Læs hvordan 5 topchefer har håndteret corona
Topcheferne for Coop, JYSK, Rigshospitalet, McDonald's og GN Hearing fortæller, hvad de har lært af coronakrisen på godt og ondt.
Coronatid

Danmark genåbner: Det har 5 topchefer lært undervejs

1. februar 2022

Topcheferne for Coop, JYSK, Rigshospitalet, McDonald’s og GN Hearing har været igennem to helt vilde år.

Gå til Action card

Det er tirsdag den 1. februar 2022, og det er en stor dag. Efter knap to år med coronalukninger og evige forstyrrelser fra pandemien, lægger vi i dag stort set alle restriktionerne bag os. Og der er grund til at håbe på, at genåbningen bliver permanent. 

Men hvad har topcheferne for nogle af de mange hårdt ramte virksomheder lært undervejs? 

Vi har stillet de samme seks spørgsmål om oplevelser, udfordringer og fortrydelse undervejs til de øverste direktører for nogle af de virksomheder, hvor corona og nedlukninger har krævet utallige hurtige ledelsesbeslutninger om alt fra håndsprit til strategiskift. 

Her er svarene fra Kræn Østergaard Nielsen fra Coop, Per Christiansen fra Rigshospitalet, Gitte Aabo fra GN Hearing. Mads Friis fra McDonald’s Danmark og Jan Bøgh fra JYSK. 

Kræn Østergaard Nielsen, CEO i COOP Danmark

Kræn Østergaard Nielsen, CEO i COOP Danmark
Kræn Østergaard Nielsen er som CEO i COOP Danmark øverste chef for 40.000 medarbejdere blandt andet Brugsen, Irma, Fakta og Coop365. Foto: Christian Als

Hvad er din reaktion på, at corona-pandemien nu afblæses i Danmark?

»Glæde og lidt bekymring. Glæde over, at myndighederne nu vurderer, at det er sikkert at smide mundbindet. Det er noget, vi har ventet på længe. Og lidt bekymring over om smitten kommer til at stige meget. Både bekymring i forhold til vores medarbejderes og kunders sundhed, men også i forhold til, om vi får yderligere udfordringer med at bemande især butikker og lagre«.

Hvad har været den største udfordring for dig og din virksomhed under Covid-19?

»En af de største udfordringer, vi har skulle håndtere, har været, at vi konstant har skulle sikre både vores medarbejderes og kunders sikkerhed. På de tidspunkter, hvor landet stort set har været lukket ned, har vi stadig skulle have vores kollegaer på arbejde – og samtidig haft et stort ansvar for at sikre, at alle vores kunder har kunne komme sikkert på besøg i vores butikker. Det synes jeg, vi er lykkedes godt med, men det har jeg oplevet som et kæmpe ansvar for os som virksomhed«.

Hvordan har medarbejderne håndteret pandemien?

»Det har været helt fantastisk at se, hvor meget en organisation med selvstændige og dedikerede mennesker kan få til at fungere, selv når krisen rammer. Der er fundet løsninger og nye måde at arbejde sammen på, og den helt utrolige agilitet er et aktiv, som vi kommer til at dyrke i fremtiden«. 

Mange ansatte har arbejdet hjemme under corona. Får covid-19 langsigtede konsekvenser for den måde I arbejder på? 

»Langt de fleste af vores ansatte arbejder i butik og kan naturligvis ikke arbejde hjemme. De ansatte, vi har på kontorerne, har alle lært, hvordan man arbejder sammen via onlinemøder, og der er da helt sikkert en del møder, som også i fremtiden vil være online – simpelthen fordi det er mere økonomiske rent tidsmæssigt og muliggør, at vi kan komme mere ”ud i virkeligheden” til kunder, butikker og leverandører – da vi i meget mindre grad er bundet til servicekontorets lokaler. Dette vil forhåbentligt også fremadrettet medføre en øget fleksibilitet for den enkelte, som også vil være en fordel for både den enkelte kollega og virksomheden. Stoltheden over, at vi faktisk leverer livsfornødenheder til danskerne, som vi for alvor har mærket her under covid-19, håber jeg, vi kan tage med os videre i vores fremtidige arbejde«.

Er der ledelsesbeslutninger, du har fortrudt under covid-19 – og i givet fald hvilke?

