Ledelse med vilje

»Vi har brug for dygtige ledere, der kan sørge for at vores børn også kan få et godt liv«

Foto Christian Als
29. March 2023

Det kan virke skørt, at en klimabekymret topchef vælger at blive ny CEO for et olieselskab. Men der er mening i galskaben: Michael Løve skal gøre OK grøn – en opgave, han også har påtaget sig, fordi han trives allerbedst som leder med opgaver, ingen kender løsningen på.

Michael Løve sidder i en lænestol og taler i telefon
»Jeg blev ingeniør, fordi jeg ville være med til at finde fremtidens måde at producere mere klimavenlig energi på,« fortæller Michael Løve, der blandt andet blev CEO i OK a.m.b.a. for at gøre virksomheden mere grøn. Foto: Christian Als
Gå til Action card

Forestil dig at det marked, du har levet godt af i over 100 år, er ved at forsvinde. Og at du må investere milliarder af kroner i at genopfinde din virksomhed, uden at vide, hvad kunderne egentlig kommer til at efterspørge.

Sådan er situationen lige nu for Michael Løve, CEO i brændstofselskabet OK a.m.b.a. siden sommeren 2022, og tidligere mangeårig topchef i Netto. Selskabet står overfor milliard-investeringer i nye, grønne løsninger, uden reelt at vide, hvad kunderne kommer til at efterspørge, fordi der fortsat er så få elbiler på de danske veje.

»Der er simpelthen ingen, der ved, hvordan kundernes adfærd bliver. Så i sidste ende bliver vi nødt til at tage en beslutning og så håbe på det bedste. Og være god til at lave den om, hvis vi bliver klogere,« konstaterer Michael Løve i podcasten Ledelse med Vilje.

At han overhovedet valgte at skifte Netto, som han har været med til give en høj profil på bæredygtighed og økologi, ud med olie og diesel, kan måske undre. Specielt fordi Michael Løve altid har været en stor fortaler for bæredygtighed og grønne løsninger. Men for ham selv giver opgaven rigtig god mening.

»Jeg har altid følt, at jeg kunne gøre den største forskel som leder, når der skulle ske en større forandring, og ingen kender svarene. Og det er præcist sådan, situationen er i OK, fordi vi jo kan se, at vores traditionelle marked stille og roligt forsvinder, og vi skal finde ud af, hvad vi i stedet skal gøre,« siger Michael Løve.

Michael Løve
»Jeg former nemmest mine beslutninger i dialog med andre,« siger Michael Løve. Foto: Christian Als

Dybt bekymret over klimaændringer
Skåret ind til benet handler den ledelsesopgave, han står over for, om at opbygge en helt ny kerneforretning i OK, fordi salget af fossile produkter på et tidspunkt vil være helt væk. Der skal derfor investeres milliarder af kroner i nye grønne forretningsområder, herunder især e-mobilitet, det vil sige ladestandere og anden infrastruktur til elbiler.

Det er på det helt personlige plan et projekt, som Michael Løve brænder voldsomt for. Da han som helt ung uddannede sig til energiingeniør, var det fordi, han allerede dengang var dybt bekymret over klodens fremtid.

»Jeg blev ingeniør, fordi jeg ville være med til at finde fremtidens måde at producere mere klimavenlig energi på. Det var mit motiv, da jeg startede, og bekymringen for klimaet har fyldt meget igennem min karriere,« siger Michael Løve og henviser til, at han som topchef i Netto og formand for klimapartnerskabet for handel havde bekæmpelse af madspild og klimamærkning af dagligvarer som nogle af sine mærkesager.

Han er selv helt afklaret med, at ’det kan se lidt underligt ud’, at en klimabevidst topchef skifter til et brændstofselskab. Men det er, siger han selv, netop fordi han synes, at opgaven med at finde alternativer til olien er så vigtig.

»Vi kan jo ikke bare slukke for olien; så kollapser samfundet. Men vi kan arbejde for hurtigt at finde nogle alternativer og i øvrigt spare på energien, og den udfordring vil jeg meget gerne være med til at løse,« siger Michael Løve.

Michael Løve står på en sti ude foran en bygning

Michael Løve

Født 20. april 1974

Administrerende direktør i OK a.m.b.a. siden sommeren 2022.

  • Group CEO, Netto, Salling Group (2017-2022)
  • CEO, B&Q (2015-2017) COO, Coop DANMARK (2014-2015)
  • CEO Superbrugsen (2011-2014)
  • Uddannet ingeniør fra DTU i 2001

Tillidshverv:

  • Bestyrelsesformand i Kamstrup A/S og EnergiData A/S
  • Medlem af bestyrelsen i JP/Politiken, MEKO og SMILfonden

Privat bor Michael Løve i Virum og er gift med Ursula Løve. Parret har tre døtre.

