Steen Lindhardt står og snakker med en kollega
»Jeg er helt afgjort typen, der gerne vil have mine ledere til at levere resultater, men jeg vil også have hele mennesker, der ikke skal samles op bagefter,« siger Steen Lindhardt (tv.), konstitueret adm. direktør i Fors A/S.  Foto: Christian Als
Ledertrivsel

Her har direktøren lært, hvor vigtigt det er at have fokus på lederes trivsel. Og på sin egen

26. juni 2024

Ledere, der trives godt, er bedre ledere, mener Steen Lindhardt, der som direktør har gjort sine egne lederes trivsel til en strategisk prioritet. En ekspert giver gode råd om, hvordan du selv kan bedre din egen trivsel.

Gå til Action card

Når Steen Lindhardt i perioder bliver hængende lidt for længe på chefkontoret, har han flere gange oplevet, at en af lederne under ham har stukket hovedet ind og spurgt: ’Skal du ikke snart hjem?’

»For mig er det et udtryk for, at vi har en virksomhed, hvor vi kærer os om hinanden, og hvor vi er optaget af hinandens trivsel,« siger Steen Lindhardt, konstitueret direktør for forsyningsselskabet Fors A/S, der leverer løsninger inden for vand, spildevand, fjernvarme og affaldshåndtering til godt 181.000 kunder i Lejre, Holbæk og Roskilde.
For Fors-direktøren er det vigtigt at understrege, at trivsel ikke ’kun’ er noget, der vedrører medarbejderne. Han er af den holdning, at ledere, der trives, er bedre ledere, og han ser god ledertrivsel som en forudsætning for at kunne drive en god forretning.

»Vi kan ikke matche Novo Nordisk eller de andre store virksomheder på løn, når vi ansætter eller forfremmer ledere, så for mig er ledertrivsel et konkurrenceparameter, der gør, at vi forhåbentlig kan tiltrække og fastholde de dygtige ledere,« siger Steen Lindhardt, der er øverste chef for 250 medarbejdere, herunder 25 ledere og teamchefer.

Fors-direktøren er meget bevidst om det store ansvar, han selv har for sine lederes trivsel.

»Hvis du som leder optræder som en hardhitter, der ikke tolerer nogen slinger i valsen, giver det uvægerligt bagslag. Tænk bare på, hvad det koster at skifte en leder ud, og hvor megen viden du risikerer at miste. Jeg er helt afgjort typen, der gerne vil have mine ledere til at levere resultater, men jeg vil også have hele mennesker, der ikke skal samles op bagefter,« siger Steen Lindhardt.


SteenLindhardt005_1920x1280
»Ledere er rigtigt dygtige til at have fokus på medarbejdernes trivsel, men der har nok været en tendens til at lukke øjnene lidt for, hvordan lederne selv trives. Det er heldigvis ved at ændre sig,« fortæller Steen Lindhardt. Foto: Christian Als

Leder faldt om på jobbet
Det er en tilgang til ledelse, som forplantede sig i ham allerede, da han i starten af karrieren gjorde sig de første erfaringer med forskellige ledelseskulturer. I specielt ét firma oplevede han et arbejdsmiljø, hvor man forventedes at lægge rigtigt mange timer på jobbet, og hvor trivsel var lidt af et fremmedord. Steen Lindhardt husker, hvordan en højtplaceret leder en dag faldt om på jobbet og aldrig kom tilbage. Medarbejderne talte bagefter om, at det formentlig var udløst af et alt for stort arbejdspres igennem mange år.

»Det fik mig til at tænke over, om der ikke var en bedre måde at være leder på,« siger Steen Lindhardt. Selv om han understreger, at arbejdskulturen i dag generelt er markant forandret til det bedre, har han i sine egne lederstillinger altid bestræbt sig på at sikre, at der også er rum til at have et liv ved siden af jobbet, også for ledere og mellemledere.

»Ledere er rigtigt dygtige til at have fokus på medarbejdernes trivsel, men der har nok været en tendens til at lukke øjnene lidt for, hvordan lederne selv trives. Det er heldigvis ved at ændre sig,« konstaterer Steen Lindhardt.


