Bæredygtig ledelse

Her laver både topchefen og medarbejderne frivilligt arbejde: »Det er helt vildt, hvor meget glæde jeg tager med mig hjem«

Foto Andreas Beck
5. April 2023

IBM Danmark opfordrer sine ansatte til at lave frivilligt arbejde. Det giver stolthed og energi at hjælpe andre. Og gavner også forretningen.

IBM's CEO Thomas Kovsted
»Min rolle er at motivere drengene. Og få dem til at trække i samme retning. Og det er jo netop noget af det, jeg som leder har rigtig meget erfaring i,« fortæller Thomas Kovsted, der er CEO i IBM Danmark og gerne skipper en fridag for at lave frivilligt arbejde. Foto: Andreas Beck
Gå til Action card
I weekenden ligger gangene normalt mørke hen. Men denne tidlige lørdag formiddag på IBM Danmarks hovedkontor i Brøndby er der både lys og musik. Fra en højtaler i kantinen lyder rapperen Drakes messende stemme. Og ved de aflange borde sidder unge primært drenge med bøjet over croissanter og brikjuice.

Om halsen hænger sorte nøglesnore fra Mind Your Own Business, en organisation, der hjælper unge fra udsatte boligområder med at starte deres egen mikrovirksomhed. IBM har sagt ja til at lægge hus til arrangementet og stille deres viden om og indsigt i forretningsudvikling til rådighed. Otte ansatte har på frivillig basis meldt sig til at vejlede de unge, der om lidt bliver fordelt i husets mødelokaler efter den mikrovirksomhed, de tilhører.

En af de ansatte er administrerende direktør i IBM Danmark, Thomas Kovsted. »I dag er jeg først og fremmest Thomas og far til fire,« siger han. »Men jeg er også en erhvervsperson, der gerne vil hjælpe til, at de her drenge kan få en god oplevelse og succes med deres virksomhed.«

Lederstof.dk’s podcast Bæredygtig Ledelse er taget med på dagens camp for at finde ud af, hvorfor IBM opfordrer sine ansatte til at lave frivilligt arbejde – og endda giver plads til, at det frivillige arbejde kan foregå inden for normal arbejdstid. 

IBM's CEO Thomas Kovsted
»Det klinger hult, hvis lederne opfordrer medarbejderne til at stille op til frivilligt arbejde, men ikke selv deltager,« siger Thomas Kovsted. Foto: Andreas Beck

Candyfloss og popcorn
Thomas Kovsted, der er i kakifarvet pullover og hvide kondisko, sætter sig i et mødelokale sammen med 10 drenge fra 9. klasse på Bakkeskolen i Esbjerg. Én for én fortæller drengene om deres liv i den vestjyske by. »Jeg kan godt lide aktier og sådan noget,« siger en af drengene, Noah. En anden, Muhammed, arbejder i Netto.

»Cool,« siger Thomas Kovsted. »Jeg er sikker på, vi kan lære en masse af hinanden. Nu er jeg bare spændt på at høre mere om jeres idé.«

Omkring 10 procent af medarbejderne i IBM Danmark følger virksomhedens opfordring til at yde frivilligt arbejde. I gennemsnit bruger medarbejderne fra 2 til 6 dage om året på velgørende arbejde – det kan være som mentor for en flygtning, IT-hjælp til foreninger eller som i dag sparring med unge med iværksætterdrømme.

Her i gruppen er ideen at købe en hestetrailer og lave den om til en mobil snackbutik, der sælger slushice, candyfloss og popcorn til f.eks. koncerter og Black Friday.

»Nu skal I høre,« siger Thomas Kovsted og kigger rundt: »Enhver virksomhed skal have en forretningsplan. Hvad er det for kundegrupper og sortiment, I vil satse på? Og hvor vil I gerne stå om tre måneder? Og igen om et halvt år? Den øvelse vil vi gerne hjælpe jer i gang med,« siger han, mens en af drengene nikker og retter på sin kasket.

