Ledelse med vilje

Brian Mikkelsen: »Jeg ville ønske, at flere erhvervsfolk havde lyst til at gå ind i politik«

Foto Christian Als
23. November 2022

Efter næsten 25 år i politik blev Brian Mikkelsen i 2018 administrerende direktør i Dansk Erhverv. Først tøvede han med at krydse grænsen til det private erhvervsliv, men han opdagede, at der er mange lighedspunkter med politik, for eksempel gevinsten ved at nedbryde hierarkier og inddrage fagmedarbejdere på ledelsesniveau.

Brian Mikkelsen står foran Christiansborg
»Jeg synes, det er god ledelse at sætte en retning på den måde. Selvfølgelig kan man blive klogere med tiden, men alle i en organisation skal kunne se, at man ikke vakler og se, hvor ledelsen er på vej hen,« siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv. Foto: Christian Als
Gå til Action card
En dag i juni 2018 ringede en headhunter til Brian Mikkelsen med en forespørgsel: Ville han overveje at blive administrerende direktør i Dansk Erhverv? I første omgang blev det et nej tak fra Mikkelsen, der på det tidspunkt havde været erhvervsminister i cirka halvandet år. Det var ikke første gang, han havde fået tilbudt en direktørpost og som ‘et politisk dyr’, som han kalder sig selv, havde han heller ikke denne gang planer om at forlade Folketing og ministerpost. Men spørgsmålet satte tanker i gang.

»Først ville jeg faktisk ikke, men så vendte jeg tilbage til vedkommende efter at have snakket med min kone om det. Jeg sagde, at på det tidspunkt i mit liv var det passende at sige ja. Jeg var lige fyldt 50, havde været minister i alle de år og havde siddet i Folketinget i næsten 25 år,« siger Brian Mikkelsen i podcasten Ledelse med vilje fra Lederstof.dk.

Mikkelsen havde været minister i cirka halvdelen af de knap 25 år, fordelt på fire forskellige ministerposter, og grunden til at han i første omgang takkede nej til Dansk Erhverv, var netop det point of no return, som han kalder det at skifte arbejdsplads fra Folketinget til en privat erhvervsorganisation.

»At sige ja ville betyde, at jeg ikke længere kunne blande mig i politik. Det var et afgørende og vanskeligt valg, men i dag føler jeg faktisk ikke trang til at være i politik,« siger Brian Mikkelsen i Dansk Erhvervs lokaler i den gamle børsbygning på Slotsholmen i København.

Jobskiftet krævede, at han kunne skelne mellem det, han kalder politik-Brian og erhvervs-Brian. For eksempel ville politikeren Brian Mikkelsen formentlig have udtalt sig anderledes om Kina end direktøren Brian Mikkelsen, som er repræsentant for 18.000 danske virksomheder.

Portrætbillede af Brian Mikkelsen
»Jeg har da oplevet beslutninger, som jeg ikke var enig i, men jeg respekterer de mennesker og deres faglighed, så medmindre beslutningen går imod ‘det store Dansk Erhverv’, blander jeg mig ikke, for de må have haft en god grund til at træffe den beslutning,« siger Brian Mikkelsen om tillid til sine medarbejdere. Foto: Christin Als

»Der er jo mange meninger om Kina, men landet er enormt betydningsfuldt for danske virksomheder. Man skal huske, at eksporten finansierer mange af de ting, vi har i vores velfærdssamfund. Så det er klart, at der er der en politisk Brian og en erhvervs-Brian, og nu er mit job at være erhvervs-Brian. Så sent som i går talte jeg med Mette Frederiksen, der jo var min modstander, da jeg var i politik. Nu skal jeg i stedet prøve at få nogle gode snakke med hende om erhvervsvilkår og reformer. Det er mit job nu. Jeg skal være politisk farveblind.«

Det vurderer han, er lykkedes, måske fordi han ikke savner at være politiker. Heller ikke selvom han stort set dagligt bliver spurgt, for eksempel af folk på gaden, om han har lyst til at vende tilbage og måske endda blive minister igen.

