Mads Byder er direktør i Help PR Kommunikation og står lige nu med et stort dilemma
Mads Byder er direktør i Help PR Kommunikation og står lige nu med et stort dilemma, som mange andre ledere helt sikkert kan genkende: Hvordan håndterer du medarbejdernes ønske om at arbejde mere hjemme post corona?  Foto: Christian Als
LEDERSKABET

Sådan håndterer du medarbejdernes ønske om at arbejde mere hjemme efter corona

10. November 2021

Giv plads til mere fleksibilitet og individuelle løsninger, men sørg for klare spilleregler og forventningsafstemning. Sådan lyder anbefalingen fra ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt i første udgave af den nye podcast Lederskabet.

Gå til Action card

»I sidste uge ringede en medarbejder, der har en baby med ondt i maven, og fortalte, at han kun kommer på kontoret en enkelt dag i denne uge. Og her til morgen skrev en anden medarbejder rundt til alle, at hun arbejder hjemme i dag, selv om hun stod til at skulle møde ind«.

Mads Byder er direktør i Help PR Kommunikation og står lige nu med et stort dilemma, som mange andre ledere helt sikkert kan genkende: Hvordan håndterer du medarbejdernes ønske om at arbejde mere hjemme post corona? Og hvordan organiserer du distancearbejde, så det både giver mening for de ansatte og for virksomheden - uden at alt ender i kaos?

Under corona-epidemien arbejdede Mads Byders ansatte - ligesom stort set hele den danske arbejdsstyrke - hjemme i stor stil. Og nu har mange af dem ikke den store lyst til at vende tilbage til en hverdag, hvor de stempler ind på kontoret kl. 09.00 om morgenen og går ud af døren igen på slaget 17.00.

»Før i tiden var der ingen af medarbejderne, der stillede spørgsmålstegn ved, at de skulle møde ind på arbejde hver dag. Men sådan er det ikke længere. Så min udfordring er, hvordan jeg både kan gøre medarbejderne tilfredse og organisere arbejdet på en måde, der giver mening for mig også«, siger Mads Byder i Lederstof.dk’s nye podcastserie, Lederskabet, hvor ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt via sparring og coaching hjælper ledere med at løse et presserende problem eller dilemma - med det formål at hjælpe andre ledere til at tackle de samme udfordringer i deres lederskab.

Stort krav om fleksibilitet

For Mads Byder, og mange andre ledere med ham, handler dilemmaet i bund om grund om, at mange medarbejdere både er blevet vant til – og glade for – at arbejde hjemme. Og at det kan være svært at forene med de ønsker og krav, man har som leder.

»Det massive hjemmearbejde under corona stiller dig som leder over for et hidtil uhørt krav om fleksibilitet. Medarbejderne har vænnet sig til, at arbejds- og privatliv flyder sammen på en helt anden måde, og det vil de gerne fortsætte med. Det giver en masse udfordringer, men også muligheder«, siger Michael Uhrenholt, der er teamchef og ledelsesrådgiver hos Lederne.

Han understreger, at du som leder når som helst kan trække ’ledelsesret-kortet’ og diktere, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og fordeles, så længe det ikke er til fare for de ansattes helbred.

Men du gør klogt i at håndtere medarbejdernes ønske om at arbejde mere hjemmefra på en noget mere diplomatisk måde – og gå langt for at honorere ønsket.

»Specielt mange af de unge, jeg møder i dag, har en helt anden forventning til arbejdslivet, og corona har kun forstærket det. De er gerne på kl. 23.00 om aftenen, hvis det er det, der passer ind i deres liv. Men de forventer fleksibilitet som modydelse«.

Mads Byder er direktør i Help PR Kommunikation og står lige nu med et stort dilemma
For Mads Byder handler dilemmaet i bund om grund om, at mange medarbejdere både er blevet vant til – og glade for – at arbejde hjemme. Og at det kan være svært at forene med de ønsker og krav, man har som leder. Foto: Christian Als

Alle skal behandles ens – og forskelligt

Michael Uhrenholts råd til dig og andre ledere er at tage udgangspunkt i de medarbejdere, du har. Og behandle alle ens, men med den forskellighed, de besidder. 
»Nogle har behov for at gå tidligt nogle dage eller møde senere. Og andre vil gerne arbejde hjemme så meget som muligt. Hvis de har behov for den fleksibilitet, så lad dem endelig få det«, siger han.

