Ledelse med vilje

»Nogle gange er der tendens til, at kvinder skal være lidt mere sikre på, at de kan løfte opgaven, før de siger ja«

Foto Christian Als
12. April 2023

Britt Meelby Jensen er som CEO i Ambu den højest placerede kvindelige danske topchef. Mange andre kvinder forbigås, mener hun, og det er ikke rimeligt. Selv har hun banet vejen ved at gribe de muligheder, der er opstået, og har ikke ladet sig påvirke af kommentarer om, hvorfor hun er leder, når hun er mor til tre.

Britt Melby sidder på en rød stol
Britt Meelby Jensen var tidligere imod kvoter for antallet af kvindelige ledere, men har i dag ændret holdning, fordi hun mener, at udviklingen går for langsomt. Foto: Christian Als
Gå til Action card

Britt Meelby Jensen har gennem årene været mentor for adskillige talenter med lederambitioner. Både mænd og kvinder. Hun rådgiver dem ikke forskelligt ud fra køn, for det handler altid om den enkeltes drivkraft og ambitioner, men hun har alligevel bemærket en forskel. Ikke hver gang, men markant nok til, at hun nævner det:

»Der er nogle kvinder, der skal have et lille ekstra skub. Nogle gange er der tendens til, at kvinder skal være lidt mere sikre på, at de kan løfte opgaven, før de siger ja. Det er jeg opmærksom på, fordi jeg gerne vil fremme kvinder i ledelse, selvom de måske selv i udgangspunktet er lidt mere usikre på, om de kan og vil.«

Ordene er velovervejede. Det er vigtigt for hende ikke at placere skylden for den manglende ligestilling i toppen af dansk erhvervsliv hos kvinderne, for det er ikke deres skyld. Der er masser af talenter, men de forbigås på uretfærdig vis, oplever hun. Derfor skal flere kvinder også turde læne sig frem, siger hun i podcasten Ledelse med vilje, hvor hun også fortæller om de største beslutninger i sin egen karriere.

Britt Meelby Jensen har i den grad selv lænet sig frem, og med et imponerende cv har hun nok af erfaringer at dele ud af som mentor. Siden uddannelsen som cand.merc. i International Marketing & Management i 2000 har Britt Meelby Jensen været McKinsey-konsulent, inden lederstillinger i Novo Nordisk og CEO-titler hos Dako, Zealand Pharma, Atos Medical og i dag medicoselskabet Ambu.

Hendes egen karriere er netop blevet hjulpet på vej af at gøre det, hun opfordrer andre med lederambitioner til: At finde modet til at begive sig ud i nyt terræn. Og aldrig sige nej til at træffe de ubehagelige beslutninger.

Britt Melby står foran en blå væg
»Det er godt, at vi får flere kvinder i bestyrelser, men det må ikke være på bekostning af, at mange træder ud af den øverste daglige ledelse, hvor der i høj grad mangler kvinder,« siger Britt Meelby Jensen. Foto: Christian Als

Et eksempel på en af store udfordringer i Britt Meelby Jensens karriere var, da hun som nyansat CEO i Ambu skulle gennemføre en større fyringsrunde. Som medlem af bestyrelsen de foregående to et halvt år havde hun indblik i den økonomiske situation, så hun vidste, hvad hun ville gå ind til, da bestyrelsesformanden spurgte, om hun ville på listen over kandidater til jobbet som CEO. Og kendetegnende for hendes indstilling til arbejdslivet sagde hun ja, da tilbuddet kom om at rykke ind som øverste leder, også selvom det betød at skulle stå for at få vendt økonomien. Og dermed stå i spidsen for spareplanen med store konsekvenser for mange af hendes nye medarbejdere.