»Men jeg var i det i så mange år og har slet ikke nogen overvejelser om det. Been there, done that. Der er også sket det, at politik er blevet meget mere konfrontatorisk, blandt andet på sociale medier. Der er ikke så meget substans. Jeg tror på, at alle både røde og blå politikere ønsker at gøre samfundet bedre, men nu er der så meget mudderkastning, så meget konfrontation og så meget polarisering, at det overskygger alt andet.«

Portrætbillede af Brian Mikkelsen

Brian Mikkelsen

Født 1966

Administrerende direktør i Dansk Erhverv siden 2018, Medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti 1994-2018. I løbet af den periode var han kulturminister, justitsminister, økonomi- og erhvervsminister samt erhvervsminister. Fra 1992-1996 var han økonom i Arbejdsløshedskassen for Selvstændigt Erhvervsdrivende

Uddannet cand. scient. pol. fra Københavns Universitet

Fold ud

Mere synlighed til Dansk Erhverv
Omvendt har han fundet sig godt til rette med sin lederrolle i Dansk Erhverv. Han ankom til organisationen med en ambition, som han kalder den vigtigste beslutning, han har taget som leder. Dansk Erhvervs skulle markere sig stærkere og være mere betydningsfuld på vegne af medlemsvirksomhederne.

»Det var en velfungerende organisation, men jeg syntes, vi skulle trykke mere på speederen og være mere udadvendte. Jeg havde jo den fordel, at jeg havde siddet på den anden side som minister og havde samarbejdet med Dansk Erhverv, med Dansk Industri, med Lederne og alle mulige andre, og jeg savnede at få løftet Dansk Erhverv helt op i Superligaen.«

For den nye direktør handlede det ikke blot om at lave en strategi for organisationen, men om en kulturændring.

»Jeg har taget noget til mig som Peter Drucker (østrigsk-født ledelsesekspert, 1909-2005, red.) sagde: ‘Culture eats strategy for breakfast’. Derfor var jeg meget bevidst om, at jeg stillede mig selv i spidsen for en kulturændring.«

En del af kulturændringen indebærer en målsætning om flere kvinder i bestyrelsen. Nærmere bestemt 30 procent senest i 2025. Indtil videre er andelen på cirka 22 procent, hvilket omtrent er en fordobling i Mikkelsens tid i organisationen. Senest er der også ansat en kvinde i direktionen.

»Det var en interessant proces, fordi jeg blev ved med at få præsenteret en masse mandlige kandidater, selvom jeg sagde – og det er ikke for at være hellig – at jeg godt ville have en kvinde ind. For at få nogle andre ideer ind. Halvdelen af befolkningen er jo kvinder, så talentmassen er der jo. Og jeg fik en kvinde ind, så jeg var stædig nok.«

Brian Mikkelsen foran Dansk Erhvervs kontorbygning
»I det private erhvervsliv vil mange ledere gerne være usynlige, men i mit job skal jeg netop være synlig som repræsentant for medlemsvirksomhederne,« siger Brian Mikkelsen. Foto: Christian Als

Stormvejret der lærte ham at stå fast
Stædigheden – eller kunsten af stå fast om man vil – har Brian Mikkelsen taget med sig fra tiden i politik. Da han i 2004 var kulturminister, introducerede han idéen om en kanon, hvor eksperter skulle udpege de vigtigste danske værker inden for forskellige kunstneriske retninger. Derefter skulle den i bogform deles ud på blandt andet uddannelsesinstitutioner. Idéen førte til hård kritik blandt andet fra kunstnere. Lars von Trier ‘fejrede’ sin optagelse i kanonen ved at klippe et dannebrogsflag i stykker på tv. For idéen blev realiseret, og det er netop et eksemplar af den berømte og berygtede bog som Brian Mikkelsen valgte at tage med, da han, som alle andre deltagere i Ledelse med vilje, blev bedt om at medbringe en genstand, der siger noget om dem som ledere.