SteenLindhardt001_1920x1280
»Hvis du tør dele de lidt mere personlige ting med dine lederkolleger, opbygger det en tillid, der gør det nemmere at melde ud, hvis der er noget, du kæmper med,« siger Steen Lindhardt (th.). Foto: Christian Als

Åbenhed og tillid er nøglen til trivsel
I Fors A/S har han sat ledergruppens trivsel på dagsordenen som en strategisk prioritet. Sammen med ledergruppen er virksomhedens værdier og kompetencer i færd med at blive afdækket, og det har blandt andet udmøntet sig i nogle ledelsesværdier, der centrerer sig omkring nøgleord som ’samarbejde’, ’respekt’ og ’anerkendelse’.

»Undervejs i processen snakker vi rigtigt meget om det krydspres, mange ledere er udsat for, og hvordan vi som direktion kan hjælpe lederne med at håndtere det.«
En vigtig del af trivselsarbejdet handler ifølge Steen Lindhardt om at skabe et trygt psykologisk rum i dagligdagen.

»For mig er en af nøglerne til bedre trivsel større åbenhed og tillid blandt lederne og direktionen. Det skal være muligt at tale om de ting, der kan være lidt svære, og det kræver, at man tør åbne op overfor hinanden.«

SteenLindhardt004_1280x1920

Steen Lindhardt

Konstitueret direktør i Fors A/S

Født 1970 i Kalundborg

Steen Lindhardt har en HD i Regnskabsvæsen og Økonomistyring fra CBS (1994-1998) og en Master of Business Administrationer (MBA) fra CBS (2014-2016)

Han har tidligere blandt andet været controller i Maersk Line, økonomichef i Nyscan A/S og CFO i Bon-Bon Land. Han var i 10 år administrerende direktør i NK-Forsyning i Næstved og to år direktør for Envafors A/S, inden han kom til Fors A/S i april 2024

Privat er han gift og er bosiddende i Stubbekøbing

Foto: Christian Als

Fold ud

Opbygger tillid at dele ud
Inden han kom til Fors A/S, var han øverste chef for NK Forsyning i Næstved. Her samlede han sine ledere til en ’våbenskjoldsøvelse’, hvor de på skift skulle fortælle, hvad de var rundet af, og hvad de havde med i bagagen.

»Hvis du tør dele de lidt mere personlige ting med dine lederkolleger, opbygger det en tillid, der gør det nemmere at melde ud, hvis der er noget, du kæmper med,« siger Steen Lindhardt, der i sit nuværende job også bruger hyppige 1:1-samtaler til at pejle sig ind på, om der kan være trivselsproblemer under opsejling. Det er bedre, mener han, end at sætte sin lid til de årlige trivselsmålinger, hvor mange ledere ifølge hans erfaring forsømmer at gøre opmærksomme på egen mistrivsel.

»Medarbejderne er faktisk bedre til at flage, hvis deres leder i en periode slås lidt med tingene,« siger Steen Lindhardt.

Han er opmærksom på, at han også har et ansvar for sin egen trivsel. Han betegner det som ’helt misforstået’, når topledere undlader at fortælle om de svære ting af frygt for at blive opfattet som ’svage’. At det tværtimod kan være udtryk for styrke, oplevede han selv, da han i sit forrige job var tæt på at ramme muren. Sideløbende med direktørjobbet i NK Forsyning tog han en MBA på CBS, og den samlede arbejdsmængde blev til sidst så stor, at det satte sig i hovedet som en vedvarende hovedpine.

»Jeg valgte at melde ud til mine ledere og medarbejdergruppen, at migrænen var så slem, at jeg blev nødt til at reducere tidsforbruget i chefjobbet lidt i en periode. Jeg mødte kun positive reaktioner og masser af forståelse,« siger Steen Lindhardt.


SteenLindhardt007_1920x1280
»For mig er ledertrivsel et konkurrenceparameter, der gør, at vi forhåbentlig kan tiltrække og fastholde de dygtige ledere,« siger Steen Lindhardt.  Foto: Christian Als

Flere ledere får stress
Ifølge Signe Tønnesen Bergmann, der er arbejdsmiljøpolitisk chefkonsulent i Lederne, findes der ikke nogen eksakte tal for, hvor mange ledere der ikke trives på jobbet.

»Undersøgelser tyder på, at ledere generelt er mindre ramt af stress end medarbejdere uden ledelsesansvar, men til gengæld kan vi se, at antallet af ledere med høj stressbelastning stiger, og det er bekymrende,« siger Signe Tønnesen Bergmann og henviser til en undersøgelse fra SDU, hvor 14,3 procent af de adspurgte ledere i 2023 ligger højt på stressskalaen mod kun 9,3 procent i 2013.

