Mads Nipper er CEO i Ørsted
I januar 2021 tiltræder Mads Nipper som administrerende direktør for Ørsted. Her er han fotograferet nær sit hjem i Vejle, hvor han indtil videre bliver boende, selvom hans nye arbejdsplads har hovedsæde i Gentofte. Nipper har en lejlighed, så han kan overnatte i København. Foto: Niels Hougaard.
Ledelse med vilje

Mads Nipper: »Jeg kunne simpelthen ikke sige nej«

16. december 2020

Ved årsskiftet står koncernchef Mads Nipper over for et jobskifte, hvor Grundfos bliver erstattet med Ørsted, og endnu gang kastes han ud i en branche, han ikke ved meget om. For Mads Nipper er det altafgørende at tage modige beslutninger både for sig selv og den virksomhed, man står i spidsen for.

Gå til Action card
Ofte er det beslutninger, der definerer en leder. Og en visionær leder ser fremad.

Alligevel var en af de første ting Mads Nipper gjorde, da han i 2004 overtog produktudviklingen i Lego, at gå baglæns og genindføre Duplo og Lego City. To produkter, der noget tid forinden var taget ud af sortimentet for at forny virksomheden, men som Mads Nipper mente burde komme i produktion igen. Han kom fra en stilling i Tyskland som europæisk marketingdirektør for Lego og hørte fra både forældre, børn og detailhandlere, at de savnede produkterne.

»Jeg havde fået rigtig meget skældud af tyske kunder og kunne se, at det slet ikke fungerede.«

Og selvom Mads Nipper var af den overbevisning, at det var den rigtige beslutning, så er det ifølge ham langt fra det, man normalt gør som leder.

»Enhver leders frygt er at træffe bagudskuende beslutninger. Derfor var det ikke bare en stor, men også en svær beslutning. Det er ikke en succesformel for en leder, så det var nødvendigt at overveje, hvordan vi så genindfører produkterne på en måde, der rækker ind i fremtiden med nogle ændringer i design, tilgang og markedsføring,« fortæller han i Lederstof.dk’s podcast Ledelse med vilje.

Hvad lærte du af den beslutning?

»At det at træffe modige beslutninger er fuldstændig fundamentalt vigtigt for ledere. Hvis man kun træffer nemme beslutninger, så kommer man aldrig for alvor videre. Så bidrager du aldrig til at bringe din virksomhed i front,« siger han og fortsætter:

»Men man skal også passe på med ikke at træffe dem hele tiden. Virksomheder, som kun træffer store og transformerende beslutninger, dør af forstoppelse. Der er også behov for noget af det, jeg vil kalde for gradvis forbedring indimellem.«

Endnu et gearskifte

Store og modige beslutninger har der været mange af i Mads Nippers karriere. Efter 23 år i Lego takkede han i 2014 ja til jobbet som koncernchef i pumpeproducenten Grundfos. Og igen fra starten af 2021 træder han igen ind i en branche, som han kun har ganske lidt viden om på forhånd, når han bliver ny koncernchef for Ørsted.

»Det var simpelthen en beslutning, jeg ikke kunne lade være med at træffe. Jeg elsker Grundfos, og det er den skinbarlige sandhed. Men at være med på en rejse med en dansk virksomhed, der allerede er, men måske i fremtiden i endnu højere grad kan være en katalysator for et helt systemisk skifte i verdens energisystemer. Det er noget, verden har brug for. Så når man får sådan en mulighed, så kunne jeg simpelthen ikke sige nej.«

Hvad er det, at du kan bidrage med der?

Det skal jeg finde ud af, for jeg kender jo ikke branchen, og det er både forfriskende og meget angstfremkaldende. Men det, som jeg håber at kunne bidrage med, er at frigøre endnu mere kraft og energi i den organisation, der er, og være med til at sætte en retning, der yderligere accelererer den rejse, som selskabet er på.«

Hvad er det, du har inde i dig, der kan gøre det muligt?

»Jeg har hørt fra tid til anden, at jeg kan få både energi og inspiration frem i mennesker og få et team til at spille sammen, og det er det, jeg satser på.«

Mads Nipper er ny direktør i Ørsted og er gæst i Lederstof.dk's podcast Ledelse med vilje

Mads Nipper

Mads Nipper har været administrerende direktør og koncernchef i Grundfos siden 2014.

