Hofmarskal Kim Kristensen - Lederstof.dk
Kim Kristensen har lært ledergerningen i Forsvaret og bruger den i dag som hofmarskal og dermed øverste direktør for Kongehusets cirka 130 ansatte. Foto: Christian Als for Lederstof.dk
Ledelse med vilje

Hofmarskal Kim Kristensen: »Du kan glemme alt om at spille Rambo«

14. July 2021

Hofmarskal Kim Kristensen har stået i nogle af de mest krævende situationer en leder kan opleve. Han har ført soldater i krig og truffet beslutninger om liv og død. For ham er kærligheden til medarbejderne og modet til at gå forrest afgørende, hvis man vil lykkes som leder.

Gå til Action card

Han har beordret soldater gennem landminer og taget beslutninger, der kunne have haft fatale konsekvenser for mange menneskers liv. Soldater er døde i hans tjeneste.

Men selv om størstedelen af Kim Kristensens ledelsesbeslutninger er truffet i en uniform, er det omsorgen for medarbejderne, der driver ham.

»Krigen har vist mig, at du kan glemme alt om at spille Rambo, Clint Eastwood eller spille skuespil. Det, der kendetegner den leder, der bliver fulgt, er, at vedkommende er autentisk. Den ægte leder tager omsorgen på sig. Fagligheden kan vi nærmest købe os til, det er noget, der hænger på knagerækkerne. Men omsorgsgenet er en særlig evne. Og har man det, får man følgeskabet,« siger han i Lederstof.dk’s podcast Ledelse med vilje.

Hofmarskal Kim Kristensen - Lederstof.dk
Selvom Kim Kristensen som hofmarskal og højt dekoreret soldat kan bære den flotte gallauniform øverst på artiklen, er arbejdsuniformen den samme som de fleste andre lederes. Foto for Lederstof.dk: Christian Als

Kim Kristensen har en lang lederkarriere bag sig i militæret. Og som officer har han flere gange ført soldater i krig. Han stod blandt andet med ansvaret for et kompagni soldater fra Danmark og Litauen som en del af de fredsbevarende styrker, da borgerkrigen hærgede i Eksjugoslavien i 1990’erne. Og han var med i Helmand-provinsen i Afghanistan som chef for danske, britiske og tjekkiske styrker i et af de farligste områder i verden.

Hofmarskal Kim Kristensen

Kim Kristensen

 • 57 år
 • Hofmarskal for Kongehuset
 • Har skrevet ledelsesbogen ”Følg mig” i 2015
 • Kåret til årets leder i 2009
 • Forsvarsattache i Paris fra 2009-2012
 • Afdelingschef i Forsvarets Sundhedstjeneste fra 2008-2009
 • Chef for danske, britiske og tjekkiske styrker i Afghanistan 2007-2008
 • Kompagnichef i Eksjugoslavien for danske og litauiske soldater i 1995
 • Sergent og officer ved Den Kongelige Livgarde med internationale missioner siden 1984
 • Samfundssproglig student fra Vordingborg Gymnasium i 1984. Uddannelser på Hærens Officersskole, Forsvarsakademiet, General-/Admiralstabskursus i Oslo samt European Military Staff College i Bruxelles.

Foto: Christian Als

Fold ud

Du skal turde gå forrest

I dag bruger Kim Kristensen sine ledelseserfaringer i Kongehuset, hvor han de seneste ni år har arbejdet for Dronningen. Først som ceremonimester og nu som hofmarskal og dermed ansvarlig for 130 medarbejdere. Et job, der på ledelsesdansk kan oversættes til at være administrerende direktør for Kongehuset.

»Mit job går groft sagt ud på at lede en institution, der har alle de samme ingredienser i sig, som andre virksomheder og organisationer: Vi har vores økonomiafdeling, vores personaleafdeling og vores kommunikationsafdeling, men også en kongelig stald, vores eget snedkerværksted, vores vaskeri og rengøring. Alt det, der skal til for at få Kongehuset til at fungere,« fortæller Kim Kristensen.

