Nina Nørgaard får råd til at sikre, at alle medarbejdere trives i en foranderlig arbejdsplads
Nina Nørgaard er medstifter af iværksættervirksomheden Biites og er udfordret af, hvordan hun sikrer en arbejdskultur, der også tilgodeser de medarbejdere, der ikke trives med, at alting ændrer sig hele tiden. Foto: Jakob Helbig
Lederskabet

Sådan sikrer du, at dine medarbejdere trives i et evigt foranderligt arbejdsliv

5. January 2022

Det er ikke alle medarbejdere, der bryder sig om, at deres opgaver ændrer sig med lynets hast. I Lederskabet får Nina Nørgaard fra Biites gode råd til, hvordan hun kan skabe trygge rammer for alle ansatte – også for dem, der hader forandringer.

Gå til Action card

»Mine overvejelser handler meget om, hvordan man skaber en god og tryg arbejdsplads, når det eneste, man ved er, at man ikke ved, hvad der sker om en måned«.

Sådan lyder det fra Nina Nørgaard, medstifter af iværksættervirksomheden Biites, der har udviklet en streaming-tjeneste for virksomheder, der gerne vil nå bredt ud med deres budskaber og indhold. 

Biites blev etableret for bare tre år siden, og har 12 ansatte i København og London. Fordi der er tale om en nystartet virksomhed, ændrer medarbejdernes arbejdsopgaver sig med lynets hast. 

»Det vi troede, vi skulle lave om mandagen, kan være noget helt andet om fredagen. Den omskiftelighed er der nogle af vores ansatte, der har det fint med. Andre har det på en lidt anden måde og savner måske lidt mere ro og tryghed,« siger Nina Nørgaard i podcasten Lederskabet, hvor ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt hjælper ledere med at få løst et problem eller et dilemma – til inspiration for andre ledere, der måske står med samme problem.

»Hu-hej vilde dyr«-kultur passer ikke alle

Nina Nørgaards udfordring er helt konkret, hvordan hun sikrer en arbejdskultur, der også tilgodeser de medarbejdere, der ikke trives med, at alting ændrer sig hele tiden. Mange af dem har for eksempel oplevet at blive ansat til ét job, blot for at opdage, at de kom til at arbejde med noget helt andet.

»Som iværksætter har nok man en forventning om, at der skal være sådan en ’hu-hej vilde dyr’-kultur, hvor alle elsker, at det går hurtigt og stærkt. Man glemmer nogle gange, at det for mange mennesker også er helt almindelig hverdag at arbejde i en virksomhed, uanset om den så er stor eller lille,« siger Nina Nørgaard i Lederskabet og tilføjer: 

»Vi kan tydeligt mærke, at nogle af vores medarbejdere efterspørger lidt mere ro og nogle rammer, der gør, at de kan forudse, hvad de skal lave bare om to måneder«.

Indtil nu har Biites angrebet udfordringen på flere fronter. På afdelingsmøder har man forsøgt at koordinere opgaver og opgavetyper meget specifikt, og på egentlige strategidage har ledelsen forklaret, hvor virksomheden er lige nu, hvor den er på vej hen, hvad ambitionsniveauet er og hvilke udfordringer, den står over.

Samtidig har Biites, ifølge Nina Nørgaard, rykket rundt på arbejdsopgaverne og forsøgt at tage højde for, at der er nogle medarbejder, der trives med hele tiden at få kastet nye opgave efter sig, mens andre helst vil sidde med drift og holder hjulene i gang.

Nina Nørgaard får råd til at sikre, at alle medarbejdere trives i en foranderlig arbejdsplads
Michael Uhrenholt råder i Lederskabet til, at Nina Nørgaard begynder at se på medarbejdernes styrker i stedet for kompetencer.  Foto: Jakob Helbig

Se på styrker i stedet for kompetencer

I Lederskabet kommer Michael Uhrenholt med nogle konkrete råd til Nina Nørgaard og den øvrige ledelse i Biites. Først og fremmest lyder anbefalingen, at de skal begynde at se på medarbejdernes styrker i stedet for kompetencer.

»Når vi taler om at udvikle medarbejdere og organisationer, er der rigtig mange perspektiver på, hvordan det kan gøres, og der er mange religioner inden for ledelse og medarbejderudvikling. Mit forslag vil være, at I skal vende jer lidt væk fra den klassiske model, hvor man kigger meget ind i medarbejdernes kompetencer, og i stedet begynder at kigge på deres præferencer og deres styrker som personer,« siger Michael Uhrenholt.

Han understreger, at nogle mennesker har anlæg for at kaste sig over nye opgaver hele tiden, og bliver topmotiverede af at have et uforudsigeligt arbejdsliv, mens andre typer medarbejdere har brug for en helt anden ro og tryghed. 

Her finder du en gratis styrketest:

Michael Uhrenholt har selv brugt en gratis, men velfungerede styrketest i sit arbejde som Teamchef i Lederne.