Større virksomheder med mange hundrede ansatte kan med fordel vælge en remote-model med meget tydelige retningslinjer og lidt færre frihedsgrader. Michael Uhrenholt har rådgivet flere virksomheder, der har valgt en eller to faste hjemmearbejdsdage.

»I en af virksomhederne havde lederen behov for, at de ansatte kom ind to dage om ugen for at få udviklingsarbejde og koordinering på plads. Så han meldte ud, at han forventede, at alle dukkede op de to dage. De andre dage kunne de vælge at arbejde hjemme eller være på kontoret. Det var det spillerum, der passede til den virksomhed«, siger Michael Uhrenholt.

Som teamleder for Ledelsesrådgivningen hos Lederne har han selv valgt en lignende model.

»Mit helt eget take på det er, at jeg forventer, at alle folk er til stede om fredagen, for der ligger de faste møder. Og så forventer jeg selvfølgelig, at man deltager i de ting, man bliver indkaldt til«, siger Michael Uhrenholt. 

Michael Uhrenholdt er ledelsesrådgiver i Lederne

Michael Uhrenholdt

Michael Uhrenholt er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere.

Han har særligt kompetencer inden for blandt andet lederudvikling og rekruttering og har været hos Lederne siden 2007.

Som medlem af Lederne kan du få gratis rådgivning af Michael og hans kolleger.

Fold ud

Bange for at miste kontrollen

For mindre virksomheder som Mads Byders Help PR, der har 20 ansatte, kan man sagtens være endnu mere fleksibel og vælge individuelle løsninger.

»Men det kræver også stærk ledelse at turde leve med en friere arbejdstilrettelæggelse. Mange ledere har nok en snert af, at de er bange for at afgive kontrollen og gerne vil micromanage alt«, siger Michael Uhrenholt.

Nøglen for mange ledere kan meget vel ligge i begrebet distribueret lederskab, mener han. 

»Distribueret ledelse handler om, at du som leder interagerer med dine medarbejder i forhold til opgavevaretagelse og løsning, så din ’ledelse’ skabes gennem dialog og feedback. Det sikrer, at du som leder er tæt på løsningen, men stadig lader dine kompetente medarbejdere varetage den reelle løsning og handling.«

Distribueret lederskab er, mener Michael Uhrenholt, et godt alternativ til den mere traditionelle delegeret ledelse, hvor du som leder placerer en konkret opgave hos en medarbejder, og lader ham eller hende løse opgaven, dog uden reel feedback/feedforward, og hvor viden om og erfaring fra opgaven isoleres hos et enkelt individ. Derved mister du indsigten som leder.

»Den distribuerede tilgang sikrer en højere grad af ejerskab og engagement, og du sikrer som leder, at du er tæt på kernen i arbejdet, uden at du selv løser opgaven. Når du giver medarbejderne lang snor og udviser tillid og tiltro, så er jeg overbevist om, at du får meget af det igen. Men det er klart, at hvis du har en medarbejder, der træder ved siden af og udnytter det, skal du træde i karakter som leder, konfrontere problemet og få italesat, at det ikke tolereres«, siger Michael Uhrenholt.

Mads Byder er direktør i Help PR Kommunikation og står lige nu med et stort dilemma
»Jeg kommer til at give mere frihed, baseret på tillid, men jeg er også blevet opmærksom på, at jeg i samme moment skal forventningsafstemme og formulere nogle mere faste spilleregler, som medarbejderne forstår og accepterer. Det arbejde har vi sat i gang,« siger Mads Byder. Foto: Christian Als

Behov for klare spilleregler

Det allervigtigste er at få fastlagt nogle klare spilleregler, så ingen er i tvivl om, hvordan retningslinjerne er. Og hvad der forventes af en medarbejder på en hjemmearbejdsdag.

»Sørg for at få formuleret nogle retningslinjer for, hvor mange dage om ugen medarbejderne må arbejde hjemme. Og giv plads og rum til, at du som leder kan lave særaftaler med de medarbejdere, du har under dig«, siger Michael Uhrenholt.

Mens nogle medarbejder er dygtige til at arbejde alene og kan levere varen – og måske endda topperforme – når de sidder derhjemme, skal andre holdes mere til ilden og fungerer bedst i et arbejdsmiljø, hvor der er masser af sparring og et højt energiniveau.

