Michael Kjøller Petersen er administrerende direktør i Computershare
Michael Kjøller Petersen, administrerende direktør i Computershare, ved skrivebordet i sit hjemmekontor. Derfra har han skullet styre sine medarbejdere under coronanedlukningen. Foto: Christian Als
Ny viden

Coronanedlukningen var hårdere for lederne end deres medarbejdere

23. oktober 2020

Forårets coronanedlukning var en hårdere prøvelse for lederne end for medarbejderne i landets vidensvirksomheder. Virksomhederne skal blive bedre til at understøtte den enkelte distanceleder, lyder det fra en af forskerne bag nyt studie. 

Gå til Action card

»Det krævede mange kræfter at omstille vores leverancer til kunderne, samtidig med vi skulle omstille vores interne drift til hjemmearbejde«.

Sådan siger administrerende direktør i Computershare Michael Kjøller-Petersen, der ligesom sine 23 medarbejdere har arbejdet hjemme, siden statsminister Mette Frederiksen i midten af marts i år bebudede nedlukningen af store dele af landet.

Computershare lever blandt andet af at arrangere generalforsamlinger for nogle af landets største virksomheder. Men efter regeringen ad flere omgange er kommet med restriktioner mod at forsamle sig, har Computershare skullet udvikle en digital løsning til deres kunder.

»Udviklingsarbejdet bliver mere omstændigt, fordi man ikke lige kan stikke hovedet ind til en medarbejder. Kommunikationen flyder ganske enkelt ikke lige så let. Og det er er ikke optimalt, når man som os har skullet bygge bilen, mens vi kører i den«.

Michael Kjøller-Petersen har sammen med knap 300 andre ledere i Danmark deltaget i en spørgeskemaundersøgelse fra DTU, der belyser erfaringerne med at arbejde hjemme under coronanedlukningen i Danmark. Lidt over 1.000 menige medarbejdere har også deltaget i undersøgelsen. Fælles for lederne og medarbejderne er, at de er beskæftiget i såkaldte vidensjob – for eksempel akademiske kontorjob. Og sammenligner man svarene fra de to grupper, er tendensen klar. Det fortæller professor ved DTU Management John P. Hansen, der er en af de tre forskere bag undersøgelsen.

»Lederne har oplevet tiden under coronanedlukningen som hårdere, end medarbejderne har«, slår han fast. Han understreger, at undersøgelsen ikke er repræsentativ for den samlede arbejdsstyrke i Danmark, men udelukkende for ledere og medarbejdere i vidensjob.

Undersøgelsens resultater

Ledere og medarbejdere i vidensvirksomheder har ikke været lige hårdt ramt af at arbejde hjemme under coronanedlukningen.

Knap 300 ledere og godt 1000 menige medarbejdere i Danmark har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse fra DTU. De har blandt andet svaret således:

Mit arbejde er mere krævende 

Ledere: 
45 procent: Enig
23 procent: Uenig
32 procent: Ved ikke

Medarbejdere: 
32 procent: Enig
32,5 procent: Uenig
35,5 procent: Ved ikke


Min arbejds- og familiesituation er mere udfordrende
 

Ledere: 
82 procent: ”Noget mere” eller ”en del mere” krævende 
18 procent: ”Meget mindre” eller ”en del mindre” udfordrende end normalt  

Medarbejdere: 
69 procent: ”Noget mere” eller ”en del mere” udfordrende end normalt 
31 procent: ”Meget mindre” eller ”en del mindre” udforende end normalt 


Jeg føler mig mere bundet til min computer derhjemme end på kontoret 

Ledere: 
69 procent: Enig
17 procent: Uenig 
14 procent: Ved ikke 

Medarbejdere: 
57 procent: Enig
22 procent: Uenig
21 procent: Ved ikke 

Fold ud

Ifølge undersøgelsen fandt lederne generelt deres job ”mere krævende” end normalt. De ekstra udfordringer for lederne handlede blandt andet om organiseringen af arbejdet og kommunikationen til medarbejderne. Mere positive var medarbejderne i undersøgelsen, der blandt andet gav udtryk for, at de satte pris på den fleksibilitet, hjemmearbejdet gav.

»Af ledernes svar kan vi se, at de har fået nogle opgaver oven i det, de i forvejen skal. Hvordan fornemmer man for eksempel, om medarbejderne trives, når man ikke længere kan smalltalke med dem ved kaffemaskinen eller se, om de sidder og river sig i håret? Det har lederne skullet finde løsninger på, på meget kort tid«, siger han.

Ekstra belastning

»Derudover sætter distanceledelse store krav til de opgaver, man som leder uddelegerer. Opgaverne skal være ekstremt veldefinerede for at minimere risikoen for misforståelser. Samtidig kan det være svært at holde styr på, om alle når det, de skal – kort sagt om medarbejderne opretholder en høj produktivitet«, forsætter John P. Hansen, der fortæller, at lederne ifølge forskerholdets data var lige så ekstra belastet af at skulle omstille sig til hjemmearbejde som de medarbejdere, der skulle arbejde hjemme med to eller flere børn.

