Lone Fønss Schrøder
Lone Fønss Schrøder bor til dagligt i Schweiz, men med bestyrelsesposter i en række store, internationale koncerner rejser hun meget. Her er hun i København, nær Mærsks hovedkvarter, hvor hun startede sin ledelseskarriere. Foto: Anders Rye Skjoldjensen
Fra Mærsk til kryptovaluta

Lone Fønss Schrøder lærte en vigtig lektie af Hr. Møller

23. September 2021

Lone Fønss Schrøder er en af de højest placerede danske ledere i den internationale forretningsverden. Hun bruger summen af sine ledelseserfaringer fra Mærsk, Ikea og Volvo på at revolutionere finansverdenen, som vi (troede), vi kendte den.

Gå til Action card

Da skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller døde i 2012, havde han for længst sikret sin plads i historiebøgerne som en af Danmarks største erhvervsmænd og imperium-byggere, fordi han både mestrede det store overblik og havde en købmandsnæse ud over det sædvanlige.

Men ’Hr. Møller’, som han ofte bare blev kaldt, var også kendt – nogle ville sige berygtet - for at gå så nidkært op i selv de mindste detaljer, at han kendte hver en bolt i sine containerskibe. Og ofte brugte denne viden til at krydsforhøre chefer om selv de mindste tandhjul i det store A.P. Møller-maskineri.

I dag ville mange ledere sige, at det er en forældet tankegang, og at man hurtigt mister overblikket, hvis man fortaber sig i detaljerne.

Men Lone Fønss Schrøder, der er en af de højest placerede danskere i den internationale forretningsverden, er stadig dybt inspireret af Mærsk Mc-Kinney Møllers tanker om ledelse, herunder især den næsten maniske optagethed af detaljerne, som hun fik lejlighed til at nærstudere, da hun som ganske ung gjorde komet-karriere i Mærsk-imperiet.

»Mange ledere siger, at du taber overblikket, hvis du fortaber dig i detaljerne. Men den største lærdom, jeg har taget med fra Mærsk Mc-Kinney Møller, er, at han insisterede på, at man skulle kende alle detaljerne for at kunne lave de store strategier. Ofte lå løsninger og risikosikring netop i at kende detaljerne,« siger Lone Fønss Schrøder.

Vil gøre kryptovaluta stuerent

I dag er Lone Føns Schrøder topchef i en virksomhed, der er så langt fra A.P. Møller – Mærsk, som man næsten kan forestille sig.

Siden februar 2019 har hun været direktør for Concordium, der med base i Schweiz er i gang med at forfølge helt nye forretningsmuligheder ”inden for decentraliserede finansielle ydelser og platformsmuligheder”, som Lone Fønss Schrøder beskriver det.

Helt kort fortalt har Concordium udviklet en blockchain-platform, der gør det muligt for private og firmaer at udveksle værdier, ejerskab eller lignende helt uden mellemmænd. Og hvor Concordiums egen kryptovaluta, GTU (Global Transaction Unit), bruges som betalingsmiddel.

Mange rynker ellers - med god grund - på næsen af kryptovaluta. Som en centralbankchef har udtrykt det, er de eksisterende krypto-aktører for 95 procents vedkommende ’hype, svindel eller bare forvirring’.

Det dårlige image og associationerne til svindel og mangel på sikkerhed og transparens vil Lone Fønss Schrøder og Concordium gøre op med og i stedet sætte en helt ny standard.

»Vi vil være de sidste fem procent. Vores mission er at gøre vores kryptovaluta og blockchain klar til at møde alle regulative krav, så det kan bruges af borgere og virksomheder, der gerne vil leve efter reglerne. Derfor har vi valgt at være totalt transparente over for brugere og partnere. Det kræver, at vi har et produkt, der er i orden med hensyn til sustainability, høj kryptografisk sikkerhed, er baseret på peer reviewed science papers, og ikke mindst gør op med krypto-industriens ønske om at lave decentrale systemer, der ikke respekterer lovgivning, og hvor brugeren er anonym,« siger Lone Fønss Schrøder, der ser kæmpe muligheder i projektet:

»Det er lidt det samme, som hvis du i 1990erne havde spurgt til potentialet i internettet. Mulighederne i det her projekt er lige så enorme. Det, vi laver, svarer til at bygge et andet lag på internettet.«

Lone Fønss Schrøder er ikke den eneste, der ser store muligheder. Faktisk er det ikke nogen overdrivelse at sige, at Concordium er et projekt, som rigtig mange tror rigtig meget på lige nu.

