Bæredygtig Ledelse

Her var de først med den fire dages arbejdsuge. Sådan skar de fredagen væk med succes

Foto Christian Als
22. June 2022

Henrik Stenmann startede med en drøm om at give sine medarbejdere en 30 timers arbejdsuge til samme løn. Grundig research, dataanalyse og en teknik opkaldt efter en tomat fordoblede næsten medarbejdernes produktivitet og øgede livskvaliteten.

Henrik Stenmann og medarbejdere til møde
»Hvad består fredag egentlig af? Lidt længere morgenmad og ofte lidt længere frokost og  klokken to er folk generelt mentalt gået på weekend. Så, vi regnede ud, at vi skulle optimere fire timer,« fortæller Henrik Stenmann (i midten). Foto: Christian Als
Gå til Action card

I 2014 gik det godt for IT-marketing-virksomheden IIH Nordic. Telefonerne ringede, kunder strømmede til, og der var flotte tal på bundlinjen. Samtidigt satte væksten gang i refleksionerne i ledelsen:

»Vi havde rødsprængte øjne og masser arbejde – vi kunne arbejde solen sort, men på den lange bane ville det ikke give livskvalitet,« fortæller administrerende direktør, Henrik Stenmann.

Ledelsen stod med tre centrale udfordringer: For det første, var der rift om de IT-data-kyndige medarbejdere, de havde brug for, hvilket betød at rekruttering og fastholdelse var en konstant hovedpine. For det andet havde de brug for mere livskvalitet og mindre unødvendig travlhed. Og for det tredje havde de eksisterende medarbejdere for meget spildtid på grund af indgroede mail- og mødervaner.

»Lige det frustrerede mig personligt rigtig meget, for jeg kan rigtig godt lide at bruge teknologi til at optimere,« tilføjer Henrik Stenmann til den sidste udfordring.

Hovedkonklusionen på de tre udfordringer blev, at virksomheden skulle omstille sig, så ledelsen kunne give medarbejderne færre arbejdstimer til samme løn; fire dages arbejdsuge på 30 timer – et tilbud, som var anderledes end at konkurrere på løn, som typisk var hvad, man skulle holde medarbejderne i folden med, fortæller Henrik Stenmann. 

Henrik Stenmann

IIH Nordic

IIH Nordic er en IT-virksomhed, der leverer procesoptimering, dataanalyse og strategiudvikling for andre virksomheder. I dag er der cirka 50 ansatte.

Virksomheden blev grundlagt i 2005 af nuværende CEO, Henrik Stenmann, og digital strategist Steen Rasmussen, som i dag stadig er partnere i firmaet. IIH Nordic var den første virksomhed i Danmark, der indførte fire dages arbejdsuge tilbage i 2017.

De har vundet en række priser for deres arbejdsplads – blandt andet Great Place To Works liste over de bedste arbejdspladser i Europa, 2020.

Foto: Christian Als

Fold ud

‘Jeg kan faktisk ikke se ideen i at skifte til et andet bureau’
Målet blev sat og ambitionen meldt ud, men selve beslutningen var kun det første lille skridt på en to år lang omstilling med omfattende undersøgelser, brainstorming og miniforsøg på at finde lige netop den måde at arbejde på, der effektiviserede uden at gøre medarbejderne mere travle. Efter tre år, i 2017, lykkedes det uden økonomiske omkostninger. Hvordan vender vi tilbage til.

Efter indførslen af en fire dages arbejdsuge står det klart, at satsningen er en succes – målt på de glade og loyale medarbejdere.

»Vi er jo i en branche, hvor folk rækker meget ud, men jeg er blevet så vant til det her. Jeg kan faktisk ikke se ideen i at skifte til et andet bureau, om jeg så fik mere i løn. For jeg sætter virkelig pris på min fridag,« fortæller Marie Bojesen, som er specialiseret i marketing på søgeplatforme.

Hun søgte job hos IIH Nordic, da en ven fra firmaet luftede, at der var kortere arbejdsuge hos dem. Og det er også noget af det, der gør det svært for hende at tage imod andre tilbud, for fridagen har øget hendes livskvalitet, som er mere værd end penge, fortæller hun.

»Nu har jeg to små tvillingedrenge, og jeg synes virkelig, det er befriende, at jeg kan give dem en fridag om fredagen. Og hvis de ikke er hjemme, kan jeg nå en masse, som gør at jeg kan slappe rigtigt af efter. Nu har jeg bare en dag til at lade op i,« siger hun.

