Hvis du ikke har purpose i dag er du irrelevant i morgen
Foto: Christian Als
PURPOSE

»Hvis du ikke har purpose i dag, er du irrelevant i morgen«

7. July 2021

"The Big Why", "purpose" eller formål er en stærk ledelsestrend og et vigtigt konkurrenceparameter både i forhold til kunder og medarbejdere. Det er ikke længere nok at tjene penge – du skal også kende dit eget og din organisations ”hvorfor”.

Gå til Action card

Ørsted vil lave sort energi om til grøn. Novo Nordisk vil udrydde diabetes. At have et højere formål – eller purpose – end kun kulsorte tal på bundlinjen er blevet et uomgængeligt krav i en verden af globale udfordringer og nye generationer af meningssøgende medarbejdere.

»Purpose afspejler den udvikling, at virksomhederne i stadig højere grad melder sig ind i en form for samfundsansvar – på vidt forskellige måder,« siger Majken Schultz, som er professor ved Copenhagen Business School:

»For en virksomhed som Ørsted er det nemt at få øje på The Big Why, men det behøver ikke altid at handle om verdensmål og store problemstillinger ude i verden. Purpose kan også handle om det nære, som at gøre en forskel i lokalsamfundet.«

Penge er ikke nok

Ifølge Majken Schultz er det at arbejde med formål langtfra nyt, men hver gang et fænomen bliver genfortolket inden for ledelse, får det ny energi, mener professoren.

»I starten af nullerne kom der fokus på vision og mission som udtryk for langsigtede dristige mål, som man aldrig helt når, men som giver energi. Purpose er også en langsigtet forestilling, men i de 20 år, der er gået fra vision til purpose, er der kommet mere fokus på den rolle, virksomhederne spiller i samfundet. Stakeholder-tænkningen har fået mere fat – i miljø-diskussionen, klima-dagsordenen og en række etiske diskussioner,« siger hun.

Det betyder ifølge Majken Schultz, at det ikke længere er nok at tjene penge.

»Visionerne er ofte meget forretningsmæssige. Purpose er mere orienteret mod, hvordan virksomheden bidrager i en bredere sammenhæng.«

Det store hvorfor

Purpose eller formålsdrevet ledelse tilskrives ofte den britisk-amerikanske etnolog, forfatter og foredragsholder Simon Sinek, som i 2009 holdt TED-talken How Great Leaders Inspire Action.

I denne præsenterede han sin ”gyldne cirkel” med ’hvorfor’ i midten og ’hvordan’ og ’hvad’ i de næste cirkler. Ideen er, at vi som ledere skal kommunikere fra vores formål, ikke fra vores produkt. Sinek er også forfatter til bøger som Start med hvorfor og Find dit hvorfor.

Fold ud

Ud over at handle om samfundsansvar peger purpose både frem mod den lange fremtid og tilbage til, hvorfor virksomheden var her i første omgang, siger Majken Schultz.

»Nogle gange bliver purpose en anledning til at se på, hvilke opgaver man oprindeligt løste for lokalsamfundet; en måde at sige ”hvorfor var vi her i første omgang?” og så føre det frem til, hvad virksomheden kan udvikle sig til i fremtiden,« siger Majken Schultz.

På CBS underviser hun netop ledere i at skabe narrativer om deres organisationer:

»Narrativer er den store fortælling om, hvem vi var, og hvor vi er på vej hen. Narrativer er altså dynamiske, modsat værdier som ofte er mere statiske og kan være sværere at skabe tilslutning til,« siger hun.

Fortæl dit formål

Netop at kunne fortælle organisationens purpose er afgørende, når ledere skal arbejde med det, mener professoren. Men fortællingen skal også omsættes i praksis – altså i strategien – hvis den skal have værdi.

