5 gode råd

Sådan motiverer du dig selv

13. November 2020

Som leder er du sikkert god til at motivere andre, men hvem motiverer dig? Det gør du selv! Få de fem bedste råd til at motivere dig selv af ledelsesekspert Tudi Langkjær Larsen.

Råd til motivation af ledelsesekspert Tudi Langkjær Larsen
Gå til Action card

Som leder er du ofte alene med dit motivationsarbejde. Du kan sjældent regne med, at der kommer nogen og spørger, hvad der mon motiverer dig, og om du er glad for arbejdet.

»Selv om du selv har en chef, forventes det af ledere, at de er selvkørende og motiverede til at gøre deres job godt. Så det er op til dig selv som leder, at du får tjekket ind med din egen motivation, sådan som du også gør det med dine medarbejdere«, siger ledelseskonsulent Tudi Langkjær Larsen, der har arbejdet med lederes motivation gennem en årrække.

1. Kend dig selv

Vejen til at motivere dig selv går gennem at kende dig selv, og det handler igen om at kende dine personlige værdier. »Vi ved, at noget af det, der demotiverer ledere – og mennesker i det hele taget – er, når de ikke har mulighed for at handle i overensstemmelse med deres værdier«, siger Tudi Langkjær Larsen.

Der er flere måder, du kan lære dine værdier at kende på. Én måde kan være, at du skriver ti værdier ned, som, du synes, er vigtige, for eksempel ”tryghed”, ”at gøre sig umage” og så videre.

Vælg nu fem af de ti, og prioritér dem efter, hvad der er vigtigst for dig i dit arbejde, hvis du skal vælge? »Det vigtige er, at du ikke stopper her, så du blot har fem abstrakte værdier stående på papiret.

Spørg ind til de værdier, du har skrevet ned, indtil du ved, hvad du mener – ligesom du ville gøre med dine medarbejdere«, siger Tudi Langkjær Larsen.

Hvis én af dine fem vigtigste værdier er ”at gøre sig umage”, så spørg for eksempel dig selv: Hvad mener jeg med ordet umage? Hvornår synes jeg, at jeg gør mig umage? Hvorfor er det vigtigt for mig at gøre mig umage? Gør dette med alle fem værdier, så du bliver klar over, hvad der ligger i hver værdi for dig.

»På den måde kan du nemmere afkode, hvornår dine værdier er i spil, og hvilke opgaver du selv bliver mest motiveret af. Så er det dem, du skal søge hen imod i det omfang, det er muligt«.

 

»Mange af de ledere jeg møder, der er stressede, er det ikke på grund af arbejdsmængden; de angiver langt oftere, at det er drænende, at de ikke kan komme til at handle i overensstemmelse med deres personlige værdier eller føler sig magtesløse, fordi de ikke har indflydelse«, siger Tudi Langkjær Larsen.

 

Hvis du slet ikke kan komme til at sætte dine personlige værdier i spil i dit arbejde, kan det ifølge ledelseseksperten være, at det er tid til at søge et andet sted hen.

Spørgsmål du kan stille dig selv

 • Hvornår oplever jeg en indre motivation (arbejdsglæde, passion)?
 • Hvad kan jeg slet ikke lade være med at gøre?
 • Hvad giver mig energi (bobler i maven, brusen i hovedet, en følelse af arbejdslyst)?
 • Hvordan kan opgaven give mening for mig?
 • Hvem skal jeg samarbejde med, og hvem skal støtte mig, hvis jeg skal motiveres bedst?
 • Hvad skal der til for, at jeg kan være motiveret for at løse en opgave?
 • Hvordan ved jeg, at jeg har løst opgaven godt?
 • Hvornår løste jeg sidst en opgave, jeg var motiveret for?
 • Hvad var særligt ved den?
Fold ud

 2. Led opad

Når du kender dine værdier, ved du også noget om, hvad du har brug for i dit job for at trives. Nu skal du finde ud af, hvordan du bedst får mest af netop det.

»De fleste ledere har en eller flere chefer over sig, og din chef skal hjælpe dig med at skabe rammer, der gør, at du har de bedste muligheder for at løse dine opgaver med høj motivation. Han eller hun skal give dig mål og plads til at løbe imod det«, siger Tudi Langkjær Larsen.