Medarbejder hos IIH Nordic
»Jeg kan faktisk ikke se ideen i at skifte til et andet bureau, om jeg så fik mere i løn. For jeg sætter virkelig pris på min fridag,« siger medarbejder Maria Bojesen. Foto: Christian Als

Henrik Stenmann bekræfter, at strategien om at tiltrække og holde på medarbejdere har virket efter hensigten:

»Ja, jeg kan jo konstatere, at de fleste bliver. Kun tre medarbejdere har sagt op på tre år, og vi er omkring 50 mennesker. Folk bliver her bare nu.«

Selvom der er lavet tiltag for at øge produktiviteten i de resterende arbejdstimer, er det ikke noget, der har øget stressen, fortæller Maria Bojesen:

»Vi arbejder måske mere koncentreret på grund af de mange tiltag. Men det er ikke fordi, jeg føler, at man arbejder helt vildt intents hele tiden – der er stadig plads til at snakke over kaffemaskinen.«

Henrik Stenmann behøver ikke at gætte, om omstruktureringer og en kortere uge har øget trivslen blandt hans medarbejdere. For det er en af de mange aspekter af virksomheden, han måler kontinuerligt på. Medarbejdertilfredsheden er i top, mens sygefraværet er halveret. En udvikling som har været stabil siden den korte uge blev introduceret, fortæller han. 

Henrik Stenmann
»Som leder – især nu med hybridarbejdet – er det et uundværligt værktøj, der kan give dig viden om, hvorfor folk er fraværende, trives eller ej,« siger Henrik Stensmann om en automatiseret og anonym trivselsmåling af medarbejdere. Foto: Christian Als

Sådan skaber du plads til en fire dages arbejdsuge
Måske drømmer du selv om at gøre arbejdsugen for dit team kortere – eller bare om at spare spildtid og unødvendige arbejdstimer, så der er mere plads til fritid. Fra august, 2014 til januar, 2015, observerede ledelsen medarbejdernes vaner og tidsforbrug på arbejdet. Her kortlagde de den tid, de skulle indhente ved at skære fredag af. Men den første åbenbaring var, at en arbejdsuge uden fredag ikke var så omkostningsfuld i forhold til andre dage:

»Hvad består fredag egentlig af? Lidt længere morgenmad og ofte lidt længere frokost og klokken to er folk generelt mentalt gået på weekend. Så, vi regnede ud, at vi skulle optimere fire timer,« fortæller Henrik Stenmann.

Næste skridt var så at se på, hvor meget spildtid, altså ineffektivt tidsforbrug, der kunne optimeres. Her observerede de nøje alle arbejdsprocesser; hvor lange møder, medarbejderne sad i, hvor mange mails, der blev læst, CC’et og modtaget. 

Medarbejdere hos IIH Nordic til møde

Sådan har IIH Nordic effektiviseret deres 4 dages arbejdsuge

 • Undgå møder om formiddagen
 • Møder er som standard 20 min. Eller 45 min. så det ikke er per automatik 1 time
 • Færre deltagere på møder
 • Brug af online systemer f.eks. Yammer, Slack eller lign. for at nedbringe mails
 • Min. 12 Pomodorosprint hver uge
 • Anvendelse af tasksystem på tværs af huset

Foto: Christian Als

Fold ud

Giv medarbejderne ejerskab over omstillingen
Derefter fordybede ledelsen sig i litteratur og eksisterende viden om gode arbejdspladser. Ved at implementere nye vaner og systemer skulle de nemt indhente den tabte tid. Troede de.

»Men der blev vi godt nok klogere. Det kan man ikke. Der blev jo et ramaskrig,« fortæller Henrik Stenmann og giver rådet: »Der, hvor der virkelig begyndte at ske noget, var da vi begyndte at involvere medarbejderne og gav folk ansvar for, at det skulle lykkes,« forklarer Henrik Stenmann.

I starten af 2015 begyndte en ét år lang implementeringsfase, der gav plads til forsøg og input fra medarbejderne. Det var de to års grundige trial-and-error-fase, der gjorde, at medarbejderne kom med på omstillingen. Medarbejderne skal have ejerskab over udviklingen. Og det tager tid, understreger Henrik Stenmann. Derfor tog det to år, fra januar 2015 til januar 2017, med at teste nye systemer og metoder.

Hvilke systemer arbejder IIH Nordic i?