Tilsvarende viste den seneste undersøgelse om arbejdsmiljø fra det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø, der blev indsamlet under coronapandemien, at 11 procent af alle ledere ’ofte’ eller ’hele tiden’ har følt sig stressede indenfor de seneste to uger. Ifølge Signe Tønnesen Bergmann kan Lederne registrere flere henvendelser fra medlemmerne om trivsel og mangel på samme.

»Der har nok været en usund opfattelse af, at ledere kan klare det hele. Og hvis de ikke trives, må de gøre noget ved det selv. Som leder kan det være sårbart at tale om trivsel eller stress, fordi man måske frygter, at det kan reducere din troværdighed og autoritet.«

Signe_Toennesen1920x1280
»Der er behov for, at vi får et øget fokus på lederes egen trivsel, for det er jo forudsætningen for, at lederne kan tage sig af medarbejdernes trivsel,« siger Signe Tønnesen Bergmann, der er arbejdsmiljøpolitisk chefkonsulent hos Lederne.

Indsats sætter fokus på ledertrivsel
Ifølge Signe Tønnesen Bergmann har lederes trivsel hidtil været et blind spot, som ingen rigtig har interesseret sig for.

»Der er behov for, at vi får et øget fokus på lederes egen trivsel, for det er jo forudsætningen for, at lederne kan tage sig af medarbejdernes trivsel,« siger Signe Tønnesen Bergmann.

Sammen med blandt andre Dansk Erhverv, Forsikring & Pension og Dansk Industri lancerede Lederne i maj 2024 indsatsen ’Styrk lederes trivsel og resultater’, som har til formål at udbrede viden om lederes trivsel. Velliv har bevilget 2,7 millioner kroner til projektet, som Signe Tønnesen Bergmann ser store perspektiver i.

»Det er en rigtig god mulighed for at hjælpe ledergrupper eller den enkelte leder til at komme i gang med at arbejde med trivsel, blandt andet ved hjælp af tre digitale værktøjer, som er udviklet sammen med ledere på arbejdspladser over hele landet,« siger Signe Tønnesen Bergmann.


Her er 3 gratis værktøjer til at styrke lederes trivsel

Som led i indsatsen ’Styrk lederes trivsel og resultater’ er der udviklet tre digitale værktøjer:

 • Styrk din trivsel som leder
 • Styrk trivsel i ledelsesgruppen
 • Styrk ledertrivsel i hele virksomheden

Alle tre værktøjer kan hentes gratis her: Lederes Trivsel - Værktøjer

På hjemmesiden lederestrivsel.dk kan du desuden finde nyheder, analyser og anden baggrundsviden om lederes trivsel, erfaringer fra ledere, som arbejder med ledertrivsel m.m.

Indsatsen ’Styrk lederes trivsel og resultater’ er et partnerskab mellem Lederne, Dansk Erhverv, Forsikring & Pension, Dansk Industri, Djøf, Dansk HR og Dansk Håndværk, Erhvervshus Sjælland, Business Lolland-Falster og Ringkøbing-Skjern erhvervsråd.

Fold ud

’Supermand-myten’ skal aflives
Konsulent og ledelsesrådgiver Jan Heiberg er en af hovedkræfterne bag trivselsprojektet, og han tager i de kommende måneder på roadshow for at fortælle virksomheder i hele landet, hvordan de kan arbejde med ledertrivsel. Han mener, at det er på høje tid, at lederes egen trivsel bliver taget alvorligt, fordi ledere i trivsel er bedre ledere, som han udtrykker det.

»Når ledere trives, har de mere overskud, er mere innovative, er bedre til at overskue komplekse problemer, tager klogere beslutninger og ser muligheder fremfor begrænsninger. De motiverer, inspirerer deres team og er bedre i stand til at skabe et miljø præget af tillid, åbenhed og samarbejde. De er også mere tilgængelige og imødekommende. Det hjælper på fastholdelsen af medarbejderne og har direkte indvirkning på deres trivsel, på deres engagement og motivation,« lyder det fra Jan Heiberg.

Han både håber og tror, at Velliv-projektet kan være med til at aflive nogle af de myter, der fortsat florerer om ledere som en slags ’supermænd- eller kvinder’, der klarer alle udfordringer med et stort smil på læben.

»Der har været en forventning om, at ledere både har højere trivsel og færre problemer end deres medarbejdere, men vi kan jo se på den forskning, der findes, at det ikke altid passer. Forhåbentlig kan vi være med til at aflive den myte og hjælpe ledere til at blive mere bevidste om deres egen trivsel,« siger Jan Heiberg.