Problemet er, forklarer Michael Uhrenholt, at medarbejderen ikke altid selv har indsigt i, hvor de præsterer bedst.

»Det er fint, hvis en medarbejder godt kan lide at arbejde hjemmefra. Men hvis du som leder kan se, at vedkommende ikke leverer, som han eller hun skal, nytter det jo ikke noget. I så fald må du holde på din ledelsesret og kalde medarbejderen tilbage til kontoret«, fastslår han.

Så hvordan gør man det uden at ødelægge forholdet til medarbejderen?

»Ved at holde øjnene på bolden. Det vil sige på fagligheden og på den opgave, vedkommende skal løfte. Det er som regel lettere at forstå, end hvis det er dig som person, der er noget galt med«, siger Michael Uhrenholt.

Teams-møder smadrer kalenderen

Ifølge den seneste forskning tyder meget på, at hjemmearbejde kan være en fordel, både for den enkelte medarbejder, lederen og virksomhedens bundlinje. Derfor er flere og flere virksomheder lige nu i fuld gang med at skære ned på kontorarealerne og køre hæve-sænke borde ud til de ansattes privatboliger.

Men hvis distancearbejde også skal blive en succes på den lange bane, er der nogle ting, man som leder skal være opmærksom på. En af dem er noget så basalt som kalenderstyring.

»Når du som leder i dag vil holde kontakten til en medarbejder, der ofte arbejder hjemme, indkalder du til et Teams-møde, der typisk varer en halv til en hel time. Jeg har hørt fra mange ledere, at deres kalendere er plastret fuldstændig til af den slags samtaler«.

Før kunne du som leder sludre lidt med de ansatte ved kaffemaskinen, opsøge dem på kontoret eller spise sammen i kantinen. Det er forsvundet i takt med, at folk oftere sidder derhjemme. Risikoen for at det sociale kit forsvinder helt, er – sammen med overfyldte kalendere - noget af det, der taler for, at leder og medarbejder ikke kun mødes i det virtuelle rum.

»Det er en ledelsesopgave, der rækker ud over alt det praktiske, og man skal være opmærksom på faresignalerne. Vi er alle sammen – også ledere – sociale dyr, og rigtig mange af os får energi af at være i rum med andre og af at lære og lytte«, siger Michael Uhrenholt.

Lederskabet er en ny podcast om udfordringer og løsninger i lederskab

Lederskabet

I podcast-serien Lederskabet kan du høre Michael Uhrenholt hjælpe en række ledere med gode bud på, hvordan de løser de konkrete udfordringer, de står over for. 

For hvert afsnit møder du en ny leder med en ny udfordring, som du med høj sandsynlighed kan nikke genkendende til.

Du kan finde Lederskabet alle de steder, du normalt finder dine podcasts.

Lederskabet udgives af Lederstof.dk, og bag Lederstof.dk står Lederne – Danmarks i største interesseorganisation for ledere.

Fold ud

Send ledergruppen hjem

Mens flere og flere medarbejdere foretrækker at passe det daglige arbejde hjemmefra, ser han også mange eksempler på virksomheder, hvor hele lederkredsen sidder på arbejdspladsen hver eneste dag. Ofte mutters alene.

»Det er vigtigt, at du som leder selv følger de regler, du beder medarbejderne om at efterleve. Det nytter ikke at følge det gamle 9-17-program slavisk, hvis medarbejderne i stor udstrækning arbejder hjemmefra eller forskudt. Det hænger ikke sammen og sender et forkert signal«, siger Michael Uhrenholt.

For Mads Byder blev konklusionen på coachingen i Lederskabet at skrue endnu mere op for fleksibiliteten individuelt og høre medarbejderne om faste dage er en god idé i Help PR Kommunikation.

»Jeg kommer til at give mere frihed, baseret på tillid, men jeg er også blevet opmærksom på, at jeg i samme moment skal forventningsafstemme og formulere nogle mere faste spilleregler, som medarbejderne forstår og accepterer. Det arbejde har vi sat i gang,« siger Mads Byder.