Testen kan hentes her: Personality Test, Personality Assessment: VIA Survey | VIA Institute

Fold ud

For begge typer gælder det, at de trives og arbejder bedst, når de får lov at bruge deres stærkeste sider. Og her kan en helt simpel styrketest, der sætter fokus på styrker frem for svagheder, gøre medarbejderne mere trygge, fordi de bliver bevidste om, hvad deres egne styrker er, og hvordan de bedst kan bruge dem i samarbejdet med kollegerne.

»I forhold til mine egne medarbejdere har vi arbejdet med styrker ud fra en helt klassisk styrkeprofil, som de alle har udfyldt. Så har vi haft en indledende dialog om, hvordan de selv ser deres fem mest urdprægede styrker, og så er de blevet bedt om at konkretisere over for deres kolleger, hvordan de anvender de forskellige styrker i forhold til opgaveløsningen,« siger Michael Uhrenholt og fortsætter:

»Efterfølgende er deres kolleger blevet bedt om at komplimentere de enkelte kollegers styrker, og fortælle, hvordan de har oplevet, at deres kolleger har brugt deres primære styrker i hverdagen. Det har været utroligt værdifuldt for det interne samarbejde«.

Nina Nørgaard får råd til at sikre, at alle medarbejdere trives i en foranderlig arbejdsplads
»Som iværksætter har nok man en forventning om, at der skal være sådan en ’hu-hej vilde dyr’-kultur, hvor alle elsker, at det går hurtigt og stærkt. Man glemmer nogle gange, at det for mange mennesker også er helt almindelig hverdag at arbejde i en virksomhed, uanset om den så er stor eller lille,« siger Nina Nørgaard i Lederskabet.  Foto: Jakob Helbig

Lad medarbejderne spille til egen styrke

Som et konkret eksempel på, hvad styrketesten kan bruges til, nævner Michael Uhrenholt en medarbejder, der selv formulerede ’skriftlighed’– altså det at formulere sig skriftligt - som en af de udprægede styrker. 

»Det var ikke hendes kernejob, men stille og roligt fik vi det arrangeret således i gruppen, at hun fik flere og flere af de opgaver, hvor der skulle samles op og skrives sammen på store projekter. Det var helt tydeligt noget, der topmotiverede hende,« siger Michael Uhrenholt og fortsætter:

»Når medarbejderne arbejder med noget, der ligger dem naturligt og spiller til deres egne styrker, så har de også en anden grad af tryghed«.

Det kræver hverken konsulenter eller flerdages seminarer at komme i gang med styrkebaseret ledelse.

»Vi gjorde det selv på en meget simpel måde, og det behøver ikke at tage mere end en halv dag, men det er vigtigt, at man genbesøger det nogle gange efterfølgende, og får fulgt op på den indledende snak, meget gerne med afsæt i nogle eksempler, hvor det har fungeret rigtig godt,« siger Michael Uhrenholt.

Dyrk succeshistorierne

Styrketesten er i høj grad baseret på positiv psykologi. Det kan man som leder også bruge på andre måder, for eksempel ved bevidst at hylde succeserne.

»Man taler om det, der kaldes selvoplevede kompetencer, og kompetencer er jo modsat styrker en tillært adfærd, viden eller færdighed. Når folk oplever, at der er noget, de er blevet gode til, eller har udviklet en særlig færdighed, så skal du som leder være nysgerrig på det, og spørge ind til det. Sørg især for at dyrke succesfortællingerne, og lad for eksempel dine medarbejdere stille sig op foran kollegerne og fortælle, hvad de helt konkret har gjort, for at lykkes med en opgave. På den måde kommer de gode eksempler frem i lyset,« siger Michael Uhrenholt.

Nina Nørgaard får råd til at sikre, at alle medarbejdere trives i en foranderlig arbejdsplads
Nina Nørgaard vil gå videre med rådet om styrkebaseret ledelse: »Det er klart et værktøj, som jeg synes kunne være meget nyttigt, fordi vi ved at finde ud af, hvem hinanden er, og hvor vores styrker ligger, kan skabe noget basis ud fra en styrkeprofil«.  Foto: Jakob Helbig

Biites vil gå videre med styrketest

Efter sparringen i Lederskabet har Nina Nørgaard fået nogle meget konkrete bud på, hvad hun kan begynde at arbejde med i Biites.

Og specielt den styrkebaserede tilgang til medarbejderne er noget, hun vil gå videre med.

»Det er lige præcist det, som en organisation på vores størrelse har brug for; noget der ikke tager alt for lang tid, som er til at forstå, og som man også kan arbejde med på tværs af landegrænser med remote-medarbejdere, og ikke mindst medarbejdertyper,« siger Nina Nørgaard og fortsætter:

»Det er klart et værktøj, som jeg synes kunne være meget nyttigt, fordi vi ved at finde ud af, hvem hinanden er, og hvor vores styrker ligger, kan skabe noget basis ud fra en styrkeprofil«. 