»Som leder af en stor virksomhed, er man vant til at handle - af og til også på et ufuldstændigt vidensgrundlag. Det er vilkårene. Men nogle gange skal man tøjle éns trang til at handle, og så stole på de medarbejderne, der har den praktiske erfaring. For eksempel blev der på et tidspunkt talt om indkøb af visirer til medarbejderne, hvor jeg gik ind og blandede mig for meget og sagde, at ”vi vil ikke mangle visirer – køb stort ind hurtigst muligt”, og så blev der købt alt for mange hjem. Heldigvis fandt mine kollegaer en løsning på problemet, så vi kunne efter anden bølge sende over en kvart million visirer til Ghana, hvor der var brug for dem«. 

Hvornår regner du med, at situationen er normal igen i din virksomhed?

»Vi regner med, at situationen normaliseres her i løbet af foråret. Men der er elementer fra coronatiden, som vil fortsætte i butikkerne, f.eks. håndsprit til kunderne og afskærmning forskellige steder i butikken«.

Per Christiansen, Hospitalsdirektør, Rigshospitalet

Per Christiansen er direktør for Rigshospitalet
Per Christiansen er direktør for Rigshospitalets 12.000 læger, sygeplejersker, forskere og øvrige ansatte Foto: Christian Als

Hvad er din reaktion på, at corona-pandemien nu afblæses i Danmark? 

»Det må tiden vise. Aktuelt er vi på hospitalet primært presset af mange sygemeldinger blandt personalet. Antallet af indlagte med covid er stabiliseret og på intensiv er det faldende«.

Hvor tidligt i pandemien gik det op for dig, hvor alvorligt det her var – og hvad gjorde du helt konkret?

»Det gjorde det sådan set, da den første patient landede på Rigshospitalet. Vi iværksatte vores beredskabsplan, og vi fulgte nøje udviklingen i Italien. Jeg har tidligere her på dette medie beskrevet det nærmere«.

Hvad har været den største udfordring for dig og din virksomhed under covid-19?

»Der har været mange. I starten var det mangel på værnemidler og etablering af senge til de covid-ramte ikke mindst indretning af 60 ekstra intensivsenge i den nye Nordfløj. Senere blev det usikkerheden omkring smittetryk og antal indlæggelser op mod julen 2020. Iværksættelse af et stort vaccinationsprogram for patienter og personale. I perioden med lavere smittetryk, afvikling af ventelistepukkel. Sygeplejerskekonflikt og udtrætning af det personale, som har været i front«.

Hvordan har medarbejderne håndteret pandemien?

»I starten var mange medarbejdere forståeligt nervøse for den ukendte sygdom, for et arbejdsmiljø i værnemidler eller en frygt for mangel på samme. Men alle har stillet op, både sundhedsfaglige og andre når der har skullet etableres nye afdelinger til covid-syge. I de senere faser har medarbejderne været trætte, men når presset har været der, har de stillet op og stor respekt for det. Set fra en ledelsesmæssig synsvinkel har der været meget klare kommunikationslinjer, og beslutninger er blevet bredt accepteret og eksekveret hurtigt«.

Mange ansatte har arbejdet hjemme under corona. Får covid-19 langsigtede konsekvenser for den måde, I arbejder på? 

»Jeg tror, vi vil se nye måder at arbejde på med flere virtuelle møder. Vi har brug for at komme tilbage til en normal arbejdssituation for at se, hvordan vi kan kombinere det, vi har lært under coronaen, med den traditionelle arbejdsform - hovedparten af arbejdet på et hospital kan jo ikke udføres virtuelt - men der er trods alt mange konsultationer, der under pandemien er blevet afviklet på telefon eller video«.

Er der ledelsesbeslutninger, du har fortrudt under covid-19 – og i givet fald hvilke?

»I første bølge undgik vi i stort omfang smittet personale ved at samle de covidsyge på særlige afdelinger - derfor besluttede vi i 2. bølge at gøre det samme. Set i det lys kom vi til at flytte rigtig meget rundt med personalet. Vi burde i stedet have spredt de covidsyge ud på flere afdelinger og ladet personalet blive i det kendte miljø. Men der er givet mange småting, vi kunne have gjort anderledes, hvis vi havde vidst det, vi ved i dag«.

Hvornår regner du med, at situationen er normal igen i din virksomhed?

»Lige nu nærmer vi os normalen, vi holder dog stadig afstand, hvilket gør fx mødeafvikling vanskelig. Antallet af kontakter med internationale samarbejdspartnere er i høj grad på standby. Hvornår puklen af ventende patienter er afviklet, er det svært at spå om. Regeringens og regionens vinterpakker har gjort sit til, at stemningen blandt personalet er blevet bedre. Men de ekstra midler løber ud til april/maj, og derfor er det svært at vide, om der stadig er villighed hos personalet til at tage ekstraarbejde herefter. Ekstraarbejde er nødvendigt, hvis puklen skal afvikles i løbet af 2022, og så forudsætter det ovenikøbet, at vi ikke får en ny bølge af epidemien«.