Foto: Christian Als

Fold ud

Omstilling kræver involvering
Han lægger ikke skjul på, at han står overfor en endog meget stor opgave. Både når det gælder det rent forretningsmæssige, men i særdeleshed også på det ledelsesmæssige plan. Den helt store udfordring bliver, siger han, at skabe opbakning fra medarbejderne til, at store forandringer er helt nødvendige, samtidig med at han hele tiden forstår og anerkender vigtigheden af det, medarbejderne leverer i dag – og som langt hen ad vejen finansierer den grønne omstilling.

»Det bliver virkelig en kunst at finde den balance. Og nøglen til at lykkes bliver helt klart involvering. De ansatte i OK har utroligt meget at byde på og har en central rolle i den omstilling, vi står overfor,« siger Michael Løve og tilføjer:

»Hvis den her øvelse skal lykkes, kræver det opbakning fra hele organisationen og også en fornemmelse af, at det er et fælles ansvar at lykkes med det.«

Som et konkret eksempel nævner han, at medarbejderne i erhvervsafdelingen i dag primært sælger fyringsolie.

»Men de kan jo også sælge varmepumper og ladere til elbiler, og de kan skabe et hav af forbindelser.«

Portrætbillede af Michael Løve
»Dårlig ledelse har en åbenlys katastrofal indflydelse på verden, mens dygtige ledere derimod kan finde ud af at tage det første skridt og det næste skridt, så alle til sidst kan se vejen,« siger Michael Løve. Foto: Christian Als

’Det kilder da i maven’
Michael Løve er nogle gange i sin karriere blevet chef i virksomheder, der var ’kørt lidt trætte’ og havde brug for en vis gentænkning. For eksempel da han blev direktør for Superbrugsen, da han blev topchef i den store britiske byggemarkedskæde B&Q, og da han blev headhuntet til jobbet som direktør for Netto i Danmark, Tyskland og Polen.

I sådanne situationer har Michael Løve det som en fisk i vandet.

»Jeg trives rigtig godt med at være i en situation, hvor svarene ikke er givet, og hvor du ikke kan analysere dig frem til, hvad det er, du skal. Hvis du kan analysere dig frem til, hvilken vej, der er den rigtige at gå, så er det jo ikke en beslutning, så er det en konklusion,« konstaterer Michael Løve.

Men hvordan har du det så i maven, når du skal investere milliarder af kroner i en grøn omstilling, og hvor du ikke kan analysere dig frem til den helt rigtige løsning?

»Det kilder da lidt, men det er faktisk det, der er det sjove ved jobbet. Alle i OK, og heldigvis også min bestyrelse, har en forståelse for, at vi er nødt til at gøre noget andet. Det springende punkt er, hvornår det bliver lønsomt. Det bliver det i hvert fald ikke de næste 4-5 år, vil jeg påstå. Det sjove er så at finde ud af, hvordan vi strukturerer det her, så det på et tidspunkt giver mening – både for kunderne, men også forretningsmæssigt for os.«

Hvordan griber du den type udfordringer an mere konkret, for det lyder jo helt grundlæggende meget svært?

»Jeg er af den faste overbevisning, at jeg lykkes bedst sammen med andre. Jeg er ikke typen, der sidder og grubler alene på mit kontor, når der er behov for at tage en stor beslutning. Jeg former nemmest mine beslutninger i dialog med andre. Når du er i stand til at trække på den samlede kollektive viden, der er i en organisation, og facilitere en essens af det, så tror jeg, at man finder de bedste løsninger. Og det er noget af det, jeg synes, er allermest sjovt.«

Kommunikation via video virker bedst
Når de store beslutninger først er truffet, skal de kommunikeres ud til alle i organisationen. Og her har Michael Løve en solid erfaring, blandt andet fordi han er ekstrovert af natur og derfor trives med at kommunikere. I Netto var de blandt de første, der begyndte at sende små ugevideoer ud til alle medarbejderne, i erkendelsen af at stort set ingen af dem nogensinde læste de mails, der kom fra ledelsen.

»Specielt ungarbejderne opfattede ledelsen som et meget fjernt organ, der tog dumme beslutninger det meste af tiden. De havde slet ikke nogen fornemmelse af os som mennesker, for det eneste, de mærkede til os, var den mail, som kun få læste.«

I stedet udviklede Netto en interaktiv app, der fungerede som kommunikationsplatform, og hvor medarbejderne blev inviteret til at gå i dialog. Via appen kunne han også publicere lavteknologiske selfie-ugevideoer på max to minutter.

Vigtigt værktøj under corona
Modsat de ulæste mails blev videoerne en kæmpe succes og et helt afgørende ledelsesredskab, da corona-pandemien ramte.