Baseret på værdifastsættelsen ved den seneste finansieringsrunde har selskabet således en aktuel værdi på svimlende 26,8 milliarder kroner.

Tilbage på skolebænken

Concordium er også et projekt, der baserer sig på langhåret forskning og særdeles komplicerede protokoller, og som er udviklet i samarbejde med nogle af verdens førende forskere.

Lone Fønss Schrøder
Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Så selv om Lone Fønss Schrøders erfaring og CV er svært at matche, følte hun et behov for at forstå blockchain-teknologien til bunds, da Lars Seier Christensen, tidligere direktør for Saxo Bank og en af grundlæggerne af firmaet, bad hende om at blive topchef i Concordium.

Et tilbud hun i øvrigt straks sagde ja til. Dels fordi hun havde været bestyrelsesformand for Saxo Bank, og kendte Lars Seier Christensen rigtig godt. Dels fordi projektet lød utroligt spændende.

»I starten vidste jeg ikke meget om blockchain og kryptovaluta, men det lød superinteressant, og jeg kunne sagtens se perspektiverne. Og så havde jeg rigtig meget lyst til at blive operationel igen, specielt i en virksomhed, der er i spidsen af det nye samfund og i gang med at opfinde helt nye forretningsmodeller,« siger Lone Fønss Schrøder.

Elsker at lære nyt

Tro mod læren fra Mærsk Mc-Kinney Møller om at sætte sig mere end almindeligt grundigt ind i tingene tog hun en diplomuddannelse på MIT, inden hun satte sig i chefstolen i Concordium. Det gav hende al den nørdede viden, hun havde brug for.

»Jeg elsker at lære nye ting, og det giver mig en utrolig glæde at lære i takt med at verden accelerer,« siger hun.

Pensummet på MIT var bestemt ikke for nybegyndere, men hun havde ikke problemer med at tage det nye stof ind.

»I mit bestyrelsesarbejde er jeg vant til at tilegne mig lærdom fra meget omfattende skriftlige materialer, ofte 300-400 sider. Så jeg havde ikke noget problem med at komme på skolebænken igen. Jeg var privilegeret ved at kunne få leveret pensum, som kloge mennesker havde samlet til mig,« siger Lone Fønss Schrøder.

Grundige test af nye medarbejdere

Da Lone Fønss Schrøder tiltrådte som øverste chef i Concordium, havde hun det sjældne privilegium, at hun kunne sammensætte teamet stort set fra scratch. Og hun overlod ikke meget til tilfældighederne.

Lone Fønss Schrøder

Administrerende direktør i Concordium

2005-2010 Administrerende direktør for Wallenius Line

1982-2004 Ledende stillinger i A.P. Møller – Mærsk

Bestyrelsesmedlem i bl.a. Volvo, Ikea og Aker-gruppen. Særlig rådgiver i Credit Suisse og medstifter af CashWorks AG

Tidligere formand for bestyrelsen i Saxo Bank og tidligere bestyrelsesmedlem i blandt andet Vattenfall, Schneider Electrics og DSB

Født 1961, uddannet økonom og cand.jur.

Fold ud

»Jeg har taget med mig fra især Mærsk og Ikea, at du som leder skal kende de personer, du ansætter, helt til bunds. Så vi tester alle medarbejdere på personlighed og kognitivt niveau. Vi skal kende deres personlighed og vide, hvordan de arbejder, så vi kan motivere dem bedst muligt. Og de folk, vi for eksempel ansætter i vores science team, skal kunne samle ting hurtigt op og have en god hjerne; det er yderst kompliceret software-udvikling, vi laver,« siger Lone Fønss Schrøder.

