Ledelse med vilje

PFA-direktør siger nej til lange powerpoints: »Jeg har brug for noget short and sweet, som er nok til at træffe en beslutning«

Foto Christian Als
24. April 2024

Mere information fører ikke nødvendigvis til bedre beslutninger. Det mener administrerende direktør i PFA, Ole Krogh Petersen, der foretrækker en kort snak over telefonen frem for et langt møde.

Ole Krogh Petersen står og læner sig op ad en væg udenfor
»Noget, jeg har lært fra sportens verden, er, at resultaterne næsten altid følger med, når du arbejder hårdt og målrettet for det. Og sådan er det også i en virksomhed. Uanset hvor dygtig du er, kræver det en kæmpe indsats at nå de ting, du gerne vil,« fortæller Ole Krogh Petersen, adm. direktør hos PFA og tidligere militær femkæmper. Foto: Christian Als
Gå til Action card

»Hvis jeg har fornemmelsen af, at vejen er den rigtige, så er det vigtigt for mig at kunne komme hurtigt til skud.«

Man skulle måske tro, at Ole Krogh Petersen her taler om sin tid på det danske landshold i militær femkamp. En sport, som omfatter disciplinerne forhindringsbane, forhindringssvømning, granatkast, terrænløb og skydning.

Men ordene er faktisk møntet på hans nuværende job som administrerende direktør i pensionsselskabet PFA, hvor han siden 1. december 2022 har siddet med det øverste ansvar for de cirka 1,3 millioner kunder med en samlet pensionsopsparing på knap 700 milliarder kroner og cirka 1.500 medarbejdere.

En beslutning bliver nemlig ikke nødvendigvis bedre af, mener han, at man først skal igennem lange møder og teksttunge powerpoints.

»Tidligere i min karriere kunne jeg godt gå rundt om mig selv i lang tid, hvis jeg skulle træffe en beslutning. Men ofte er det sådan, at det, som det kræver at opnå de sidste 20 procents viden, tager lige så lang tid som de første 80 procent. Og den ekstra information gør langt fra altid beslutningen bedre,« siger Ole Krogh Petersen i Lederstof.dk’s podcast Ledelse med Vilje. Han foretrækker at stoppe ved de 80 procents viden og så lade resten være op til sin mavefornemmelse.

»Selv med al information på bordet er der ingen garanti for, hvad resultatet af din beslutning bliver. Derfor vil jeg hellere lytte til min mavefornemmelse end at skulle vente i dagevis på noget, som måske ikke engang gør dig klogere. Det væsentlige er, at vi som organisation er agile og effektive. Så det, jeg har brug for, er noget short and sweet, som er nok til at træffe en beslutning og komme videre«.

I det hele taget ser Ole Krogh Petersen sig selv som »løsningsorienteret« leder, der er »optimistisk« og har fokus på at »få tingene gjort«, men ingen leder kan i sig selv skabe noget som helst, påpeger han. Derfor ser han det som en helt central opgave for ham som topchef at fremme holdånden i organisationen.

»At the end of the day er det mig, der skal træffe beslutningerne. Det er en del af jobbet. Men jeg er samtidig meget bevidst om, at forudsætningen for, at vi kan lykkes, det er, at vi lykkes sammen,« siger han.

En erkendelse, han gjorde sig som ung og ambitiøs sportsudøver, først på fodboldbanen, hvor drømmen var at blive den næste Michael Laudrup, og senere som femkæmper på eliteniveau.

»Selv indenfor femkamp, hvor man kæmper individuelt, er man bedre med et hold i ryggen. Nogle er gode til det ene, andre til det andet. Og på den måde kan man hjælpe og støtte hinanden og sammen blive bedre,« siger Ole Krogh Petersen, der ofte var den, der blev udnævnt til anfører på de hold, han var med på. Da han senere kom i militæret, endte han som befalingsmand og officer. Og efter sin tid som aktiv femkæmper, blev han træner for landsholdet i militær femkamp. Ikke fordi han gik efter at bestemme, men fordi det faldt ham naturligt at tage ansvar og sidde for bordenden.