 • Asana – software til organisering, opfølgning og fordeling af opgaver
 • Yammer fra Google
 • Workspace – kommunikation, vidensdeling og samarbejdsplatform for medarbejdere
 • Officevibe HR system – måler ugentligt medarbejdernes trivsel Google Workspace
Fold ud

Optimering og automatisering
IIH Nordic har grundlæggende foretaget tre ændringer i arbejdsgangen, der gør, at de nøjes med at arbejde 30 timer om ugen. Den første ændring er de systemer og it-løsninger, som gør hverdagen mere gnidningsfri for både medarbejdere og ledere.

Det er Henrik Stenmanns personlige kæphest, at nye teknologier kan gøre arbejdet mere effektivt for dig:

»Da jeg studerede erhvervsøkonomi på CBS, sagde en underviser i statistik til os, at dem der bliver dygtige til Excel, kan tage mange kaffepauser i det her fag. Det blev jeg så, og han havde ret i, at det har givet mig mange flere kaffepauser,« fortæller han.

Det er stadig princippet om, at man kan automatisere sig ud af unødvendigt arbejde, der guider Henrik Stenmann i hans ledelse af medarbejderne. For eksempel har han systematiseret trivselsmålinger af sine medarbejdere. Hver eneste uge bliver de anonymt stillet fem autogenererede spørgsmål, som de skal svare på. Altså spørgsmål som systemet selv laver. 

»Spørgsmålene varierer, men det kan være, om medarbejderne forstår deres opgaver, om opgaverne føles berigende, hvordan de har det derhjemme, og om vinteren kan det handle om træthed. Trivsel er jo sæsonafhængigt, så måler man kun en gang om året, får man jo et øjebliksbillede. Det her system gør, at vi hele tiden har en finger på pulsen,« fortæller han.

For Henrik Stenmann har den systematisering af ledelsen sparet ham tid ved, at han meget mere konkret kan se, hvor han skal gøre noget for sine medarbejdere og fange mistrivsel før det er for sent. 

»Som leder – især nu med hybridarbejdet – er det et uundværligt værktøj, der kan give dig viden om, hvorfor folk er fraværende, trives eller ej. Det gør dig mere målrettet, i stedet for, at du skal gætte, om en medarbejder skal have mere ros, når de egentlig hellere vil have feedback,« siger han.

Effektivisering af arbejdsdagen
Kontorlandskabet er stort med bare murstensvægge, et par mødelokaler og et køkken i midten. Nogle af effektiviseringsmetoderne har synligt præget kontoret.

Rundt omkring på de bare murstensvægge hænger nogle skærme, der viser en række grønne og røde vandrette søjler. Det er kontorets pomodoroboards. Når en medarbejder er fordybet med en konkret opgave og derfor ikke vil forstyrres, markeres deres navn med en rød bjælke. Så før medarbejdere prikker hinanden på skuldrene kan de skæve op til skærmen og få at vide, om nu er et dårligt tidspunkt. 

Derudover er hvert skrivebord udstyret med en rød lampe, der tydeligt indikerer, hvis en medarbejder er midt i et sprint. Det giver meget færre forstyrrelser og øger markant mængden af koncentreret arbejdstid i løbet af dagen, fortæller Henrik Stenmann. 

Det betyder ikke, at medarbejderne udelukkende arbejder i koncentrationssprints, fortæller Henrik Stenmann, men de har muligheden for at gøre vigtigt arbejde færdigt helt uforstyrret.

Henrik Stenmann

Pomodoro

Pomodoroteknikken er udviklet af den italienske software designer, Francesco Cirillo, i slutningen af 1980’erne. Teknikken er opkaldt efter det italienske tomatur - italienernes version af æggeuret, som typisk er formet efter en tomat, eller på italiensk en pomodoro.

Teknikken skal hjælpe dig med at fokusere på at færdiggøre en opgave ad gangen – eller opnå flow i arbejdet - efter disse følgende trin:

 1. Vælg hvilken afgrænsede opgave, du vil dedikere dig selv til at færdiggøre.
 2. Sæt en alarm til 25 minutter (eller andet tidsinterval)
 3. Arbejd koncentreret og uforstyrret med opgaven i 25 minutter
 4. Derefter tag en pause på 5-10 minutter
 5. Er opgaven ikke færdig, så start endnu et pomodoro-sprint af 25 minutter

Efter tre-fire pomodoro-sprint har du typisk brug for længere pause på 20-30 minutter.

I storrumskontoret har IIH Nordic valgt at tydeliggøre, når en medarbejder sidder i pomodorosprint med en lille lampe, der lyser rødt, når sprintet er i gang.

