbies, fester og alt muligt andet. Så vi kommer nok på femte, sjette eller syvendepladsen i deres prioriteringshierarki,« siger Anders Barsøe i Lederskabet og tilføjer: »Det betyder også for mange af dem, at jobbet ikke må være for kompliceret.«

Anders Barsøe er gæst i Lederskabet
»Helt kynisk kan man sige, at det drejer sig om at få vores gæster til at forstå, hvor meget bedre den sushi, de spiser hos os, faktisk er for verden,« siger Anders Barsøe.  Foto: Christian Als

Personligt bæredygtigheds-regnskab

I Lederskabet kommer Michael Uhrenholt med nogle meget konkrete bud på, hvordan sushi-direktøren kan forsøge at løse begge problemer.

Først og fremmest foreslår han, at Letz Sushi skal beregne den enkelte medarbejdes indsats for at redde verdenshavene, så de ansatte helt konkret kan se, at de faktisk gør en forskel. Altså et personligt bæredygtigheds-regnskab, som kan vise de unge ansatte, at lige præcist deres arbejde har en effekt. Og så foreslår Michael Uhrenholt, at Letz Sushi også tænker på de unge ansatte som ambassadører efter at de har forladt sushi-kæden.

»Letz Sushi kunne brande sig på noget særligt i forhold til konkurrenterne, hvis de unge ansatte kunne gå derfra og sige: ’Jeg var i Letz Sushi, og jeg var med til at gøre en forskel’,« siger Michael Uhrenholt. Han henviser til, at mange unge har et helt andet perspektiv på klimadagsordenen og bæredygtighed, end hans egen generation har.

»For mange af de unge er bæredygtighed en vigtig agenda, som de også gerne vil have på deres cv. Hvis Letz Sushi kunne kvantificere på individ-niveau, hvad den enkelte medarbejder har bidraget med til den her dagsorden, kan de unge også brande sig selv med det på deres LinkedIn-profil og sociale medier – og dermed fungere som ambassadører for virksomheden, også efter at de er rykket videre,« foreslår Michael Uhrenholt.

Lederskabet er en ny podcast om udfordringer og løsninger i lederskab

Lederskabet

I podcast-serien Lederskabet kan du høre Michael Uhrenholt hjælpe en række ledere med gode bud på, hvordan de løser de konkrete udfordringer, de står over for.

For hvert afsnit møder du en ny leder med en ny udfordring, som du med høj sandsynlighed kan nikke genkendende til.

Du kan finde Lederskabet alle de steder, du normalt finder dine podcasts.

Lederskabet udgives af Lederstof.dk, og bag Lederstof.dk står Lederne – Danmarks i største interesseorganisation for ledere.

Fold ud

Energibomber skal skabe forandring

I Lederskabet kommer Michael Uhrenholt også med en række andre anbefalinger – herunder at arbejde med forandringsagenter.

»De behøver ikke nødvendigvis have en ledelsesrolle, men der skal være nogle energibomber, som kan være med til at drive den ønskede forandring med deres engagement og være med til at åbne nye døre,« siger Michael Uhrenholt.

Og så anbefaler han Anders Barsøe at arbejde med styrkebaseret ledelse.

»Når vi taler om purposedrevet ledelse, så er en af grundstenene at gå meget ind i den enkelte person, få dialogen med dem og finde ud af, hvor har de har noget særligt at bidrage med i forhold til virksomhedens formål,« siger Michael Uhrenholt og tilføjer:

»Når man begynder at arbejde med styrker, er det min erfaring, at det skal være overførbart til den enkelte virksomhed og den rolle, medarbejderen sidder i. Min erfaring er også, at det for mange giver rigtig god mening, at få lov til at arbejde med noget, der virkelig interesserer en og som de brænder for.«

Michael Uhrenholdt

Michael Uhrenholt

Michael Uhrenholt er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere.

Han har særligt kompetencer inden for blandt andet lederudvikling og rekruttering og har været hos Lederne siden 2007.

Som medlem af Lederne kan du få gratis rådgivning af Michael og hans kolleger.

Fold ud

Letz Sushi klar til forandringsagenter

For Anders Barsøe blev konklusionen på coachingen i Lederskabet at arbejdet med ’forandringsagenter’ nu skal sættes i gang. Letz Sushi arbejdede en overgang med noget tilsvarende, som de kaldte ’fyrtårne’. Men projektet gled ud i sandet.

»Det skal vi helt klart have genoplivet. Nogle af fyrtårnene er stadig ansat hos os, og agerer stadig i en eller anden form for fyrtårnsrolle,« siger Anders Barsøe.

Letz Sushi-direktøren vil også arbejde videre med ideen om at få beregnet de ansattes individuelle bæredygtigheds-aftryk.

»Det er et rigtig godt perspektiv, som vi ikke har tænkt over før. Det er helt klart noget, vi vil arbejde videre med, og forsøge at lave en beregning så vi, måske endda på time-niveau, kan se hver enkelt medarbejders indvirkning på væres bæredygtige agenda – at redde verdenshavene,« siger Anders Barsøe.

Anders Barsøe er gæst i Lederskabet
For Anders Barsøe blev konklusionen på coachingen i Lederskabet at arbejdet med ’forandringsagenter’ nu skal sættes i gang. Letz Sushi arbejdede en overgang med noget tilsvarende, som de kaldte ’fyrtårne’.  Foto: Christian Als

Letz Sushi-direktøren ser også et stort potentiale i tanken om at bruge medarbejderne som ambassadører efter at de har forladt kæden.