Trivselsindsatsen ’Styrk lederes trivsel og resultater’ afsluttes i maj 2025 med en konference, hvor erfaringerne fra de ledere og virksomheder, der har deltaget, bliver lagt frem og diskuteret.


Action Card

Her er Jan Heibergs 8 bedste råd om, hvordan du kan arbejde med din egen trivsel som leder

 1. Tag ansvar for din egen trivsel. Start med at få sat nogle rimelige rammer op for dit arbejdsliv. Ingen vinder ved, at du konstant står til rådighed for opgaver.
 2. Sørg for løbende at få afstemt forventningerne om dine mål og din opgave, især med din nærmeste leder.
 3. Tag dig tid til at reflektere over, hvad der er vigtigt for dig for at trives og lykkes med din ledelsesopgave.
 4. Gør arbejdet med din trivsel konkret og enkelt. Brug for eksempel de tre værktøjer, du finder her: Tre værktøjer til at styrke lederes trivsel
 5. Skab forbundethed. Sørg for at dyrke relationerne med (leder)kollegaer. Tal med andre om de udfordringer, du møder som leder. Vær nysgerrig og lydhør, og del selv ud.
 6. Hav modet til at spørge om hjælp, så du kan få støtte og sparring fra nærmeste leder, kollegaer eller ’en god ven’ i eller uden for organisationen.
 7. Øget fokus på sparring. Tænk både over, hvordan du giver og modtager sparring. Brug en fast model. Bliv ved, også selvom det tager tid at lære.
 8. Tænk over, om du giver dig selv plads nok til refleksion og restitution, eller om der skal ændres på din work-life balance.

Relateret indhold

Jakob Henningsen kigger ud til siden
Kriseledelse

Danmarks ambassadør i Rusland arbejder under stort pres fra Putin & Co.: »Der er ikke noget, ansatte husker bedre, end hvordan ledere navigerer i krisesituationer«

Jakob Henningsen måtte på grund af krigen i Ukraine tage afsted uden familien og onboarde sig selv, da han kort efter den russiske invasion i Ukraine tiltrådte posten som ambassadør i Rusland. Her prøver han under vanskelige vilkår for medarbejderne og ham selv at fastholde en funktionel ambassade, som kan være med til at give Danmark det bedst mulige billede af situationen i Rusland, og som i krisesituationer kan fungere som bindeled til de russiske myndigheder.
12 min.
Morten Christiansen kigger ud af et vindue
Telehygiejne

Teleselskabets topchef opfordrer sine ledere og medarbejdere til at lægge telefonen væk – og danskerne til at gøre det samme

Han har solgt millioner af mobiltelefoner og abonnementer, men nu advarer 3’s topchef Morten Christiansen om, at skærmforbruget er kommet ud af kontrol. Han har selv indført regler for mobilbrug i 3 i Danmark.
10 min.
Mikkel Severin sidder foran en sort baggrund
Emotionel intelligens

Han er emotionel vejleder for landets topledere. Her er det vigtigste, han fortæller dem

Du kan være verdens skarpeste og fagligt bedst funderet leder, men uden emotionel intelligens bliver dine resultater i bedste fald gennemsnitlige; i værste fald skaber du et spor af destruktion og mistrivsel omkring dig, siger Mikkel Severin, der lærer topchefer at forstå og kontrollere deres følelser – og at lytte.
13 min.
Kim Haldne står foran en grå baggrund med hånden i lommen
Ordblind på jobbet

Kim Haldne er chef for 900 og ordblind, men holdt det hemmeligt i årevis

Først da Kim Haldnes søn fik samme diagnose, brød han tavsheden om sin ordblindhed. »Jeg skulle have gjort det meget tidligere,« siger den 54-årige direktør for forskning og udvikling i høreapparatgiganten Demant.
15 min.
Jette Albinus står i sin uniform ude i skoven
Ledelse i forsvaret

Jette Albinus er tostjernet general, divisionschef og den højest placerede danske kvindelige soldat nogensinde

Som øverste chef for en kampstyrke på op mod 20.000 Nato-soldater i Letland er det 58-årige Jette Albinus’ opgave at tage kampen op mod Rusland, hvis Putin en dag får appetit på mere end Ukraine. Hun har i dag accepteret, at hun ikke blot er soldat, men også rollemodel – for andre kvinder og de minoriteter, der stadig kun udgør en brøkdel af det danske forsvar.
14 min.