For Nina Nørgaard vil et arbejde med medarbejdernes styrker være en meget tilgængelig måde at lære hinanden at kende på hurtigt.

»Det kan også give et omdrejningspunkt, som er solidt, og som er noget, man kan vende tilbage til. Det er også noget, som på en eller anden måde vil være lidt uafhængigt af virksomhedens situation og de konkrete arbejdsopgaver, der måtte ændre sig,« siger Nina Nørgaard i Lederskabet.

Michael Uhrenholdt er ledelsesrådgiver i Lederne

Michael Uhrenholt

Michael Uhrenholt er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere.

Han har særligt kompetencer inden for blandt andet lederudvikling og rekruttering og har været hos Lederne siden 2007.

Som medlem af Lederne kan du få gratis rådgivning af Michael og hans kolleger.

Fold ud
Action Card

Michael Uhrenholts 3 bedste råd om at skabe tryghed for medarbejdere, der ikke trives med konstante forandringer:

  1. Arbejd med styrker i stedet for kun kompetencer. Tag udgangspunkt i nogle af de iboende styrker, dine medarbejdere har og fokuser på dem, i stedet for kun på deres kompetencer. Der er en stor chance for, at de på den måde vil blomstre og kan udvikle nogle sider, som de måske ikke blev ansat til, men som kan gavne virksomheden. Når folk får lov at spille til egne styrker, og arbejde med noget, der ligger naturligt for dem - og som de er virkeligt gode til - vil det udløse øget engagement, glæde og motivation.
  2. Dyrk succeshistorierne. Når folk får lov til at fortæller om deres succeser, og bliver hyldet i virksomheden, skaber det stolthed og forståelse for kollegernes succes - og viden om og forståelse for, hvad det er, de gør særligt godt. Når du hylder succeserne, er der også større sandsynlighed for, at de bliver gentaget. Så skab en god vane, når noget er gået godt. (Læs mere her).
  3. Hold fast i dit purpose. Du skal som leder hele tiden have styr på storytelling og purpose – det store ’why’. Du skal sikre, at den fortælling hele tiden lever og bliver opdateret. Specielt i en lille virksomhed, hvor tingene kan ændre sig lynhurtigt, skal du holde fast i, hvorfor vi er her, og hvad det er, vi skal opnå. Så sørg for hele tiden at have det overordnede formål for øje.

Relaterede artikler:

Et splitbillede af Hjulmand og Frank, der giver feedback i en kamp

Thomas Frank og Kasper Hjulmand er fodboldtrænere i topklasse. Nu vil de inspirere dig til noget vigtigt i ledelse.

14 min.
Sisse Fisker

Sådan får du din første bestyrelsespost

Drømmer du om at sidde i en bestyrelse? Her er, hvad du skal kunne. Og hvordan du kommer i gang.
7 min.
Mette Davidsen Nielsen står med ryggen mod en væg
Lederskabet

Livet i hamsterhjulet har krævet masser af selvmedicinering. Nu vil kulturredaktøren ud af det sammen med medarbejderne

Selv om hun har et privilegeret og spændende lederjob som kulturredaktør på Politiken, føler Mette Davidsen-Nielsen ofte, at hun løber rundt, uden at komme nogle vegne. Hun mener, at der er brug for at gentænke den måde, vi har skruet arbejdslivet sammen på og få redefineret lederrollen.
27 min.
Stine Kirkegaard står foran sin cateringfirma Easy Peacy
Lederskabet

Stine vil ikke have 'giftig maskulinitet' i sin virksomhed

Groft sprogbrug, sexisme og andre former for krænkelser er tilsyneladende hverdagskost mange steder i restaurationsbranchen, men ikke hos 29-årige Stine Kirkegaard, der står bag cateringsuccesen Easy Peacy, og insisterer på en ordentligt tone.
24 min.
Lotte Bruun Jensen
Lederskabet

Her har direktøren meldt ud, at familien altid kommer før virksomheden

Lotte Bruun Jensen, der er 4. generations ejerleder af Osvald Jensen A/S, lever for sine børn, sin familie og vennerne. Derfor prioriterer hun benhårdt privatlivet over arbejdslivet – og opmuntrer medarbejderne til at gøre det samme og til at dele private problemer. Det er en klar trend, især blandt yngre ledere, siger ledelsesrådgiver.
24 min.
Aviaja Andersen står med en sæk maskmel iført hår net
Lederskabet

Aviaja sprang fra drømmejobbet i kosmetikindustrien for at redde kloden

Et par år efter hendes mand døde skiftede Aviaja Riemann-Andersen sit chefjob i L’Oréal-koncernen ud med en startup, der vil afhjælpe fødevaremangel ved at udnytte restproduktet fra ølbrygning. Det kræver ’vildt meget ledelse’, siger hun, specielt efter at der er kommet investorpenge ombord.
28 min.