Gitte Aabo, CEO, GN Hearing

Gitte Aabo er direktør for GN Hearings og nomineret som Årets Leder 2021
Gitte Aabo var topchef i LEO Pharma i 11 år, inden hun blev CEO i GN Hearing. I 2021 var hun nomineret til Årets Leder. Foto: Christian Als

Hvad er din reaktion på, at corona-pandemien nu afblæses i Danmark?

»Personligt er jeg glad for, at vi i Danmark kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Men mit fokus er globalt her i GN, og her er pandemien i allerhøjeste grad stadig en faktor. Både når det handler om vores medarbejderes og kunders helbred, men også når det gælder dét at drive en global forretning, hvor pandemien tilføjer et ekstra lag af kompleksitet«. 

Hvor tidligt i pandemien gik det op for dig, hvor alvorligt det her var – og hvad gjorde du helt konkret?

»Jeg er nyudnævnt CEO for GN Hearing, da verden bliver ramt af pandemien, så fra mit perspektiv har jeg mest af alt i GN drevet en forretningsmæssig ’skadestue’, hvor vi har håndteret alle akutte udfordringer omkring pandemien. Men samtidig gav vi hinanden håndslag på, at uanset hvad denne krise måtte bringe af udfordringer, skulle GN Hearing ud på den anden side som en stærkere virksomhed. Det var det langsigtede mål, vi satte, som jeg er stolt af, at vi i dag er godt på vej til at lykkedes med. Da vi driver en global innovativ virksomhed, så så vi konturerne af udfordringerne meget tidligt i forløbet. I Danmark lukkede landet ned i marts. Men vi var allerede nødt til at forlænge ferien for vores kinesiske medarbejdere efter det kinesiske nytår i januar på grund af restriktioner i Kina, hvor vi dermed var nødt til at reducere produktionen. Samtidig blev én af vores produktionsfaciliteter ramt af covid i januar«.

Hvad har været den største udfordring for dig og din virksomhed under covid-19?

»Alle virksomheder har tabt omsætning og indtjening under pandemien. Men det vigtigste for os har været at bringe vores medarbejdere og kunder sikkert igennem denne periode. Vi har sat mennesker først, og det valg er jeg stolt af«.

Hvordan har medarbejderne håndteret pandemien?

»Jeg har været utrolig imponeret over vores medarbejdere. Jeg tror stadig ikke helt, at jeg forstår det fulde omfang af dét, som vores medarbejdere har ydet under pandemien. Både derhjemme, hvor de har passet på deres familier, mens de har beskyttet vores kunder og forretning. Samtidig med, at alle i perioden har oplevet kollektiv lønnedgang. Det har betydet, at jeg har stillet endnu højere krav til mig selv, fordi jeg har set, hvordan de har været motiverede i så mange uger, måneder og år. Uden deres indsats, intet GN«.

Mange ansatte har arbejdet hjemme under corona. Får covid-19 langsigtede konsekvenser for den måde, I arbejder på? 

»Vi udvikler løsninger til hybrid-arbejde i GN gennem brandet Jabra. Så vi har helt klart haft et forspring, når det handler om at skabe en moderne arbejdsplads, fordi dette allerede var en del af den måde, vi tænkte før pandemien. Men det er klart, at vi har fået formaliseret vores tilgang til hybrid-arbejde, så vi nu tilbyder et fleksibelt setup, som tager højde for både individuelle- og forretningsbehov«.  

Er der ledelsesbeslutninger, du har fortrudt under covid-19 – og i givet fald hvilke?

»Jeg vil mere sige, at jeg har lært meget af situationen. Den hyper-agilitet og hurtighed, som vi indførte i alle vores beslutninger under pandemien, vil vi beholde. Det passer til en krisesituation, men det vil give os et forspring, hvis vi beholder den hurtighed i beslutningskraften under mere normale tilstande«.

Hvornår regner du med, at situationen er normal igen i din virksomhed?

»Det er svært at give en dato, men vi forventer mere normale tilstande på et globalt plan i løbet af 2022«.

Mads Friis, Managing Director i McDonald’s Danmark

Mads Friis er direktør i McDonalds Danmark
Mads Friis har været hos McDonald’s Danmark i syv år, heraf de seneste to i den internationale koncerns danske topjob.

Hvad er din reaktion på, at corona-pandemien nu afblæses i Danmark?

»Stor lettelse. Alle i vores organisation glæder sig til, at vi igen kan drive restauranterne på vores egen måde. Uden at tage hensyn til – i øvrigt ofte fornuftige - restriktioner«.