»Vi har nok mest bevæget os i prelife, altså i rekrutteringsfasen, i onboarding og den daglige drift. Vi kunne få vores HR-afdeling eller training managers til at tage et exit-interview, hvor vi hjælper de unge videre til næste skridt og giver dem nogle gode ord med på vejen. Og der ligger klart også en god brandingværdi i det for os, fordi medarbejdere, der ikke længere er hos, stadig kan gøre noget godt for os – ved at fungere som ambassadører efter at de er rykket videre,« siger Anders Barsøe i Lederskabet.

Action Card

Michael Uhrenholts fire bedste råd om at gøre unge ansatte til ambassadører

  1. Gør den enkeltes indsats målbar. Det er vigtigt, at dine unge medarbejdere kan se sig selv i arbejdet og forstår, hvilken indsats de helt præcist er med til at løfte. Specielt i en purpose-drevet virksomhed er det vigtigt, at hver enkelt medarbejder præcist kan se, hvor meget deres indsats bidrager til det samlede output.
  2. Lad forandringsagenter løbe forrest. Sørg for at udpege nogle medarbejdere, der brænder for virksomhedens formål og helt af sig selv løber den ekstra mil. Husk at anerkende dem for indsatsen – ikke nødvendigvis med ekstra løn, men ved at fremhæve, hvor vigtige de er, når det handler om at få alle de andre medarbejdere med på rejsen.
  3. Giv de unge et udviklingsperspektiv. Mange unge medarbejdere søger hurtigt videre til næste job. Men du kan lykkes med at fastholde dem, hvis du præsenterer dem for et konkret udviklingsperspektiv, så de forstår, hvordan det nuværende job helt konkret kan hjælpe dem videre i karrieren. Vær meget klar omkring hvilke kompetencer, de kan få i din virksomhed, og hvordan de kan bruge dem i næste job eller om fem eller 10 år.
  4. Gør de unge til ambassadører efter ansættelsen. Se på de unge som ambassadører, selv om de forlader din virksomhed. Sørg for en god og grundig exit-samtale, og tilbyd at optræde som reference ved jobansøgninger. Gør det også klart for den unge, hvad han eller hun har bidraget med i forhold til virksomhedens formål. Brug 30 sekunder på at tage en selfie med den unge medarbejder, der forlader dig, eller en lille video, hvor du fortæller, hvad den pågældende har præsteret. Dermed skubber du den unge godt videre i karrieren – og får til gengæld forhåbentlig en ambassadør for virksomheden de næste mange år.

Andre gæster i Lederskabet

Lasse Stær Hoffmeyer snakker med en ansat på Famlys kontor
Lederskabet

»Det værste, du kan gøre som mellemleder, er altid at sige ja«

Hvis du ikke af og til siger nej til den øverste ledelse, ender du som mellemleder med at miste troværdighed over for dit team og risikerer at brænde ud eller i værste fald gå ned med stress.
25 min.
Søren Bygbjerg er chef for DR P3. Foto: Christian Als
Lederskabet

DR-chef tabte en tot hår af overbelastning, da han steg i graderne: »Det var et kæmpe wake up call«

28 min.
Christel Teglers sidder i en lænestol på kontoret
LEDERSKABET

Sådan tager du et opgør med en alt for hård performancekultur

Advokater i de store advokathuse bliver bedømt på timer og indtjening, men de traditionelle KPI’er skræmmer de nyuddannede væk. I podcasten Lederskabet får Christel Teglers konkrete bud på, hvordan hun som partner i Kromann Reumert kan arbejde med at indføre nye værdier, der kan tiltrække og fastholde de unge i faget.
21 min.
Portræt af Dorte Dahl
LEDERSKABET

Sådan håndterer du yngre medarbejderes ønske om mere fleksibilitet

Chefjordemoder Dorte Dahl er både irriteret og provokeret over, at især hendes yngre ansatte kræver mere fleksible arbejdstider. I podcasten Lederskabet får hun nogle konkrete bud på, hvordan hun kan komme medarbejderne i møde – og samtidig sikre, at der altid er jordemødre nok på arbejde.
22 min.
Søren Bak-Jensen er direktør på Arbejdermuseet
Lederskabet:

Sådan får du medarbejderne med dig, når der er behov for forandringer

Corona-krisen har ramt Arbejdermuseet hårdt og der er både brug for nye kommercielle aktiviteter og en anden organisering. I Lederskabet får museumsdirektør Søren Bak-Jensen nogle konkrete bud på, hvordan han kan motivere medarbejderne til at tage del i – og ansvar for - de nødvendige forandringer.
9 min.
Jane Sandberg
Lederskabet

Sådan undgår du at gå i boomer-fælden som leder

Jane Sandberg kan som 55-årig leder føle, at det er en udfordring at holde trit med den yngre generation, der kommer med et andet værdisæt og nye krav til arbejdspladsen. I Lederskabet får hun nogle konkrete bud på, hvordan hun kan håndtere generationskløften.
25 min.
I din indbakke Konkrete værktøjer og viden om ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ugentlig inspiration, værktøjer, portrætter, kurser og guides.

Luk
I din indbakke Konkrete værktøjer og viden om ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ugentlig inspiration, værktøjer, portrætter, kurser og guides.