Og selvom der er langt fra krig til Amalienborgs højloftede sale, er hans tilgang til ledelse nøjagtig den samme, som da han stod som ung chef med over 150 soldater midt i borgerkrigen på Balkan:

»Man skal aldrig sætte soldater til noget, man ikke selv ville gøre. Det samme gælder medarbejdere i en virksomhed. Som leder bør man ofte kontrollere sig selv: Sætter jeg nogle af mine nærmeste til at gøre noget, jeg egentlig ikke selv ville gøre? For så får man et problem med at få følgeskab,« siger Kim Kristensen.

Det handler om at være en synlig leder, der tør gå forrest. Og så handler det om at have kærlighed til sine medarbejdere:

»Vi kender nok alle de ledere, der siger: Fremad, jeg er lige bag jer. Men det holder ikke. Man skal have modet til selv at gå forrest og vise vejen, og man skal elske at gå rundt blandt sine medarbejdere i stedet for at gemme sig bag sit skrivebord,« siger Kim Kristensen.

Mit livs sværeste beslutning

Når hofmarskallen taler om at lede fra fronten og gå forrest, er det en ledelsesfilosofi, der gennemsyrer alt, hvad han står for som leder. Og som rækker tilbage til 1995, hvor han blev sendt afsted som forholdsvis ung chef med et gigantisk ansvar for en FN-mission i Eksjugoslavien.

Det var her, Kim Kristensen traf en af de sværeste og største beslutninger i sit liv. En af de beslutninger, som han fortæller om i podcasten Ledelse med vilje.

»Der er masser af ledelsesmæssige udfordringer under den mission, men den største udfordring er på et tidspunkt, hvor en gruppe af mine soldater er placeret mellem de kæmpende kroatere og serbere uden mulighed for, at vi kan komme ud til dem.«

Da Kim Kristensen og hans soldaterer et halvt år inden er blevet sendt til Balkan, er alt møntet på, at det er en fredsbevarende mission. Men det holder kun i tre uger, så går serberne og kroaterne ind i deres gamle kampstillinger, og de næste fem måneder befinder Kim Kristensen og hans soldater sig midt i kampzonen mellem kroaterne og serberne.

Hofmarskal Kim Kristensen - Lederstof.dk

Jobbet som Hofmarskal

Her er et indblik i, hvad Kongehusets hofmarskal laver:

 • En hofmarskal leder regentens såkaldte hofstat, som består af hoffets husholdning og institutioner
 • Hofmarskallen leder samtidigt hofmarskallatet, som er regentens sekretariat
 • Hofmarskallen holder tæt kontakt med regenten om hoffets daglige administration. Det varetages af hofmarskallatet, som styrer kongehusets økonomi og personale og planlægger årets arrangementer ved hoffet Det gælder statsbesøg, gallamiddage, aftenselskaber og officielle udlandsbesøg, som planlægges i snævert samarbejde med Statsministeriet og Udenrigsministeriet
 • Hofmarskallen har ansvar for hoffets ceremoniel og etikette og bistås af ceremonimesteren
 • Embedet som hofmarskal bygger på en lang militær og civil tradition. Embedet var kendt, før Frederik III i 1660 indførte enevælden med uindskrænket magt til at regere
 • Titlen hofmarskal bruges nu kun i monarkens hofstat

Kilde: Den Store Danske - Gyldendals åben encyklopædi

Fold ud

Ud i et minefelt

En gruppe af Kim Kristensens soldater er placeret på en post og er umulige at komme til undsætning, fordi alle veje er spærrede. Som tiden går slipper mad og drikkevarer op, og soldaterne har akut brug for hjælp.