IBM medarbejdere arbejder frivilligt med unge
»Jeg kan bruge min faglighed, men samtidigt lære noget om, hvordan jeg formidler min viden på en måde, så alle forstår det,« fortæller Liv Stubbe Teglbjærg, der her hjælper en gruppe unge drenge med at udvikle deres virksomhedsidé. Foto: Andreas Beck

Drevet af lyst
Uanset om det frivillige arbejde foregår i eller uden for normal arbejdstid, er det ”drevet af lyst”, som virksomhedens CSR-chef, Sanne Urbak, formulerer det. Timerne, som de ansatte bruger på velgørenhed, er nemlig ulønnede. Derfor er det vigtigt, understreger hun, at de ansatte ikke føler sig presset til at deltage, men gør det, fordi det er ”meningsgivende” for dem.

Medarbejderne kan dog vælge at registrere timerne i IBM’s tidsregistreringssystem for frivillighed. IBM donerer nemlig et beløb på 10 dollars til en velgørende organisation for hver time, medarbejderne har brugt på velgørende formål – dog har virksomheden sat et loft på 500 dollars om året pr. medarbejder. Den enkelte medarbejder vælger selv, hvem pengene skal gå til.

Teknisk sælger Liv Stubbe Teglbjærg er en af dem, der har meldt sig som frivillig til dagens arrangement. Det giver hende energi at hjælpe andre, siger hun. Også selv om det koster en fridag.

»Der er en enorm tilfredsstillelse i at kunne give det, som jeg kan og har lært, videre til andre. De timer, jeg bruger på frivilligt arbejde, får jeg tilbage i form af den glæde og energi, jeg går hjem med efter en dag som i dag,« siger Liv Stubbe Teglbjærg, der tidligere har været mentor for en enlig mor med særlige livsudfordringer.

Liv Stubbe Teglbjærg har svært ved at se sig selv i en virksomhed, som udelukkende går op i tallet på bundlinjen, siger hun.

»Arbejdet er jo en stor del af ens identitet. Jeg har altid været optaget af at give noget af det tilbage, som jeg selv har fået med mig undervejs i livet. Og derfor er det vigtigt for mig, at min arbejdsplads bidrager med noget til samfundet, som rækker ud over det rent økonomiske.«

Liv Stubbe Teglbjærg skal hjælpe en gruppe unge med at udvikle deres forretningsidé: et armbånd, der alt efter farve viser, om man er single eller ej. Hun er spændt på forløbet, fortæller hun. Om de vil tage hende seriøst. Hun har ingen pædagogisk uddannelse. Og det, forudser hun, vil bringe hende ud af hendes comfortzone.

»Men det er faktisk noget af de fede ved det her. Jeg kan bruge min faglighed, men samtidigt lære noget om, hvordan jeg formidler min viden på en måde, så alle forstår det.«

Du bliver måske lige frem en bedre medarbejder?

»Det tror jeg. Jeg træner noget – det rent kommunikative – som jeg ikke bruger så meget tid på til daglig. Og samtidig giver det mig en stolthed at være med til at hjælpe. Både i forhold til mig selv og min arbejdsplads,« siger hun.

IBM's CEO Thomas Kovsted
»Jeg er i hvert fald blevet mindet om, hvor givtigt det er at gøre noget, som handler om andet end den hårde dag-til-dag fokusering på økonomisk succes,« siger Thomas Kovsted. Foto: Andreas Beck

Fra ord til handling
Det er CSR-chef Sanne Urbak, som i samarbejde med velgørende organisationer som Dansk Flygtningehjælp Ungdom, Børns Voksenvenner og Mind Your Own Business faciliterer det frivillige arbejde i virksomheden. Hun mener, at der er mange fordele ved som virksomhed at engagere sig i netop den type arbejde.

»Vi gør det først og fremmest for at hjælpe andre,« siger hun. »Men det er på samme tid en indsats, der flyder ind igen i virksomheden.«

Hvordan det? 

»Det giver en enorm glæde at lave frivilligt arbejde. Det viser alle undersøgelser. En lykkefølelse, som når man skal ud og spille en kamp med sit hold,« siger hun.

Derudover giver det ifølge Sanne Urbak en stolthed blandt medarbejderne at være en del af en virksomhed, som engagerer sig i velgørende formål. »Og er der noget, der er vigtigt for trivslen hos medarbejderne, så er det, at man er stolt af sin virksomhed,« tilføjer hun og pointerer, at det frivillige arbejde derfor også er med til både at fastholde og tiltrække medarbejdere.

»Mange – især unge – ser efter, om virksomheden påtager sig et samfundsansvar. Ikke bare i ord, men også i handling. Og det er vores frivillige indsats på en meget konkret måde med til at vise, at vi gør,« siger hun.