»Jeg vidste, at jeg sagde ja til at skulle lave nogle drastiske tiltag. Men jeg tog det som en udfordring. Meget rationelt. Det var en opgave, der skulle løses. Jeg prøvede at tage bestyrelseshatten af, sætte mig på den anden side af bordet sammen med ledelsesgruppen og se på situationen indefra, før jeg traf nogle beslutninger.«

Portrætbillede af Britt Melby

Britt Meelby Jensen

2022- CEO, Ambu A/S

2019-2022 CEO, Atos Medical AB

2015-2019 CEO, Zealand Pharma A/S

2013-2014 CEO, Dako A/S

2002-2013 Novo Nordisk, senest som Corporate VP, Global Marketing

2000-2002 Management Consultant, McKinsey & Company

1998-2000 Marketing Associate, PPU Maconomy

Bestyrelsesposter
2022- Bestyrelsesmedlem i Novo Holding

2018- Bestyrelsesmedlem i Hempel Fonden og Hempel Invest A/S

Uddannelse
Cand.merc. International Marketing & Management, Copenhagen Business School (2000)

MBA, Economics, Solvay Business School i Bruxelles (1998)

Foto: Christian Als

Fold ud

For meget fokus på bestyrelser
Ambu afskedigede 200 medarbejdere et par måneder efter, at Britt Meelby Jensen var tiltrådt, og senere skar hun Ambus executive leadership team ned fra 11 til otte medlemmer. Virksomheden kom tilbage på sporet, og det er netop den type opgave som CEO, vi skal se flere kvinder få muligheden for – og tage på sig – mener Britt Meelby Jensen.

Hun mener især, at der er brug for flere kvinder i den daglige ledelse i virksomhederne, frem for at fokus hovedsageligt ligger på bestyrelser, hvor der er debat om at indføre kvoter for antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

»Der har været et meget ensidigt fokus på kvinder i bestyrelser i de seneste år. Det har været tiltrængt, og det har betydet, at de relativt få kvinder, der er nået op på et vist niveau i organisationer, relativt let har kunnet få bestyrelsesposter, da det er de samme, der bliver ringet til. Jeg har overhovedet ikke en holdning til individers valg, men det har betydet, at flere af de kvinder, der har haft potentiale til at tage de tunge ledelsesposter, er trådt ud af den operationelle ledelse og har valgt en bestyrelseskarriere. Vi skal passe på, vi ikke taber for mange af kandidaterne til CEO-roller på den måde. Det er godt, at vi får flere kvinder i bestyrelser, men det må ikke være på bekostning af, at mange træder ud af den øverste daglige ledelse, hvor der i høj grad mangler kvinder.«

Britt Melby sidder i et mødelokale med en medarbejder
»Jeg synes ikke, jeg har været rigtig god til at kommunikere til mange mennesker på én gang,« fortæller Britt Meelby Jensen, der indimellem øver sig på sine præsentationer med sine kollegaer. Foto: Christian Als

Kræver kvinder i feltet
At det efter Britt Meelby Jensens opfattelse går for langsomt med at få kvinder på toplederposter, har ændret hendes holdning til den meget omdiskuterede kvotemulighed.

»Der er jo ingen, der vil have et job på grund af en kvote, men jeg tror, at der er nødt til at være et eller andet, der er med til at drive, at der kommer flere kvindelige ledere på topposter.«

Når Ambu ansætter, gør virksomheden ifølge Britt Meelby Jensen en stor indsats for at have kvinder med i kandidatfeltet. Hun mener, at det er naturligt at sikre diversiteten i kandidatfeltet og samtidig være opmærksom på, at der kan være forskellige måder at udtrykke sin interesse på. Målet om diversitet handler om at sikre, at en problemstilling bliver anskuet fra flere vinkler, inden en beslutning bliver taget.

»Jeg er meget nysgerrig af natur, og det betyder også, at jeg prøver at forstå, når nogen har andre synspunkter end mig. Og jeg synes selv, at jeg er meget åben over for også at ændre mine synspunkter.«

Britt Meelby Jensen har også vist åbenhed over for de muligheder, der er opstået i karrieren, og hvis alle uanset køn, alder og baggrund følger det eksempel, er det hendes håb, at det kan fremme diversiteten. For eksempel under hendes tid i Novo Nordisk kastede hun sig ud i muligheder, der umiddelbart så svære ud, men var de rigtige på længere sigt.