Concordium benytter systemet Predictive Index til at teste potentielle medarbejdere. Et system, som Lone Fønss Schrøder lærte at kende i A.P. Møller - Mærsk-gruppen, hvor det blev brugt til alle ansættelser.

»Systemet er baseret på funktionsafhængige idealprofiler. I det Mærsk-ejede Star Air kunne profilerne for eksempel forstærkes af, at man analyserede luftkaptajner, der i årevis havde præsteret fornemt, og som blev sat som inspiration for idealet. Og testen virker også godt her i Concordium. Det hjælper mig med at løse en af de allervigtigste ledelsesfunktioner, nemlig at screene nye medarbejdere, så vi kan se, om kandidaten passer til det job, der er åbent, og om personen kan indgå i et konkret team.«

Sorterer narcissisterne fra

Testen bruges også til at sortere personligheder, der ikke er ønsket i virksomheden, fra med hård hånd.

»Et godt og trygt arbejdsklima er utroligt vigtigt, og narcissister og psykopater gør det bare miserabelt. Så vi gør alt for at sortere dem fra,« siger Lone Fønss Schrøder.

I stedet går Concordium efter kandidater, der både har de ønskede kvalifikationer, men også, hvad hun kalder ’the corporate hook’, det vil sige en personlighed, der gør dem i stand til at samarbejde og tage imod konstruktiv kritik.

»Vi vil have nogle, der forstår at arbejde i teams og interesserer sig for at forstå helheden, men samtidig kan være top-specialister i deres respektive ansvarsområder,« siger Lone Fønss Schrøder.

Vigtigt med fælles vision

Som topchef i Concordium skal Lone Fønss Schrøder sørge for, at en meget blandet medarbejderskare arbejder i samme retning og har tydelige værdinormer.

»Det vigtigste for mig som leder er, at vi skal være fælles om at bygge et mål, altså at vi sammen som virksomhed formulerer en vision, så vi har et tydeligt sigtepunkt,« siger Lone Fønss Schrøder.

For hende er det helt afgørende, ja faktisk et ufravigeligt krav, at medarbejderne evner at se, hvad hun kalder ’det holistiske billede’.

»Du kan ikke bare sidde og sige, at det her er mit lille område. Du skal kunne forstå det holistiske, altså kunne tegne den røde tråd fra, hvad det er, du selv laver, og til hvilken indvirkning det har på resten af virksomheden. Altså hvad dit arbejde betyder for brugerne af softwaren, for økonomien og så videre.«

Superkrævende, men transparent

Hvordan vil du selv beskrive din ledelsesstil?

»Jeg tror, at jeg er superkrævende, men jeg er også meget transparent. Jeg lægger helt åbent frem, hvad det er, jeg forventer af medarbejderne. Og så sætter jeg meget ind på at give folk de rigtige værktøjer og så lade dem arbejde under meget stor frihed. Men der skal leveres,« siger Lone Fønss Schrøder.

En vigtig del af ledelsesfilosofien er at give meget konkret og ofte også meget kontant feedback.

»Du er nødt til at være brutalt ærlig i din feedback, men den brutalitet synes vi er noget rigtig positivt. Men det kræver, at folk er trygge; ellers kan du ikke arbejde på den måde,« siger Lone Fønss Schrøder og tilføjer:

»Det er klart, at hvis du ikke performer, så har du ikke dit job. Men hvis du er tryg med, hvilke krav der bliver stillet, og bliver udstyret med de rette ressourcer og værktøjer og tager den løbende feedback til dig konstruktivt, så har du rigtig gode forudsætninger for at udføre dit job godt. Det er min erfaring både her i Concordium og fra de mange andre virksomheder, jeg har arbejdet i,« siger Lone Fønss Schrøder.

Lone Fønss Schrøder
Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Det er tydeligt, at Mærsk har påvirket din ledelsesfilosofi i meget høj grad. Hvad har du taget med fra de andre virksomheder, du har arbejdet i som direktør eller bestyrelsesmedlem?

