Kontorliv, foto: Getty Images
Foto: Klaus Vedfelt, Getty Images
Fastholdelse

Rekordmange siger op - Sådan får du medarbejderne til at blive

8. February 2022

Højere løn og mere fleksibilitet kan være med til at fastholde dine medarbejdere. Men det, der giver dem allermest lyst til at blive, er noget helt andet.

Gå til Action card

”Opsigelse”.

Sådan står der i emnefeltet i mange mails, som lige nu tikker ind i indbakken hos landets ledere.

Der er nemlig rekordmange, der skifter job. I de første syv måneder af 2021, hvor de sidste tal stammer fra, skiftede knap 650.000 danskere job, viser en opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Selvom tallet også dækker over ledige, der er kommet i job, fastslår STAR, at der er tale om en markant stigning i antallet af jobskifte.

Ifølge Niklas Praefke, cheføkonom hos Lederne, hænger de mange jobskifte sammen med, at efterspørgslen på medarbejdere er historisk høj.

»Virksomhederne efterspørger arbejdskraft i stor stil. Og det benytter mange til at prøve sig selv af i et nyt job,« siger han.  

Men for de ledere, der mister en god medarbejder, kan det være mere end svært at finde en kvalificeret erstatning. I den sidste halvdel af 2022 lå antallet af registrerede forgæves rekrutteringer ifølge STAR på 158.000, det højeste antal i 14 år. Og det får mange virksomheder til at tage andre og mere offensive metoder i brug i jagten på nye hænder.

»Den store mangel på arbejdskraft betyder, at der foregår en intens kamp om både talenter og erfaren arbejdskraft. Faktisk er flere og flere virksomheder begyndt at jagte medarbejdere hos konkurrenterne, fordi de ganske enkelt ikke kan få besat de ledige stillinger gennem traditionel jobannoncering,« siger Niklas Praefke.

Der er med andre ord god grund til at gøre en ekstra indsats for at fastholde de medarbejdere, du har.

Men hvordan bærer du dig som leder ad med det?

Bedre løn

Selvom lønnen langt fra betyder alt, er den ifølge Niklas Praefke et oplagt sted at starte. Den skal nemlig være tilpas stor til, at medarbejderne føler sig værdsat. Og som jobmarkedet er lige nu, vil mange stille større krav til lønpakken end tidligere, fortæller han.  

»Mange ledere har allerede erkendt, at det bliver svært at holde på medarbejderne, hvis man følger lønudviklingen fra de foregående år,« siger han og henviser til en medlemsundersøgelse, som Lederne lavede op til jul. Den viser, at godt halvdelen af de adspurgte ledere mener, at lønstigningstakten bliver højere i 2022 end sidste år.

At give sine medarbejdere en lønforhøjelse kan være en stor udskrivning. Men det kan rekruttering af nye medarbejdere også hurtigt blive, minder Niklas Praefke om.

»Det er ikke kun selve rekrutteringsprocessen, der koster. Men også det tab af know-how og måske endda kunder, som en udskiftning af medarbejdere kan resultere i,« siger han.

Mere fleksibilitet

En anden faktor, som mange i dag tillægger stor betydning, er muligheden for et fleksibelt arbejdsliv.

Niklas Praefke forklarer:

»Under coronakrisen har mange opdaget, at det godt kan fungere at arbejde hjemme fra et par dage om ugen – og måske også på nogle tidspunkter, der passer med familiens øvrige planer. Så hvis arbejdsopgaverne ellers tillader det, kan det give god mening at skrue op for den mulighed. Det vil være et klart plus for mange medarbejdere,« fastslår han og tilføjer, at det blandt andet vil give værdi for dem, der pendler til arbejde.

»Hvis du kan spare en time eller to på transport et par gange om ugen, er det en stor gevinst. Det er tid, du får frigivet til at bruge på for eksempel din familie eller til at dyrke dine fritidsinteresser. Og det kan tælle mindst lige så meget op som en lønforhøjelse,« siger han.