Fra januar 2021 skal han være administrerende direktør og koncernchef i Ørsted.

Han er uddannet Cand.merc. fra Aarhus Handelshøjskole og begyndte sin karriere i Lego Group, hvor han efterfølgende har haft flere ledende poster. Blandt andet Executive Vice President, Markets & Products (2006-2011) og Chief Marketing Officer (2011-2014).

Han er gift og har to børn.

Foto: Niels Hougaard

Fold ud

Inspiration fra barndommen

Både Mads Nippers værdier og personlighed som leder har grobund i hans barndom og opdragelse. Han er opvokset i Skagen med en varm og eftertænksom far, der har lært ham at være jordbunden, og en mor, der har lært ham, at livet ikke kun er en opgave, men også en gave.

Den 54-årige koncernchef har i sin opvækst fulgt med i sin families bedrifter i træskibsværftet ‘Brødrene Nipper’, og en 70 cm lang fiskekutter i træ minder ham dagligt om familievirksomheden. Skibet har stået på hans kollegieværelse og fulgt ham i hele hans karriere på diverse kontorer, fortæller han, da han bliver bedt om at nævne én genstand, der har betydet meget for hans liv og karriere.

Træskibet er dels en påmindelse om Mads Nippers opvækst, men også om hans bedstefars bedrifter og måde at lede på. Træskibet blev nemlig lavet på et tidspunkt, hvor hans bedstefar traf en svær beslutning.

»Min bedstefar Arthur Nipper var midt i en svær periode, og der undlod han at afskedige flere af hans medarbejdere, fordi han tænkte, at der nok ville blive brug for dem igen,« siger han og fortsætter:

»Det er en ikonisk og symbolsk beslutning om at sige, at nogle af de bedste beslutninger, du kan træffe på lang sigt, måske ikke er dem, der giver allermest på kort sigt. Det tror jeg rigtig meget på. Også i forhold til bæredygtig ledelse. Hvis man vil skabe noget, der virkelig skaber værdi for verden, er man nødt til at tænke mere fremad end bare det, der står lige foran næsen på en. Det skib minder mig om det.«

Netop bæredygtighed og langsigtede løsninger er gennem årene blevet kendetegnende for Mads Nippers lederskab. Hans store ønske er at trække verden i en bedre retning, og det gør han i sit virke som koncernchef i Grundfos, men også som en af de 13 formænd for regeringens klimapartnerskaber.

Mads Nipper er ny direktør i Ørsted og er gæst i Lederstof.dk's podcast Ledelse med vilje '
Træskibet er dels en påmindelse om Mads Nippers opvækst, men også om hans bedstefars – Arthur Nippers – måde at lede på. Foto: Niels Hougaard.

For Mads Nipper er ledelse dybt personligt, og står det til ham, er det vigtigt at ledere giver noget af sig selv. I løbet af hans karriere er han nået frem til, at han er meget mere praktiker end teoretiker som leder.

»Når jeg skal tænke mig om, så sætter jeg mig ikke og lukker døren, kigger dybt ned i et stykke papir eller ned i skrivebordet og siger “nu skal jeg have dybe tanker”. Så går mit hoved typisk i stå. Alle mine bedste tanker får jeg i dialog med andre mennesker, og jeg elsker at tale med andre mennesker. Jeg elsker at prøve at give energi og inspiration til andre.«

At træffe modige beslutninger er fuldstændig fundamentalt vigtigt for ledere
Mads Nipper
Det er af samme årsag, at han de sidste 15 år har haft medarbejderfrokoster én gang om måneden, hvor tilfældigt udvalgte kolleger spiser med og kan komme med spørgsmål eller kommentarer. Og det er også derfor, at han fik en glasdør og gjorde sin skrivebordsplads synlig, da han begyndte som koncernchef hos Grundfos. For ham var og er det vigtigt at signalere, at han er en leder, som folk kan komme til, og at medarbejderne kender den person, der leder dem.

