Ledelsens Dag 2021
Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør for Lederne, byder velkommen til Ledelsens Dag 2021 Foto: Christian Als
LEDELSENS DAG 2021

Her er alt det, du (måske) gik glip af til Ledelsens Dag 2021

25. November 2021

Vi har samlet alt det spændende, der skete på Ledelsens Dag, så du kan få et overblik her.

Gå til Action card

Ledernes direktør: Ledere på alle niveauer skal tænke bæredygtighed

»Vi har brug for ledere, der kan se muligheder og finde løsninger – og som skaber rammerne for bæredygtige fremskridt. Dem er der heldigvis rigtig mange af i Danmark, men vi skal have alle med.«

Sådan lød budskabet, da Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris, bød velkommen til Ledelsens Dag 2021.

I forbindelse med at det i år er 20. gang, Lederne uddeler prisen som Årets Leder, slog Bodil Nordestgaard Ismiris fast, at ledelse er et fag under evig udvikling. For 20 år siden var bæredygtighed ikke en del af ledelsessproget; i dag er klima, miljø, sundhed, ligestilling og uddannelse problemstillinger, som kræver handling nu – og af ledere på alle niveauer, sagde hun.

»Vi har brug for at ændre retning. Et ensidigt fokus på økonomisk fremgang og vækst er uholdbart. Vi skal også tage et medansvar for natur og samfund, så fremtidige generationer kan leve lige så gode liv som os«.

Lederne har taget initiativ til Partnerskab for bæredygtig ledelse, hvor virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner går sammen om at udvikle disciplinen bæredygtig ledelse. Senere på Ledelsens Dag løftes sløret for et samarbejde med markedsledende partnere om at forfølge en fælles mission om, at ledere i danske virksomheder og organisationer leder i overensstemmelse med FN’s verdensmål senest i 2030.

»Er det ambitiøst? Ja! Bliver det svært? Ja! Men det er det rigtige svar på spørgsmålene – hvorfor er vi her, og hvad er det, vi skal,« sagde Bodil Nordestgaard Ismiris.

Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør hos Lederne
Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris til Ledelsens Dag 2021 Foto: Christian Als

Lars Fruergaard-Jørgensen: »Troen på diversitet skal komme fra hjertet, ikke fra hjernen«

»Det er ikke nok at have en bred diversitet, du skal også udnytte den – ikke mindst i de øverste ledelseslag«.

Sådan sagde Lars Fruergaard-Jørgensen, CEO i Novo Nordisk, da han gik på scenen som dagens anden oplægsholder til Ledelsens Dag 2021.

Ifølge Lars Fruergaard-Jørgensen, der blev kåret til årets leder sidste år, er diversitet en forudsætning for at få succes som virksomhed.

»Med det tempo, verden udvikler sig i, er du nødt til at tænke innovativt. Og det gør du bedst, hvis du har stor diversitet i din virksomhed. Ikke kun i forhold til køn, men også i forhold til etnisk oprindelse, religiøst tilhørsforhold og seksuel orientering«.

Faktisk afskaffede Lars Fruergaard-Jørgensen for nogle år siden Novo Nordisks diversitetsmål. Og så startede han helt forfra.

»Alle skal forstå, hvorfor det er så vigtigt, at vi bruger hele virksomheden med den forskellighed, vi har blandt de ansatte. Og troen på diversitet skal komme fra hjertet – ikke fra hjernen. Hvis man ikke udnytter medarbejdernes diversitet til fulde, svarer det til kun at bruge halvdelen af fabrikken«.

Lars Fruergaard-Jørgensen har sammen med øvrige ledelse sat sig et mål om, at mindst 45 procent af lederne i de fire øverste ledelseslag skal være kvinder og mindst 45 procent mænd inden 2025. Men det er dog ikke kun nok at fokusere på diversitet i ledelseslagene.

»Vi skal også tænke diversitet ind i talentudviklingen. Ellers står vi bare med problemet nogle år frem i tiden.«

Lars Fruergaard Jørgensen Ledelsens Dag
Lars Fruergaard Jørgensen til Ledelsens Dag 2021 Foto: Christian Als

Kim Kristensen: Udpeg en retning og gør det med masser af omsorg

»Intet kan lade sig gøre uden holdet. Vi ledere er sat i verden for at få holdet til at toppræstere. Derfor skal vi se os som trænere, der er der for holdet«.