»Jeg takker stadig de højere magter for, at det var blevet en vane for os at kommunikere med video, da coronaen pludselig ændrede alt. Den aften, Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, lavede jeg en video hjemme ved køkkenbordet kl. 23.00, og lagde den ud til alle Nettos ansatte, så de var forberedt på, hvad der ville ske i butikkerne næste morgen.«

De første to uger af pandemien lagde ledelsen i Netto en ny video ud hver eneste dag, for eksempel med nye retningslinjer for, hvordan de ansatte skulle passe på sig selv. Det gjorde, at kollegerne vidste, at der var fokus på dem.

»Vi begyndte også at lave videoer til vores kunder og omverdenen i det hele taget, hvor vi for eksempel bad kunderne om at tage vare på hinanden, men selvfølgelig også på vores kolleger ude i butikkerne. De nye teknologiske muligheder var helt klart medvirkende til, at vi kunne håndtere krisen på en bedre måde,« siger Michael Løve.

Michael Løve står på en sti ude foran en bygning
»Vi har mere end nogensinde før brug for dygtige ledere,« fortæller Michael Løve. Foto: Christian Als

App giver flere spørgsmål
Lysten til at kommunikere har han taget med over i OK.

»Jeg forsøger at kommunikere på en måde, så man mærker, hvem jeg er. Hvis du vil have kolleger til at tro på, at det du gør, er det rigtige for dem og for virksomheden, så er de også nødt til at tro på, at det hele ikke bare er taktik og strategi, men at vores tiltag også kommer af et ønske om at gøre det rigtige,« siger Michael Løve.

Ligesom mange andre virksomheder bruger Michael Løve traditionelle town halls, hvor ledelsen en gang om måneden stiller sig op foran alle medarbejderne og fortæller om stort og småt. Men i OK har fællesmøderne fået et twist.

»Vi har øvet os på at finde måder, hvor folk kan stille spørgsmål. Det kan være lidt svært, når man står foran rigtig mange mennesker.«

Løsningen blev også her et teknisk hjælpemiddel i form af appen Slido, der har givet de fysiske møder en interaktiv dimension.

»Nu kan medarbejderne via Slido stille spørgsmål til det, der bliver talt om, uden at det bliver så grænseoverskridende som at stille sig op og tage ordet foran hundredvis af kolleger.«

Portrætbillede af Michael Løve
»I sidste ende bliver vi nødt til at tage en beslutning og så håbe på det bedste,« fastslår Michael Løve. Foto: Christian Als

Siger tingene, som de er
Uanset om han kommunikerer 1:1 eller til en hel forsamling, bestræber Michael Løve sig altid på at sige tingene, som de er, og ikke pakke noget ind.

»Jeg foretrækker at sige tingene direkte, men også med respekt, nok fordi jeg også bedst selv tager kritik ind, når jeg får det på den måde.«

Nogle gange kan ’sandheden’ dog blive præsenteret lidt for firkantet, for eksempel hvis han har en lidt for hård ordveksling med en medarbejder.

»Jeg er er ikke typen, der bliver vred og hæver stemmen. Det kan tælles på en hånd, hvor mange gange, det er sket i min karriere. Og jeg har stort set hver eneste gang fortrudt, at jeg måske fik sagt nogle ting for hårdt.«

I de sjældne tilfælde, Michael Løves temperament løber af med ham, er det vigtigt for ham, at han meget hurtigt får samlet medarbejderen op igen bagefter.

»En god chef skal være god til at glatte ud, hvis der har været en lidt for hård seance, og det kan være nødvendigt at gå hen og sige undskyld. Der kommer sjældent noget godt ud af at tale hårdt til folk; nogle gange kan det næsten ikke lade sig gøre at klinke skårene igen, så jeg holder altid en ordentlig tone.«

Michael Løve foran en busk
»Jeg har altid følt, at jeg kunne gøre den største forskel som leder, når der skulle ske en større forandring, og ingen kender svarene,« fortæller Michael Løve. Foto: Christian Als

’Måske mit sidste job’
Selv om Michael Løve i sin karriere har ladet sig lokke af nye udfordringer, er han ret overbevist om, at han ikke skal videre til noget andet.

»Jeg kunne egentlig godt forestille mig, at det her er mit sidste job. Der er et stort potentiale i OK og de virksomheder, vi har en aktie i. Jeg føler, at der er utroligt meget at rive i, så jeg har ingen ambition om at skifte væk fra OK. Og ser heller ikke behovet, heller ikke på den lidt længere bane.«

Lysten til at gøre OK til hans sidste chefjob hænger nok også sammen med, at de næste års arbejde ikke kun handler om at gøre et ellers truet brændstofselskab overlevelsesdygtigt. For Michael Løve er der meget mere på spil: Han er nemlig af den klare opfattelse, at kampen om at undgå klimakatastrofer er for vigtig til at overlade til politikerne.

