Ledelse med vilje

»Du taber slaget, hvis alle beslutninger skal forbi toppen«

Foto Christian Als
15. March 2023

Jan Rindbo har på syv år ført Dampskibsselskabet Norden fra kanten af afgrunden til en gylden forretning. Succesen er kommet, siger han selv, fordi han giver medarbejderne den plads, de har brug for og har lagt en stor del af ansvaret ud i organisationen.

Portrætbillede af Jan Rindbo
»Det vigtigste for mig som leder er evnen til at kunne lytte og tage input ind og give plads,« fortæller Jan Rindbo, CEO i D/S Norden. Foto: Christian Als
Gå til Action card
»Som leder skal du være bevidst, at det kun skaber usikkerhed, hvis du hele tiden er nede i detaljen. I virkeligheden fratager du folk det ansvar, der gør at de selv kan tage beslutningerne, hvis du skal ind over alt. Samtidig er det bare en kendsgerning i shipping-branchen, at du taber slaget, hvis alle beslutninger skal forbi toppen.«

Sådan lyder det fra Jan Rindbo, der blev øverste chef for D/S Norden i maj 2015, på et tidspunkt, hvor alle lamper i et af landets ældste rederier lyste højrødt, og hvor selskabets performance blev beskrevet som ’en dødedans på bunden’ i aviserne. Rederiet, der blev grundlagt helt tilbage i 1871, var plaget af massive underskud, og det tog ikke længe for den nye CEO at konstatere, at en stor del af problemerne skyldtes, at selskabet havde en både meget topstyret og også lidt træg organisation.

I dag – syv år senere – er D/S Norden igen i smult vande. Fra hovedsædet på Tuborg Havn kan Jan Rindbo på en skærm følge rederiets 400 tørlast- og tankskibe, der fragter varer rundt i hele verden. Og kan varme sig ved, at de nu genererer endog meget store overskud på bundlinjen.

»Hvis man hæver sig op i helikopteren, er det en enorm udvikling, Norden har været igennem, og det er jeg da jeg meget stolt over. Jeg tænker egentlig ikke kun på det resultatmæssige, men i lige så høj grad på, hvordan vores organisation har udviklet sig,« siger Jan Rindbo i Lederstof.dk’s podcast Ledelse med Vilje.

Jan Rindbo
»Sørg for at være nysgerrig, åben og fleksibel og tag de muligheder, der kommer,« siger Jan Rindbo.  Foto: Christian Als

Ansvaret kom ud i organisationen
Shippingverdenen er traditionelt meget hierarkisk opbygget, og ofte skal beslutninger runde topledelsen, før de kan føres ud i livet. Men med Jan Rindbo i spidsen har ledelsesstilen ændret sig markant i D/S Norden.

Som noget af det første sendte han i alt 60 ledere fra 10 lande igennem et skræddersyet ledelsesforløb i ’Soul Leadership’. Det var et helt afgørende greb for at kickstarte opgøret med de gamle, nærmest militære ledelsesmetoder i D/S Norden, og i stedet sætte mellemlederne og medarbejderne fri.

Ifølge Jan Rindbo handler det gode lederskab nemlig om at indse, at topchefen ikke altid har ret. Der er, siger han, en kæmpe værdi i at flytte beslutningskraften væk fra topledelsen og ud i organisationen.

»Containerskibene sejler som en buslinje, hvor man kender ruten på forhånd, mens vores tørlastskibe sejler i det, man kan kalde for taxafart. Derfor er det helt afgørende, at vi kan træffe hurtige beslutninger om, hvor skibene skal hen næste gang. Hvis beslutningerne om, hvorvidt vi skal gå til højre eller venstre i markedet, altid skal forbi mit kontor, er muligheden måske allerede forspildt. Derfor har uddelegeringen af ansvar været så vigtigt,« siger Jan Rindbo.

Jan Rindom

Jan Rindbo

Jan Rindbo, administrerende direktør D/S Norden

Født 1974 i Hillerød

Jan Rindbo har over 25 års international shippingerfaring fra Danmark, Nordamerika og Asien.