»Undervejs sagde jeg ja til at bevæge mig ind på nye områder, som jeg ikke nødvendigvis syntes, jeg havde de præcise forudsætninger for, men som jeg synes, kunne være spændende. Det var helt klart med til at udvikle mig, og jeg fik stigende lederansvar.«

Hun var glad for opgaverne, kollegerne og de værdier, der var fremherskende i Novo Nordisk. Også efter 11 år kunne hun sagtens se sig selv blive der resten af karrieren. Og så sagde hun op.

Britt Melby sidder på en rød stol
»Selvom jeg er overbevist om, at det er blevet bedre, er udviklingen stadig lidt bekymrende,« siger Britt Meelby Jensen om, hvordan der bliver set på mandlige og kvindelige ledere med børn.  Foto: Christian Als

Tag selv ansvar
At hun søgte væk fra Novo Nordisk, bundede ikke i utilfredshed, men i at hun ville bevise noget over for sig selv.

»Jeg ville teste mig selv i nogle andre rammer. Hos Novo Nordisk havde jeg et stærkt internt netværk, så hvis jeg var i tvivl om noget, var der altid nogen at sparre med. Men jeg ville gerne ud på dybt vand, og det karakteriserer nok flere af de valg, jeg har taget i min karriere. Jeg har altid haft fokus på, og også sagt til andre, at: ‘Husk, at du selv er ansvarlig for din egen karriere.’ Du skal ikke altid sidde og vente på, at andre tager valg for dig eller kommer og spørger.«

I dag kalder hun opsigelsen hos Novo Nordisk for den vigtigste beslutning i karrieren. Den førte til øget ansvar og flere CEO-stillinger. I første omgang hos den danske medicovirksomhed Dako, der netop havde fået nye ejere fra den amerikanske vestkyst.

Britt Melby sidder på en blå sofa

Ledelse med vilje

Podcasten Ledelse med vilje handler og de største beslutninger i de mest spændende danske topchefers karrierer. Så selvfølgelig handler det ikke kun om ligestilling i afsnittet med Britt Meelby Jensen. Lyt selv med, og hør, hvad der kendetegner hende som leder, og hvad der har skabt hendes karriere. Og hør for eksempel også, hvordan hun griber præsentationer an:

»Jeg synes ikke, jeg har været rigtig god til at kommunikere til mange mennesker på én gang, men det er selvfølgelig noget, man lærer. Det er ikke noget, jeg tænker meget over i dag, men for nogle år siden valgte jeg at få noget træning, fordi jeg syntes, at det kunne være svært at stå foran mange mennesker. Forberedelse er selvfølgelig vigtigt. Jeg øver og gennemtænker budskaberne, og hvordan de skal leveres. Nogle gange tester jeg det på en kollega eller en ekstern for at tjekke, om de nu forstår det på den rigtige måde.«

Foto: Christian Als

Fold ud

Lang vej igen
Den nye rolle gav masser af rejseaktivitet, og det betød, at den nye CEO fik nogle spørgsmål og kommentarer, som hun mener bunder i, at hun var kvinde og leder. Hun følte sig ikke ramt, men ser det som et udtryk for, at der bliver set forskelligt på kvinder og mænd i lederstillinger. Hun oplevede det, da hendes børn var i institutionsalderen, og hvor det i perioder var umuligt for hende at aflevere eller hente. De dage, hun selv mødte op, kunne det føre det til kommentarer som: ‘Dine børn trives jo meget godt, selvom du er så meget væk.’

»Sådan ville man ikke sige til en mand, selvom det jo lige så godt kan være manden, der er hjemme hos børnene. De kommentarer er et udtryk for, hvor vi har været som samfund, og selvom jeg er overbevist om, at det er blevet bedre, er udviklingen stadig lidt bekymrende,« siger Britt Meelby Jensen og nævner en opgørelse fra Dagbladet Børsen over nye CEOs i børsnoterede selskaber i 2022.