Din chef kan kun gøre dette, hvis han eller hun ved, hvad der motiverer dig mest. På samme måde du beder dine medarbejdere fortælle dig, hvad der skal til for, at de kan motivere sig selv, så skal du fortælle din chef, hvad han eller hun kan gøre for at sætte de bedste rammer for din og dine medarbejderes præstation.

»Gør det for eksempel ved lederudviklingssamtalerne og også løbende gennem en tæt og også gerne uformel kontakt i det daglige«.

»Det er både til nytte for din chef og dig; jo mere han eller hun ved om, hvad der motiverer dig og dine medarbejdere – og hvad der i øvrigt foregår i organisationen – jo lettere har han eller hun ved at skabe rammerne«, understreger Tudi Langkjær Larsen.

Dette kræver, at I begge er opmærksomme på at dyrke kontakten og italesætte motivationen. Og så kræver det, at du holder din chef fast på det, I aftaler.

3. Brug dit netværk

Selv om du som leder er både selvkørende og måske også selvmotiverende, har du brug for gode relationer. Både for at kunne gå glad på arbejde, for at få faglig sparring og for at kunne få hjælp til at løse de problemer, der opstår i dit liv som leder. Andre kan hjælpe dig, både nedefra, oppefra og til siden. Langt de fleste mennesker vil gerne hjælpe, hvis du spørger.

»Relationer kommer ikke af sig selv. Det er bedst at bygge dem op i gode tider, mens du har overskud, så du har goodwill, når du får brug for den«, siger Tudi Langkjær Larsen.

At bygge relationer kan du gøre gennem at tale med dine lederkollegaer og medarbejdere i det daglige, få nogle gode oplevelser sammen og vise, at du er en, andre kan stole på. Støt også de andre, når de har problemer.

Derudover skal du have nogen, du kan tale fortroligt med om det at være leder.

»Det behøver ikke være mange forskellige, men der skal helst være nogen. Kan du ikke finde en fortrolig i din egen organisation, kan du bruge en ven, en mentor eller en coach uden for organisationen – en som forstår, hvad det vil sige at være leder, og som kan tale forskellige handlescenarier igennem sammen med dig«, siger Tudi Langkjær Larsen.

Det kan for eksempel være, når der er er organisationsforandring, og alt er oppe i luften. Hvordan får du motivation til at komme igennem sådan en periode, hvad vil du konkret gøre, og hvem kan hjælpe dig?

»Læg en plan sammen med din sparringspartner, og tal de enkelte trin igennem. Når først planen er lagt, er det meget lettere at holde dig kørende, men det er altid godt at have andre øjne på, når du skal tage en beslutning om, hvad du skal fokusere på«, siger Tudi Langkjær Larsen.

Endelig er det godt at dyrke ledernetværk, hvor der skabes et fortroligt rum at diskutere ledelse i.

Alene det at sige højt, at der er nogle udfordringer ved at være leder og skulle motivere andre, kan være forløsende, og samtidig er det glimrende fora for at inspirere hinanden med nye måder at motivere sig selv og medarbejderne på.

Fem ting, der kan demotivere dig som leder

 1. At tilsidesætte dine egne værdier. Det kan for eksempel være i forbindelse med afskedigelser, du ikke synes er rimelige eller etisk forsvarligt udført. Eller du kan omvendt synes, at der bliver givet for lang snor, når det gælder performance, så målet bliver for svært at nå.
 2. At få din stemme tilsidesat. I forbindelse med store projekter på tværs af organisationen kan du for eksempel føle, at din stemme slet ikke bliver hørt, og at de konsekvenser, du påpeger, det vil have for medarbejdere og kunder, ikke bliver tænkt ind. Du kan føle afmagt og måske få svært ved at forklare beslutningerne over for egen afdeling.
 3. Mangel på viden, sparring og rammer. Hvis du for eksempel skal håndtere sygefravær, kan du være i tvivl om, hvad du gerne må spørge til, og hvad du kan få problemer med fagforeningen for. Det kan føre til, at der er nødvendige samtaler med medarbejderne, du ikke er motiveret for og derfor ikke får taget.
 4. At se andre performe dårligt uden konsekvenser. Hvis du selv knokler og beder dine medarbejdere om at gøre det samme, kan du blive demotiveret af at se, at andre får lov til at yde en mindre indsats, uden der sker noget ved det. Uretfærdighed er i de fleste tilfælde konfliktudløsende, og konflikter er demotiverende.
 5. Gentagne magtkampe. Alle ledere kender til at slås om ressourcerne eller strategien og i hvert fald om at få sat sit aftryk. Nogle motiveres af at gennemskue kampene og få indflydelse. Andre vil bare gerne have lov til at ”gøre deres arbejde”. Ved forandringsprocesser opstår der ofte magtkampe. Mange ledere er ikke bange for konkurrence, men magtkampe kan også være drænende, hvis de forhindrer dig i at arbejde mod at nå målet, eller hvis du føler, at andre arbejder imod dig og lykkes med det.
Fold ud