Hvor tidligt i pandemien gik det op for dig, hvor alvorligt det her var – og hvad gjorde du helt konkret?

»Fra dag ét. Det stod klart fra begyndelsen, at corona ville få en stor impact på vores forretning. Jeg sørgede for at samle en coronagruppe bestående af nøglemedarbejdere, der fulgte situationen tæt og mødtes ofte over teams. Jeg skruede op for vores kommunikation fra hovedkontoret til vores 21 franchisetagere, så de kunne agere rigtigt og ens midt i kaos«.

Hvad har været den største udfordring for dig og din virksomhed under covid-19?

»Hele tiden at sørge for, at vores næsten 100 restauranter hele tiden levede op til de skiftende restriktioner. Vi har været meget ydmyge overfor, at vi har kunnet holde vores takeaway åben. Og vi har været pinligt bevidste om at leve op til den tillid. Også overfor gæsterne, så de har været betryggede i, at de kunne spise vores mad i sikre rammer«.

Hvordan har medarbejderne håndteret pandemien?

»Helt fantastisk. Mit team på hovedkontoret har virkelig løftet ansvaret og arbejdet sammen som et team. Folk har spillet hinanden gode og trukket på samme hammel. Og ude i restauranterne. Jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde. Vi har restaurantchefer i begyndelsen af tyverne, og de har opereret i et kaos af nye restriktioner og krav i begyndelsen af epidemien. Og her i slutningen af epidemien har de oplevet en syndflod af sygemeldinger pga. omikron. Og alligevel har vi oplevet, at danskerne i hidtil uset antal har besøgt os. Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor meget respekt jeg har for deres indsats«.

Mange ansatte har arbejdet hjemme under corona. Får covid-19 langsigtede konsekvenser for den måde, I arbejder på?

»Ja, vi er ikke så mange på kontoret som før corona. Mine afdelingschefer har carte blanche til at lade medarbejderne arbejde mere hjemme. Men der er flere gange om måneden fællesmøder, hvor vi beder folk om at møde ind. Også til sociale arrangementer, selvfølgelig. Det skal gerne være en god blanding«.

Er der ledelsesbeslutninger, du har fortrudt under covid-19 – og i givet fald hvilke?

»Ja, jeg skulle kunne have regnet ud, at der ville være rift om at skaffe ansatte her før sommeren – når nu alle kunne åbne igen. Jeg havde ikke set, at det ville blive så svært«.  

Hvornår regner du med, at situationen er normal igen i din virksomhed?

»Jamen, når alle restriktionerne er ophævet, så er vi tilbage til normalen ude i restauranterne. Omikronsmitten kan nok blive ved med at drille i et stykke tid i forhold til vagtplanlægning. Men vi kan drive vores restauranter som før pandemien«.

Jan Bøgh, President & CEO, JYSK

Jan Bøgh kender sin virksomhed ned til sidste decimal
Jan Bøgh er som topchef i Jysk øverste leder for 27.000 ansatte i 50 lande. Foto: Bo Amstrup

Hvad er din reaktion på, at corona-pandemien nu afblæses i Danmark?

»Overordnet er jeg glad for, at vi nu er i en situation, hvor vi kan ophæve restriktionerne. Det bliver rart med en dagligdag, hvor vi ikke længere skal forholde os til corona hele tiden, og på vegne af medarbejderne i butikkerne glæder jeg mig over, at de ikke længere skal gå med mundbind hele dagen. Når jeg tager JYSK-kasketten på, hæfter jeg mig dog også ved, at det jo kun er i Danmark, at alle restriktioner bliver ophævet, så corona er ikke færdig med at give udfordringer«.

Hvor tidligt i pandemien gik det op for dig, hvor alvorligt det her var – og hvad gjorde du helt konkret?

»Som CEO i en international virksomhed var det noget, der løbende gik op for mig. Vi begyndte jo allerede at mærke konsekvenserne i februar, fordi mange fabrikker blev lukket i Kina, og desværre kunne vi jo også følge med i situationen i eksempelvis Italien og Spanien. Det sagt er det klart, at den 11. marts, for mig, som for de fleste andre danskere, står som noget helt specielt, fordi det var den dag, statsminister Mette Frederiksen gik på talerstolen og ”lukkede” landet. I sådan en situation er jeg nok sådan skruet sammen, at jeg hurtigt begynder at fokusere på, hvad vi som ledelse kan gøre, og derfor satte ledergruppen sig hurtigt ned for at diskutere, hvilke initiativer, vi kunne tage«.