Han har blandt andet været COO i det Hong Kong-børsnoterede tørlastrederi Pacific Basin, og blev i 2015 CEO i D/S Norden.

Han er uddannet fra Handelsskolen i Næstved i 1993, og har suppleret med flere ledelsesuddannelser, blandt andet Insead i 2007.

Privat er han bosiddende i Nordsjælland og gift med Linda, som han har tre børn med.

Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Danske Rederier og Orient’s Fond samt en del af Advisory Board i Women in Shipping (WIS)

Foto: Christian Als

Fold ud

Minder sig om at give plads
Han har som CEO selv skullet vænne sig til den nye lederrolle, der i dag handler mere om at udstikke de overordnede retningslinjer. Og han skal fortsat minde sig selv om at give den plads, der skal til.

»Jeg skal sørge for, at ansvaret faktisk ligger ude hos de folk, som er tættest på kunden på de markeder, vi er i. Og så skal jeg gøre mit bedste for at coache og inspirere og udfordre de ledere og de specialister, vi har, og som skal tage de beslutninger, der er afgørende for Norden. Det vigtigste for mig som leder er faktisk evnen til at kunne lytte og tage input ind og give plads,« siger Jan Rindbo.

Ud over at gøre op med det klassiske hierarki har det været helt afgørende for Jan Rindbo at opbygge tillid. Derfor var han fra starten meget åben og transparent omkring de udfordringer, rederiet stod overfor.

»Det har altid været vigtigt for mig at sige tingene præcist, som de er. Det skaber tillid, og tillid er altafgørende i forhold til at arbejde med mennesker,« siger Jan Rindbo.

Meget mere globalt mindset
Den nye måde at lede Norden på, indebærer også et skift fra en ’CEO-bundlinje’, hvor det alene er topchefens ansvar, at bundlinjen passer, og til en organisation, der ’arbejder for at skabe en masse bundlinjer’, som han udtrykker det. Med ham som CEO er en masse titelstrukturer og hierarkier fjernet, og der fokuseres i højere grad på personlige præstationer frem for at belønne ud fra positioner.

»Det har givet langt mere medejerskab eller ’empowerment’, og vi kan se, at det virkeligt skinner igennem i vores resultater.«

En anden markant ændring, som Jan Rindbo selv fremhæver, er, at D/S Norden har udviklet sig fra en overvejende dansk organisation til en meget mere international organisation med et stort fokus på personlig udvikling og feedback.

Det globale udsyn er ekstremt vigtigt for Jan Rindbo, der ikke er bleg for at slå fast, at vi i Danmark nogle gange har en tendens til at blive ’lidt for selvoptagede og indadskuende’.

»Selvom vi bor i et fremragende land med mange muligheder, er der steder rundt om i verden, hvor man faktisk også gør det rigtig godt, og som vi også godt kan lære noget af. Jeg har altid været meget nysgerrig på, om der er noget, vi kan tage med hjem udefra; den åbenhed er helt afgørende for mig.«

Jan Rindbo ved siden af et stort vindue
»For mig er det helt naturligt at byde andre folk velkommen og møde andre kulturer med stor åbenhed,« siger Jan Rindbo, der efter flere år i udlandet ser et stort læringspotentiale i, hvordan andre kulturer gør tingene. Foto: Christian Als

Udlængsel og eventyrlyst
Jan Rindbo har selv arbejdet i Asien og Nordamerika i størstedelen af sin karriere. Lysten til komme ud i verden ramte ham allerede som helt ung. Og det var det, der fik ham til at søge ind i shippingverdenen som 20-årig lige efter Handelsskolen.

»Mine forældre prøvede at skubbe mig i retning af universitet, og jeg gik også til nogle få forelæsninger. Men det var ikke noget, der fangede min interesse. Jeg havde lidt den her kombination af nysgerrighed og rastløshed og var meget mere interesseret i at komme ud at opleve verden. En blanding af udlængsel og eventyrlyst, kan man vel kalde det.«

Allerede som 22-årig gik drømmen i opfyldelse, da Torm sendte ham til et datterselskab i Hongkong.