»Purpose er abstrakt og langsigtet, mens strategi er konkret og tidsafgrænset. Når purpose og strategi spiller sammen, bliver purpose relevant og engagerende. Mange ledere kunne blive bedre til at fortolke og fortælle, hvordan en strategi understøtter purpose,« siger Majken Schultz og giver et eksempel fra fødevarevirksomheden Arla, som hun har studeret:

»Arla vil gerne være carbon neutral. Her er mikro-ændringer nødvendige for at nå de store mål, så de arbejder for eksempel med at udskifte de små plasticlåg på mælkekartonerne. Hvis de formår at vise, hvor meget plastic det bliver til med det antal kartoner, de sælger, så kan de vise, at hver enkelt mælkekarton er et vigtigt skridt på vejen. Det er en måde at tage konkrete tanker og prioriteringer og koble dem til purpose,« forklarer Majken Schultz.

Jens Lunns bedste råd om purpose

 1. Vær et helt menneske. I dag bliver de færreste fuldendte ved at arbejde 80 timer om ugen. Spørg dig selv, hvad der gør dig glad, for at få dit purpose skåret til.
 2. Mærk dig selv. Mange ledere har prøvet at have en mavefornemmelse uden at lytte til den. Følg den i stedet, og lad dig ikke drive af de ydre faktorer.
 3. Læn dig op ad nogen, som vil fortælle dig sandheden. Find nogle, der fortæller dig, at du er nævenyttig eller indimellem går i for små sko. Ikke dem, der holder dig i tryghedszonen.
Fold ud

Som leder skal du altså kunne forbinde purpose og strategi. Det gælder ikke kun, når det kommer til virksomhedens formål, men også dit eget som leder, mener Jens Lunn, administrerende direktør i konsulentvirksomheden AS3 Executive, der rådgiver topledere, ofte efter en fyring.

»I de senere år oplever vi igen og igen, at lederne går mere efter et formål end penge og prestige. Purpose er blevet større end profit, og toplederne er blevet mere emotionelle i tilgangen til deres næste job; de vil have et job med mere mening,« siger Jens Lunn.

Han mener ligesom Majken Schultz, at interessen for purpose drives af samfundsudviklingen:

»Hvis du ikke har purpose i dag, er du irrelevant i morgen. Det gælder både for lederne selv og de virksomheder, de leder. Ellers vil kunderne reagere, og virksomhederne kan ikke tiltrække medarbejdere. Purpose og resultat hænger sammen,« siger han.

Det gør leder og purpose også, mener Jens Lunn.

»Når du arbejder med purpose, er det et sandhedsrum, hvor du får skrællet det uvæsentlige fra og kommer ind til det, du er sat i verden for. Jo klarere det står, desto bedre brænder du igennem i de virksomheder, der selv er purpose-drevne. Og de bliver flere og flere. De ledere, som er skarpest på deres egne værdier, bliver valgt, og de der flakker, bliver de evige to’ere.«

Faldgruber ved purpose

 1. Det bliver for overfladisk. Omsættes purpose ikke i handling, bliver det bare fine ord på en hjemmeside.
 2. Det kan koste. Nogle gange må du vente længere på at tjene penge, hvis purpose trumfer profit.
 3. Ikke alle er enige. Hvis du vil lede med purpose, er der jobs, du ikke kommer i spil til. Nogle virksomheder går mere efter profit end purpose og har ikke tid til at vente.
Fold ud

Følelser frem for resultater

Når lederne kommer til ham for at blive hjulpet til deres næste job, går en stor del af manøvren derfor ud på at finde frem til den enkelte leders purpose. Også her bruger de også tid på at kigge tilbage.

»Vi laver for eksempel en øvelse, hvor lederen skal tegne en kurve. X-aksen er jobbene, og Y-aksen er glæden. Når vi går ned ad memory lane sammen, kan vi se, at der var steder, hvor det ikke var sjovt, og så spørger vi ind til, hvad det handlede om: Var det lederen? Kollegerne? Produktet? Værdierne? Vi gør det samme med de steder, hvor de tænkte: ”Bare det snart var mandag” – for her skinner glæden jo igennem,« fortæller Jens Lunn.

På den måde lærer lederne at tænke i følelser frem for resultater, som de ellers ofte er vant til.

Det er nemlig her, meningen findes.

»Et cv er jo bygget op af resultater. Men i afdækningen af, hvor de er på vej hen, gør vi meget ud af, hvor de har haft mest energi og glæde,« siger Jens Lunn.