Hvad har været den største udfordring for dig og din virksomhed under covid-19?

»Det har helt sikkert være usikkerheden. Vi kan kigge tilbage på to år med rekordomsætning og rekordoverskud, så det er jo gået godt. Men det har været udfordrende hele tiden at stå i en situation, hvor alle butikker i lande eller regioner er blevet lukket med kort varsel og uden en indikation om, hvornår de åbnede igen«.

Hvordan har medarbejderne håndteret pandemien?

»Jeg kan kun rose JYSK-medarbejderne i alle lande. Alle har ydet, og yder fortsat, en fantastisk indsats, og det er selvfølgelig også en meget stor del af grunden til, at JYSK er kommet så godt igennem pandemien. Medarbejderne har været rigtig gode til at hjælpe hinanden og gjort deres bedste på trods af, at situationen konstant har ændret sig«.

Mange ansatte har arbejdet hjemme under corona. Får covid-19 langsigtede konsekvenser for den måde, I arbejder på? 

»Hovedparten af medarbejderne i JYSK er ansat i vores butikker eller på vores distributionscentre, og de medarbejdere har naturligt nok ikke haft mulighed for at arbejde hjemme. I forhold til medarbejderne i administrationen har mange selvfølgelig siddet hjemme i perioder, og vi har taget nogle skridt i forhold til at øge muligheden for hjemmearbejde, som vi helt sikkert også vil holde fast i efter pandemien. Men jeg hæfter mig også ved, at langt de fleste har udtrykt, at de helst vil arbejde på kontoret sammen med deres kolleger, og specielt i sidste omgang med restriktioner, har langt de fleste givet udtryk for, at de helst ikke ville sidde hjemme«.

Er der ledelsesbeslutninger, du har fortrudt under covid-19 – og i givet fald hvilke?

»Overordnet set, synes jeg, at vi har håndteret pandemien fornuftigt. Selvfølgelig er der beslutninger, jeg ville ændre, med alt det, jeg ved nu, men der er ikke noget, der virkeligt plager mig«.

Hvornår regner du med, at situationen er normal igen i din virksomhed?

»Jeg vil overordnet beskrive situationen som normal nu, men det er klart, at der stadig er nogle udfordringer i forsyningskæden, som vil give udfordringer i nogen tid fremover«.

Relaterede artikler:

Rasmus Meyer går på stranden

26-årige Rasmus har skabt en lederkarriere i Sierra Leone

Rasmus Meyer var bare 22 år, da han blev udnævnt til landechef for det danske shippingselskab OBT i Sierra Leone. Siden da er både omsætning og medarbejderskare firdoblet. Den autodidakte leder har skabt en arbejdsplads med plads til både kulturforskelle og fejl.
12 min.
Petter Storedalen

Hotel- og rejsekongen blev ramt af den perfekte storm. Her er hvad du kan lære af ham om kriseledelse

En af Nordens mest succesrige forretningsmænd, den norske milliardær Petter Stordalen, der blandt andet ejer rejseselskaberne Spies og Ving, røg til tælling, da corona-krisen sendte hans imperium i lockdown. I et interview med Lederstof.dk fortæller han, hvorfor ledelse i en krisetid handler meget mere om mennesker end om penge - og om vigtigheden af at vise tillid, sårbarhed og åbenhed.
14 min.
Gennem kriseledelse har Den Blå Planets direktør Jon Diderichsen afværget et økonomisk kollaps
Kriseledelse

»Når du står på kanten af afgrunden, er du altså nødt til at tænke ud af boksen«

”Køb blæksprutten Otto for en halv million kroner”, lød en af salgsannoncerne, da corona-krisen pressede Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, helt ud i tovene. Igennem to års corona-kriseledelse har direktør Jon Diderichsen afværget økonomisk kollaps med ærlighed, humor og masser af mod.
12 min.
Lotte Thiim Bertelsen
Lederskabet

Sådan får du din ledergruppe til at fungere optimalt – også i en corona-tid

16 min.
Henrik Ullum er direktør for Statens Serum Institut
Ledelse med vilje

Henrik Ullum dumpede ned som topchef midt i pandemiens centrum

Direktøren for Statens Serum Institut gik fra 40 til over 1.000 medarbejdere samtidigt med, at han fik en nøglerolle i vores kamp mod corona.
37 min.
Kan du kræve, at dine medarbejdere bliver vaccineret?
Corona

Kan du kræve at dine medarbejdere bliver vaccineret?

Dine medarbejdere er på vej tilbage efter coronahjemsendelser og sommerferie. Men hvad gør du, hvis nogle af dem ikke vil lade sig vaccinere?
6 min.