Sådan sagde hofmarskal – og Årets Leder 2009 – Kim Kristensen i dag på Ledelsens Dag.

Kim Kristensen slog fast, at ingen følger ledere, der kun går op i regneark og KPI’er. “Oberst Hackel-typer", som han kaldte det. For at skabe ægte følgeskab, skal lederen i stedet arbejde med tre kernekompetencer:

  1. Faglighed. Du skal være levere ultimativ dygtighed og professionalisme – og kende dit fag helt ned i substansen
  2. Ordentlighed. For at skabe følgeskab, skal du have verdens største omsorgsgen, og du skal gå foran og sige: ”Følg mig”
  3. Stolthed. Du skal kunne forklare dine børn, hvorfor du gør, hvad du gør, og hvorfor du arbejder, hvor du gør. Erstat KPI’er og dokumentationskrav med spørgsmålet: ”Hvad gør du for andre?”

Kim Kristensen slog også fast, at ledere skal sætte rammen for medarbejderne – og ellers lade dem boltre sig frit. Og de skal sætte retningen, og støtte – ikke styre – deres medarbejdere.

Og så skal ledere altid sørge for ikke at gå i panik, men bevare roen – og udnytte, at vi er udstyret med to øre og en mund.

»Lyt gange to, og tal gange en!«, lød ledelsesrådene fra Kim Kristensen.

Kim Kristensen er hofmarskal hos Kongehuset
Hofmarskal Kim Kristensen var en af talerne til Ledelsens Dag 2021 Foto: Christian Als

Kasper Hjulmand: Al god ledelse handler om mennesker

»God ledelse handler om at finde en måde, hvor man sammen med dem, man leder, får delt en drøm, som giver mening, og at man bruger sig selv bedst muligt til at hjælpe dem, man leder, til at opnå og opfylde den drøm, vi har til fælles.«

Sådan lød det fra fodboldlandsholdets træner, Kasper Hjulmand, i hans indlæg på Ledelsens Dag. Kasper Hjulmand optrådte i et filmet indslag, som du kan se i sin fulde længde lige herunder, fordi han i øjeblikket er i Grønland med Unicef.

Landstræneren slår blandt andet fast, at alle ledere skal vide, hvem de selv er, før de kan lede andre.

»Som leder handler det om at finde ud af så meget, som muligt, om dig selv. Hvem er du? Hvad tror du på? Hvilke værdier står du på? Hvad er vigtigt for dig? Du skal kende svarene på de spørgsmål, før du kan levere ærlig og autentisk ledelse i de situationer, du kommer i,« siger landstræneren, der er en af fire nominerede til prisen som Årets Leder. Den uddeles senere på dagen. De øvrige tre nominerede er Helle Østergaard Kristiansen, Gitte Aabo og Per Bank.

Kasper Hjulmand understreger, at hans vigtigste opgave som leder er at skabe følgeskab, og at han ser sig selv som en tjener for holdet.

»Jeg skal forsøge at hjælpe andre til at vokse, til at udvikle sig, og blive så dygtige som muligt. At formulere en stærk vision og så hjælpe; det er mine to vigtigste formål,« siger Kasper Hjulmand i filmen, som du kan se herunder. Du kan også læse denne artikel, hvor han folder de samme pointer ud.

Paneldebat: »Kvoter kan skabe bedre karrieremuligheder for kvinder« 

»Selvom vi er kommet langt, har vi langt fra ligestilling i dag. Derfor er vigtigt, at vi også fremover har fokus på kvinders karrieremuligheder«.

Sådan sagde Sofie Frederikke Lau-Jeppesen, studerende og en del af Small Great Nations ungepanel, da hun deltog i en paneldebat om tidens vigtigste ledelsestemaer, hvor også Marianne Kirkegaard, president og CEO i CSM Bakery Solutions, og Thomas Senderovitz, Senior Vice President Data Science i Novo Nordisk, deltog.

Ifølge Sofie Frederikke Lau-Jeppesen kan kvoter være vejen til at give kvinder bedre karrieremuligheder.