Gør jeres frivillige arbejde også en forskel for bundlinjen?

»Det er selvfølgeligt svært at måle,« siger hun. »Men det giver os et mere nuanceret ansigt udadtil, fordi vi bliver set som mere og andet end en konsulent- og teknologivirksomhed. Og det, tror jeg, da betyder noget, når vi skal ud og lave nye aftaler med kunder og investorer.«

IBM medarbejdere arbejder frivilligt med unge
»Mange – især unge – ser efter, om virksomheden påtager sig et samfundsansvar. Ikke bare i ord, men også i handling. Og det er vores frivillige indsats på en meget konkret måde med til at vise, at vi gør,« siger Sanne Urbak (midtfor med mikrofon i hånden). Foto: Andreas Beck

Ingen tvang
Virksomheden opfordrer i nyhedsbreve og til stormøder medarbejderne til at tage del i det frivillige arbejde. Kan det føre til, spørger vi Sanne Urbak, at nogle medarbejdere føler sig pressede til at deltage. Det afviser hun.

»Det ligger jo i ordet frivillig, at det er noget, man selv vælger at gøre. Vi har fuld forståelse for, at nogle har lyst og overskud, mens andre ikke har de ekstra timer i kalenderen, som det kræver. Det er også derfor, at vi præsenterer det som en mulighed og ikke som noget, vi forventer, man deltager i,« siger hun og tilføjer, at de ansatte til enhver tid har mulighed for helt eller for en periode at lægge de frivillige opgaver fra sig.

I får som virksomhed også noget ud af det frivillige arbejde, som jeres ansatte udfører, fortæller du. Alligevel tæller timerne ikke med som en del af den lønnede arbejdstid – hvorfor ikke? 

»Som sagt er det svært at måle, hvad det præcist betyder for bundlinjen. Men det gør i hvert fald en forskel for den enkelte medarbejder, som får nye kompetencer og en masse energi med hjem. Og det må vi konstatere, at mange gerne vil bruge en håndfuld timer om året på. Når det er sagt, er det jo ikke sådan, at vi står med stopuret i den anden ende og tjekker, om det går op en-til-en. Så længe man når sine mål, har vi elastik i metermål.«

IBM's CSR-chef Sanne Urbak
»Som sagt er det svært at måle, hvad det præcist betyder for bundlinjen. Men det gør i hvert fald en forskel for den enkelte medarbejder, som får nye kompetencer og en masse energi med hjem,« fortæller Sanne Urbak. Foto: Andreas Beck

Viser vejen
Ifølge Thomas Kovsted er der en masse, han som leder kan give videre til de unge drenge på dagens camp.

»Min rolle er at motivere drengene. Og få dem til at trække i samme retning. Og det er jo netop noget af det, jeg som leder har rigtig meget erfaring i,« siger Thomas Kovsted, der har været ansat hos IBM i 27 år – de fleste af årene i forskellige lederstillinger. Jobbet som administrerende direktør for IBM Danmark tiltrådte han i januar 2022.

Muligheden for at dele ud af sin store erhvervserfaring er dog ikke den eneste grund til, at han har meldt sig som frivillig. »Det handler også om at vise vejen for medarbejderne. Det klinger hult, hvis lederne opfordrer medarbejderne til at stille op til frivilligt arbejde, men ikke selv deltager,« siger Thomas Kovsted og påpeger, at fem ud af otte af de frivillige til dagens arrangement er ledere.

Hvad tager du selv med dig fra en dag som i dag?

»Jeg er i hvert fald blevet mindet om, hvor givtigt det er at gøre noget, som handler om andet end den hårde dag-til-dag fokusering på økonomisk succes. Det er ikke en del af min jobbeskrivelse at bruge min lørdag på det her. Men det er helt vildt, hvor meget glæde og stolthed jeg tager med mig hjem ved at kunne hjælpe de her drenge – også selvom det måske bare en lille smule,« siger han. 

IBM's CEO Thomas Kovsted
»Det er helt vildt, hvor meget glæde og stolthed jeg tager med mig hjem ved at kunne hjælpe de her drenge – også selvom det måske bare en lille smule,« siger Thomas Kovsted. Foto: Andreas Beck

Lyset i øjnene
Tilbage hos Liv Stubbe Teglbjærg, som nu er i gang med at tale ideen om et single-eller ej-armbånd igennem med sin gruppe.