»Det handler ikke om, at det er mig, der skal have ret. Men på det tidspunkt skal man jo nå frem til noget. Og det har så altid faldet mig naturligt at være den, der siger ’okay, lad os konkludere og træffe en beslutning.’«

»En rettesnor for mig er, at jeg skal kunne forsvare enhver beslutning – også selvom den ender på forsiden af Ekstra Bladet. Hvis man ikke kan det, så har man nok ikke truffet den rette beslutning,« fastslår Ole Krogh Petersen. Foto: Christian Als

Nye veje
Men selvom Ole Krogh Petersen helt fra teenageårene var tiltrukket af ansvaret og muligheden for indflydelse, så pegede hans karriere fra begyndelsen ikke mod jobbet som CEO. Efter at have læst jura på Aarhus Universitet arbejdede han i en tiårig periode som advokat i forskellige advokathuse, til sidst i Kromann Reumert, hvis bygninger han i dag kan se over på fra PFA’s hovedkontor i Nordhavn i København.

Han var glad for advokatbranchen. Men på et tidspunkt begyndte han at savne at være der, hvor beslutningerne blev truffet. Han gik derfor efter en plads i partnerkredsen hos Kromann Reumert, men den lod dog vente på sig. Så da et tilbud fra en helt anden branche tikkede ind, vidste han, at tiden var kommet til at prøve noget nyt.

»Som advokat er du inde over en sag, og så er det forfra med næste. Jeg savnede at arbejde mere strategisk, mere langsigtet. Og det var det her en mulighed for,« siger Ole Krogh Petersen om det brancheskifte, han lavede i 2005 ved at takke ja til et job som chefjurist i SEB Pension.

Hvad krævede det at skifte fra et job, hvor du var specialisten, der vidste alt, til at være leder i en helt ny branche?

»En stor portion nysgerrighed,« griner han. »Og en vis grad af ydmyghed for nu at bruge et lidt træls ord,« siger han og afslører sin jyske oprindelse, nærmere betegnet Århus.

»Det var en helt ny og meget kompleks branche, hvor jeg skulle sætte mig ind i, hvordan aktuarerne tænker og arbejder. Ikke ned i detaljen, men nok til at kunne forstå, hvordan tingene hænger sammen,» siger Ole Krogh Petersen, der mener, at det er vigtigt, at du som leder ikke forsøger at skjule eventuelle huller i din viden.

»Du kommer ikke langt med at bluffe, fordi du vil vise, at du har styr på det. Hellere være ærlig og spørge ind, hvis der er noget, du ikke forstår. Det giver dig et bedre beslutningsgrundlag. Og på samme tid viser du tillid til dem, som sidder med tingene til dagligt.«

Der er grænser for, mener han, hvor langt du skal gå for at forstå alle detaljer.

»Det er en balancegang som leder. På den ene side er du nødt til at fordybe dig, men på den anden side skal du holde en vis flyvehøjde i helikopteren for ikke at miste overblikket.«

Ole Krogh Petersen

Født den 31. januar 1969.

Opvokset i Aarhus.

Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1996.

1991-1996: Militær femkæmper

1996-2005: Diverse advokatstillinger i Lett & Co., Samuelsson Neugebauer Advokater og Kromann Reumert

2004: Konstitueret landsdommer i Østre Landsret

2005-2008: Chefjurist, Jura og Compliance, SEB Pension

2008-2012: Afdelingsdirektør, Forretningsudvikling, Marketing og Kommunikation, SEB Pension

2012-2013: Afdelingsdirektør, Kundeservice, Skade og Call Center, SEB Pension

2013-2016: Vicedirektør, Jura, Compliance, Bestyrelsessekretariat, Danica Pension

2016-2018: COO, vicedirektør, Danica Pension

2018-2018: Koncerndirektør, COO, Danica Pension

2018-2022: Administrerende direktør (Group CEO), Danica Pension

2022 (1/12)- : Administrerende direktør (Group CEO), PFA

Bor i Gentofte med sin hustru, Tine Vindfeld, og deres tre børn, Ellen, Thea og Aksel på hhv. 18, 16 og 12 år.

Foto: Christian Als

Fold ud

Aha-oplevelse
Flyvehøjden, som Ole Krogh Petersen var nødt til at holde, er kun blevet højere i takt med, at han er steget i graderne. Fra chefjurist til afdelingsdirektør. Og senere fra COO til CEO i Danica, der havde opkøbt SEB Pension.