»I den optimale verden var det ikke nødvendigt. Men fakta fortæller os, at vi er langt fra målet om ligestilling. Kvoter kan være et godt redskab til at skabe de forandringer, som alle efterhånden har indset er så vigtige.«

Hun mener, at ungekvoter kunne være ”spændende” at arbejde med i både i bestyrelser og i ledelseslagene.

»Men en ting er at lave kvoter, noget andet er at lave en kulturforandring. For eksempel kunne man tænke i at lave nogle jobopslag, der tiltrækker unge – eller kvinder for den sags skyld.«

Paneldebat til Ledelsens Dag
Foto: Christian Als

Marianne Dahl: Bæredygtighed og diversitet skal være fundamentet for ledere

»Du skal som leder insistere på, at virksomhedens produkter og tjenester skaber værdi for alle virksomhedens interessenter: Medarbejdere. Kunder. Investorer. Samfundet. Og for alle typer af mennesker«.

Sådan sagde Marianne Dahl, Managing Director og Partner i Boston Consulting Group, i sit indlæg på Ledelsens Dag.

Ifølge Marianne er det ikke længere nok for ledere at have bæredygtighed som en ”tilføjelse” til strategien – i dag skal det være en integreret del af virksomhedens design.

»Det er vigtigt, at vores produkter er tænkt igennem for køn, etnicitet, handicap, seksualitet, alder osv. i sit udgangspunkt, og at både vores produkter og værdikæde i sit grunddesign er tænkt igennem for alle dimensioner af bæredygtighed. Det kan ikke gøres sidst i processen, men skal tages som et forretningsmæssigt udgangspunkt,« sagde Marianne Dahl.

Hun slog også fast, at lederes primære opgave er at skabe værdi med deres ledelse.

»Det er din pligt som leder, at den tid, der bruges på arbejdet, bliver meningsfyldt for den enkelte. Hvis du ikke synes, at det er vigtigt at bidrage til at gøre andres liv meningsfuld, så er ledelse nok ikke en vej for dig. Så ledelse skal betyde noget. Men husk også, at du ikke selv betyder mere end en finger i et glas vand, som en klog veninde sagde til mig for mere end 10 år siden, da jeg ved en vildfarelse var begyndt at tro, at virksomhedens overlevelse afhang af mig. Det gør den ikke – og det skal den heller ikke. Leadership matters – men det gør ledere ikke,« sagde Marianne Dahl.

Marianne Dahl til Ledelsens Dag 2021
Marianne Dahl til Ledelsens Dag 2021 Foto: Christian Als

Film: Årets leder gennem 20 år

Ledelse har forandret sig markant, siden Lederne kårede Årets Leder første gang for 20 år siden. Et stålsat blik på bundlinjen er afløst af en kompleks virkelighed, hvor bæredygtighed og diversitet fylder mere og mere, og hvor det forventes, at ledere er autentiske og viser følelser og sårbarhed.

Det er budskabet i en film, som blev vist for første gang på Ledelsens dag i anledning af, at det i år er 20. gang, prisen som Årets Leder uddeles – og som du kan se lige herunder.

I filmen optræder syv tidligere vindere af prisen som Årets Leder sammen med de to ledelseseksperter Steen Hildebrandt og Majken Schultz.

De to eksperter konstaterer, at idealet for ledelse har bevæget sig fra den klassiske, autoritære og fagligt funderede leder hen mod den mere åbne og kommunikerende topchef, der i dag skal tackle nye udfordringer som bæredygtighed, diversitet og MeToo i en evigt foranderlig verden.

»Den gammeldags, klassiske ledelsestænkning handlede om, at du skulle skabe det størst mulige resultat for aktionærerne eller for ejerne. Den bevægelse, der er sket, bare i de 20 år, er, at nu skal du også bidrage positivt til samfundet og til verden,« siger Steen Hildebrandt i filmen.

De syv tidligere vindere af prisen som Årets Leder siger samstemmende i filmen, at bæredygtighed i dag fylder langt mere end for 20 år siden.

»For 20 år siden handlede det nok primært om at skabe værdi for aktionærerne. Det er væsentligt mere nuanceret nu. Medarbejdere, lokalsamfundet, verden og kunderne er ikke længere bare et middel til at tjene penge; det er nogle aktører, man i sig selv skal skabe værdier for,« lyder det fra Mads Nipper, der i dag er CEO i Ørsted, men vandt prisen som Årets Leder i 2019, mens han var CEO i Grundfos.

