Rasmus Hougaard mener, at du som leder også skal kunne håndtere medarbejderes personlige problemer
Rasmus Hougaard er internationalt anerkendt dansk ledelsestænker, og så mener han, at medarbejdernes problemer er en del af pakken som leder. Foto: Christian Als

Lyt til dine medarbejderes udfordringer – uden at tage alle deres problemer på dine skuldre

15. December 2021

Medarbejderes personlige problemer er en del af den pakke, du som leder skal forholde dig til – men lad være med at overtage og gøre dem til dine egne problemer, siger den internationalt anerkendte danske ledelsestænker Rasmus Hougaard.

Gå til Action card

»Som ledere har vi magt over andre mennesker, og derfor har vi moralsk set et ekstremt stort ansvar for at gøre alt, hvad vi kan for at gøre relationen på arbejdet positiv«. 

Sådan siger den internationalt kendte danske ledelseskonsulent Rasmus Hougaard. Han har grundlagt ledelseskonsulentvirksomheden Potential Project og er rangeret af Thinkers50 som en af verdens førende ledelsestænkere. 

»Rent performancemæssigt bør det være en selvfølge. Ledere er sat i verden for at skabe resultater. Hvis folk er glade, skaber man de bedste resultater, og det er godt for virksomheden, for medarbejderne – og så er det i øvrigt også sjovere for én selv som leder,« siger Rasmus Hougaard.

Ofte er ledelse en svær balanceakt mellem relationer og resultater. Du kan for eksempel have en medarbejder, der gennem længere tid ikke har leveret det, vedkommende skulle, og nu er du nødt at italesætte det, selvom det kan koste på den gode stemning. Eller du kan have en ansat, der slås med personlige problemer, som går ud over arbejdsindsatsen, hvilket du som leder skal forholde dig til.

»Man må stille sig selv spørgsmålet: Min medarbejder har det svært lige nu, og jeg er hans eller hendes leder. Jeg har et ansvar for at hjælpe – hvad er den bedste hjælp jeg kan give? Nogle gange vil det være at coache, fjerne nogle opgaver, give feedback – og nogle gange er det ikke at gøre noget. Det vigtigste er, at man ikke tager følelserne på sig, men at man forstår situationen og sørger for at skabe de handlinger, der er nødvendige,« siger Rasmus Hougaard. 

Rasmus Hougaard mener, at du som leder også skal kunne håndtere medarbejderes personlige problemer

Rasmus Hougaard og Potential Project

Rasmus Hougaard har boet store dele af sit liv i udlandet og har opbygget Potential Project, der har base i 28 lande. Herfra rådgiver han og hans teams ledere på stort set alle kontinenter og i nogle af verdens største firmaer – blandt andet IKEA, Nike, Wal-Mart, Google og Accenture. 

Missionen i Potential Project er at skabe arbejdspladser, hvor mennesker trives og understøttes bedst muligt i at levere topresultater. Det handler rigtig meget om at kunne arbejde fokuseret og om at opbygge mental kapacitet hos både ledere og medarbejdere til at kunne navigere i de mange forventninger og forandringer, virksomhederne hele tiden skal forholde sig til. Og så handler det om at skabe gode relationer, som er et af de emner.

Rasmus Hougaard skriver jævnligt i sine faste klummer hos Forbes, Harvard Business Review og Business Insider. Hans nyeste bog udkommer til januar på Harvard Business Review Press og ventes at udkomme på dansk til sommer.

Fold ud

Svære følelser er krævende

Undersøgelser viser, at medarbejderes problemer, følelser og reaktioner i svære situationer kan være noget af det sværeste og mest krævende at forholde sig til som leder. Men det er en opgave, man ikke må vige uden om, for kernen i ledelsesopgaven ligger netop i de menneskelige relationer, mener Rasmus Hougaard. 

Men hvor tæt skal man gå som leder i relationen med sine medarbejdere? Hvornår bliver det for meget? 