På omslaget er billeder af dansk kulturarv, fra John Mogensen og Matador til Bennys Badekar og Kjeld & Dirch. Bogen, der skabte debat – og vrede – lærte Brian Mikkelsen, at det er værd at stå fast, hvis man tror på sit projekt. Også selvom der endda var modstand fra egne rækker, blandt andet regeringspartneren Venstre: Det er besværligt, tager lang tid, og hvad hvis der kommer noget mærkeligt ud af det, og du skal stå på mål for det som minister? lød indvendingerne.

»Vi havde nogle fagpersoner til at vælge ud, så det er ikke min kulturkanon, men langt de fleste advarede mig mod at gøre det. Men jeg holdt fast, jeg var stædig.«

Brian Mikkelsen nævner kulturkanonen som en skelsættende beslutning, fordi den skabte en diskussion om kultur, som han syntes manglede. Og den dag i dag bliver projektet husket. For eksempel har svensk tv nogle dage før interviewet til Ledelse med vilje været på besøg, fordi en lignende kanon er på tale i Sverige. Projektet var også skelsættende, fordi det definerede ham som politiker.

»Jeg troede på min egen intuition, selvom mange advarede mod at gøre det. Jeg synes, det er god ledelse at sætte en retning på den måde. Selvfølgelig kan man blive klogere med tiden, men alle i en organisation skal kunne se, at man ikke vakler og se, hvor ledelsen er på vej hen. Det er jo også kultur i en virksomhed, at man har en klar linje, selvom der er 100 forskellige meninger om de beslutninger, man træffer. Det har jeg taget med fra kulturkanonen.«

Brian Mikkelsen på Dansk Erhvervs kontor
»Jeg har taget noget til mig som Peter Drucker sagde: ‘Culture eats strategy for breakfast’,« siger Brian Mikkelsen. Foto: Christian Als

Helikopterperspektivet
Udviklingen af kulturkanonen, og hans øvrige tid som minister, gjorde for alvor Brian Mikkelsen synlig i medierne. At han var vant til den synlighed, gjorde overgangen til direktør-jobbet nemmere.

»I det private erhvervsliv vil mange ledere gerne være usynlige, men i mit job skal jeg netop være synlig som repræsentant for medlemsvirksomhederne. Selvfølgelig skal det doseres, for det vigtigste er at være leder for de 400 medarbejdere, men jeg skal tegne butikken udadtil. Det er jeg vant til fra politik, så den del med at være synlig, betragter jeg ikke som arbejde.«

At sætte retning og være synlig er ikke det eneste, han har taget med sig fra tiden i politik. En minister må stole på, at embedsapparatet har styr på en masse detaljer, som ministeren i mange tilfælde ikke har faglige forudsætninger for at vurdere. Derfor lærte Brian Mikkelsen at holde sig på helikopterniveau. Konkret betød det at holde sig til at udstikke nogle linjer, tage de nødvendige beslutninger, men undgå at blande sig i noget, han ikke vidste noget om. 

Brian Mikkelsen sidder i en sofa og læser i kulturkanon
Brian Mikkelsen var med til at udvikle det kulturkanon, han sidder med her. Det skabte debat – på godt og ondt –, og den proces var med til at lære Brian Mikkelsen at stå fast og være stædig, når det kommer til projekter, man tror på.  Foto: Christian Als

»Det er en af de vigtigste ting, jeg har taget med mig. Der er mange af mine rigtig gode venner, CEO’s i det private erhvervsliv, der lidt har en hovski snovski-holdning til den offentlige sektor. Men en af de ting, jeg fandt ud af ved at være minister, er den enormt høje grad af faglighed, engagement og loyalitet, som ligger hos de mange dygtige medarbejdere. Da jeg var justitsminister, var der nogle meget hårde år med blandt andet bandepakker og terrorsager. Og jeg er økonom, ikke jurist, så der måtte jeg jo have tillid til Danmarks bedste jurister, der sidder i Justitsministeriet.«

Allerede da han fik sin første ministerpost, Mikkelsen blev kulturminister som 35-årig, indførte han et princip, som han også har overført til Dansk Erhverv. At netop de medarbejdere, der havde mest forstand på et bestemt emne, også skulle med ved bordet, hvor de endelige beslutninger blev truffet. Sådan var det ikke i begyndelsen, da han blev minister. Det gik op for ham, at han bortset fra departementschefen og et par afdelingschefer aldrig talte med nogle medarbejdere. Særligt én bestemt oplevelse satte gang i tankerne hos ministeren.