Med jobbet som øverste chef fulgte et stort ansvar. Men Ole Krogh Petersen har altid troet på, at man skal gribe chancen, når den byder sig. Og derfor tøvede han ikke mange sekunder, inden han takkede ja.

»Hvis du vil fremad, er du nødt til at sige why not. Lad os prøve. Selvfølgelig er der ting, der kan gå galt. Men jeg har altid forsøgt at fokusere på de muligheder, som det fører med sig at sige ja til nye og større udfordringer,« siger han.

Ole Krogh Petersen har, fortæller han, altid arbejdet meget. Derfor blev arbejdstimerne ikke flere, da han overtog rollen som topchef. Til gengæld var der andre ting, der ændrede sig. Ikke mindst graden af opmærksomhed.

»Tidligere kunne jeg godt sætte mig ind i et mødelokale og bare være med på en lytter. Men som topchef er du nødt til at tænke ekstremt meget over, hvad du gør og siger, fordi alles øjne hviler på dig. Det var lidt af en aha-oplevelse for mig i starten, selvom jeg selvfølgelig godt vidste, at opmærksomheden ville være en anden,« siger han.

Og det er særligt i krisetider, at opmærksomheden på dig bliver ekstra stor, forklarer Ole Krogh Petersen.

»Det er nemt at være topchef, når tingene går godt. Men i krisetider er det dig, der skal ud at stå alene foran pressen. Og det kan da godt være en smule angstprovokerende,« erkender han.

Men så længe du kan stå inde for de beslutninger, du har truffet, så er der grænser for, hvor galt det kan gå.

»En rettesnor for mig er, at jeg skal kunne forsvare enhver beslutning – også selvom den ender på forsiden af Ekstra Bladet. Hvis man ikke kan det, så har man nok ikke truffet den rette beslutning,« siger han.

Skiftede til konkurrenten
I slutningen af 2022 takkede Ole Krogh Petersen ja til at blive administrerende direktør i PFA, den største konkurrent til Danica. Et skifte, som medierne med et glimt i øjet sammenlignede med dengang, da Michael Laudrup efter fem år i FC Barcelona sagde ja til at trække ærkerivalerne Real Madrids hvide trøje over hovedet.

Du havde været en lang årrække i Danica, da du skiftede til PFA. Havde du nogle betænkeligheder i forhold til loyalitet ved at skifte til konkurrenten?

»Det er jo ikke unaturligt, at folk skifter, når der dukker en mulighed op – også selvom det er til konkurrenten. Men det får selvfølgelig større opmærksomhed, når det er en topchef. Men jeg synes, jeg kunne gøre det med god samvittighed. Jeg lagde en stor indsats i Danica. Og nu kom der en mulighed for at prøve mig selv af i en virksomhed, som ikke bare var større, men også anderledes skruet sammen,« siger Ole Krogh Petersen med henvisning til, at Danica er ejet af Danske Bank, mens PFA er en selvstændig kundeejet koncern.

Før skiftet kunne blive en realitet, måtte han som følge af en klausul i sin kontrakt hos Danica gå derhjemme i ti måneder uden at arbejde. En periode, hvor han pludselig havde langt mere tid til at koble af, dyrke sport og ikke mindst se sin kone og tre børn. Det fik ham dog ikke til at overveje, om han i stedet for et skridt op ad karrierestigen skulle træde et skridt eller tre ned for at få mere tid til andre ting.

»Det er med tiden kun blevet vigtigere for mig at være i en organisation, som har et meningsfyldt formål. Så da jeg fik chancen for at stå i spidsen for PFA, som har så store investeringsmuskler, at du kan være med til at påvirke det omkringliggende samfund – f.eks. i forhold til grøn omstilling – var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle sige ja,« siger han. 

»Det har så den omkostning, at jeg måske ikke helt er så meget hjemme ved familien, som jeg kunne ønske. Til gengæld forsøger jeg at være til stede, når jeg er hjemme,« siger Ole Krogh Petersen, der typisk går fra kontoret mellem klokken seks og syv og igen arbejder et par timer, når den yngste af hans tre børn sover. 