»Soldaterne ligger indkapslet, fordi der er miner omkring dem. Og på tidspunkt kan jeg se, at det ikke går længere. Vi har prøvet alt for at komme ud til dem. Men det kan ikke lade sig gøre. Den eneste mulighed, jeg kan se, er, at jeg selv tager en rygsæk på og går derud,« fortæller Kim Kristensen.

Med sig tager han to af de dygtigste soldater, han har i enheden. Og med rygsækkene fyldt med mad, vand og medicin begiver de sig sammen ud for at fortælle kroaterne, at de vil gå igennem minefeltet.

»Jeg gør det klart for dem, at hvis vi træder på nogle af minerne og dør, vil alle vide, at det er deres skyld. Derfor skal de vise os, hvor de havde lagt minerne.«

På den måde får Kim Kristensen skabt mulighed for at komme ud til gruppen og begiver sig afsted med sine to soldater. Men kroaterne kan ikke garantere, at der ikke ligger yderligere miner, som serberne har lagt de sidste 400 meter ud til posten. Og på et tidspunkt står Kim Kristensen med benene på hver side af en mine, samtidig med at de to unge soldater ligger med deres bajonetter og leder efter flere gemte miner.

Hofmarskal Kim Kristensen - Lederstof.dk
Kim Kristensen styrer Hofmarskallatet fra Det Gule Palæ, hvor en række medlemmer af den kongelige familie har boet, før det blev hovedkvarter for Kongehusets administration. Foto for Lederstof.dk: Christian Als

»Lige der er der mange tanker, der går igennem hovedet på én. Og man kan spørge sig selv, hvorfor jeg traf den beslutning. Men det gjorde jeg, fordi jeg ikke kunne lade være. Der lå ingen stor analyse bag. Det var en følelse af, at jeg var lederen. Jeg havde lovet alle de pårørende at passe på soldaterne. Derfor måtte jeg også tage ansvaret på mine skuldre,« siger Kim Kristensen.

Slut med kæft, trit og retning

Det lykkedes ham at komme ud til soldaterne. Men de timer, det tog for ham at komme frem og tilbage, er nogle af de længste timer i Kim Kristensens liv.

»Man kan sagtens analytisk kigge på det og mene, at der var andre, der skulle have taget derud med rygsækken i stedet for mig. Men jeg følte, at jeg blev nødt til at gøre det, jeg ofte selv har sagt: At du aldrig skal sætte soldater til noget, du ikke selv ville gøre. Og det betød, at soldaterne bagefter vidste, at de kunne stole på mig,« siger Kim Kristensen.

Oplevelsen og de ledelseserfaringer, Kim Kristensen gjorde sig på missionen, medførte et markant skift for ham.

»Jeg fandt ud af, at det er slut med at tro, at man kommer langt med kæft, trit og retning. Det var her, jeg fandt ud af, at fagligheden skal være på plads, men at det er mindst lige så vigtigt, at ordentligheden er på plads. Både når det gælder etik og moral. Og når det gælder omsorg og kærlighed.«

Det var også her, det blev klart for Kim Kristensen, at han ikke bare var leder for sine ansatte, men at det gælder om at tage ansvar for hele familien.

»Det kan lyde blødt. Men jeg har fundet ud af, at det at være en omsorgsfuld leder måske er den vigtigste og hårdeste ledelsesform. Det er nok den, du skal øve dig allermest på. Uanset om det er i krig, i diplomatiet eller i erhvervslivet, skal omsorgsgenet være på plads. Ellers får du ikke dine medarbejderes følgeskab,« siger Kim Kristensen.

Hofmarskal Kim Kristensen - Lederstof.dk
Ud over alle de opgaver, som der hører til arbejdslivet som administrerende direktør i en vidt forgrenet virksomhed, har Kim Kristensen en række ceremonielle forpligtelser. Hofmarskallen er således øverste ansvarlige for, at alt klapper ved Dronningens rejser, ved statsbesøg og andre store begivenheder i Kongehuset. Når der er galla foreskriver etiketten, at hofmarskallen bærer sin uniform med tilhørende marskalstav. Foto for Lederstof.dk: Christian Als.