Hold dig til de store linjer
Under en middag fortalte hans borddame, at hun arbejdede i en styrelse under ministeriet, og hun havde regnet ud, at når hun lavede et notat eller udkast til en tale til Brian Mikkelsen, så var det igennem otte led, før det nåede frem til hans bord.

»Otte led! Man mister en indignation og et drive og en viden, når der så mange, der tygger det igennem. Og derfor kortsluttede jeg det simpelthen,« siger Mikkelsen og forklarer, hvad han satte i stedet:

»Jeg valgte at bryde hierarkiet helt ned og indkalde almindelige medarbejdere til rundbordssamtaler, fordi det var alligevel dem, der havde siddet og lavet mange af de notater, jeg fik, og derfor dem, jeg gerne ville diskutere det med. Jeg skulle have input og inspiration til at træffe de rigtige beslutninger. Og jeg gør faktisk det samme i dag. Derfor tager jeg for eksempel energichefen eller udenrigschefen med til bestyrelsesmøde i Dansk Erhverv, fordi det giver en mere kvalificeret diskussion,« siger han om inddragelsen af medarbejderne.

En inddragelse der også betyder, at medarbejderne skal have frihed til selv at tage beslutninger, uden at den øverste chef kommer på banen. Mikkelsen vil blande sig mindst muligt i beslutninger, som medarbejdere er bedre rustet til at tage. Tilgangen fungerer, fordi medarbejderne ved, hvor grænsen for deres beslutningskraft går, forklarer Brian Mikkelsen. Betyder det noget for ‘det store Dansk Erhverv’, skal det runde Mikkelsens bord eller en anden i direktionen, men er det medarbejderens eget fagområde, har vedkommende frihed til at vurdere, hvad der er bedst at gøre.

»Jeg har da oplevet beslutninger, som jeg ikke var enig i, men jeg respekterer de mennesker og deres faglighed, så medmindre beslutningen går imod ‘det store Dansk Erhverv’, blander jeg mig ikke, for de må have haft en god grund til at træffe den beslutning. Det giver entusiasme og engagement selv at være ansvarlig, og jeg tror meget på autonomi. Min opgave er at sørge for, at vi ansætter de bedste medarbejdere. Det siger jeg ofte til mine direktionskollegaer: Vi har medarbejderne, som er meget dygtigere end os, og dem skal vi lytte til.’«

Portrætbillede af Brian Mikkelsen
»Jeg valgte at bryde hierarkiet helt ned og indkalde almindelige medarbejdere til rundbordssamtaler, fordi det var alligevel dem, der havde siddet og lavet mange af de notater, jeg fik, og derfor dem, jeg gerne ville diskutere det med,« siger Brian Mikkelsen. Foto: Christian Als

Tag en tørn
Når nu der er noget at tage med sig fra politik – og løn og arbejdsvilkår endda er bedre end på Christiansborg – kan det undre, hvorfor der ikke er flere politikere, der bliver ledere i det private erhvervsliv. Brian Mikkelsen har ofte selv tænkt tanken og er nået frem til, at mærkatet som politiker lettere hænger fast på en dansk politiker, end man ser det i større lande.

»Jeg har tænkt rigtig meget over det, og jeg tror, at den væsentligste årsag er, at vi er et lillebitte land, og man bliver meget hurtigt rubriceret: Her kommer Brian de fra konservative eller Henrik fra socialdemokraterne. Og så er man ligesom låst fast. I større lande, kan man sagtens veksle frem og tilbage. Jeg ville ønske, at flere erhvervsfolk havde lyst til at gå ind i politik, uanset hvilket parti. Jeg har kæmpe respekt for dem, som er i politik og kæmper for det, de tror på.«

Mange af lederne i hans netværk kunne endda blive gode statsministre, mener han. Fordi de som ledere evner at holde hovedet koldt og have en vision. Til gengæld trækker de længere arbejdsdage og lavere løn i den anden retning.