»Dårlig ledelse har en åbenlys katastrofal indflydelse på verden, mens dygtige ledere derimod kan finde ud af at tage det første skridt og det næste skridt, så alle til sidst kan se vejen. Vi har mere end nogensinde før brug for dygtige ledere, der kan sørge for at vores børn også kan få et godt liv, og set i det lys har jeg svært ved at finde en mere meningsfuld opgave, end den jeg har i OK,« lyder det fra Michael Løve.

Action Card

Michael Løves tre bedste råd om ledelse

  1. Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Det er altid et relevant spørgsmål at stille sig selv som leder, om man gør det. Hvis jeg tænker på samtaler med ledere, hvis ledelsesstil jeg har været kritisk overfor, så har den vinkel altid været aktuel.
  2. Vær positiv og optimistisk og medvirk til den gode stemning. Folk, der har det godt sammen, lykkes som team, og jeg forsøger at bidrage til, at vi ikke bliver suget ned, når tingene bliver svære. Selvfølgelig er der tidspunkter, hvor man skal være koncentreret og alvorlig, men det er også vigtigt at bryde alvoren indimellem.
  3. Vær ikke forfængelig. Ronald Reagan sagde engang, at der ikke er grænser for, hvad man kan opnå, hvis man er villig til at give andre æren for det. Hvis man selv vil være i centrum, er det svært at skabe følgeskab. Den anden del handler om frygten for at se dum ud. Når du som leder sætter et stort mål, er du også meget eksponeret, hvis det ikke lykkes. Hvis vi bliver bange for at fejle, så kan det afholde os fra at træffe de nødvendige beslutninger.

Mere fra Ledelse med Vilje

Gitte Kirkegaard står i midten af kontoret
Ledelse med vilje

Topchef Gitte Kirkegaard går hver morgen rundt og hilser på sine 95 ansatte

Gitte Kirkegaard er tredje generation for bordenden i Logitrans. Hun forsøger at balancere det travle job som topchef med en ledelsesstil, hvor der er plads til en snak om medarbejdernes problemer på hjemmefronten.
47 min.
Ole Krogh Petersen står og læner sig op ad en væg udenfor
Ledelse med vilje

PFA-direktør siger nej til lange powerpoints: »Jeg har brug for noget short and sweet, som er nok til at træffe en beslutning«

Mere information fører ikke nødvendigvis til bedre beslutninger. Det mener administrerende direktør i PFA, Ole Krogh Petersen, der foretrækker en kort snak over telefonen frem for et langt møde.
47 min.
Signe Lopdrup står på Roskilde Festival
Ledelse med vilje

Roskilde Festivalens direktør: »Det er ikke mig, der bærer festivalen, det er fællesskabet«

Det kræver helt særlige lederevner at motivere og inspirere 30.000 frivillige ildsjæle, der en gang om året bygger en by på størrelse med Aalborg op fra bunden og skaber Nordens største musikfestival. Signe Lopdrups recept hedder ’fællesskabende ledelse’ – også selvom det tit er bøvlet og tager lang tid at nå frem til en beslutning.
45 min.
Johan Kirstein Brammer går ud på en bro
Ledelse med vilje

»Hvis du kommer alene i mål, fordi du har tabt alle andre bag dig, er du ikke lykkedes med noget som helst«

Johan Kirstein Brammers liv tog en skelsættende drejning, da han som 18-årig mistede sin mor. Det blev startskuddet til en hæsblæsende rejse mod erhvervslivets top, hvor han konstant søgte nye udfordringer og mere ansvar. Nu har den nye topchef i Tryg lært, at han indimellem også skal sætte tempoet ned.
41 min.
Torben Modvig står med refleksarbejdstøj mellem to betonvægge
Ledelse med vilje

Torben Modvig droppede specialistrollen, da han indså, at han som leder kunne gøre en meget større forskel

Topchefen i entreprenørvirksomheden Nordstern var egentlig på et helt andet karrierespor, da det gik op for ham, at han ville være leder. Han genstartede karrieren og nåede målet, men har stadig en ambition, han ikke har fået opfyldt.
47 min.
Peter Lauring kigger til siden
Ledelse med vilje

Manden bag milliardkoncernen, du næppe har hørt om: »Det betyder noget at gøre en indsats«

Det er fint nok at arbejde smart, men kun hvis du både arbejder smart OG dobbelt så hårdt som alle andre, skaber du resultater, siger Peter Lauring, der selv arbejder 65 timer om ugen.
41 min.