Gælder også i erhvervslivet

Pointen er, at et omsorgsfuldt og autentisk lederskab, hvor du tør gå forrest, skaber tillid og respekt hos medarbejderne. Og det gælder uanset, om man er officer for en flok soldater i krig, eller man er direktør for en tæppefabrik.

»Hvis du for eksempel har en fabrik, der skal lukkes i Irland, nytter det ikke noget, at du bliver siddende i Jylland og i stedet sender løjtnanten afsted. Det får du ikke respekt for hos medarbejderne. Du skal op på ølkassen. Du skal gøre dig sårbar. Du skal markere, at du er den, du er,« siger Kim Kristensen.

Derfor mener han også, at det er helt afgørende, at man som leder elsker sine medarbejdere. De skal mærke din omsorg og de skal vide, at du er der for dem, ikke kun når skåltalerne skal holdes, men også når det gør ondt.

»Alle dem, der skubber løjtnanterne foran sig og sætter nogen til at gøre det arbejde, de ikke selv kunne tænke sig at gøre, de mangler de sidste 10 procent, der gør, at de går fra at lave ’god-nok-ledelse’ til at lave ’toppræstationsledelse’. Det kan alt sammen oversættes til erhvervslivet.« 

Action Card

Kim Kristensens 4 bedste råd om ledelse

Hofmarskallen har fire gode råd til Lederstof.dk's læsere:

 1. »Vær dygtig som leder, og bliv derfor ved med at uddanne dig. Din høje faglighed vil være afgørende for opnåelse af såvel respekt som følgeskab, når krisen eventuelt kradser. Dygtiggør dig inden for dit fagområde – men dygtiggør dig særligt i forhold til organisationen. Som leder bør du lære de to niveauer, som er over dig – det kunne være direktionen og bestyrelsen – men også de to niveauer under dig. De mest succesfulde ledere, jeg har oplevet, har netop denne indsigt og viden i sig. De kender, forstår og respekterer ”to niveauer op og to niveauer ned”. De har forståelsen for visionen, retningen m.m. fra bestyrelsen – og forstår og respekterer vilkårene for at præstere fra maskinrummet.«
 2. »Ordentligheden skal du som leder have på plads – sådan helt på plads. Ingen gider, når det virkelig gælder, at arbejde for en patetisk, grådig, ”mig-mig-jeg elsker mig selv”-leder. De ledere bliver altid opdaget, og ingen gider rigtig følge disse skuespilsledere. En kunstig og ikke-autentisk leder vil til alle tider have det vanskeligt – over for organisationen, omgivelserne og sig selv. Derfor; acceptér at du er af ”kød og blod” med gode som dårlige dage, og gerne med en stor portion selverkendelse og selvironi. Alle ansatte ved det godt – så derfor er det min oplevelse – at du som leder ”blot” skal ”være dig selv”. For mange ledere kan det tage mange år, før de hviler i sig selv – og netop er sig selv. Test dig selv; ”…hvor mange procent er du dig selv, når du forlader dit hjem om morgenen?”. ”Hvor mange procent er du egentlig dig selv, når du møder på arbejde?”. ”What you see is what you get” lederen, der til enhver tid opfører sig fair, etisk og moralsk stærkt samt med fokus på holdet får følgeskab.«
 3. »Spil holdet godt, for lige netop det er lederens vigtigste opgave. Erkendelsen af, at det netop er holdet, som skal toppræstere og ikke lederen for sig selv, er helt afgørende. Derfor skal lederen se sig mere som en træner end en chef/leder. Du skal træne holdet – ikke kun når kampen spilles – men med en konstant fokus på hvor ”ventilerne kan finjusteres”, så motoren fungerer optimalt. Derfor skal lederen elske sine ansatte, kollegaer m.fl. Ledere, som kan føle, mærke og tænke, at det der med de ansatte – de er godt nok en belastning – skal måske overveje deres ledervirke. Fordi du som leder netop har ultimativ fokus på holdet, så vil holdet også løfte i flok, når eksempelvis krisen banker på døren. Det er min oplevelse, at det netop er i disse situationer, man kan se, om man har været en tjenende leder (Servant Leader), eller man har været en ”kæft, trit og retning”-leder. Den første ledertype bliver fulgt, når han/hun siger ”fremad; følg mig”.«
 4. »Vær modig, for det kræves der lige netop af lederen. Der er en tid til gruppearbejde og en tid til at føre fra fronten. De ledere, som alene kan være procesledere, har deres berettigelse. De ledere, som alene kan være actionledere, har deres berettigelse. Men de ledere, som jeg har oplevet, der både kan proces og action, bliver de mest respekterede og succesfulde ledere. Test dig selv; er du procesleder, actionleder eller rent faktisk begge dele? Er du klar til at stå for de operative analyser og overvejelser – for herefter at tage den tungeste rygsæk på skulderen – gå ud i en ”kugleregn” med dine soldater mod verdens farligst fjende. Og når så krigen raser for alvor – blodig alvor – det er lige der – LIGE DER – du er klar til at råbe ”Fremad – Følg mig”, og ikke, ”Fremad – Jeg er lige bag jer”. Hvem af de to er du?«