Niklas Praefke

Niklas Praefke har siden 2019 været ansat som cheføkonom hos Lederne, hvor han analyserer og leverer løsningsforslag til aktuelle politiske og samfundsøkonomiske problemstillinger – blandt inden for beskæftigelse, dansk og international økonomi og erhvervspolitik.

Fold ud

Ingen arbejdsglæde uden mening

Det, der for mange er det allervigtigste i et job, er dog, at det er meningsfuldt. Lønnen spiller ind på vores jobvalg. Men kan vi ikke se ideen med det, vi laver, mister vi motivationen og lysten til at yde vores bedste. Og er det tilfældet for dine medarbejdere, vil de formentlig være tilbøjelige til at søge nye veje, lyder det fra Niklas Praefke.

»Der er en klar tendens til at se sit job i et større perspektiv. Det handler ikke blot om at få smør på brødet, men om at bidrage til noget, der giver mening – ikke mindst i forhold til emner som bæredygtighed og samfundsansvar.«

Derfor kan det være en god idé, forklarer han, at tydeliggøre over for medarbejderne, hvordan virksomheden bidrager til samfundet i et større perspektiv. I hvilken grad tænker virksomheden bæredygtighed ind i produktionen? Gør de noget særligt for at fremme diversiteten blandt de ansatte og i samfundet generelt? Og hvad er virksomhedens rolle i lokalsamfundet?

At få The Big Why til at give mening for medarbejderne kræver langt mere end at justere på tallet på deres lønseddel, vedkender Niklas Praefke, men indsatsen kan være godt givet ud.

»Alle undersøgelser peger i retning af, at den større mening med arbejdet optager medarbejderne mere og mere – det gælder både de unge, som måske er mere drevet mod det aktivistiske, men faktisk også de ældre generationer, som måske ikke tænker så meget på deres karriere, men på at bruge deres sidste år på arbejdsmarkedet på noget meningsfuldt,« siger han.

Alle skal kunne mærke, de gør en forskel

At finde mening i sit arbejde handler dog ikke kun om mening i en bredere samfundsmæssig forstand. Det siger Michael Uhrenholt, der er ledelsesrådgiver hos Lederne.

»Virksomhedens bidrag til udviklingen af samfundet har afgjort en større betydning i dag end tidligere. Men det gør det ikke alene. Medarbejderne skal også hver især opleve, at de spiller en vigtig rolle i forhold til opgaveløsningen. Og det kræver god ledelse,« siger han og uddyber.

Michael Uhrenholt

Michael Uhrenholt er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere.

Han har særligt kompetencer inden for blandt andet lederudvikling og rekruttering og har været hos Lederne siden 2007.

Fold ud

»For medarbejderne er det afgørende, at de har oplevelsen af, at de gør en forskel for virksomheden. Derfor skal du som leder vise interesse for dine ansatte og de opgaver, de udfører – og ikke mindst huske at anerkende dem for deres indsats,« siger Michael Uhrenholt.

Og det kan man som leder hurtigt glemme i en travl hverdag.

»Ledelsesmøder og den daglige drift må aldrig stå i vejen for, at du har tid til dine medarbejdere. At lytte til dem, sparre med dem og give dem feedback. Det er og bliver en central ledelsesopgave, hvis medarbejderne skal finde glæde og mening med deres arbejde,« siger han.

Et meningsfuldt job er dog samtidig et job, siger Michael Uhrenholt, hvor man har en vis grad af autonomi.

»Det handler om at finde en balance, hvor man viser interesse for sine medarbejdere og støtter dem, men samtidig giver dem mulighed for selv at tage styring og have indflydelse på opgaverne,« siger han.

»Hvis medarbejderne kan mærke, at du har tillid til dem – ikke bare ved at give dem frihed, men også ved at spørge dem til råds – vil de opleve en glæde og stolthed over at kunne bidrage. Og for de fleste betyder den følelse mere end tallet på lønsedlen,« konkluderer Michael Uhrenholt. 