Når lederne kommer ud i job efter et forløb som dette, er det ifølge Jens Lunn ofte til et bedre match – og med en bedre fornemmelse for at lede de nye generationer.

»De yngre ledere har i endnu højere grad en ambition om at være en del af noget større. Hvis de ikke kan forene sig med virksomhedens formål, vil de ikke være med. Det understreger bare, at de ældre også må tænke sådan. Det er et mantra, vi vil se mere og mere i den verden, vi lever i.«

Action Card

Majken Schultz' bedste råd om purpose

 1. Lad purpose komme indefra. Det nytter ikke noget at formulere et purpose, der er uden sammenhæng med eller ligefrem clasher med den kultur, der er i organisationen i forvejen.
 2. Inddrag medarbejderne. Lad formuleringen af purpose være en anledning til en samtale om, hvem vi var, hvem vi er, og hvad vi skal i fremtiden.
 3. Hold jordforbindelsen. Purpose behøver ikke kun at knytte an til verdensmål, men kan også handle om at gøre en forskel i lokalsamfundet. Men husk, at bidrag til verdensmål også kan være meget lokalt.
 4. Sørg for at koble konkrete handlinger til purpose i form af strategi. Purpose er ikke så meget værd i sig selv, hvis det ikke kommer ud at leve i virkeligheden.
 5. Øv dig i at fortolke og fortælle den kobling. På den måde bliver det tydeligt, hvordan de konkrete handlinger understøtter purpose for både medarbejdere og kunder.

Andre artikler om purpose

Eva Secher kigger ind i kameraet

Eva Secher er leder på samfundets yderste kant: »Personligt leder jeg ikke efter lykken, jeg leder mere efter mening«

Du skal kun blive leder, hvis du har ambitioner om at gøre en forskel, mener Eva Secher, der er direktør for Mændenes Hjem på Vesterbro i København. Hun går hver dag på arbejde for at gøre livet lidt mere tåleligt for hjemløse, stofmisbrugere og andre udsatte borgere.
9 min.
Sofie Irgens er Head of Business Unit Burner Components hos Danfoss
Purpose

»Hvis du ikke har et klart formål, bliver du for langsom i din reaktion«

Sofie Irgens har med en fortid i vindindustrien lært, hvad et formål på den helt store grønne klinge kan gøre for motivationen. I dag skaber hun forandringer i ”det sorteste hjørne” af Danfoss.
6 min.
Susan er mentor for Àstridur

Få dig en mentor eller en mentee - det udvikler dig som leder

Àstridur er mentee. Susan er hendes mentor. De kendte ikke hinanden på forhånd, men de får begge meget ud af mentorskabet, og det er der en god forklaring på, mener en ekspert i mentorskab.
7 min.
Camilla Kjems er mediechef hos Aller
Purpose

»Det giver en ro at vide, hvad min plads i livet er«

Mediechef hos Aller Camilla Kjems har arbejdet med purpose, før det blev moderne. Først formulerede hun sit personlige purpose, og de sidste fem år har hun også arbejdet med purpose på et strategisk plan.
6 min.
Maja Volquards Hesselholt er direktør i Food Services i ISS Danmark
Purpose

»Vi kan gøre verden bedre gennem god service«

Maja Volquards Hesselholt er drevet af at skabe magiske møder mellem mad og mennesker. Som direktør i ISS Foods brænder hun for at skabe gode serviceoplevelser dag efter dag. Med det formål tænder hun ild i øjnene på andre – og bevarer den i sine egne.
5 min.
Ole Krogh Petersen er administrerende direktør i Danica Pension
Purpose

»Purpose er følelsen af: ”Jeg gør en forskel”. Den kan du ikke diktere«

Hvordan gør man et umiddelbart kedeligt emne som pension nærværende og meningsfyldt? Ole Krogh Petersen valgte som topchef i Danica Pension det, der lå lige for, og i dag spørger hans medarbejdere af sig selv, hvordan en handling hænger sammen med virksomhedens purpose.
5 min.