»Jeg tror utrolig meget på symbolske handlinger. Ikke forstået på den måde at de er uvæsentlige eller overfladiske, men at de signalerer en intention,« siger han og kommer med et andet konkret eksempel fra hans første tid i Grundfos. Her valgte han at flytte direktionens parkeringspladser, der lå tættest på hovedindgangen til virksomheden, og reserverede dem i stedet til kunderne.

»Det er i princippet en fuldstændig uvæsentlig handling, men det signalerer jo, at direktionen er forberedt på at gå længere i regnvejr, for at vores kunder kan gå kortere. Det er klart, at når man så samtidig viser det på billeder og fortæller historien bag, så er der 19.000 intelligente medarbejdere, der siger ”hmm… hvad kan vi træffe af beslutninger for, at vi bliver lidt bedre til at servicere vores kunder”.«

Når Mads Nipper tager beslutninger, er det også med sparring fra de mennesker, han er omgivet af. Det ser han som altafgørende for, at han får taget den bedste beslutning som leder.

Mads Nipper er ny direktør i Ørsted og er gæst i Lederstof.dk's podcast Ledelse med vilje '
Foto: Niels Hougaard
»Ved de væsentligste beslutninger er det utrolig vigtigt at have mange kilder til sandheden og tale med så mange mennesker som muligt. Jeg tror, at alle er fejlbarlige. Det er jeg i hvert fald – i høj grad endda. Derfor skal man spørge sig selv, hvad man overser.«

Mads Nipper har i sin lange lederkarriere truffet mange store beslutninger – og med beslutninger kommer også fejl. I hans ledelsesstil har han valgt, at fejl skal omfavnes og bruges positivt.

»Nogle af de medarbejdere, der har stået i spidsen for fejltagelser, har faktisk ikke bare fået lov til at blive i selskabet, men er sågar blevet forfremmet, fordi det signalerer, at fejl ikke alene er accepteret i virksomheden, men at det faktisk er nødvendigt,« siger han.

Action Card

Mads Nippers 6 gode råd om ledelse

  1. Husk at være leder. Midt i en travl hverdag med en masse møder, en fyldt mailboks og beslutninger, der skal træffes, er der ofte noget, der virker mere akut. Men det, du udretter som leder, udretter du gennem andre. Så ledelsesgerningen er din absolutte førsteprioritet. Derfor er det vigtigste, at dine folk har det godt, er produktive, ved, hvad de skal lave, og at de får den feedback og kurskorrektion, de har brug for.
  2. Brug alle berøringspunkter. Ledelse drejere sig ikke bare om den ugentlige 1:1 eller den årlige MUS-samtale. Ledelse foregår i hvert eneste af de tusindvis af berøringspunkter, du har med din organisation hver eneste dag. Derfor er der som chef ikke noget, der hedder en dårlig dag. Så når du går ned i kantinen, smiler du og hilser på dem, du møder på vejen. Det er noget, jeg i stigende grad er blevet bevidst om i løbet af min karriere.
  3. Vær fundamentalt en bæredygtig leder. Du skal insistere på at skabe værdi for alle interessenter omkring dig. For vedvarende værdiskabelse kommer kun, hvis man skaber værdi for alle omkring sig – ikke kun sine aktionærer, men kunder, medarbejdere, det omkringliggende samfund og ideelt set hele verden. Som leder kan det være svært at sætte værdiskabelse for alle interessenter over det finansielle afkast, men jeg er 100 procent overbevist om, at de virksomheder, der magter det, er de virksomheder, som stadig findes om 50 år.
  4. Sørg for, at dine medarbejdere føler sig værdsat. Ikke fordi de skal være mere produktive – det ender de nok med at blive – men fordi de bruger flere vågne timer på deres arbejde end med deres venner og deres nærmeste familie. Derfor er det din pligt som leder, at den tid ikke bare er noget, der skal overstås, men at den bliver både meningsfuld, god og givende. Hvis man ikke synes, at det er vigtigt at hjælpe til at gøre andre menneskers tid værdifuld, så burde man ikke være leder. Hvis du som leder ikke kan redde verden, så kan du som minimum altid gøre noget for dine medarbejdere.
  5. Vær autentisk. Husk at være et menneske i din ledelsesgering. Ingen gider at arbejde for et omvandrende visitkort. De vil respektere din magt til at fyre dem eller give dem en skriftlig advarsel, men ingen vil respektere dig dybt og følge dig på grund af den status, du har. Hvis du vil skabe følgeskab, er det – ud over at være professionelt kompetent – helt afgørende, at du lader skinne igennem, hvilket menneske du er. Det kan ikke kompensere for, at man er en dårlig leder, men det personlige touch gør, at man ved, at det er et menneske, der står bag.
  6. Slap af, uden at det bliver uprofessionelt. Insistér på, at der ikke er en modsætning mellem at være uformel og afslappet – og alligevel dybt professionel. Jeg trives ikke i et meget formelt og korrekt miljø, hvor slipseknuden er stramt bundet i både symbolsk og bogstavelig forstand. Jeg elsker omgang med mennesker og har brug for en afslappet stemning, hvor man kan have det både hyggeligt, afslappet og sjovt, samtidig med at man to minutter senere kan have en intens professionel diskussion om dybt seriøse emner.