Du kan få udfoldet pointerne fra de to ledelseseksperter og syv tidligere vindere af Årets Leder i artiklen her – eller du kan se filmen herunder:

Paneldebat: Bæredygtighed er adgangsbilletten til fremtiden

»Når vi ser på de små og mellemstore virksomheder I Danmark, så kan vi se, at de halter bagefter på den bæredygtige omstilling. Inden alt for længe vil der være en massiv efterspørgsel efter en bæredygtig indsats på alle ledelsesniveauer i dansk erhvervsliv. Så vi har brug for at få alle med.«

Sådan sagde Ledernes administrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris til en paneldebat med tre af Ledernes nye strategiske partnerskaber for bæredygtig ledelse. Hun talte med Anders Dons, Nordisk CEO og partner hos Deloitte og Allan Polack, adm. direktør hos PFA samt Lars Alstrup, head of Productions & Solutions hos Danske Bank.   

»Det vi kan mærke i mange virksomheder er, at det her er svært. Hvad skal vi prioritere? Og hvor skal vi starte? Så en værktøjskasse er det helt rigtige. Fordi der er brug for hjælp«, sagde Allan Polack.

Men der var også meget optimisme at spore hos panelet:

»De gode intentioner er der, og de gode ideer er der, men der skal noget analysekraft og noget hjælp til for at få det til at ske inde i kernen af forretningen. At skabe det fokus, det netop det, vi kan hjælpe med sammen.« sagde Anders Dons.

Netop evnen til at analysere de kommercielle muligheder i bæredygtighed er afgørende for både små og store virksomheder, lød det fra Lars Alstrup. 

»Der vil være en stor tilgængelighed af risikokapital for dem, som går foran, og som har sat sig ind i, hvordan den bæredygtige omstilling påvirker deres virksomhed - herunder en afdækning af ESG-risici.«
Paneldebat til Ledelsens Dag
Allan Polack, Anders Dons, Lars Alstrup, Bodil Ismiris Nordestgaard og konferencier Mette Walsted Vestergaard i paneldebat ved Ledelsens Dag. Foto: Christian Als.

Marianne Kirkegaard: Danmark har meget at byde på – men kan også lære af udlandet 

Når man har arbejdet i udlandet i mange år, er det meget iøjnefaldende hvor godt et land, Danmark er at arbejde i. Men på en række punkter kan vi også lære af udlandet, specielt når det handler om at få alle i arbejde, uanset alder, køn og seksualitet.

Sådan lød det fra Marianne Kirkegaard, president og CEO i CMS Bakery Solutions, på Ledelsens Dag.

Hun understregede, at Danmark scorer meget højt på mange parametre som tillid, ærlighed og bæredygtighed, ligesom hun roste den danske model og danskernes evne til at forholde sig kritisk til alt og alle.

Men efter at have arbejdet i udlandet i 25 år savner Marianne Kirkegaard, at vi herhjemme tager bedre fat på en række sociale problemstillinger. I forhold til hvor store problemer, der er med at skaffe arbejdskraft, haster det især med at få ledere og virksomheder til at udnytte hele arbejdskraften, uanset køn, alder, seksualitet m.m.

»Selv om det er svært, bliver vi nødt til at sætte nogle KPI’er op på den sociale front. Vi må simpelthen være mere fleksible, så jobs også kan varetages af nogle, der ikke er så heldige, som vi har været,« lød det blandt andet fra Marianne Kirkegaard.

Marianne Kirkegaard til Ledelsens Dag
Marianne Kirkegaard til Ledelsens Dag 2021 Foto: Christian Als

Stolt og rørt Kasper Hjulmand er Årets Leder

Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris, fremhævede ved overrækkelsen af prisen, at Kasper Hjulmand som leder er rundet af værdier som ydmyghed og generøsitet. Men samtidig irettesætter han fejl meget lige på og uden omsvøb. Man bliver nemlig ikke dygtigere til noget som helst uden at træde ved siden af nogle gange. Det vigtigste er at sørge for at reflektere og tænke over fejlene, hed det i hendes tale til Årets Leder.