»Politikerne gør det, fordi de er idealister, men der ville det jo være fornemt, hvis man som i andre lande oplevede, at nogle erhvervsfolk tog den tørn og blev ministre eller ledende politikere.«

Action Card

Brian Mikkelsens 3 bedste råd om ledelse

  1. Du skal være modig som leder. Du skal turde udfordre og ikke være bange for den risiko, der ligger i at gøre noget andet end du ”plejer”. Det flytter ingenting, hvis man som leder er for tilbageholdende. Hvis man vil skabe resultater, må man nogle gange være klar til at satse. Men der skal selvfølgelig være tale om et velovervejet sats.
  2. Som leder skal man erkende, at man ikke kan det hele selv. De gode resultater nås igennem, og i samarbejde med, medarbejderne. Det er medarbejderne, der i hverdagen har udfordringerne tættest på. De vil alt andet lige være bedre til at bidrage med forslag til implementering af ledelsesmæssige beslutninger. Det giver desuden en god mulighed for at opnå en bredere faglig fundering og flere forskellige perspektiver i beslutningsprocesserne. Når du som leder involverer medarbejderne, giver du dem et større ansvar, muligheden for at træffe egne beslutninger og chancen for at udvikle deres evner. Det betyder øget motivation hos dine medarbejdere.
  3. Som leder skal du anerkende dine medarbejdere. Fejr succeserne. Hellere for meget end for lidt. Du skal huske ikke kun at anerkende de opnåede resultater, men også anerkende og fremhæve en stærk indsats i forhold til de opgaver, der skal løses.

Mere fra Ledelse med vilje

Kim Povlsen sidder for enden af et bord
Ledelse med vilje

Robotdirektøren synes, det er sjovest, når det er allersværest

Tidligt lagde Kim Povlsen en plan for karrieren: Han ville gå målrettet efter job uden for sin komfortzone for at lære så meget som muligt. Det er i den grad blevet opfyldt, også da han som ny CEO i Universal Robots lancerede store forandringer midt i en bragende succes.
45 min.
Gitte Kirkegaard står i midten af kontoret
Ledelse med vilje

Topchef Gitte Kirkegaard går hver morgen rundt og hilser på sine 95 ansatte

Gitte Kirkegaard er tredje generation for bordenden i Logitrans. Hun forsøger at balancere det travle job som topchef med en ledelsesstil, hvor der er plads til en snak om medarbejdernes problemer på hjemmefronten.
47 min.
Ole Krogh Petersen står og læner sig op ad en væg udenfor
Ledelse med vilje

PFA-direktør siger nej til lange powerpoints: »Jeg har brug for noget short and sweet, som er nok til at træffe en beslutning«

Mere information fører ikke nødvendigvis til bedre beslutninger. Det mener administrerende direktør i PFA, Ole Krogh Petersen, der foretrækker en kort snak over telefonen frem for et langt møde.
47 min.
Signe Lopdrup står på Roskilde Festival
Ledelse med vilje

Roskilde Festivalens direktør: »Det er ikke mig, der bærer festivalen, det er fællesskabet«

Det kræver helt særlige lederevner at motivere og inspirere 30.000 frivillige ildsjæle, der en gang om året bygger en by på størrelse med Aalborg op fra bunden og skaber Nordens største musikfestival. Signe Lopdrups recept hedder ’fællesskabende ledelse’ – også selvom det tit er bøvlet og tager lang tid at nå frem til en beslutning.
45 min.
Johan Kirstein Brammer går ud på en bro
Ledelse med vilje

»Hvis du kommer alene i mål, fordi du har tabt alle andre bag dig, er du ikke lykkedes med noget som helst«

Johan Kirstein Brammers liv tog en skelsættende drejning, da han som 18-årig mistede sin mor. Det blev startskuddet til en hæsblæsende rejse mod erhvervslivets top, hvor han konstant søgte nye udfordringer og mere ansvar. Nu har den nye topchef i Tryg lært, at han indimellem også skal sætte tempoet ned.
41 min.