»Ikea er utroligt god til kunderejsen og til hele tiden at have fokus på, hvad der er vigtigt for kunderne. Det har jeg i høj grad taget til mig. Fra Aker-systemet har jeg lært vigtigheden af at være superinnovativ. Lige nu har Aker Horizon, som jeg sidder i bestyrelsen for, taget stafetten med at flytte Norge fra olie og gas til bæredygtig energi, og det kan kun lade sig gøre, fordi selskabet er utroligt innovativt,« siger Lone Fønss Schrøder.

Ansatte er spredt over hele kloden

Concordiums ansatte er spredt ud over det meste af kloden og arbejder fra så forskellige lokaliteter som Danmark, Sverige, Storbritannien, Tokyo, Indien, Schweiz og Israel.

Men ifølge Lone Fønss Schrøder er det i praksis ikke noget problem at sikre, at det fælles mål ikke fortoner sig i det fjerne.

»Vi sørger for at ansætte medarbejdere, der er selvkørende, og som formår at arbejde med en høj grad af frihed under ansvar. Siden min tid i Mærsk har jeg været vant til at arbejde i virksomheder, hvor ansatte arbejdede over alt på kloden. I dag kan vi i realtid arbejde i det samme dokument. Det er super nemt i forhold til tidligere, hvor du jo faktisk sendte breve med store forsinkelser i kommunikationen,« siger Lone Fønss Schrøder.

Giv de unge mere ansvar

Hun gjorde selv lynkarriere og blev som bare 28-årig administrerende direktør i det Mærsk-ejede Star Air.

Måske derfor er det meget vigtigt for hende som topchef at give unge talenter mulighed for og rum til at udvikle sig.

»Jeg er vildt imponeret over, hvad de helt unge kan. Det er bare at give dem ansvar med det samme,« siger Lone Fønss Schrøder og tilføjer:

»Det er helt sikkert også noget af det, jeg har taget med mig fra A.P. Møller – Mærsk, hvor man altid har udnævnt meget unge chefer. Som leder skal du bare sørge for, at de har tilstrækkelige værktøjer og at der er gode støttespillere i form af specialister i organisationen, og så lade dem løbe med bolden.«

Lone Fønss Schrøder er overbevist om, at mange virksomheder kunne forløse deres eget potentiale hurtigere, hvis de satte unge talenter på en fast track til et lederjob.

»I en virksomhed som Concordium, der gerne vil ekspandere hurtigt, er det vigtigt at udnævne de unge cheftalenter hurtigt. Det er også et godt middel til at fastholde talenterne i virksomheden. Det er især vigtigt, fordi der bliver mere og mere rift om talenterne,« siger Lone Fønss Schrøder.

Knapt tre år inde i ansættelsen har hun placeret Concordium ret præcist der, hvor ejerkredsen ønskede det.

»Det var rigtig stort for os, da vi havde lavet et funktionelt blockchain, og det kom i luften før sommer. Vi har også sikret tilstrækkelig finansiering til de næste mange år. Det næste store skridt bliver at få vores egen kryptovaluta listet på en kryptobørs, når vi synes, at markedet er til det,« siger Lone Fønss Schrøder og tilføjer:

»Den helt store opgave er stadig – for det er jo det, det hele drejer sig om – at vise, hvordan man kan bruge blockchain og gøre det så superinspirerende, at folk kan forstå, at det er en helt ny og fantastisk måde at lave forretning på.«

Arven fra Mærsk lever

Selv om hun igennem alle årene har nydt at sidde med det store strategiske overblik som bestyrelsesmedlem i for eksempel Volvo og Ikea, får hun en lige så stor tilfredsstillelse ved at have fingrene helt nede i produkterne i hendes nuværende job i Concordium.

»I en bestyrelse opererer du på anden hånd gennem ledelsen. Det er meget givende for mig at bruge den erfaring, jeg har opbygget, til igen selv at sidde med ansvaret i mine egne hænder,« siger Lone Fønss Schrøder, der i en alder af 61 år virker til at have fundet den helt rigtige hylde.