Foto: Christian Als

Fold ud

43 procent mere effektive medarbejdere
På trods af den ekstra fridag, er IIH Nordic stadig en virksomhed i vækst. Målt på finansielle nøgletal er medarbejderne i gennemsnit blevet 43 procent mere effektive. Og så er det en gladere og sundere virksomhed, siger Henrik Stenmann. Omstillingen fra fem- til fire dages arbejdsuge har været lang og tidskrævende, men det kan anbefales at gentænke, hvordan man arrangerer sin dag, så tiden bruges bedre, mener Henrik Stenmann:

»Først og fremmest får din virksomhed en god anledning til at reflektere over tiden – at lære at respektere den tid, vi arbejder i. Det kan give mere frihed, trivsel og livskvalitet.«

Action Card

Henriks fire råd til en fire dages arbejdsuge

 1. Begynd med nogle af de tiltag, vi allerede ved virker. For eksempel pomodoro-metoden eller systemer, der kan effektivisere arbejdsgangen.
 2. Vær tålmodig men konsistent. Når du er i gang, så vær klar over, at omstillinger tager tid. Det skal være en vedvarende indsats, så det ikke bare bliver en kampagne eller et projekt.
 3. Få medarbejderne med på ideudvikling og tidsoptimering. Det skal være målet, at det kan leve uden ledelse, fordi det bare er sådan, vi gør det. Det skal blive en del af kulturen.
 4. Gå langsomt frem. Når man langsomt arbejder sig hen imod fire-dages arbejdsuge, så start med at fjerne en fredag ad gangen, når noget er optimeret nok til, det kan lade sig gøre. Det kan tage tid, inden det lykkes, men det gør omstillingen bedre, at det går langsomt. Så er alle med.

Bæredygtig Ledelse

Morgensang hos advokatfirma Molt Wengel
Bæredygtig ledelse

Advokatfirma indførte mødefri formiddage. Nu kan de gå på weekend fredag kl. 12

Hos advokatfirmaet Molt Wengel er der ingen interne møder om formiddagen. I stedet sidder medarbejderne fordybet i opgaverne i såkaldte pomodorosprints. Det skaber gladere og mere effektive medarbejdere.
23 min.
Direktør Mads Nygaard snakker med en ung medarbejder
Bæredygtig ledelse

»Vores unge medarbejdere skal ikke bare være en kopi af dem, der styrer biksen«

Optikerkæden Louis Nielsen har stort fokus på at give sine unge medarbejdere en god start på arbejdslivet. Dels gennem grundig oplæring. Men også ved at give dem masser af ansvar og mulighed for at byde ind med egne ideer.
20 min.
Stifter og ejer af Glad Teknik sidder i et rum med sine kollegaer, blandt andet Daniel og Nikolaj
Bæredygtig ledelse

»Hvis du er dårlig til noget, er du gerne rigtig god til noget andet«

I Glad Teknik har omkring 80 procent af medarbejderne en diagnose som autisme eller ADHD. Det kræver særlige hensyn. Til gengæld får virksomheden gavn af de »superkræfter«, mennesker med diagnoser ofte har.
21 min.
IBM's CEO Thomas Kovsted
Bæredygtig ledelse

Her laver både topchefen og medarbejderne frivilligt arbejde: »Det er helt vildt, hvor meget glæde jeg tager med mig hjem«

IBM Danmark opfordrer sine ansatte til at lave frivilligt arbejde. Det giver stolthed og energi at hjælpe andre. Og gavner også forretningen.
18 min.
Ilse Møller og Lars Hansen står i Middelfart Sparekasses køkken og drikker kaffer
Bæredygtig ledelse

Ilse (69) og Lars (71) var bekymrede, da de mistede deres job. Men deres nye arbejdsplads er helt ligeglad med alder

 Middelfart Sparekasse tøver ikke med at ansætte medarbejdere på over 60. Det er nemlig ikke alderen, men fagligheden og virkelysten, der tæller.
21 min.
Lars Peter Brasen på gåtur i skoevn som en af sine faste pauser
Bæredygtig ledelse

Her får medarbejderne en ekstra pause, hvis de bruger den på en gåtur i skoven

Tankvognproducent tilbyder ikke bare medarbejderne gåture i arbejdstiden, men også en årlig bonus for at cykle til arbejde. De sundhedsfremmende initiativer gavner både medarbejderne og forretningen, forklarer direktøren, der drømmer om at skabe en arbejdsplads, hvor de ansatte ligefrem bliver sundere af at gå på arbejde.
17 min.