Michael Kjøller Petersen er administrerende direktør i Computershare
Michael Kjøller Petersen, administrerende direktør i Computershare, der ligesom sine 23 medarbejdere har arbejdet hjemme siden marts. Foto: Christian Als.

Særligt vanskeligt er det ifølge John P. Hansen, hvis nogle medarbejdere sidder derhjemme og andre på kontoret.

»Problemet er, at alle gerne skal føle sig inkluderet – uanset hvor man befinder sig. Og det kan være en stor opgave for lederen«, siger han.

For lederne har hjemmearbejdet på visse punkter også været en øjenåbner, mener John P. Hansen. Blandt andet i forhold til brugen af onlinemøder:

»Tænk på, hvor lang tid et møde ude i byen tager, hvis man medregner transporttiden. Det kan i mange tilfælde gøres langt mere effektivt over nettet. Derudover giver mange medarbejdere udtryk for, at de gerne vil arbejde mere hjemme. Så øget brug af onlinemøder – også internt i virksomheden – kan måske ligefrem være med til at øge medarbejdernes trivsel, hvilket jo kun kan være i lederens interesse«.

For meget trial and error

Christine Ipsen er lektor ved DTU Management og medforfatter til rapporten. Hun mener, at lederne i for høj grad selv skal løse udfordringerne med at lede på afstand.

»Der er virksomheder, hvor medarbejderne hele tiden skifter mellem at arbejde hjemme og møde ind på kontoret. Det giver fleksibilitet for medarbejderne, men det gør det samtidigt sværere for lederne at koordinere arbejdsopgaverne. Og det ansvar skal de ikke stå med alene«, siger Christine Ipsen og minder om, at de færreste distanceledere har rollemodeller at spejle sig i.

»De fleste har prøvet sig frem ud fra trial and error-metoden. Men skal distanceledelse og hjemmearbejde fungere i længden, må man som virksomhed udtænke en samlet plan, der tilgodeser både medarbejderne og lederne. Og lige nu er der en tendens til, at den sidste gruppe bliver glemt«, siger hun.

Ifølge Christine Ipsen er det en særlig udfordring for distancelederen at vurdere medarbejdernes trivsel. Men det er der råd for, fortæller hun.

»Det kan være en god idé at spørge ind til trivslen før opgaverne. Det handler om at lytte sig til og se efter, hvordan medarbejderne har det. Hvad siger de mellem linjerne? Ser de okay ud? Og så huske at følge op, hvis der er noget, man fornemmer, der går skævt«, siger Christine Ipsen, der anbefaler, at man holder overblik over, hvem man snakker med hvornår, så man »når hele vejen rundt«, som hun udtrykker det.

Michael Kjøller Petersen er administrerende direktør i Computershare
Michael Kjøller Petersen, administrerende direktør i Computershare, under et telefonmøde på hjemmekontoret. Foto: Christian Als

»Det er også en god idé at skabe mulighed for møder og samtaler uden for de almindelige møder, hvor man kan tale om løst og fast – præcis som man gør, hvis man mødtes tilfældigt på kontoret. Måske har man nogle frustrationer, man brænder inde med. Måske har man bare brug for at snakke om noget andet end selve opgaverne. Det kan gælde alle – også lederne selv«, siger Christine Ipsen, der mener, at virtuelle fredagsbarer eller fællesfrokost kan være et godt socialt afbræk i en tid med mange hjemmearbejdsdage.   

Styrk tilliden

Christine Ipsen mener desuden, at tillid er et nøgleord i distanceledelse. »Som leder skal man vise, at man tør tage ansvar og gå forrest. Men medarbejderne skal samtidigt kunne fornemme, at deres leder har tillid til, at de selv kan træffe beslutninger og føre opgaverne ud i livet. Det gælder i al slags ledelse selvfølgelig, men måske især når man som leder ikke kan kigge medarbejderne over skulderen«, siger hun.

Vil vi se nogle andre typer af ledere i de virksomheder, hvor distanceledelse bliver normen?

»Det vil være mit bud. Mange ledere i dag er meget sociale og relationelle i deres lederstil. De elsker den energi, de får igen af deres medarbejdere. Spørgsmålet er, om denne form for ledelse kan overføres virtuelt. Forskning viser, at den gode virtuelle leder er mere planlæggende, opfølgende og målfokuseret, og det vil måske ikke falde alle ”analoge” ledere naturligt«, siger hun.

Sværere at onboarde

Tilbage til Michael Kjøller-Petersen fra Computershare, der har valgt at lade både ledere og medarbejdere i organisationen sidde hjemme til foreløbigt udgangen af året. Den lange periode med hjemmearbejde har krævet mange hovedbrud, fortæller han. Og det handler ikke kun om selve opgaverne.