»Du kommer ikke langt med at bluffe, fordi du vil vise, at du har styr på det. Hellere være ærlig og spørge ind, hvis der er noget, du ikke forstår. Det giver dig et bedre beslutningsgrundlag,« siger Ole Krogh Petersen. Foto: Christian Als

En del af jobbet
Da Ole Krogh Petersen for snart 17 måneder siden overtog posten som PFA-chef, kæmpede selskabet som den øvrige finanssektor med den historisk høje inflation og et generelt kriseramt finansmarked. Alligevel var han ikke i tvivl om, at der var gode muligheder forude. Ikke alene fordi han med egne ord er god til at se netop muligheder i stedet for forhindringer, men også fordi han er ”et konkurrencemenneske af natur”, som han formulerer det.

»Noget, jeg har lært fra sportens verden, er, at resultaterne næsten altid følger med, når du arbejder hårdt og målrettet for det. Og sådan er det også i en virksomhed. Uanset hvor dygtig du er, kræver det en kæmpe indsats at nå de ting, du gerne vil. Det er den indstilling, jeg selv går til opgaverne på. Og som jeg også forsøger at give videre til de folk, jeg har omkring mig.«

I dag kan PFA igen levere positive afkast til kunderne. Det skyldes blandt andet en mere klar strategi og et skærpet fokus på omkostninger og konkurrenceevne, forklarer Ole Krogh Petersen. Men undervejs har det også været nødvendigt at sige farvel til en række medarbejdere.

»En hård og svær dag i PFA,« udtalte Ole Krogh Petersen til medierne, da 34 medarbejdere blev afskediget sidste år. Men også »nødvendigt og rigtigt,« føjede han til.

»Det er aldrig rart at skulle opsige folk. Det kan jo ødelægge folks liv – i hvert fald i en periode. Så det er noget, jeg lægger vægt på at gøre så ordentligt og respektfuldt som muligt – blandt andet ved at være meget grundig med at forklare årsagen,« siger han.

Ole Krogh Petersen er dog meget bevidst om, at han som topchef også skal være i stand til træffe de ”hårde beslutninger”.

»Jeg skal hele tiden gøre det, der tjener virksomheden – og i sidste ende kunderne – bedst. Og det indebærer indimellem nogle svære og tunge beslutninger, som det er nødvendigt at kunne træffe,« siger han.

»Selv med al information på bordet er der ingen garanti for, hvad resultatet af din beslutning bliver. Derfor vil jeg hellere lytte til min mavefornemmelse end at skulle vente i dagevis på noget, som måske ikke engang gør dig klogere,« siger Ole Krogh Petersen. Foto: Christian Als

I den rette stol
Uanset beslutningernes karakter, så er det afgørende, mener Ole Krogh Petersen, at du som leder er så transparent og ærlig som mulig. Jo mindre transparent og ærlig du er, des mere usikkerhed og utryghed spreder du nemlig.

»Jeg forsøger virkelig at skabe et miljø, hvor vi kan tale så åbent og ærligt om tingene som muligt. Også om de ting, der er svære – for eksempel hvis man har begået en fejl. Og det opnår jeg kun ved selv at turde vise sårbarhed og indrømme fejl – og dem laver jeg selvfølgelig også. Det er simpelthen nemmere at træffe gode beslutninger i et rum, hvor folk tør sige tingene, som de er,« siger han.

Beslutninger vil der også fremover være masser af for Ole Krogh Petersen i jobbet som PFA-chef. Men da vi spørger ham, hvad den næste store beslutning er for ham selv, tøver han for første gang under interviewet.

»Jamen altså … det er sgu et godt spørgsmål. Jeg har ikke sådan lige en kæmpe ting foran mig. Det er i forretningen her, at mit fokus er,« siger han.

Og fokus er der formentlig også brug for, når man som ham lægger vægt på at »få tingene gjort og komme videre.«