Action Card

Her er Michael Uhrenholts 5 bedste råd om hjemmearbejde:

  1. Remote-arbejde er kommet for at blive. Mange medarbejdere har under corona-krisen oplevet, at deres arbejds- og privatliv hænger bedre sammen, når de kan arbejde remote. Som leder er det vigtigt, at du får defineret nogle spilleregler, så medarbejderne ved præcist, hvor meget de kan arbejde hjemme, og hvor meget de forventes at være på arbejdspladsen. Så sæt nogle tydelige rammer og gør det klart, at der er pligt til at deltage i alle online-møder.
  2. Fleksibilitet går begge veje. Hvis du som leder ønsker at have medarbejdere, der kan stå til rådighed i særligt udsatte perioder eller påtage sig nogle ekstra opgaver, når der er behov for det, skal du huske selv at give fleksibilitet. Og her er muligheden for hjemmearbejde et vigtigt element.
  3. Overvej en eller flere faste mødedage om ugen. En løsning, som jeg selv praktiserer, er, at alle mine medarbejdere skal møde på arbejde om fredagen. Her lægger jeg de afdelingsmøder, der kræver, at alle er fysisk tilstede.
  4. Husk at du har ledelsesretten. Alle skal behandles ens og forskelligt. Det er ikke alle medarbejdere, hvor det skaber fremdrift at arbejde meget hjemmefra. I de tilfælde kan du som chef bede vedkommende om at være tilstede på arbejdspladsen hele tiden, mens det for andre giver en god balance at kunne flekse med meget hjemmearbejde. Det er vigtigt som leder at tage udgangspunkt i det, der skaber mening hos den enkelte – og for dig som leder.
  5. Teams-møder kan aldrig erstatte socialt samvær. Du må ikke undervurdere vigtigheden af at mødes fysisk på arbejdspladsen. Teams-møder kan ikke klare det hele. De uformelle snakke ved kaffemaskinen eller i kantinen er utroligt vigtige. Hvis vi er ikke nok sammen fysisk, kommer den sociale lim også til at mangle.
Kim Povlsen sidder for enden af et bord
Ledelse med vilje

Robotdirektøren synes, det er sjovest, når det er allersværest

Tidligt lagde Kim Povlsen en plan for karrieren: Han ville gå målrettet efter job uden for sin komfortzone for at lære så meget som muligt. Det er i den grad blevet opfyldt, også da han som ny CEO i Universal Robots lancerede store forandringer midt i en bragende succes.
45 min.
Gitte Kirkegaard står i midten af kontoret
Ledelse med vilje

Topchef Gitte Kirkegaard går hver morgen rundt og hilser på sine 95 ansatte

Gitte Kirkegaard er tredje generation for bordenden i Logitrans. Hun forsøger at balancere det travle job som topchef med en ledelsesstil, hvor der er plads til en snak om medarbejdernes problemer på hjemmefronten.
47 min.
Ole Krogh Petersen står og læner sig op ad en væg udenfor
Ledelse med vilje

PFA-direktør siger nej til lange powerpoints: »Jeg har brug for noget short and sweet, som er nok til at træffe en beslutning«

Mere information fører ikke nødvendigvis til bedre beslutninger. Det mener administrerende direktør i PFA, Ole Krogh Petersen, der foretrækker en kort snak over telefonen frem for et langt møde.
47 min.
Signe Lopdrup står på Roskilde Festival
Ledelse med vilje

Roskilde Festivalens direktør: »Det er ikke mig, der bærer festivalen, det er fællesskabet«

Det kræver helt særlige lederevner at motivere og inspirere 30.000 frivillige ildsjæle, der en gang om året bygger en by på størrelse med Aalborg op fra bunden og skaber Nordens største musikfestival. Signe Lopdrups recept hedder ’fællesskabende ledelse’ – også selvom det tit er bøvlet og tager lang tid at nå frem til en beslutning.
45 min.
Johan Kirstein Brammer går ud på en bro
Ledelse med vilje

»Hvis du kommer alene i mål, fordi du har tabt alle andre bag dig, er du ikke lykkedes med noget som helst«

Johan Kirstein Brammers liv tog en skelsættende drejning, da han som 18-årig mistede sin mor. Det blev startskuddet til en hæsblæsende rejse mod erhvervslivets top, hvor han konstant søgte nye udfordringer og mere ansvar. Nu har den nye topchef i Tryg lært, at han indimellem også skal sætte tempoet ned.
41 min.