Michael Kjøller Petersen er administrerende direktør i Computershare
Hjemmearbejdspladsen har ikke kun været til hårdt arbejde. Michael Kjøller Petersen har sammen med sine medarbejdere i Computershare holdt virtuel fredagsbar på Zoom. Foto: Christian Als.

»For os har det givet mening at holde de ansatte hjemme, indtil der kommer bedre styr på coronaudbruddet. Men det kan godt bekymre mig, hvordan medarbejderne bliver påvirket af at sidde derhjemme i så lang tid. Kan de blive ved med at acceptere det?«, siger Michael Kjøller-Petersen, der også mener, at det kan være svært at rekruttere og onboarde nye medarbejdere i denne tid.

»Vi har jo opbygget en kultur og et sammenhold ved at gå op og ned ad hinanden gennem mange år. Men det er pludselig ikke så nemt at gøre nye medarbejdere til en del af det, hvis man ikke kan mødes fysisk«.

Kan den manglende sociale kontakt på sigt gå ud over produktiviteten?   

»Det kan man ikke udelukke ─ i hvert fald ikke, når det handler om innovationsdelen. Skal man udvikle sin forretning, fungerer det ganske enkelt bedst, når man sidder tæt på hinanden og kan sparre sammen«, siger Michael Kjøller-Petersen, inden han skal videre til Computershares fredagsbar. På Zoom.

»Vi prøver at holde fast i de gamle vaner, selvom det altså er lidt mere tamt, når det foregår over nettet«, siger Michael Kjøller-Petersen, der tog et screendump af den første fredagsbar, som virksomheden holdt over Zoom.

»Det er forhåbentlig noget, vi snart kan se tilbage på og grine af. Noget, vi vil huske som meget specielt«.

Action Card

Christine Ipsens fem gode råd til distancelederen

  1. Sørg for, at alle, der skal arbejde hjemme, har de tekniske foranstaltninger på plads.
  2. Find ud af, hvad medarbejderne forventer af dig som leder i forhold til støtte omkring udfordringer og muligheder – både personligt og fagligt.
  3. Spørg til medarbejdernes trivsel, før du taler med dem om projekter og opgaver.
  4. Følg systematisk op på alle medarbejdere, så alle bliver ”set”.
  5. Skab fællesskab og tilhørsforhold ved for eksempel at afholde virtuelle seminarer og sociale arrangementer, såsom fredagsbar.

Mere om ledelse under corona

Rasmus Meyer går på stranden

26-årige Rasmus har skabt en lederkarriere i Sierra Leone

Rasmus Meyer var bare 22 år, da han blev udnævnt til landechef for det danske shippingselskab OBT i Sierra Leone. Siden da er både omsætning og medarbejderskare firdoblet. Den autodidakte leder har skabt en arbejdsplads med plads til både kulturforskelle og fejl.
12 min.
Petter Storedalen

Hotel- og rejsekongen blev ramt af den perfekte storm. Her er hvad du kan lære af ham om kriseledelse

En af Nordens mest succesrige forretningsmænd, den norske milliardær Petter Stordalen, der blandt andet ejer rejseselskaberne Spies og Ving, røg til tælling, da corona-krisen sendte hans imperium i lockdown. I et interview med Lederstof.dk fortæller han, hvorfor ledelse i en krisetid handler meget mere om mennesker end om penge - og om vigtigheden af at vise tillid, sårbarhed og åbenhed.
14 min.
Gennem kriseledelse har Den Blå Planets direktør Jon Diderichsen afværget et økonomisk kollaps
Kriseledelse

»Når du står på kanten af afgrunden, er du altså nødt til at tænke ud af boksen«

”Køb blæksprutten Otto for en halv million kroner”, lød en af salgsannoncerne, da corona-krisen pressede Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, helt ud i tovene. Igennem to års corona-kriseledelse har direktør Jon Diderichsen afværget økonomisk kollaps med ærlighed, humor og masser af mod.
12 min.
Læs hvordan 5 topchefer har håndteret corona
Coronatid

Danmark genåbner: Det har 5 topchefer lært undervejs

Topcheferne for Coop, JYSK, Rigshospitalet, McDonald’s og GN Hearing har været igennem to helt vilde år.
11 min.
Lotte Thiim Bertelsen
Lederskabet

Sådan får du din ledergruppe til at fungere optimalt – også i en corona-tid

16 min.
Henrik Ullum er direktør for Statens Serum Institut
Ledelse med vilje

Henrik Ullum dumpede ned som topchef midt i pandemiens centrum

Direktøren for Statens Serum Institut gik fra 40 til over 1.000 medarbejdere samtidigt med, at han fik en nøglerolle i vores kamp mod corona.
37 min.