Action Card

3 gode råd: Sådan fastholder du dine medarbejdere

Ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt har tre gode råd til hvordan du fastholder dine medarbejdere i en tid, hvor der er rift om arbejdskraften.

  1. Skab mening for dine medarbejdere.
    Dine medarbejdere skal opleve det som meningsfuldt at gå på arbejde. Det handler både om det store perspektiv, hvor du som leder skal kunne svare på The Big Why. Mange medarbejdere vil vide, hvordan virksomheden tager samfundsansvar og bidrager til den grønne omstilling. Samtidig skal medarbejderne opleve, at de er med til at gøre en forskel for virksomheden. Det kræver, at du viser interesse for dem, giver dem feedback og anerkender dem for deres indsats.
  2. Tilbyd en højere løn. 
    Medarbejdernes løn skal være tilpas stor til, at de føler sig værdsat. Og lønkravet kan meget vel blive større i år end tidligere på grund af den store efterspørgsel på arbejdskraft. At give sine medarbejdere en lønstigning kan være en stor udskrivning. Men husk på, at det også er dyrt at rekruttere nye medarbejdere. Ikke kun når det gælder selve rekrutteringsprocessen. Men også med det tab af know-how og måske endda kunder, som en udskiftning af medarbejdere kan resultere i.
  3. Giv mulighed for mere fleksibilitet. 
    Under coronakrisen har mange opdaget, at det godt kan fungere at arbejde hjemme en dag eller to om ugen – og måske også på nogle tidspunkter, der passer med familiens øvrige planer. Så hvis arbejdsopgaverne ellers tillader det, kan det give god mening at skrue op for den mulighed. Det vil være et klart plus for mange medarbejdere.

Læs også

Camilla Sløk

Sådan kan de gamle filosoffer hjælpe dig til at blive en bedre leder

Luther, Kierkegaard og Sartre er gode pejlemærker, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, når dine medarbejdere rammes af sygdom, død eller andre eksistentielle kriser. Det vigtigste er, at du gør noget og ikke bare glider af på ansvaret, siger Camilla Sløk, tidligere præst og i dag ledelsesekspert på CBS.
10 min.
Casper Aaen står og snakker med sine medarbejdere

Et opgør med ineffektive møder blev et skridt på vejen til fire-dages arbejdsuger

Møderne var for mange og for lange hos virksomheden PanzerGlass, der besluttede at udfordre de dårlige vaner. En målrettet indsats har ført til både færre og mere effektive møder. Det er afgørende for, at medarbejderne – inklusive ledelsen - i dag kan holde fri hver anden fredag.
7 min.
Tommy Zwicky sidder mellem to kollegaer og snakker

Tommy lavede en top 3 over sine absolutte drømmejob – og landede et af dem

Da Tommy Zwicky besluttede, at han ville have et nyt job, valgte han en metode, der både krævede en del overvindelse og var nervepirrende indimellem. Til gengæld har han i dag det lederjob, han allerhelst ville have.
6 min.
Poul Pedersen kigger ud over sit mejeri

Mr. Thise om at sige farvel til sit livsprojekt: »Det har været frygteligt at stoppe, nærmest deprimerende«

I mere end tre årtier var Poul Pedersen drivkraften bag Thise Mejeri. Her fortæller den nu pensionerede direktør om at skabe en succes på trods. Om prisen for op til 18 timers arbejdsdage. Og om den følelse af både glæde og tomhed, han nu sidder tilbage med.
13 min.
En kvinde interviewer en mand til en jobsamtale

Her er 9 spørgsmål, du skal stille kandidaten til din næste ansættelsessamtale

Fejlansættelser kan koste dyrt. Her er ni gode spørgsmål, der kan hjælpe dig med at spotte den rigtige kandidat.
8 min.
Kvinde drikker vin til julefrokost

Hver anden leder har ændret syn på julefrokosten

I de seneste år er der blevet skruet op for bevidstheden om, hvad man kan tillade sig som leder under julefrokosten. Halvdelen tænker mere over, hvordan de opfører sig.
5 min.