Action Card

Fem gode ledelsesråd fra Ole Krogh Petersen

  1. Vær til stede i nuet. Du har travlt, der er mange mails, opkald og beslutninger, men sørg for at være til stede der, hvor du er. Dine kollegaer mærker det lynhurtigt og bliver demotiverede, hvis dine tanker er et andet sted, og de kan mærke, du ikke lytter. Hvis der er ting, som absolut skal håndteres, så vær til stede i det, og udskyd evt. mødet.
  2. Grib muligheden, når den byder sig. Når du får en mulighed, er det, fordi der er mennesker, som tror på, du kan klare den. Så det kan du sikkert også. Hvad er det værste, der kan ske? Hvis du ikke griber muligheden, vil du typisk fortryde det og tænke på, hvad det kunne være blevet til.
  3. Vær transparent og ærlig. Det giver mere motiverede kollegaer at være transparent om både det svære og det sjove. Din verden bliver bare meget nemmere, når du altid siger tingene, som de er, og så er det meget vigtigt for troværdigheden hos dine kollegaer, at de ved, at hvad de ser, er hvad de får. Transparensen og ærligheden gælder både internt og eksternt, og internt opfordrer du på den måde til, at I også får talt om de ting, der er svære og ubehagelige, og som ikke går væk af at blive gemt væk.
  4. Hyld samarbejdet og helheden. Jeg tror rigtig meget på holdet, og det at man kan mere sammen end hver især. Derfor er det også vigtigt, at virksomheden kommer før egne interesser. Det er de ledere og kollegaer, som tænker hele virksomheden først, og ikke bare dem selv og deres eget område, som du skal bygge på.
  5. Få eksekveret. Hvis du vil have en organisation, som eksekverer og skaber værdi for kunderne, skal du opfordre til at tingene bliver færdige og kommer ud over rampen. Hvis du altid lige vil gå en ekstra omgang og have, hvad du tror er de sidste procenter med, smitter det af på resten af dit team, og jeres eksekveringshastighed sænkes markant. Giv i stedet plads og mandat og turde acceptere, at alting ikke bliver gjort præcis, som du selv ville gøre det.

Mere fra Ledelse med vilje

Gitte Kirkegaard står i midten af kontoret
Ledelse med vilje

Topchef Gitte Kirkegaard går hver morgen rundt og hilser på sine 95 ansatte

Gitte Kirkegaard er tredje generation for bordenden i Logitrans. Hun forsøger at balancere det travle job som topchef med en ledelsesstil, hvor der er plads til en snak om medarbejdernes problemer på hjemmefronten.
47 min.
Signe Lopdrup står på Roskilde Festival
Ledelse med vilje

Roskilde Festivalens direktør: »Det er ikke mig, der bærer festivalen, det er fællesskabet«

Det kræver helt særlige lederevner at motivere og inspirere 30.000 frivillige ildsjæle, der en gang om året bygger en by på størrelse med Aalborg op fra bunden og skaber Nordens største musikfestival. Signe Lopdrups recept hedder ’fællesskabende ledelse’ – også selvom det tit er bøvlet og tager lang tid at nå frem til en beslutning.
45 min.
Johan Kirstein Brammer går ud på en bro
Ledelse med vilje

»Hvis du kommer alene i mål, fordi du har tabt alle andre bag dig, er du ikke lykkedes med noget som helst«

Johan Kirstein Brammers liv tog en skelsættende drejning, da han som 18-årig mistede sin mor. Det blev startskuddet til en hæsblæsende rejse mod erhvervslivets top, hvor han konstant søgte nye udfordringer og mere ansvar. Nu har den nye topchef i Tryg lært, at han indimellem også skal sætte tempoet ned.
41 min.
Torben Modvig står med refleksarbejdstøj mellem to betonvægge
Ledelse med vilje

Torben Modvig droppede specialistrollen, da han indså, at han som leder kunne gøre en meget større forskel

Topchefen i entreprenørvirksomheden Nordstern var egentlig på et helt andet karrierespor, da det gik op for ham, at han ville være leder. Han genstartede karrieren og nåede målet, men har stadig en ambition, han ikke har fået opfyldt.
47 min.
Peter Lauring kigger til siden
Ledelse med vilje

Manden bag milliardkoncernen, du næppe har hørt om: »Det betyder noget at gøre en indsats«

Det er fint nok at arbejde smart, men kun hvis du både arbejder smart OG dobbelt så hårdt som alle andre, skaber du resultater, siger Peter Lauring, der selv arbejder 65 timer om ugen.
41 min.
Rami Jensen sidder på en stol
Ledelse med vilje

Rami Jensen er ny topchef i JYSK: »Det har været min store livsinteresse at gå på arbejde«

For 30 år siden startede Rami Jensen som elev i JYSK. Nu vil han som koncernens nye topchef føre stifter Lars Larsens drøm om 5.000 butikker ud i livet. Ikke ved at lave store ændringer. Men med en stærk tro på konceptet, en pragmatisk tilgang til tingene og god gammeldags flid.
41 min.