Ledelse med vilje

Casper Kirketerp-Møller kigger ind i kameraet
Ledelse med vilje

Casper Kirketerp-Møllers søn fik ham til at tage en vigtig beslutning om sit arbejdsliv – men der er stadig noget, han skal blive bedre til

Mødetid kl. 5.30 om morgenen, arbejdsuger på 100 timer og bopæl i et andet land end familien var tidligere hverdagen for Clevers topchef. En bestemt oplevelse fik ham til at lægge arbejdslivet om – til en vis grad.
50 min.
Anders Dam kigger mod udsigten
LEDELSE MED VILJE

Bankdirektøren, der blev stjerne i sit eget tv-studie

Jyske Banks ordførende direktør gennem 26 år, Anders Dam, er blevet skildret som impulsiv, højtråbende og med følelserne uden på kroppen. Selv mener den nu pensionerede bankdirektør ikke, at han har været særligt farverig: »Jeg har bare sagt tingene, som de er.«
8 min.
Claus Meyer kigger ud af vinduet
Ledelse med Vilje

Claus Meyer: »Jo mere du bruger af magten, des mindre ender du med at have af den«

Claus Meyer blev i 2007 opfordret til at gå af som direktør for det madimperium, han selv havde stiftet og gjort til en millionforretning. Opgaven var vokset ham over hovedet. I dag er hans rolle at gøre det, han er bedst til: at se nye muligheder, skabe engagement og føre sine ofte højtflyvende idéer ud i livet.
50 min.
Tomas Pietrangeli er topchef i Dagrofa, der blandt andet driver dagligvarekæder som Meny, Spar og Min Købmand
Ledelse med vilje

»Hvad er egentlig det værste, der kan ske, hvis jeg prøver noget nyt?«

Tomas Pietrangeli var udstationeret i fire forskellige lande, inden han blev koncernchef i Dagrofa. Det har formet hans syn på, hvordan man kan opnå resultater, og noget tyder på, at det har gavnet dagligvarekoncernen. 10 års nedtur med milliardtab er vendt til overskud – og Pietrangelis job er blevet meget sjovere.
45 min.
Lars Petersson sidder på en sten
Ledelse med vilje

Velux' topchef ved, at familien betaler prisen for den internationale karriere

Velux-direktør Lars Petersson har arbejdet i fire forskellige lande, siden han som ung forlod Sverige med sin gravide kæreste og store ambitioner under armen. Det har givet et rigt arbejdsliv, men til tider også dårlig samvittighed.
45 min.
Anders Ladekarl spejder filosoferende ud i horisonten
Ledelse med vilje

Jordskælvsalarmen på Anders Ladekarls mobil kan lyde døgnet rundt: »Jeg tror ikke, jeg ville trives med at lukke alt ned kl. 18«

Anders Ladekarl ser det som sin opgave som generalsekretær i Røde Kors at skabe en meningsfuld hverdag for både ansatte og frivillige. Selv kan han ikke forestille sig noget mere givende end at hjælpe mennesker i nød – heller ikke selvom hans store engagement i jobbet har haft sine omkostninger.
50 min.