Og hun har da heller ikke noget ønske - eller planer - om at forlade det operationelle igen lige foreløbig.

»Jeg synes, at det er fantastiskspændende at være i en position, hvor det er mig, der som lederen er præmis-stiller. Og hvor jeg er med til at definere fremtiden for helt nye forretningsmodeller og for dele af den finansielle sektor,« siger Lone Fønss Schrøder, der ufortrødent arbejder videre på at disrupte finansverdenen.

Vel at mærke med ledelses-arven fra Mærsk intakt.

Både når det handler om det, der motiverer hende selv allermest: Lysten til at fordybe sig i selv de mest nørdede detaljer. Og når det handler om glæden ved fortsat at lære noget nyt.

»Der er altid plads til dig, hvis du er villig til at lære og forandre dig. Så mit bedste ledelsesråd er måske i virkeligheden, at man ikke skal være hoverende, men sørge for at forblive ekstremt ydmyg overfor at lære nyt,« siger Lone Fønss Schrøder.

Action Card

Lone Fønns Schrøders 4 bedste ledelsesråd

  1. Vision, strategi og værdier skal være formuleret på en sådan måde, at medarbejderne forstår, formulerer og har afstemt deres opgaver.
  2. Bryd siloer. Medarbejderne skal ofte rotere.
  3. Etabler den nødvendige forståelse for, hvad konsekvenserne af handlinger ét sted i organisationen er for resten af organisationen.
  4. Byg en åben og ærlig kommunikation. 
Sisse Fisker

Sådan får du din første bestyrelsespost

Drømmer du om at sidde i en bestyrelse? Her er, hvad du skal kunne. Og hvordan du kommer i gang.
7 min.
Portrætbillede af Andre Rogaczewski

AI kommer til at ændre din lederrolle – Netcompanys direktør André Rogaczewski har flere bud på hvordan

Ledere der formår at være nyskabende, har de bedste fremtidsudsigter, når AI for alvor forandrer verden. Og det kommer til at ske, siger André Rogaczewski, CEO i Netcompany. Han mener, at nogle lederjob endda kan blive mere interessante, hvis lederen udnytter de nye muligheder.
8 min.
Allan Levann og Mina Akbari peger entusiastisk på hinanden
Omvendt mentorskab

Allan Levann er succesrig CEO og ledelsesekspert. Hans mentor er en ung afghansk flygtning.

Allan Levann, der er CEO i High Performance Institute, bruger 26-årige Mina Akbari som ’omvendt mentor’ for at blive klogere på unges syn på samfundet og verden - og for at få udfordret de bias, han ikke engang vidste, han havde.
10 min.
Nina Mathiesen og Mari Randsborg står og sidder ved et bord

Arkitektfirma har delt CEO-posten i to: »En kæmpe lettelse ikke længere at skulle stå alene på kommandobroen«

I snart et år har arkitektfirmaet Cobe haft to CEO’s. Det har ikke bare givet hurtigere og bedre beslutninger, men også mere plads til nytænkning. Ordningen kræver dog et personligt match ud over det sædvanlige, fortæller de to direktører.
8 min.
Fodboldtræner Bo Henriksen

Fodboldtræner Bo Henriksen fik vendt udviklingen på en arbejdsplads i krise: »Den rigtige kultur kan skabe mirakler«

Da Bo Henriksen blev hyret som træner af FC Zürich, kom han til en kriseramt arbejdsplads. Det gav kultursammenstød, da den smilende dansker ankom med sine vittigheder og endda spurgte spillerne, hvad han kunne gøre for dem, men manden, der er kendt som højrøstet indpisker og taler om kærlighed som ledelsesværktøj, har fået succes.
12 min.
Mette Maix
Sådan er min dag

Det gav ro og frihed, da Mette Maix tog kontrol over sin kalender

Mette Maix lægger vægt på frihed – som administrerende direktør i Rosendahl Design Group tog hun kontrollen tilbage over sin kalender, og nu har hun med egne ord sat sig selv yderligere fri. Hun er stoppet som direktør og overvejer, hvad næste fase af arbejdslivet skal indeholde.
5 min.