Rasmus Hougaard stræber selv efter at have en så tæt relation til sine medarbejdere som overhovedet muligt, og det mener han, at man som udgangspunkt bør gøre som leder. Dog med forbehold. For selvfølgelig skal man respektere både ens egne og medarbejdernes grænser for, hvor tætte man har lyst til at være med hinanden. 

Man må lytte til de signaler, man får – ligesom man gør det i andre sociale relationer til venner, familie og kolleger i øvrigt, mener han. Men det bør ikke være angsten for de svære situationer, der holder én tilbage som leder, også selvom det er her, mange har svært ved at navigere.

»Hvis ikke man har lært det, kan det være virkelig svært. Enten tager man medarbejdernes følelser på sig, og det er hårdt. Eller også skubber man dem måske fra sig og får dårlig samvittighed, fordi man godt ved, at man burde gøre noget. Så kan man nemt blive lidt kold i det. Det sker for mange ledere – ikke fordi de ønsker at være kolde, men fordi de ikke kan holde alle de følelser ud. Det skal man ikke skælde ledere ud over, for det er en svær balance,« siger Rasmus Hougaard.

Rasmus Hougaard mener, at du som leder også skal kunne håndtere medarbejderes personlige problemer
Rasmus Hougaard håber på at gøre op med myten om, at man enten er en god person eller en god leder. Der er nemlig ikke nogen modsætning mellem at skabe gode relationer og gode resultater.  Foto: Christian Als

Relationer og resultater hænger tæt sammen

Flere undersøgelser viser en sammenhæng mellem de ansattes trivsel, og organisationens evne til at skabe resultater. En forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viste for et par år siden, at det har betydning for virksomhedens resultater, at der er et gensidigt samarbejde af høj kvalitet mellem ledere og medarbejdere. Det gælder ikke mindst i moderne virksomheder, som navigerer i konstante forandringer, og som ofte er komplekse organisationer med netværksbaserede, dynamiske relationer og kommandoveje, hvor hierarkiet ikke altid er helt tydeligt. 

Det stiller store krav til relationerne, og undersøgelser kæder gode relationerne mellem ledere og medarbejdere sammen med organisationernes evne til at kunne fastholde dygtige ansatte. Det er værd at have sig for øje i en tid, hvor man især i USA oplever, at mange siger deres job op, og hvor en international undersøgelse med mere end 30.000 deltagere tidligere på året viste, at op mod 40 procent af de adspurgte ledere og medarbejdere det seneste år har overvejet at forlade deres nuværende job.

Rasmus Hougaards nyeste bog udkommer på Harvard Business Review Press til januar og har titlen ’Compassionate Leadership – how to do hard things in a human way’. 

Med bogen håber Rasmus Hougaard og hans medforfatter Jacqueline Carter at gøre op med myten om, at man enten er en god person eller en effektiv leder. Der ér nemlig ikke nogen modsætning mellem at skabe gode relationer og gode resultater:

En god ven OG en effektiv leder

»Det er en falsk modsætning. Ofte kan det faktisk være mere menneskeligt at træffe de hårde beslutninger end at lade være. Spørgsmålet er, hvordan vi får gjort de hårde ting, vi skal som ledere, samtidig med at vi stadig er ordentlige som mennesker,« siger Rasmus Hougaard og giver selv svaret. For ham at se handler det om at lytte til det, folk siger. Virkelig lytte med det formål at forstå:

»Du skal skabe en forbindelse med empati, så folk oplever, at du reelt sætter dig ind i og forstår den smerte, de oplever. Når du har skabt den forbindelse og et øjeblik mærket den situation, folk er i, så skal du ud af den følelse igen. Man skal ikke overtage følelsen som leder, man skal handle på den. Man skal være meget rationel, men handle i situationen med venlighed og oprigtig opmærksomhed,« lyder Rasmus Hougaards råd.

Han henviser til forskning, der viser, at når man som leder optræder med lydhørhed og omtanke for sine medarbejdere og handler ud fra det, så oplever lederne rent faktisk selv, at de kommer stærkere ud af i de svære situationer, fordi de har kunnet handle sig ud af det og har haft muligheden for at gøre noget. 