»Jeg var lykkelig for at få muligheden for at komme til udlandet og stå på egne ben i udlandet. Det var enormt spændende,« fortæller Jan Rindbo, der hurtigt opdagede, at han var kommet på rette hylde.

Et par måneder efter ankomsten til Hongkong betød en organisationsændring, at han fik meget mere ansvar. Og han gik derfor fra en operationel til en mere kommerciel rolle.

»Lynhurtigt kom jeg til at sidde med kunderelationer og skulle bruge købmandskab til at skabe forretning og resultater. Det var spændende i sig selv, men det var lige så fascinerende for mig at arbejde med og forstå andre kulturer og lære, hvordan man opnår resultater med mennesker, der ikke ligner dig selv.«

De mange år i udlandet har givet Jan Rindbo en urokkelig tro på værdien af diversitet.

»Hongkong er utroligt multikulturel, og jeg har lært virkeligt meget af at arbejde sammen med mange forskellige nationaliteter og kulturer. For mig er det helt naturligt at byde andre folk velkommen og møde andre kulturer med stor åbenhed. Og det har været vigtigt for mig at få den åbenhed ind i Norden. Lige da jeg startede her, kunne jeg godt mærke, at jeg kom tilbage til en relativt dansk organisation, og jeg har arbejdet hårdt på at på indført et mere globalt mindset,« siger Jan Rindbo.

Jan Rindom sidder i en sofa
»Jeg tænker egentlig ikke kun på det resultatmæssige, men i lige så høj grad på, hvordan vores organisation har udviklet sig,« fortæller Jan Rindbo om sin tid i D/S Norden. Foto: Christian Als

Sagde nej til CEO-job
Da han rejste ud som 22-årig, var han bare sig selv og sin kuffert. Men da Norden lokkede med CEO-jobbet, kom han hjem med hustru og tre børn, som alle er født i Hongkong. Han var på det tidspunkt COO i det store rederi, Pacific Basin, og havde faktisk fået tilbuddet om at blive CEO. Det sagde han nej til.

»Jeg havde igennem nogen tid drøftet med min kone, om det efter så mange år i udlandet stadig var Danmark, der var vores hjem. Samtidig var rastløsheden i mig selv nok kommet lidt tilbage. Jeg kunne godt tænke mig et nyt eventyr, og derfor flyttede hele familien hjem til Danmark.«

Nogen nem beslutning var det ikke. CEO-jobbet i Pacific Basin er en af de helt tunge poster, men Jan Rindbo kunne mærke i sig selv, at det ikke var det rigtige.

»Det er vigtigt for mig at have passionen med i det, jeg laver, så derfor måtte jeg sige pænt nej tak.«

Efter syv år I D/S Norden og en usædvanligt vellykket turnaround har rastløsheden endnu ikke meldt sig igen. Men hvis det skulle ske, vil Jan Rindbo lade tilfældet råde og være åben overfor de muligheder, der måtte byde sig. Han har nemlig aldrig selv haft en egentlig karriereplan.

»For mig har det mere handlet om, at jeg aldrig har været bange for at prøve noget nyt. Det tror jeg er vigtigt især i den unge alder. Sørg for at være nysgerrig, åben og fleksibel og tag de muligheder, der kommer, i stedet for at prøve at overplanlægge din vej. Det er i hvert fald min egen erfaring. Jeg valgte ikke at tage til Hongkong, men slog til, da muligheden kom. Og sådan har det egentlig været hele vejen igennem. Det handler om ikke at være så fastlåst i opfattelsen af, hvad man skal, og bare være åben og nysgerrig,« siger Jan Rindbo.