»Vi føler, at vi har en social mission i en disconnected verden,« fastslår en af drengene på IBM-medarbejderens spørgsmål om, hvilken fortælling de vil bygge produktet op om.

De virker en smule fjerne i blikket, da hun påpeger, at der kan være nogle regler, de skal sørge for at overholde i forhold til arbejdsmiljøet. Men lyset vender igen tilbage i deres øjne, da snakken falder på, hvor de kan sælge deres produkt.

Drengene skiftevis sipper til deres dåsesodavand og kommer med indspark. »Hvad med Smukfest eller NorthSide?« foreslår en af drengene.

Et par måneder efter campen har deres mikrovirksomhed fundet vej til cvr-registeret under navnet moodband.

Action Card

CSR-chef Sanne Urbak: Sådan kommer din virksomhed i gang med frivilligt arbejde

  1. Start småt. Begyndt med små, overskuelige projekter og se, om det virker. Så kan I altid skalere op derefter.
  2. Gør det nemt at være med. Jo mere fleksibilitet medarbejderne kan få til at deltage i frivilligt arbejde, des større er chancen for, at de får lyst til at engagere sig.
  3. Husk at få topledelsen med på ideen. Ledelsen – også i det øverste lag – skal bakke op om ideen og gerne også selv deltage. Det vil få ideen til at møde større klangbund i hele virksomheden.

Mere fra Bæredygtig Ledelse

Morgensang hos advokatfirma Molt Wengel
Bæredygtig ledelse

Advokatfirma indførte mødefri formiddage. Nu kan de gå på weekend fredag kl. 12

Hos advokatfirmaet Molt Wengel er der ingen interne møder om formiddagen. I stedet sidder medarbejderne fordybet i opgaverne i såkaldte pomodorosprints. Det skaber gladere og mere effektive medarbejdere.
23 min.
Direktør Mads Nygaard snakker med en ung medarbejder
Bæredygtig ledelse

»Vores unge medarbejdere skal ikke bare være en kopi af dem, der styrer biksen«

Optikerkæden Louis Nielsen har stort fokus på at give sine unge medarbejdere en god start på arbejdslivet. Dels gennem grundig oplæring. Men også ved at give dem masser af ansvar og mulighed for at byde ind med egne ideer.
20 min.
Stifter og ejer af Glad Teknik sidder i et rum med sine kollegaer, blandt andet Daniel og Nikolaj
Bæredygtig ledelse

»Hvis du er dårlig til noget, er du gerne rigtig god til noget andet«

I Glad Teknik har omkring 80 procent af medarbejderne en diagnose som autisme eller ADHD. Det kræver særlige hensyn. Til gengæld får virksomheden gavn af de »superkræfter«, mennesker med diagnoser ofte har.
21 min.
Ilse Møller og Lars Hansen står i Middelfart Sparekasses køkken og drikker kaffer
Bæredygtig ledelse

Ilse (69) og Lars (71) var bekymrede, da de mistede deres job. Men deres nye arbejdsplads er helt ligeglad med alder

 Middelfart Sparekasse tøver ikke med at ansætte medarbejdere på over 60. Det er nemlig ikke alderen, men fagligheden og virkelysten, der tæller.
21 min.
Lars Peter Brasen på gåtur i skoevn som en af sine faste pauser
Bæredygtig ledelse

Her får medarbejderne en ekstra pause, hvis de bruger den på en gåtur i skoven

Tankvognproducent tilbyder ikke bare medarbejderne gåture i arbejdstiden, men også en årlig bonus for at cykle til arbejde. De sundhedsfremmende initiativer gavner både medarbejderne og forretningen, forklarer direktøren, der drømmer om at skabe en arbejdsplads, hvor de ansatte ligefrem bliver sundere af at gå på arbejde.
17 min.
Kenneth_Nørgaard
Bæredygtig ledelse

Lige barsel for alle? »Det er det helt rigtige at gøre - også for bundlinjen«

Konsulenthuset KPMG indførte i sommer 24 ugers betalt barsel til både mødre, fædre og medforældre. Det sikrer ikke bare lige vilkår for mænd og kvinder. Men er også god forretning. Læs her hvorfor.
18 min.