4. Gør det, du er god til – eller noget helt nyt

Som leder har du den luksus at lede og fordele arbejdet inden for de rammer, du er blevet udstukket. Brug den luksus til at gøre mere af det, du er god til, og få andre til at gøre det, du er knap så god til.

»Når vi gør det, vi er gode til, så mærker vi, at vi lykkes, og det er ofte stærkt motiverende i sig selv«, siger Tudi Langkjær Larsen. Omvendt er der ingen, som siger, at du skal gøre det samme år efter år, selv om du er god til det.

Måske kan du få større arbejdsglæde ved at have 40 end 200 medarbejdere? Måske ønsker du selv at være en del af produktionen? Måske vil du have produktionen helt væk fra dit bord og endnu mere ledelse.

»Husk at mærke efter, hvad der er vigtigt for dig, og ikke altid tænke organisationen først. I sidste ende har den bedst af, at du er glad«, siger Tudi Langkjær Larsen.

5. Tag hele dit liv med i ligningen

Det gælder for dig som for dine medarbejdere, at mål og motivation ændrer sig i takt med tiden og din øvrige livssituation.

Du har måske mere brug for ro og tryghed på arbejdet i de perioder, hvor der er mange forandringer eller stort arbejdspres derhjemme, og omvendt kan du få lyst til at tage flere chancer på arbejdet, når der er ro på hjemmefronten.

»Du kan også bruge dit privatliv aktivt til at komme igennem perioder, hvor motivationen ikke er høj på arbejdet, og du ikke kan gøre noget ved det nu og her, men du ved, at det bliver bedre«, siger Tudi Langkjær Larsen.

For eksempel kan du måske ikke komme til at præstere, mens der er organisationsændringer på din arbejdsplads, men i den periode kan du skrue op for sportspræstationerne, lave frivilligt arbejde eller gøre noget andet, som er målrettet, og hvor du kan se og mærke resultatet med det samme.

»Det ændrer ikke ved vilkårene på arbejdet, men det holder dig sund i en periode, til du igen kan komme til at præstere på jobbet«, siger Tudi Langkjær Larsen.

Løsningen er ikke altid at gå et andet sted hen, der vil også være perioder, hvor det er godt at holde ud. Hvis du kender dig selv godt, ved du, hvad der trykker, og kan lave coping-strategier, altså måder at overkomme psykiske konflikter på.

Endelig er det vigtigt, at du har det godt som menneske – at du har venner, og at du går ud og oplever noget andet i dit liv end arbejde.

»Lykkeforskningen viser, at de gladeste og sundeste mennesker er dem, der har nære relationer og gode oplevelser. Så du kan godt være demotiveret på arbejdet, fordi du i virkeligheden mangler andre input«, siger Tudi Langkjær Larsen og fortsætter:

»Fylder dit arbejde alt, bliver du også langt mere sårbar over for problemer og rystelser på jobbet, så sørg for også at fylde dit liv med noget, der gør dig glad og giver dig energi, og som ikke handler om arbejdet«.

Action Card

5 gode råd til at skabe motivation hos dig selv 

 1. Kend dig selv
 2. Led opad
 3. Brug dit netværk
 4. Gør det, du er god til – eller noget helt nyt
 5. Tag hele dit liv med i ligningen