Action Card

Her er Jan Rindbos tre bedste ledelsesråd

  1. Uddelegere ansvar. Det er vigtigt at uddelegere ansvar og beslutningskraft på tværs af organisatoriske lag, så medarbejdere på alle niveauer har mandat til at træffe selvstændige beslutninger. Hvis samtlige beslutninger skal godkendes af topledelsen, kan det hæmme både organisationen som helhed og den enkelte medarbejder. En fladere struktur skal sikre en mere agil beslutningsproces, som særligt er vigtigt for vores virksomhed, der opererer i hjertet af verdenshandlen, hvor hurtige beslutninger og evnen til at tilpasse sig en dynamisk og skiftende global handel er afgørende.
  2. Udvis tillid og giv plads. Ved at være åben og ærlig om forholdene i organisationen kan man skabe tillid mellem kolleger. Når gensidig tillid er etableret, kan ideer og input udveksles frit. Hvis man ikke har tillid til sine medarbejdere og ikke lytter til dem, kan det være svært at give dem frihed og plads til at udføre deres arbejde selvstændigt.
  3. Udvid horisonten. Det er vigtigt at udvide sin horisont og være åben over for andre kulturer og anderledes tilgange til tingene. Jeg har haft den fordel at bo og arbejde i udlandet i en stor del af mit liv, og det har lært mig at have nysgerrighed og åbenhed over for andre kulturer. Som leder og som virksomhed er det vigtigt at undgå at gro fast og tro, at man er verdens centrum. En vigtig opgave for ledere er at skabe en diversificeret organisation, hvor medarbejderne har forskellige baggrunde og kulturer. Dette er en vigtig faktor, ikke kun for virksomhedens vækst og bæredygtighed, men også for dens innovation.

Mere fra Ledelse med Vilje

Kim Povlsen sidder for enden af et bord
Ledelse med vilje

Robotdirektøren synes, det er sjovest, når det er allersværest

Tidligt lagde Kim Povlsen en plan for karrieren: Han ville gå målrettet efter job uden for sin komfortzone for at lære så meget som muligt. Det er i den grad blevet opfyldt, også da han som ny CEO i Universal Robots lancerede store forandringer midt i en bragende succes.
45 min.
Gitte Kirkegaard står i midten af kontoret
Ledelse med vilje

Topchef Gitte Kirkegaard går hver morgen rundt og hilser på sine 95 ansatte

Gitte Kirkegaard er tredje generation for bordenden i Logitrans. Hun forsøger at balancere det travle job som topchef med en ledelsesstil, hvor der er plads til en snak om medarbejdernes problemer på hjemmefronten.
47 min.
Ole Krogh Petersen står og læner sig op ad en væg udenfor
Ledelse med vilje

PFA-direktør siger nej til lange powerpoints: »Jeg har brug for noget short and sweet, som er nok til at træffe en beslutning«

Mere information fører ikke nødvendigvis til bedre beslutninger. Det mener administrerende direktør i PFA, Ole Krogh Petersen, der foretrækker en kort snak over telefonen frem for et langt møde.
47 min.
Signe Lopdrup står på Roskilde Festival
Ledelse med vilje

Roskilde Festivalens direktør: »Det er ikke mig, der bærer festivalen, det er fællesskabet«

Det kræver helt særlige lederevner at motivere og inspirere 30.000 frivillige ildsjæle, der en gang om året bygger en by på størrelse med Aalborg op fra bunden og skaber Nordens største musikfestival. Signe Lopdrups recept hedder ’fællesskabende ledelse’ – også selvom det tit er bøvlet og tager lang tid at nå frem til en beslutning.
45 min.
Johan Kirstein Brammer går ud på en bro
Ledelse med vilje

»Hvis du kommer alene i mål, fordi du har tabt alle andre bag dig, er du ikke lykkedes med noget som helst«

Johan Kirstein Brammers liv tog en skelsættende drejning, da han som 18-årig mistede sin mor. Det blev startskuddet til en hæsblæsende rejse mod erhvervslivets top, hvor han konstant søgte nye udfordringer og mere ansvar. Nu har den nye topchef i Tryg lært, at han indimellem også skal sætte tempoet ned.
41 min.