»Jeg var den eneste kvinde blandt vist nok 15 nye CEOs. Der er stadig lang vej igen.«

Action Card

Britt Meelby Jensens bedste råd om ledelse

  1. »Leaders go first« – vælg det rigtige ledelseshold. Ledelsen sætter ambitionen og er bannerfører for den virksomhedskultur og samarbejdsform, man gerne vil skabe. Derfor er det vigtigt at sætte det rigtige ledelseshold med fokus på faglige kompetencer, men lige så meget stærke ledelses- og samarbejdsevner, da ledelsen sætter det gode eksempel for resten af organisationen.
  2. Sæt klare (for)mål og prioriteter, og sørg for, at alle forstår, hvordan de bidrager til den fælles succes. Det er vigtigt at have en klar retning og strategi, men lige så vigtigt, at alle forstår det højere formål med strategien (the ”Why”), og hvordan den enkelte medarbejder bidrager til virksomhedens fælles succes. Dette kan bl.a. skabes gennem tydelig og vedholdende kommunikation, klare roller og ansvar.
  3. Prioritér udvikling, tænk ud af boksen, og håndtér de udfordringer, der opstår. Det er vigtigt at observere og lytte til andre, så man bliver udfordret og inspireret, inden større beslutninger implementeres, men i sidste ende skal man danne sin egen mening. Prioritér løbende udvikling af egne kompetencer og perspektiver, og skab overskud og robusthed til at håndtere og lære af de udfordringer, der uundgåeligt opstår.

Mere fra Ledelse med vilje

Gitte Kirkegaard står i midten af kontoret
Ledelse med vilje

Topchef Gitte Kirkegaard går hver morgen rundt og hilser på sine 95 ansatte

Gitte Kirkegaard er tredje generation for bordenden i Logitrans. Hun forsøger at balancere det travle job som topchef med en ledelsesstil, hvor der er plads til en snak om medarbejdernes problemer på hjemmefronten.
47 min.
Ole Krogh Petersen står og læner sig op ad en væg udenfor
Ledelse med vilje

PFA-direktør siger nej til lange powerpoints: »Jeg har brug for noget short and sweet, som er nok til at træffe en beslutning«

Mere information fører ikke nødvendigvis til bedre beslutninger. Det mener administrerende direktør i PFA, Ole Krogh Petersen, der foretrækker en kort snak over telefonen frem for et langt møde.
47 min.
Signe Lopdrup står på Roskilde Festival
Ledelse med vilje

Roskilde Festivalens direktør: »Det er ikke mig, der bærer festivalen, det er fællesskabet«

Det kræver helt særlige lederevner at motivere og inspirere 30.000 frivillige ildsjæle, der en gang om året bygger en by på størrelse med Aalborg op fra bunden og skaber Nordens største musikfestival. Signe Lopdrups recept hedder ’fællesskabende ledelse’ – også selvom det tit er bøvlet og tager lang tid at nå frem til en beslutning.
45 min.
Johan Kirstein Brammer går ud på en bro
Ledelse med vilje

»Hvis du kommer alene i mål, fordi du har tabt alle andre bag dig, er du ikke lykkedes med noget som helst«

Johan Kirstein Brammers liv tog en skelsættende drejning, da han som 18-årig mistede sin mor. Det blev startskuddet til en hæsblæsende rejse mod erhvervslivets top, hvor han konstant søgte nye udfordringer og mere ansvar. Nu har den nye topchef i Tryg lært, at han indimellem også skal sætte tempoet ned.
41 min.
Torben Modvig står med refleksarbejdstøj mellem to betonvægge
Ledelse med vilje

Torben Modvig droppede specialistrollen, da han indså, at han som leder kunne gøre en meget større forskel

Topchefen i entreprenørvirksomheden Nordstern var egentlig på et helt andet karrierespor, da det gik op for ham, at han ville være leder. Han genstartede karrieren og nåede målet, men har stadig en ambition, han ikke har fået opfyldt.
47 min.
Peter Lauring kigger til siden
Ledelse med vilje

Manden bag milliardkoncernen, du næppe har hørt om: »Det betyder noget at gøre en indsats«

Det er fint nok at arbejde smart, men kun hvis du både arbejder smart OG dobbelt så hårdt som alle andre, skaber du resultater, siger Peter Lauring, der selv arbejder 65 timer om ugen.
41 min.