»Kasper Hjulmand giver meget af sig selv. Også mens hele nationen ser med. På den måde giver han ledelse et menneskeligt ansigt – noget vi alle kan spejle os i,« sagde Bodil Nordestgaard Ismiris og fortsatte:

»Kasper Hjulmand har vist sig som et forbillede inden for ledelse ved at skabe begejstring og følgeskab. Han formår at spille på hele ledelsesklaviaturet – fra den store vision, der sætter retningen, til den lille detalje, der kan gøre den store forskel. Og på den måde får han det allerbedste ud af alle sine medarbejdere. Og det er noget, som alle ledere kan lære af, uanset om de arbejder på et kontor, i en butik eller en produktionsvirksomhed«.

Landsholdets træner er i Grønland i disse dage og fik derfor overrakt prisen ved et ’overraskelses-angreb’ i DBU’s hovedkvarter for nogle dage siden. Det gjorde ikke oplevelsen og æren mindre for Kasper Hjulmand, der blev både rørt og stolt over prisen.

»Det betyder fantastisk meget for mig, og jeg bliver meget rørt over det. Men jeg modtager prisen på vegne af rigtig mange mennesker. For det første spillerne og hele den stab, vi har omkring vores fantastiske landshold, men også hele fodbold-Danmark,« sagde Kasper Hjulmand ved den overraskende prisoverrækkelse, som du kan se herunder.

Landstræneren understregede i sin takketale, at fodbold er et holdspil, og at han ingenting er alene.

»Den begejstring, entusiasme og opbakning, vi har omkring fodbold i øjeblikket, er helt fantastisk. Og jeg er bare den sidste lille brik, som er med til at forløse det. Der er utrolig mange, der har andel i denne her pris. Jeg er meget beæret og vil gøre mit bedste for at leve op til det i fremtiden også,« sagde Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand er den 20. modtager af prisen. De tre andre nominerede til Årets Leder var Gitte Aabo fra GN Hearing, Helle Østergaard Kristiansen fra Danske Commodites og Per Bank fra Salling Group.

Du kan blive meget klogere på Kasper Hjulmand og hans ledelsessyn i Lederstof.dk’s store portræt af Årets Leder 2021.

Hyldest til Kasper Hjulmand

Traditionen tro sluttede Ledelsens Dag af med en film, der hylder Årets Leder. I år handler filmen derfor om landstræner Kasper Hjulmand, men han er ikke alene i filmen. Han hyldes af holdets anfører Simon Kjær, af landsholdsspiller Mathias Jensen, af stabsmedlemmer og af Hjulmands gamle kolleger, der har fulgt hans udvikling. Se filmen her:

Mere om Ledelsens Dag

Jens Bjørn Andersen sidder på en stol

Årets Leder 2023 har stået i spidsen for en succes uden sidestykke

DSV’s afgående CEO, Jens Bjørn Andersen, er god til at lytte og vise tillid, men er også skånselsløs i sin jagt på performance.
20 min.
Claus Meyer kigger ud af vinduet
Ledelse med Vilje

Claus Meyer: »Jo mere du bruger af magten, des mindre ender du med at have af den«

Claus Meyer blev i 2007 opfordret til at gå af som direktør for det madimperium, han selv havde stiftet og gjort til en millionforretning. Opgaven var vokset ham over hovedet. I dag er hans rolle at gøre det, han er bedst til: at se nye muligheder, skabe engagement og føre sine ofte højtflyvende idéer ud i livet.
50 min.
Magrethe Vestager holder sin halskæde
Ledelsens dag 2023

Margrethe Vestager venter ikke på, at nogen skal give hende magten. Hun går benhårdt efter den.

Den danske EU-kommissær – og måske kommende formand for Den Europæiske Investeringsbank – har altid rakt ud efter magten, fordi hun er overbevist om, at hun kan gøre en forskel med den. Men hun har også stor respekt for magt og minder hele tiden sig selv om, at den kun er til låns.
12 min.
Årets ledere står ved siden af hinanden
Årets Leder

Her er de nominerede til Årets Leder 2023

Fire ledere har mulighed for at blive den 22. modtager af Danmarks fornemste lederpris.
2 min.
Jakob Riis står ved en ambulance
Årets Leder 2023

Jakob Riis blev Falcks redningsmand

Falcks administrerende direktør tager med ambulanceredderne på arbejde for at få bedre føling med den virksomhed, han har styret gennem en succesfuld turnaround. Han er nomineret til Årets Leder 2023.
10 min.