Kampen fortsætter:

8 gode råd til at forebygge og håndtere sexchikane

26. august 2021

Det kræver en vedvarende indsats at skabe et trygt arbejdsmiljø. Et år efter Sofie Lindes tale, der antændte anden bølge af #MeToo, har vi 8 gode råd til at forebygge og håndtere sexisme og krænkelser på arbejdspladsen.

Sexchikane
Gå til Action card

I dag for præcis et år siden trådte Sofie Linde ind på scenen til Zulu Awards og holdt en tale, der satte skub i anden bølge af #MeToo i Danmark.

Siden da er en lang række sager om sexisme, krænkelser og overgreb kommet frem i lyset. Mange virksomheder og ledere har reageret ved at melde sig ind i kampen mod krænkelser og sexistisk adfærd, og i foråret underskrev knap 7.000 ledere Ledernes løfte om ”0-tolerance over for sexchikane”.

Derfor står vi i dag langt stærkere i kampen mod sexchikane end for et år siden, mener Lars Andersen, der er arbejdsmiljøchef hos Lederne.

»Mange arbejdspladser har fået genoptaget dialogen om, hvordan vi behandler hinanden. Og samtidig oplever mange, at det er blevet nemmere at stå frem, hvis man oplever sexchikane eller andre former for grænseoverskridende adfærd«, siger han.

Hver tredje kvindelige lønmodtager mener, at de ville have lettere ved at stå frem med oplevelser om sexchikane nu, end før den anden #MeToo-bølge rullede.

Men, understreger Lars Andersen; vi er langt fra i mål.

»Det er et langt, sejt træk at ændre en dårlig kultur på arbejdspladsen. Det er ikke gjort med en enkelt hensigtserklæring og nogle formuleringer i personalehåndbogen. Det kræver en vedvarende indsats, hvor man gennem forskellige tiltag og aktiviteter sikrer sig, at alle har en fælles forståelse for, hvordan man behandler hinanden. Og det er ledernes ansvar, at det sker«, siger han.

Derfor har han en række gode råd til, hvordan du selv som leder kan forebygge og håndtere sexchikane. Dem får du her:

1. Skab tydelige rammer og forventninger

Det er først og fremmest nødvendigt og et godt udgangspunkt med en klar personalepolitik, hvor det utvetydigt fremgår, at virksomheden ikke tolererer krænkelser, og forpligter sig til at undersøge alle anklager i den retning. Det bør naturligvis indgå i onboarding af nye medarbejdere, ligesom den med fordel løbende kan gentages over for øvrige medarbejdere og jævnligt indgå i ledelsestræningen.

Gør gerne personalepolitikken konkret ved at tilføje eksempler på uønsket adfærd. Det gør det nemmere for både ledere og medarbejdere at navigere i hverdagen.

Du kan finde inspiration til din politik mod sexchikane i Modul 3 af Ledernes gratis digitale kursus om håndtering og forebyggelse af sexchikane her.

2. Omsæt politik til handling

Næste skridt er at sikre sig, at ledere og medarbejdere ved, hvordan de i dagligdagen kan forebygge og håndtere sexchikane. Sørg for at politikken om sexchikane ved pasende lejligheder bliver sat på dagsordenen for eksempel til møder og inden festlige arrangementer på arbejdspladsen. Lav gerne konkrete øvelser, hvor de ansatte skal diskutere forskellige dilemmaer.

Ofte finder man ud af, at der kan være flere forskellige opfattelser af den samme ytring eller handling. Og netop tvivlsspørgsmålene kan være et godt udgangspunkt for at forstå, hvor grænserne går i praksis.

Sørg også for, at alle ved, hvordan de skal forholde sig – og hvem de skal rette henvendelse til – hvis der forekommer eller opstår mistanke om sexchikane.

Lars Andersen er arbejdsmiljøchef hos Lederne

Lars Andersen

  • Arbejdsmiljøchef i Lederne og har ansvaret for det politiske arbejde med ledere og ledelse i forhold til emner som arbejdsmiljø, trivsel, sygefravær og sundhed.
  • Censor ved Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps samt for Arbejdslivsstudier på RUC. Er medlem af aftagerpanelet for de virksomhedsrettede studier på RUC.
  • Erfaren foredragsholder og forfatter til en række bøger og artikler om ledelse og arbejdsmiljø.
  • Uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitetscenter og har tidligere været ansat i Arbejdstilsynet.
Fold ud

3. Vis vejen for dine medarbejdere

Som leder er du en rollemodel. Også når det gælder forebyggelse og håndtering af seksuelt krænkende adfærd. Som leder er du derfor ansvarlig for at gå forrest og sikre en omgangstone på arbejdspladsen, som alle kan føle sig tilpas i. Det handler i høj grad om sige fra eller gribe ind, hvis nogen bryder den inkluderende omgangstone eller –form.

Så gå foran som det gode eksempel. Og vis vejen for dine medarbejdere.

4. Tag alle henvendelser om sexchikane alvorligt

Sexchikane er tabubelagt. Det kan derfor være svært for den, som føler sig krænket, at sige det højt. Det gælder også for vidner.

Imødekom derfor alle henvendelser, der drejer sig om sexchikane, med respekt, forståelse og ordentlighed. Og udvis i nødvendigt omfang diskretion over for de implicerede personer.

5. Undersøg sager grundigt og upartisk

Hvis der opstår en sag om sexchikane på din arbejdsplads, er det yderst vigtigt at foretage en omhyggelig undersøgelse.

Alle involverede skal føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er kun naturligt, at der er forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt.

Undersøg derfor forholdene så godt som muligt og lyt åbent og fordomsfrit til alle de involverede personers opfattelse. Få parterne – herunder eventuelle vidner – til at beskrive, hvordan de har oplevet det faktiske hændelsesforløb i stedet for at fremføre beskyldninger og hårde vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel.

6. Søg løsninger

Det afgørende er ikke at udnævne syndebukke. Er der tale om misforståelser, som ikke er blevet håndteret, kan dialog mellem de involverede være en løsning. Og i nogle tilfælde kan sagen løses med en undskyldning.

Men hvis der derimod er tale om mere alvorlige krænkelser, er det vigtigt, ikke at lade dem passere. Her bør du som iværksætte passende sanktioner over for krænkeren.

7. Vær beredt

Hvis du skulle rammes af en sexchikanesag blandt dine medarbejdere, er det godt at være vel forberedt. Selvfølgelig ved at have faste principper og en tydelig personalepolitik som beskrevet i råd 1. Men også med en forståelse for dit juridiske råderum og den værktøjskasse, du kan tage i brug.

Derfor er det en god idé at uddanne sig på forhånd. Du kan for eksempel tage Ledernes gratis kursus i forebyggelse og håndtering af sexchikane her. Som medlem af Lederne kan du også få både juridisk sparring og ledersparring til de svære opgaver.

8. Brug erfaringen fra enkeltsager til forebyggelse

Sager om sexchikane er yderst ubehagelige, mens de står på, og selvfølgelig havde I gerne været sagen foruden. Men efterfølgende har I nogle erfaringer at trække på og kan se forløbet på afstand. Disse erfaringer er guld værd i fremtidig forebyggelse af sexchikane på arbejdspladsen.