Rasmus Hougaards eget firma, Potential Projekt, laver jævnligt undersøgelser blandt de 15.000 ledere og 500 organisationer, de arbejder for, og en af disse undersøgelser viser, at de ledere, der formår at balancere virksomhedens mål med omtanke for medarbejdernes trivsel, leverer de bedste resultater og oftest er dem, der bliver forfremmet.

Det er altså både til medarbejdernes, virksomhedens og ens egen fordel, at man som leder lærer at være i de svære situationer og handle hensigtsmæssigt i dem. Og det kræver at man tager ansvaret på sig.

Action Card

3 gode råd fra Rasmus Hougaard til ledere, der skal håndtere svære situationer

  1. Sørg for at få håndteret de svære situationer på en venlig måde fremfor at undvige dem, selvom det i første omgang kan virke som den nemmeste løsning. 
  2. Lyt med den hensigt at forstå din medarbejders følelser i den svære situation, men tag ikke følelserne på dig. 
  3. Brug din indsigt i medarbejderens situation til at handle med det formål at hjælpe medarbejderen bedst muligt. 

Relaterede artikler:

Mikkel Severin sidder foran en sort baggrund
Emotionel intelligens

Han er emotionel vejleder for landets topledere. Her er det vigtigste, han fortæller dem

Du kan være verdens skarpeste og fagligt bedst funderet leder, men uden emotionel intelligens bliver dine resultater i bedste fald gennemsnitlige; i værste fald skaber du et spor af destruktion og mistrivsel omkring dig, siger Mikkel Severin, der lærer topchefer at forstå og kontrollere deres følelser – og at lytte.
13 min.
Sara Green står midt i et lokale i virksomheden Pico Publish

I Saras konsulenthus har de helt sløjfet KPI’er: »Man bliver slidt ned i et system, hvor man skal jagte højere, større, vildere«

IT-konsulenthuset PicoPublish har droppet alle økonomiske vækstmål og fokuserer i stedet på kunde- og medarbejdertilfredshed. Det giver en mere meningsfuld hverdag for de ansatte. Og faktisk også en bedre bundlinje.
9 min.
Camilla Sløk

Sådan kan de gamle filosoffer hjælpe dig til at blive en bedre leder

Luther, Kierkegaard og Sartre er gode pejlemærker, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, når dine medarbejdere rammes af sygdom, død eller andre eksistentielle kriser. Det vigtigste er, at du gør noget og ikke bare glider af på ansvaret, siger Camilla Sløk, tidligere præst og i dag ledelsesekspert på CBS.
10 min.
Casper Aaen står og snakker med sine medarbejdere

Et opgør med ineffektive møder blev et skridt på vejen til fire-dages arbejdsuger

Møderne var for mange og for lange hos virksomheden PanzerGlass, der besluttede at udfordre de dårlige vaner. En målrettet indsats har ført til både færre og mere effektive møder. Det er afgørende for, at medarbejderne – inklusive ledelsen - i dag kan holde fri hver anden fredag.
7 min.
Nils Nyvang Bacher lægger mødeforplejning

Her sørger fire ’bedsteforældre’ for oprydning, hjemmebag og gode råd om kaffepletter og kærestesorg

At skabe tryghed er det suverænt vigtigste for serieværksætteren og topchefen Martin Thorborg. Derfor har han ansat fire seniorer til at hjælpe den unge medarbejderstab i Dinero med at trives bedre på jobbet.
7 min.
Berit Riise Larsen sidder foran en computerskærm

Sådan fik Berit hjælp til at gøre sit arbejdsliv som leder meget lettere

Som ny leder måtte Berit Riise Larsen kæmpe med nogle klassiske problemstillinger. Et forløb med en sparringspartner fik hende til at indse, hvad der skulle til for at få en bedre hverdag, hvor der er plads til fritid, og den dårlige samvittighed er pakket væk.
6 min.