Ledelse med vilje

Kim Povlsen sidder for enden af et bord
Ledelse med vilje

Robotdirektøren synes, det er sjovest, når det er allersværest

Tidligt lagde Kim Povlsen en plan for karrieren: Han ville gå målrettet efter job uden for sin komfortzone for at lære så meget som muligt. Det er i den grad blevet opfyldt, også da han som ny CEO i Universal Robots lancerede store forandringer midt i en bragende succes.
45 min.
Gitte Kirkegaard står i midten af kontoret
Ledelse med vilje

Topchef Gitte Kirkegaard går hver morgen rundt og hilser på sine 95 ansatte

Gitte Kirkegaard er tredje generation for bordenden i Logitrans. Hun forsøger at balancere det travle job som topchef med en ledelsesstil, hvor der er plads til en snak om medarbejdernes problemer på hjemmefronten.
47 min.
Ole Krogh Petersen står og læner sig op ad en væg udenfor
Ledelse med vilje

PFA-direktør siger nej til lange powerpoints: »Jeg har brug for noget short and sweet, som er nok til at træffe en beslutning«

Mere information fører ikke nødvendigvis til bedre beslutninger. Det mener administrerende direktør i PFA, Ole Krogh Petersen, der foretrækker en kort snak over telefonen frem for et langt møde.
47 min.
Signe Lopdrup står på Roskilde Festival
Ledelse med vilje

Roskilde Festivalens direktør: »Det er ikke mig, der bærer festivalen, det er fællesskabet«

Det kræver helt særlige lederevner at motivere og inspirere 30.000 frivillige ildsjæle, der en gang om året bygger en by på størrelse med Aalborg op fra bunden og skaber Nordens største musikfestival. Signe Lopdrups recept hedder ’fællesskabende ledelse’ – også selvom det tit er bøvlet og tager lang tid at nå frem til en beslutning.
45 min.
Johan Kirstein Brammer går ud på en bro
Ledelse med vilje

»Hvis du kommer alene i mål, fordi du har tabt alle andre bag dig, er du ikke lykkedes med noget som helst«

Johan Kirstein Brammers liv tog en skelsættende drejning, da han som 18-årig mistede sin mor. Det blev startskuddet til en hæsblæsende rejse mod erhvervslivets top, hvor han konstant søgte nye udfordringer og mere ansvar. Nu har den nye topchef i Tryg lært, at han indimellem også skal sætte tempoet ned.
41 min.